Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 2003 > 2003-2
2003-2
RADIOGRAPHIC EVALUATION OF POROSITES IN REMOVABLE PARTIAL DENTURE CASTING USING NEW METAL AND REUSE EXCESS COBALT-CHROMIUM ALLOYS
Volume:13, Number:2,Page:1-6, 2003

YENİ VE ARTIK KROM KOBALT ALAŞIMI KULLANILARAK HAZIRLANAN İSKELET BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE İNTERNAL POROZİTENİN RADYOGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:1-6, 2003

Yrd.Doç.Dr.Funda BAYINDIR, Arş.Gör.Dt.Şahin AKYALÇIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 1.pdf 

THE EVALUATION OF ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SIX DIFFERENT DENTAL CEMENTS
Volume:13, Number:2,Page:7-12, 2003DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ALTI FARKLI SİMANIN ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:7-12, 2003

Yrd.Doç.Dr.Funda BAYINDIR, Yrd.Doç.Dr.Kezban Meltem ÇOLAK, Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya BAYINDIR, Yrd.Doç.Dr.Nimet YİĞİT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 2.pdf 

CARIES EXPERENCE AND TREATMENT NEEDS IN ERZURUM IN RELATION TO SOCIOECONOMIC FACTORS
Volume:13, Number:2,Page:13-20, 2003

ERZURUM İLİNDE SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERLE ÇÜRÜK OLUŞUMU VE TEDAVİ GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:13-20, 2003

Yrd.Doç.Dr.Mehmet YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya BAYINDIR,
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 3.pdf 

PATIENTS, DENTIST AND TOBACCO TRIANGLE
Volume:13, Number:2,Page:21-25, 2003

HASTA, HEKİM VE SİGARA ÜÇGEN
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:21-25, 2003

Yrd.Doç.Dr.Ümit ERTAŞ, Arş.Gör.Dt.Sinan TOZOĞLU, Arş.Gör.Dt.M.Cemil BÜYÜKKURT, Prof.Dr. Ertunç DAYI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 4.pdf 

THE ATTITUDE OF PATIENTS IN ERZURUM PROVINCE TO IMPLANTOLOGY
Volume:13, Number:2,Page:26-30, 2003


ERZURUM VE ÇEVRESİNDEKİ HASTALARIN İMPLANTOLOJİYE YAKLAŞIMI
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:26-30, 2003

Yrd.Doç.Dr.Ümit ERTAŞ, Arş.Gör.Dt.Sinan TOZOĞLU, Arş.Gör.Dt.M.Cemil BÜYÜKKURT, Prof.Dr. Ertunç DAYI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 5.pdf 

RECURRENT HERPES LABIALIS (REVIEW OF THE LITERATURE AND A CASE REPORT)
Volume:13, Number:2,Page:31-35, 2003


REKURRENT HERPES LABİALİS (LİTERATÜR VE VAKA TAKDİMİ)
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:31-35, 2003

Dr. Saadettin DAGİSTAN, Prof.Dr.O.Murat BİLGE, Arş.Gör.Dt.Oğuzhan ALTUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 6.pdf 

ROTHETIC AND PERIODONTAL REHABILITATION OF LATE ONSET VARIATION PAPILLON-LEFEVRE SYNDROME (A CLINICAL REPORT)
Volume:13, Number:2,Page:36-42, 2003

GEÇ DÖNEMDEKİ PAPİLLON LEFEVRE SENDROMUNUN PROTETİK VE PERİODONTAL TEDAVİSİ (VAKA RAPORU)
Volume:13, Number:2,Page:36-42, 2003

Yrd.Doç.Dr.Funda BAYINDIR, Arş.Gör.Dt.Fahri KAVRUT


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 7.pdf 

THE DEFECT PROSTHESIS FOR A PARTIAL MAXILLECTOMY PATIENT ( A CASE REPORT)
Volume:13, Number:2,Page:43-46, 2003

KISMİ MAKSİLLEKTOMİ YAPILMIŞ HASTAYA DEFEKT PROTEZİ UYGULANMASI (OLGU BİLDİRİMİ)
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:43-46, 2003

Prof.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Dt.Rabia KAVRUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 8.pdf 

THE EXRAFOLLICULAR VARIANT OF ADENOMATOID ODONTOGENIC TUMOR: A CASE REPORT
Volume:13, Number:2,Page:47-50, 2003


EKSTRAFOLLİKÜLER TİP ADENOMATOID ODONTOJENİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:47-50, 2003

Dt. Kaan GÜNDÜZ, Yrd.Doç.Dr.Murat TEKİN, Prof.Dr.Peruze ÇELENK, Prof.Dr. Ömer GÜNHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 9.pdf 

TAURODONTISM (A CASE REPORT)
Volume:13, Number:2,Page:51-55, 2003

TAURODONTİZM (VAKA RAPORU)
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:51-55, 2003

Dr.Dt. H.Hüseyin KÖŞGER, Dr.Dt. Melih KONARILI, Yrd.Doç.Dr.Sinan AY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 10.pdf 

DETERMINATION AND IMPORTANCE OF THE NEUTRAL ZONE IN THE COMPLETE DENTURES
Volume:13, Number:2,Page:56-62, 2003

TAM PROTEZLERDE NÖTRAL BÖLGENİN ÖNEMİ VE TESPİTİ
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:56-62, 2003

Doç.Dr.Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 11.pdf 

RESTORATION REPLACEMENT OR REPAIREMENT REASONS
Volume:13, Number:2,Page:63-75, 2003

RESTORASYONLARIN DEĞİŞTİRİLME VE TAMİR NEDENLERİ
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:63-75, 2003

Dt. Cemil YEŞİLYURT, Doç.Dr.Bilinç BULUCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 12.pdf 

PERIDONTAL SURGICAL PROCEDURES FOR GUIDED TISSUE REGENERATION
Volume:13, Number:2,Page:76-83, 2003

YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONUNA YÖNELİK PERİODONTAL CERRAHİ GİRİŞİMLER
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:76-83, 2003

Dr. Fatma Gül ÇEHRELİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 13.pdf 

RADIOGRAPHIC EXAMINATION METHODS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING FINDINGS
Volume:13, Number:2,Page:84-98, 2003


TEMPOROMANDİBULAR EKLEMİN RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ VE MANYENİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:84-98, 2003


Arş.Gör.Dt.Binali ÇAKUR, Arş.Gör.Dr.Saadettin DAGİSTAN, Prof.Dr. Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 14.pdf 

SALIVARY GLANDS' RADIOGRAPHIC EXAMINATION METHODS AND SIALOGRAPHY
Volume:13, Number:2,Page:99-111, 2003


TÜKÜRÜK BEZLERİNİN RADYOGRAFİK MUAYENE YÖNTEMLERİ VE SİALOGRAFİ
Cilt: 13, Sayı:2, Sayfa:99-111, 2003

Arş.Gör.Dt.Fatma ÇAĞLAYAN, Arş.Gör.Dt.Binali ÇAKUR, Prof.Dr.Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2003_2_ 15.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |