Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2010-3
2010-3
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND PERIODONTAL STATUS WITH ANTROPOMETRIC AND BIOELECTRIC IMPEDANCE METHODS
Volume:20, Number:3, Page:139-144, 2010

OBEZİTE VE PERİODONTAL DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANTROPOMETRİK VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:139-144, 2010

Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY, Dt.Fethiye ÇAĞLAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_1.pdf 

AN ANALYSIS OF AETIOLOGICAL FACTORS RELATED TO DENTIN HYPERSENSITIVITY AND SEVERITY
Volume:20, Number:3, Page:145-152, 2010

DENTİN HİPERSENSİTİVİTESİ VE ŞİDDETİYLE İLİŞKİLİ ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:145-152, 2010Dr.Erkan ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr.Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_2.pdf 

EFFECTS OF SURFACE HARDNESS AND SURFACE ROUGHNESS OF RESTORATIVE MATERIALS AND ENAMEL OF DAILY CONSUMED FOODS AND BEVERAGES
Volume:20, Number:3, Page:153-161, 2010

GÜNLÜK TÜKETİLEN YİYECEK VE İÇEÇEKLERİN MİNE VE DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:153-161, 2010

Dr.Dt.Mustafa Erhan SARI, Doç.Dr.Alp Erdin KOYUTÜRK, Doç.Dr.Soner ÇANKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 3.pdf 

BOND STRENGTHS ON CARIES-AFFECTED DENTIN OF CURRENT SELF ETCH AND TOTAL ETCH ADHESIVE SYSTEMS
Volume:20, Number:3, Page:162-169, 2010

GÜNCEL SELF ETCH AND TOTAL ETCH ADEZİVLERİN ÇÜRÜKTEN ETKİLENMİŞ DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMLARI
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:162-169, 2010

Prof.Dr.Nimet ÜNLÜ, Dr. Ali Rıza ÇETİN, Dt. Mehmet Ata CEBE, Dt. Özgür GÖNLÜM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 4.pdf 

EVALUATION OF DENTAL CARIES AND FLUOROSIS PREVALENCE OF 11-12-YEAR-OLD CHILDREN IN ISPARTA
Volume:20, Number:3, Page:170-175, 2010

ISPARTA İLİNDEKİ 11-12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE FLOROZİS PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:170-175, 2010


Yrd. Doç. Dr.Esra UZER ÇELİK, Dt. Burak ÇELİK, Uzm.Dr.Süleyman ÖNAL, Dt. Ahmet ÖRMECİ, Dt.Haluk ULUTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 5.pdf 

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SURNUMERARY MOLARS: A CLINICAL AND RADIOLOGICAL STUDY
Volume:20, Number:3, Page:176-180, 2010

SÜRNÜMERER MOLAR DİŞLERİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ: KLİNİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:176-180, 2010


Yrd. Doç. Dr.Cihan BEREKET, Yrd. Doç. Dr.Nilüfer ÇAKIR-ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr.İsmail ŞENER, Yrd. Doç. Dr.Mustafa TEK, Yrd. Doç. Dr.Salih ÇELİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_6.pdf 

THE EFFECTS OF PARENTAL ANXIETY AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS ON DENTAL ANXIETY IN CHILDREN
Volume:20, Number:3, Page:181-188, 2010

EBEVEYN DENTAL KAYGISI ve SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ÇOCUKLARIN DENTAL KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:181-188, 2010

Yrd.Doç.Dr. Şule BAYRAK, Yrd.Doç.Dr. Emine ŞEN TUNÇ, Dt.Türkan EĞİLMEZ, Dt.Nuray TÜLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 7.pdf 

MULTIPLE CASES OF SUBMANDIBULAR SIALOLITHIASIS DETECTED BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:189-193, 2010

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TESPİT EDİLMİŞ MULTİPLE SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI VAKALARI
Volume:20, Number:3, Page:189-193, 2010

Yrd. Doç. Dr. Özkan MILOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fatma CAĞLAYAN, Yrd. Doç. Dr. Talat EZMECİ, Yrd. Doç. Dr. Saadettin DAĞISTAN, Dt. Ömer DEMIRTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_8.pdf 

THE IMAGING OF SUBMANDIBULAR SIALOLITH BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Volume:20, Number:3, Page:194-197, 2010

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI GÖRÜNTÜLEMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:194-197, 2010

Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Arş. Gör. Dt. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_9.pdf 

EVALUATION OF UNILATERAL CONDYLAR HYPERPLASIA BY CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY: A REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
Volume:20, Number:3, Page:198-204, 2010

UNİLATERAL KONDİLER HİPERPLAZİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:198-204, 2010

Dt. Ufuk TATLI, Dt. Burcu KELEŞ, Prof. Dr. Emin ESEN, Doç. Dr. Haluk ÖZTUNÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_10.pdf 

AN EVALUATION OF THE ETIOLOGY AND THE TREATMENT PROCEDURES OF DENTAL ANXIETY SYNDROME ENCOUNTERED IN DENTAL APPLICATIONS
Volume:20, Number:3, Page:205-212, 2010

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN DENTAL ANKSİYETE SENDROMUNUN ETİYOLOJİSİNİN VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:205-212, 2010

Dr. Dt. Ayşegül KÖROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Rukiye DURKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_11.pdf 

THE PROPERTIES OF TITANIUM AND IT'S USAGE IN DENTAL PRACTICE
Volume:20, Number:3, Page:213-220, 2010

DENTAL UYGULAMALARDA TİTANYUM VE ÖZELLİKLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:213-220, 2010

Yrd. Doç.Dr. İsmail Hakkı UZUN, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_12.pdf 

THE CRITERIA AND THE EVALUATION METHODS FOR SUCCESS OF DENTAL IMPLANTS
Volume:20, Number:3, Page:216-224, 2010


DENTAL İMPLANTLARDA BAŞARI KRİTERLERİ VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:216-224, 2010

Dr. Dt. Işın KÜRKÇÜOĞLU, Dr. Dt. Ayşegül KÖROĞLU, Dr. Dt. Serhat Emre ÖZKIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_.13.pdf 

BAŞLANGIÇ ÇÜRÜK LEZYONLARININ TEDAVİSİ
Cilt:21, Sayı: 1, Sayfa: 46-54, 2011

TREATMENT OF INCIPIENT CARIOUS LESIONS
Volume:21, Number: 1, Page: 46-54, 2011

Yrd. Doç. Dr. Esra UZER ÇELİK, Arş.Gör. Dt. Başak YAZKAN, Dr. Günseli KATIRCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Esra Uzer Çelik.pdf 

EKTODERMAL DİSPLAZİLİ HASTALARDA PROTETİK YAKLAŞIMLAR
Cilt:21, Sayı: 1, Sayfa: 55-59, 2011

PROSTHETIC APPROACHES IN ECTODERMAL DYSPLASIA PATIENT’S
Volume:21, Number: 1, Page: 55-59, 2011

Yrd. Doç. Dr. S. Zelal BAŞKAN ÜLKÜ, Doç. Dr. İzzet YAVUZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. S. Zelal Başkan Ülkü.pdf 

EDİTÖRE MEKTUP
Cilt:21, Sayı: 1, Sayfa: 60, 2011

LETTER TO THE EDITOR
Volume:21, Number: 1, Page: 60, 2011

Dr. Murat ŞAHİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Murat Şahin.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |