Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 2002 > 2002-2
2002-2
THE SEALING ABILITY OF CONTINOUS WAVE OF CONDENSATION TECHNIQUE WITH AND WITHOUT THE USE OF SEALERS
Volume:12, Number:2,Page:1-5, 2002DEVAMLI ISI İLE OBTURASYON TEKNİĞİNİN KANAL PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANMASININ APİKAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:1-5, 2002

Dt.Tamer TAŞDEMİR, Dt.Uğur İNAN, Doç.Dr. Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 1.pdf 

THE PREVALENCE OF CARIES IN 2-5 AGE GROUP CHILDREN AND THE EVALUATION OIF SOME RISK FACTORS IN ERZURUM, BURSA AND ISPARTA PROVINCES
Volume:12, Number:2,Page:6-13, 2002ERZURUM, BURSA VE ISPARTA İLLERİNDE, 2-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SIKLIĞI VE BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:6-13, 2002
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Arş.Gör.Dt.Sera ŞİMŞEK, Arş.Gör.Dt.Taşkın GÜRBÜZ, Arş.Gör.Dt.Anya YAĞDIRAN, Dr.Oya KARATOPRAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_2.pdf 

THE DETEMINATION OF RELATION BETWEEN THE FREQUENCY OF OCCURANCE OF TME DISORDERS SEPTOMS AND SEX, MALOCCLUSION AND PARAFUNCTIONAL HABITS AMONG THE FACULTY OF DENTISTRY STUDENTS Volume:12, Number:2,Page:14-19, 2002

TME DÜZENSİZLİKLERİ SEMPTOMLARINA DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI İLE CİNSİYET, MALOKLÜZYON VE PARAFONKSİYONEL ALIŞKANLIKLARIN İLİŞKİSİNİN TESPİT EDİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:14-19, 2002Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_3.pdf 

A COMPARISON OF TENSILE STRENGTHS AND ELONGATION AT BREAK OF SOME ELASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS
Volume:12, Number:2,Page:20-24, 2002


BAZI ELASTOMERİK ÖLÇÜ MADDELERİNİN UZAMA DEĞERİ VE ÇEKME DAYANIKLILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:20-24, 2002
Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Funda BAYINDIR,Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 4.pdf 

THE COMPARISON IN POINT OF THE POROSITY OF ACRYLIC RESINS POLIMERIZED BY USING DIFFERENT METHODS
Volume:12, Number:2,Page:25-30, 2002FARKLI YÖNTEMLERLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN POROZİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:25-30, 2002

Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd.Doç.Dr. Saip DENİZOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 5.pdf 

HORIZONTAL ROOT FRACTURE ( A CASE REPORT)Volume:12, Number:2,Page:31-35, 2002

HORİZONTAL KÖK KIRIĞI (BİR OLGU NEDENİYLE)
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:31-35, 2002

Dr.Dt.Semra SEVİMAY, Dt. Burak SAĞSEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 6.pdf 

CHRONIC DIFFUSE SCLEROSING OSTEOMYELITIS OF THE MANDIBLE (A CASE REPORT)
Volume:12, Number:2,Page:36-39, 2002


MANDİBULANIN KRONİK DİFFÜZ SKLEROZE OSTEOMYELİTİ (BİR OLGU RAPORU)
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:36-39, 2002


Yrd.Doç.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ, Arş.Gör.Dt. M. Selim YAVUZ, Dr. Nesrin GÜRSAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 7.pdf 

SURGICAL APPROACH TO DELAYED BILATERAL ANGLE FRACTURES: A CASE REPORT
Volume:12, Number:2,Page:40-45, 2002


GEÇİKMİŞ BİLATERAL ANGULUS FRAKTÜRLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM: BİR OLGU NEDENİYLE
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:40-45, 2002


Dr. Erkan ERKMEN, Dt. Şebnem ŞELLİ ŞİMŞEK, Dr. Barış ŞİMŞEK, Dt. Volkan AKAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 8.pdf 

PERIAPICAL CEMENTAL DISPLASIA: A CASE REPORT
Volume:12, Number:2,Page:46-48, 2002

PERİAPİKAL SEMENTAL DİSPLAZİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:46-48, 2002

Doç.Dr. Nihat TUNCER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 9.pdf 

THE EVALUATION OF CLINICAL SUCCESS OF NONVITAL TEETH BLEACHING TREATMENT
Volume:12, Number:2,Page:49-53, 2002

DEVİTAL DİŞLERİN AĞARTMA TEDAVİLERİNİN KLİNİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:49-53, 2002

Yrd.Doç.Dr.Hale ARI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 10.pdf 

MEDICAL RESEARCHES CARRIED ON HUMANS AND THE IMPORTANCE OF ETHIC COMMITTE
Volume:12, Number:2,Page:54-61, 2002


İNSANLAR ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLARIN ÖNEMİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:54-61, 2002Prof.Dr.Abubekir HARORLI, Arş.Gör.Dt.Saadettin DAĞİSTAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 11.pdf 

THE ALTERNATIVE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CARRIES Volume:12, Number:2,Page:56-63, 2002

ALTERNATİF ÇÜRÜK TESPİT YÖNTEMLERİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:56-63, 2002


Doç.Dr.Engin ERSÖZ, Dt.Nurgün OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 12.pdf 

INTERLEUKIN-1 AND THE ROLE IN PERIODONTAL DISEASE PATHOGENESIS
Volume:12, Number:2,Page:70-81, 2002


İNTERLÖKİN-1 VE PERİODONTAL HASTALIK PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:70-81, 2002

Dt.Hülya ÇAKMAK, Yrd.Doç.Dr. İsmail MARAKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 13.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |