Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 2001 > 2001-1
2001-1
EFFECT OF PALABOND TO RETENTION OF VARIOUS ACRYLIC RESIN TEETH TO DENTURE BASE
Volume:11, Number:1,Page:1-4, 2001

ÇEŞİTLİ AKRİLİK REZİN DİŞLERİN PROTEZ KAİDESİNE TUTUCULUKLARINA PALABOND'UN ETKİSİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:1-4, 2001

Doç.Dr. Suat YALUĞ, Doç.Dr. Özgül KARACAER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 1.pdf 

COMPARISON OF MICROLEAKAGE OF THE VARIOUS PORCELAIN LAMINATE VENEER TECHNIQUES
Volume:11, Number:1,Page:5-12, 2001


FARKLI PORSELEN LAMİNATE VENEER YAPIM YÖNTEMLERİNİN MİKROSIZINTI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:5-12, 2001

Doç.Dr. A.Dilek NALBANT, Dr.Dt.Nejat ÖMEROĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 2.pdf 

EFFECT OF THE CURING CYCLE ON TRANSVERSE STRENGTH OF ACRYLIC RESIN DENTURE BASE POLYMERS
Volume:11, Number:1,Page:13-16, 2001

FARKLI POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİNİN KAİDE AKRİLİKLERİNİN TRANSVERS DAYANIKLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:13-16, 2001

Yrd.Doç.Dr. Şinasi SARAÇ, Arş.Gör.Dt.Duygu SARAÇ, Arş.Gör.Dt.Ahmet Umut GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 3.pdf 

THE COMPARATIVE DETEMINATION OF THE ARTIFICIAL TEETH HARDNESS
Volume:11, Number:1,Page:17-21, 2001


YAPAY DİŞLERİN SERTLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:17-21, 2001

Doç.Dr. Suat YALUĞ, Doç.Dr. Handan YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 4.pdf 

THE INVESTIGATION OF MICROLEAKAGE OF FOUR DIFFERENT CEMENTS FOR USE IN PERMANENT CEMENTATION
Volume:11, Number:1,Page:22-26, 2001


DAİMİ YAPIŞTIRMA İŞLEMİNDE KULLANILAN DÖRT FARKLI SİMANIN MİKROSIZINTISININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:22-26, 2001

Yrd.Doç.Dr. Funda BAYINDIR, Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Doç.Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 5.pdf 

SEARCHING EFFECTS OF TWO DIFFERENT COMPOSITE BASED CEMENTS THROUGH THE RETAINING. IN ADHESIVE BRIDGES
Volume:11, Number:1,Page:27-31, 2001


ADEZİV TUTUCULU KÖPRÜLERDE, İKİ FARKLI KOMPOZİT ESASLI SİMANIN TUTUCULUĞA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:27-31, 2001

Dr.Saip DENİZOĞLU,Yrd.Doç.Dr.Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 6.pdf 

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF VARIOUS RESTORATIVE MATERIALS IN CLASS V CAVITIES
Volume:11, Number:1,Page:32-40, 2001

CLASS V KAVİTELERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ RESTORASYON MALZEMELERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:32-40, 2001

Doç.Dr. Sis DARENDELİLER YAMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 7.pdf 

DENSITOMETRIC EVALUATION OF THE EFFECT OF VARIOUS AUTOMATIC PROCESSING SOLUTION ON THREE INTRAORAL FILMS
Volume:11, Number:1,Page:41-46, 2001


FARKLI OTOTMATİK BANYO SOLÜSYONLARININ, FARKLI HIZLARDAKİ İNTRAORAL FİLM DENSİTELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:41-46, 2001

Doç.Dr. Sebahat GÖRGÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 8.pdf 

INFRAFAMILIAL TRANSMISSION BLACK-PIGMENTED PERIODONTAL PATHOGENS
Volume:11, Number:1,Page:47-51, 2001

SİYAH PİGMENTE PERİODONTAL PATOJENLERİN AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ BULAŞICILIĞI
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:47-51, 2001

Doç.Dr.Nurdan ÖZMERİÇ, Dr.Dt. Ömer ÜNLÜ, Dr. Halil MANSUROĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 9.pdf 

THE EFFECT OF FLUORIDE AND NON-FLUORIDE TOOTH PASTE USAGE ONTO SALIVARY FLOW RATE, CALCIUM, PHOSPHORUS, TOTAL PROTEIN AND FLUOR CONCENTRATION
Volume:11, Number:1,Page:52-60, 2001

FLORLU VE FLORSUZ DİŞMACUNU KULLANMANIN TÜKÜRÜK AKIŞ HIZI,TAMPONLAMA KAPASİTESİ, KALSİYUM, FOSFOR,TOTAL PROTEİN VE FLOR KONSANTRASYONLARINA ETKİSİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:52-60, 2001


Yrd.Doç.Dr. Nimet ÜNLÜ, Doç.Dr.Füsun ÖZER, Dr.Ali ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 10.pdf 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SIALOLITHIASIS: A CASE REPORT
Volume:11, Number:1,Page:61-63, 2001

TÜKÜRÜK TAŞLARININ TANI VE TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:61-63, 2001

Doç.Dr.Recep ORBAK, Yrd.Doç.Dr. Varol ÇANAKÇI,Yrd.Doç.Dr. Adnan TEZEL, Arş.Gör.Dt. Turgut DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 11.pdf 

GINGIVAL HYPERPLASIA IN RENAL ALLOGRAFT RECIPIENT RECEIVING CYCLOSPORIN:A CASE REPORT
Volume:11, Number:1,Page:64-68, 2001RENAL TRANSPLANTASYONLU HASTADA SİKLOSPORİN TEDAVİSİNE BAĞLI GİNGİVAL HİPERPLAZİ: BİR VAKA RAPORU
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:64-68, 2001

Doç.Dr. Gülten ÜNLÜ, Yrd.Doç.Dr. Fikret İPEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 12.pdf 

MONTHS FOLLOW UP OF TOOTH AND GINGIVAL BLOOD FLOW WITH LASER DOPPLER FLOWMETRY AFTER LATERAL SLIDING FLAP WITH FREE GINGIVAL AUTOGRAFT: A CASE REPORT
Volume:11, Number:1,Page:69-73, 2001
SERBEST DİŞETİ GREFTİ İLE LATERALE KAYDIRILAN FLEP OPERASYONU SONRASI DİŞ VE DİŞETİ KANLANMASININ LASER DOPPLER FLOWMETRY İLE 16 AYLIK TAKİBİ: VAKA RAPORU
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:69-73, 2001

Yrd.Doç.Dr. İsmail MARAKOĞLU, Dt. Hülya ÇAKMAK, Dt.Aysun AKPINAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 13.pdf 

COMPLEX ODONTOMA : REPORT OF TWO CASE
Volume:11, Number:1,Page:74-78, 2001

KOMPLEKS ODONTOMA: İKİ OLGU BİLDİRİMİ
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:74-78, 2001

Dr.Erkan ERKMEN, Dr.Nur MOLLAOĞLU, Dr.S.Elif GÜLTEKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 14.pdf 

THE EVALUATION OF ORAL FINDINGS AFTER RADIOTHERAPHY: A CASE REPORT
Volume:11, Number:1,Page:79-82, 2001


BİR OLGU NEDENİYLE RADYOTERAPİ SONRASINDA GÖRÜLEN ORAL BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:VAKA RAPORU
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:79-82, 2001

Doç.Dr.Ertunç DAYI, Doç.Dr. Recep ORBAK,Arş.Gör.Dt.Alpaslan DİLSİZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 15.pdf 

OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Volume:11, Number:1,Page:83-89, 2001


OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SENDROMU
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:83-89, 2001

Dr. Şahsene AYDEMİR, Prof.Dr. Hüsamettin OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 16.pdf 

BIOMECHANICS IN IMPLANTOLOGY
Volume:11, Number:1,Page:90-95, 2001


İMPLANTOLOJİDE BİYOMEKANİK
Cilt: 11, Sayı:1, Sayfa:90-95, 2001

Dt.Alper ÇAĞLAR, Doç.Dr.Cemal AYDIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2001_1_ 17.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |