Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 2000 > 2000-1
2000-1
THE COMPARISON OF SALIVA CARBONIC ANHYDRASE ACTIVITIES IN CARRIOUS AND NONCARRIOUS SUBJECTS Volume:10, Number:1,Page:1-3, 2000ÇÜRÜKLÜ VE ÇÜRÜKSÜZ BİREYLERDE TÜKÜRÜK KARBONİK ANHİDRAZ AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:1-3, 2000

Yrd.Doç.Mehmet YILDIZ, Barboras NALBANTOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 1.pdf 

THREE DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS IN THE MAXILLAR CENTRAL TEETH WHICH ARE RESTORATED WITH VARIOUS POST-CORE RESTORATIONS
Volume:10, Number:1,Page:4-9, 2000

FARKLI POST-CORE RESTORASYONLARI İLE RESTORE EDİLMİŞ MAKSİLLER SANTRAL DİŞLERİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN ANALİZLERİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:4-9, 2000


Yrd.Doç.Mehmet YILDIZ, Prof.Dr.Sami AKSOY, Prof.Dr.Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 2.pdf 

EVALUATION OF THE MODIFIED SHORT-POST TECHNIQUE IN ANTERIOR PRIMARY TEETH
Volume:10, Number:1,Page:10-16, 2000

ÖN SÜT DİŞLERİNDE MODİFİYE KISA POST TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:10-16, 2000

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 3.pdf 

DECAYED, MISSING AND FILLING DISTRIBUTION OF FIRST MOLAR TEETH
Volume:10, Number:1,Page:17-20, 2000


BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİN ÇÜRÜK, EKSİKLİK VE DOLGU DAĞILIMI
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:17-20, 2000


Dr.Birgül BALKAYA, Yrd.Doç.Dr. Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 4.pdf 

THE USE OF POLYACTIDE BASED MEMBRANE IN THE TREATMENT OF CLASS III FURCATION DEFECTS
Volume:10, Number:1,Page:21-25, 2000


KLASS III FURKASYON DEFEKTLERİNİN TEDAVİSİNDE POLİLAKTİD ESASLI BİR MEMBRANIN KULLANIMI
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:21-25, 2000

Dr.Dt.Nurdan ÖZMERİÇ, Dr.Dt.M.Cenk HAYTAÇ, Prof.Dr.Gönen ÖZCAN, Dr.Dt.Emine E.ALAADDİNOĞLU, Dr.Dt.Sibel E.GÜLTEKİN, Prof.Dr.Köksal BALOŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 5.pdf 

EVALUATION OF TUBULAR PENETRATION OF VARIOUS OBLIGATE ANAEROB MICROORGANISMS ( A SEM STUDY) Volume:10, Number:1,Page:26-31, 2000ÇEŞİTLİ ZORUNLU ANAEROB BAKTERİLERİN DENTİN TÜBÜLLERİNE PENETRASYONLARININ SEM'DE ( SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) İNCELENMESİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:26-31, 2000

Doç.Dr.Fatmagül ZIRAMAN, Doç.Dr.Nilgün AYHAN, Doç.Dr.Berna ASLAN, Dr.Nesrin ÖZSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 6.pdf 

THE EFFECTS OF TYPE I COLLOGEN ON THE INFLAMMATORY RESPONSE DURING BONE DEFECTS REGENERATION: A HISTOPATOLOGIC EVALUATION Volume:10, Number:1,Page:32-35, 2000


TİP I KOLLAJEN UYGULANAN KEMİK DEFEKTLERİNİN İYİLEŞMESİNDE ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN ENFLAMATUAR CEVABIN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:32-35, 2000

Yrd.Doç.Dr.Metin GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr.Ömer KAYA, Doç.Dr.Cemal GÜNDOĞDU, Yrd.Doç.Dr.Gelengül GÜRBÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 7.pdf 

THE EFFECTS OF TEMPERATURE CHANGES IN THE PROCESSING ON THE DENSITY OF PERIAPHICAL FILMS
Volume:10, Number:1,Page:36-39, 2000

BANYO SICAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN PERİAPİKAL FİLMLERİN DENSİTESİNE OLAN ETKİSİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:36-39, 2000


Yrd.Doç.Dr.H.Murat AKGÜL, Arş.Gör.Dt.Saadettin DAĞİSTANLI, Prof.Dr.Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 8.pdf 

SUPERNÜMERER DİŞLER: LİTERATÜR DERLEMESİ VE OLGU BİLDİRİMLERİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:40-44, 2000

SUPERNUMERER TEETH: case report and literature review
Volume:10, Number:1,Page:40-44, 2000

Arş.Gör.Nur MOLLAOĞLU, Arş.Gör.Kahraman GÜNGÖR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 9.pdf 

GEMINATION, FUSION AND CONCRENSCENCE IN THE PERMANENT DENTITION: REPORT OF THREE CASES Volume:10, Number:1,Page:45-48, 2000

DAİMİ SENTİSYONDA FUSİON, GEMİNASYON VE CONCRESCENCE (ÜÇ VAKA NEDENİYLE)
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:45-48, 2000


Arş.Gör.Dt.Muzaffer ASLAN, Yrd.Doç.Dr.Gelengül GÜRBÜZ, Yrd.Doç.Dr.Ümit ERTAŞ, Arş.Gör.Dt.Alpay SAVRAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 10.pdf 

PARTIAL FRENECTOMI PREPARED IN ANKYLOGLOSSIA: CASE REPORT
Volume:10, Number:1,Page:49-51, 2000

LİNGUAL FRENEKTOMİ UYGULANAN PARSİYEL ANKİLOGLOSSİ (İKİ OLGU NEDENİYLE)
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:49-51, 2000

Yrd.Doç.Dr.Gelengül GÜRBÜZ, Yrd.Doç.Dr.Ümit ERTAŞ, Yrd.Doç.Dr.Metin GÜNGÖRMÜŞ , Arş.Gör.Dt.Muzaffer ASLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 11.pdf 

RANULA:A CASE REPORT
Volume:10, Number:1,Page:52-54, 2000


RANULA: VAKA RAPORU
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:52-54, 2000


Yrd.Doç.Dr.Gelengül GÜRBÜZ, Yrd.Doç.Dr.Metin GÜNGÖRMÜŞ , Arş.Gör.Dt.Muzaffer ASLAN, Yrd.Doç.Dr.Ümit ERTAŞ, Yrd.Doç.Dr.Nesrin GÜRSA NALBANTOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 12.pdf 

THE RESIN MODIFIED GLASS-IONOMER CEMENTS AND POLIACID MODIFIED COMPOSITE RESINS (COMPOMER) Volume:10, Number:1,Page55-59, 2000

REZİN MODİFİTE CAM-İONOMER SİMANLAR VE POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMER)
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:55-59, 2000

Yrd.Doç.Dr.Mehmet YILDIZ, Yrd.Doç.Dr. Y.Ziya BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 13.pdf 

POLYMERIZATION SHRINKAGE AND MICROLEAKAGE HYBRID IONOMER MATERIALS
Volume:10, Number:1,Page:60-63, 2000

HİBRİD İYONOMER MATERYALLERİN POLİMERİZASYON BÜZÜLMESİ VE MİKROSIZINTISI
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:60-63, 2000

Dr.Mustafa DEMİRCİ, Prof.Dr.Mete ÜÇOK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 14.pdf 

EARLY DETECTION OF THE CARIES AND ITS RELATION WITH MULTIPLE FACTORS
Volume:10, Number:1,Page:64-69, 2000ÇÜRÜĞÜN ERKEN DÖNEMDE TEŞHİSİ VE ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER İLE OLAN İLİŞKİSİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:64-69, 2000

Yrd.Doç.Dr.Bilinç BULUCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 15.pdf 

EVALUATION OF FOCAL INFECTIONS IN DENTISTRY Volume:10, Number:1,Page:70-74, 2000
FOKAL ENFEKSİYONLARIN DİŞHEKİMLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:70-74, 2000

Prof.Dr.Gülümser ÇÖLOK,Doç.Dr.Ümit K. AKAL, Dr.Dt.Sema TORTOP, Arş.Gör.Dt.Ufuk ATEŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 16.pdf 

PAIN IN ENDODONTICS
Volume:10, Number:1,Page:75-77, 2000ENDODONTİDE AĞRI
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:75-77, 2000

Yrd.Doç.Dr.Kerem Engin AKPINAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 17.pdf 

ÇATLAK ÇİZGİLERİ, DİŞ YAPISAL ÇATLAKLARI, TÜBERKÜL KIRIKLARI- TEŞHİS VE TEDAVİLERİ
Cilt: 10, Sayı:1, Sayfa:78-85, 2000

CRACK LINES, TOOTH STRUCTURE CRACK AND CUSPAL FRACTURE, THEIR DIAGNOSIS AND TREATMENT
Volume:10, Number:1,Page:78-85, 2000

Yrd.Doç.Dr.Aziz Şahin ERDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2000_1_ 18.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |