Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 1996 > 1996-2
1996-2
THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL INVESTIGATION OF FAULTY RESTORATIONS
Volume:6, Number:2,Page:1-3, 1996


DİŞLERE UYGULANMIŞ HATALI RESTORASYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:1-3, 1996

Yrd.Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 1.pdf 

PREVENTIVE DENTISTRY IN THE PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES
Volume:6, Number:2,Page:4-8, 1996


PERİODONTAL HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE KORUYUCU DİŞHEKİMLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:4-8, 1996

Yrd. Doç. Dr. Recep ORBAK, Arş.Gör.Dt.Adnan TEZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 2.pdf 

GINGIVAL AND PERIODONTAL HEALTH STATUS OF THE BRIDGEWORK SUBJECTS
Volume:6, Number:2,Page:9-11, 1996


KURON-KÖPRÜ RESTORASYONLU BİREYLERDE GİNGİVAL VE PERİODONTAL SAĞLIK DURUMU
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:9-11, 1996

Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.Aydan AS, Dt.İnci DEVRİM, Dr.Gökhan AÇIKGÖZ, Dt.Oğuz YOLDAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 3.pdf 

EVALUATION OF THE EFFECT OF BONE CORTEX ON RADIOGRAPHIC VISUALISATION OF CANCELOUS BONE DEFECTS
Volume:6, Number:2,Page:12-14, 1996


SPONGİÖZ KEMİK DEFEKTLERİNİN RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLERİNE KOMPAKT KEMİĞİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:12-14, 1996

Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.İnci DEVRİM, Dt.Aydan AS
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 4.pdf 

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF ACRYLIC RESINS POLYMERIZED BY MICROWAVE ENERGY Volume:6, Number:2,Page:15-20, 1996

MİKRODALGA ENERGİ İLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:15-20, 1996

Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU, Dr. Yasemin KESKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 5.pdf 

THE COMPARISON OF THE DIMENSIONAL STABILITY OF ACRYLICS SHOWING POLIMERIZATION DIFFERENCES
Volume:6, Number:2,Page:21-25, 1996


POLİMERİZASYON FARKLILIĞI GÖSTEREN AKRİLİKLERİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:21-25, 1996

Dr.Yasemin KESKİN, Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 6.pdf 

THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF VARIUOS DISINFECTANT SOLUTION ON THE IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID IMPRESSIONS
Volume:6, Number:2,Page:26-30, 1996


ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN PROTEZ ÖLÇÜ MADDELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:26-30, 1996

Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL, Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Ayhan GÜRBÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 7.pdf 

THE EFFICIACY OF SEVERAL DISINFECTANT ON THE DIMENSIONAL STABILITY OF SILICON AND IRREVERSIBLE HYDOCOLLOID IMPRESSION MATERIALS
Volume:6, Number:2,Page:31-35, 1996


SİLİKON VE İRREVERSİBLE HYDROCOLLOID ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN MADDELERİN ETKİNLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:31-35, 1996

Doç.Dr.sevil ŞAHMALI, Doç.Dr.Gülbin SAYGILI, Dr.Aysun ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 8.pdf 

IN VITRO STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THREE DISINFECTANTS ON THE GROWTH OF CANDIDA ALBICANS ON ACRYLIC RESIN SURFACES
Volume:6, Number:2,Page:36-39, 1996


PROTEZ PLAKLARINDAKİ CANDİDA ALBİCANS AKTİVİTESİ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN ETKİLERİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:36-39, 1996

Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Nilgün AYHAN, Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 9.pdf 

THE EFFECT OF SEATING FORCE ON THE CEMENT FILM THICKHNESS
Volume:6, Number:2,Page:40-43, 1996


YAPIŞTIRMA KUVVETİNİN SİMAN FİLM KALINLIĞINA ETKİSİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:40-43, 1996

Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 10.pdf 


ACETAMINOPHEN INDUCED HEPATOTOXICITY IN NEW-BORN RATS COMPARED TO ADULTS: A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY
Volume:6, Number:2,Page:44-50, 1996


ASETAMİNOFENİN YENİ DOĞAN VE ERİŞKİN SIÇANLARDA KARŞILAŞTIRILMALI HEPATOTOKSİK ETKİSİ: IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:44-50, 1996

M. EŞREFOĞLU, M.A. SELİMOĞLU, A. GEPDİREMEN, M.A.ÇİFTÇİOĞLU, M.PARLAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 11.pdf 

CYTOTOXIC EFFECTS OF DOXORUBICIN AND DAUNORUBICIN ON ERYTHROCYTES AND LEUKOCYTES
Volume:6, Number:2,Page:51-54, 1996


DOXORUBICIN VE DAUNOBİCİNİN ERİTROSİT VE LÖKOSİTLER ÜZERİNDEKİ STOTOKSİK ETKİLERİ Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:51-54, 1996

Mukaddes EŞREFOĞLU, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 12.pdf 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SALIVA IMMUNOGLOBULINE AND TOOTH CARRIES
Volume:6, Number:2,Page:55-58, 1996

TÜKÜRÜK İMMUNOGLOBULİNLERİ İLE DİŞ ÇÜRÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:55-58, 1996

Dr.Ekrem DURAN, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Uz.Osman YÜCEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 13.pdf 

IN VITRO EXAMINATION OF pH CHANGES OF CALCIUM HYDROXIDE BASED ON FOUR ROOT CANAL FILLING MATERIALS
Volume:6, Number:2,Page:59-63, 1996


KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI DÖRT KANAL DOLGU MATERYALİNİN İNVİTRO OLARAK pH DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:59-63, 1996

Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Dr.Ekrem DURAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 14.pdf 

THE ANALYSIS OF MAXILLARY ALVEOLAR BONE HEIGHT ON THE PANORAMIC RADIOGRAPHS OF EDENTULOUS PATIENTS
Volume:6, Number:2,Page:64-67, 1996

TAM DİŞSİZ HASTALARIN PANORAMİK RADYOGRAFİSİNDE ÜST ÇENE ALVEOLAR KEMİK YÜKSEKLİĞİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:64-67, 1996

Doç.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Yrd.Doç.Dr.Zeynep YEŞİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 15.pdf 

BILATERAL IMPACTED SUPERNUMERARY TEETJH IN MANDIBULAR PREMOLAR REGION
Volume:6, Number:2,Page:68-71, 1996
MANDİBULAR PREMOLAR BÖLGEDE BİLATERAL GÖMÜK SÜPERNÜMERER DİŞLER (İKİ OLGU NEDENİYLE)
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:68-71, 1996

Yrd.Doç.Dr.Sema DURAL, Dr.Murat ÖZBEK, Dt.Nihal AVCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 16.pdf 


THREE YEARS FOLLOW UP OF HEMISECTION CASE WITH A MULTIDISIPLINARY TREATMENT APPROACH
Volume:6, Number:2,Page:72-74, 1996


ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YAKLAŞIMLI "HEMİSECTION" OLGUSUNUN 3 YILLIK TAKİBİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:72-74, 1996

Yrd. Doç. Dr.Recep ORBAK, Dr.Varol ÇANAKÇI, Dt.Adnan TEZEL, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 17.pdf 

PERIOTEST METHOD IN TOOTH MOBILITY MEASUREMENTS
Volume:6, Number:2,Page:75-79, 1996


DİŞ MOBİLİTESİ ÖLÇÜMÜNDE PERİOTEST YÖNTEMİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:75-79, 1996

Dr.Varol ÇANAKÇI, Yrd.Doç.Dr.Recep ORBAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 18.pdf 

THE USE OF ORTHOPANTOGRAPHY IN DENTAL CLINICS Volume:6, Number:2,Page:80-85, 1996


ORTOPANTOGRAFİLERİN KLİNİK KULLANIMI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:80-85, 1996

Yrd. Doç. Dr. Aydan AÇIKGÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 19.pdf 

ENDOCRIN GLANDS AND DENTISTRY
Volume:6, Number:2,Page:86-91, 1996


DİŞHEKİMLİĞİ VE HORMONLAR
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:86-91, 1996

Yrd. Doç. Dr. A.Berhan YILMAZ, Prof.Dr.O.Murat BİLGE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 20.pdf 

VIRAL HEPATITIS AND DENTISTRY
Volume:6, Number:2,Page:92-96, 1996

VİRAL HEPATİTLER VE DİŞHEKİMLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:92-96, 1996

Dt.Gülay ÖZPERK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 21.pdf 

NEUROPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL MECHANISMS OF ACUPUNCTURE FOR PAIN BLOCKAGE
Volume:6, Number:2,Page:97-102, 1996

AĞRI BLOKAJINDA AKAPUNTURUN NÖROFİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:97-102, 1996

Arş.Gör.Dr.Ali Alp SAĞLAM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 22.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |