Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Back Issues > 1995 > 1995-1
1995-1
THE EVALUATION OF THE STRENGTH DISTRIBUTION USING THE PHOTOELASTIC IN THE PORCELAIN FUSED TO METAL CROWN AND ALL PORCELAIN CROWNS
Volume:5, Number:1,Page:1-4, 1995
METAL DESTEKLİ VE DESTEKSİ PORSELEN KURONLARIN FOTOELASTİK YÖNTEM İLE KUVVET DAĞILIMININ İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:1-4, 1995

Arş.Gör.Dr.Cemal AYDIN, Arş.Gör.Dr.Suat YALUĞ, Arş.Gör.Dr.Caner YILMAZ, Arş.Gör.Dr.Özgül KARACAER, Prof.Dr.Erol DEMİREL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_1.pdf 

A CEPHALOMETRIC STUDY OF DENTAL AND SKELETAL CHANGES RESULTING FROM RAPID MAXILLARY EXPANSION Volume:5, Number:1,Page:5-13, 1995HIZLI ÜST ÇENE GENŞLETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN DİŞSEL VE İSKELETSEL DEĞİŞİMLERİN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:5-13, 1995

Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_2.pdf 

THE EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN THE ANGLE OF ANTERIOR PALATAL INLINATION AND OCCLUSAL PLANE ACCORDING TO ARCH FORMS IN EDENTULOUS PATIENTS
Volume:5, Number:1,Page:18-21, 1995


DİŞSİZ ÜST ÇENELERDE ÖN DAMAK BÖLGESİNİN ÇİĞNEME DÜZLEMİYLE YAPTIĞI EĞİMİN, ALVEOL KAVİS ŞEKİLLERİNE GÖRE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:18-21, 1995

Doç.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Arş.Gör.Dr.Gözlem KOCA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_ 3.pdf 

A STUDY ON THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF THE DENTIN BONDING AGENTS
Volume:5, Number:1,Page:24-29, 1995

ÇEŞİTLİ DENTİN BONDİNG AJANLARININ ANTİMİKROBİYEL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:24-29, 1995

Arş.Gör.Dr.Özgül KARACAER, Doç.Dr. Celil DİNÇER, Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL, Arş.Gör.Dr.Cemal AYDIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_4.pdf 

A STUDY CONTAMINATION AND DEZENFECTION OF GUTTA PERCHA CONES IN CLINICAL USAGE
Volume:5, Number:1,Page:44-48, 1995KLİNİK KULLANIMDA GÜTTA PERKA KONLARIN KONTAMİNASYON VE DEZENFEKSİYONLARININ İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:44-48, 1995

Yrd. Doç. Dr. Fatmagül ZIRAMAN, Doç. Dr. Nilgün AYHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_6.pdf 

A CEPHALOMETRIC STUDY OF LOWER THIRD MOLAR POSITION IN ORTHODONTIC TREATMENT WITH PREMOLAR EXRACTION
Volume:5, Number:1,Page:49-58, 1995


ÇEKİMLİ ORTODONTİK TEDAVİLERDE ALT YİRMİ YAŞ DİŞİ KONUMUNUN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:49-58, 1995

Arş.Gör.Dt.Bülent BAYDAŞ, Doç.Dr.Abdulvahit ERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_7.pdf 

THE EVALUATION OF SYMETRY AND RESORPTION OF MANDIBULAR RESIDUAL RIDGE DUE TO AGE, SEX AND PERIOD OF EDENTULISM IN EDENTULOUS PATIENTS
Volume:5, Number:1,Page:59-63, 1995


DİŞSİZ BİREYLERDE REZORPSİYONUN SİMETRİ, YAŞ, CİNSİYET VE DİŞSİZLİK SÜRESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:59-63, 1995

Arş.Gör.Dt.Suat ALTUN, Yrd.Doç.Dr.Köksal BEYDEMİR, Arş.Gör.Dt.Şebnem ERENCİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_ 8.pdf 

COMPARISON OF RADIOGRAPHIC AND ACTUAL DIAMETER MEASUREMENTS OF THE ROOT CANALS
Volume:5, Number:1,Page:64-68, 1995


KÖK KANAL ÇAPININ RADYOGRAFİK VE GERÇEK ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:64-68, 1995

Yrd.Doç.Dr.Fatmagül ZIRAMAN, Dr.Dt.Bengi ÖZTAŞ, Dr.Dt.Semra SEVİMAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_9.pdf 

THE PREPARATION TECHNIQUE OF LAMINATE VENEERS (IN A CASE)
Volume:5, Number:1,Page:69-74, 1995


LAMİNATE VENEER KESİM TEKNİĞİ (BİR VAKA NEDENİYLE)Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:69-74, 1995

Suat YALUĞ, Caner YILMAZ, Handan YILMAZ, Turan KORKMAZ, Cemal AYDIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_10.pdf 

DENTIGEROUS CYST (CASE REPORT)
Volume:5, Number:1,Page:75-78, 1995


DENTİGERÖZ KİST (BİR VAKA NEDENİYLE)
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:75-78, 1995

Doç.Dr.Sedat ÇETİNER, Dt.Derviş YILMAZ, Dt.Mustafa ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_11.pdf 

RADIOVISIOGRAPHY
Volume:5, Number:1,Page:79-81, 1995


DİJİTAL İNTRAORAL RADYOGRAFİ (RADİOVİSİOGRAFİ)VE İNTRAORAL VİDEO SİSTEM
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:79-81, 1995

Prof.Dr.Erdoğan TURGUT, Dt.Cansu ALPASLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_12.pdf 

AIDS AND ORAL FINDINGS
Volume:5, Number:1,Page:82-86, 1995


AIDS VE ORAL BULGULARI
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:82-86, 1995

Dr.Dt.Gülten ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_13.pdf 

FINITE ELEMENT METHOD AND ITS APPLICATIONS IN DENTISTRY
Volume:5, Number:1,Page:87-96, 1995


SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE DİŞHEKİMLİĞİNDEKİ UYGULAMALAR
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:87-96, 1995

Dr.Sis DARENDELİLER YAMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_14.pdf 

TREATMENT OF ORAL LESIONS IN PERSONS WITH HIV INFECTION
Volume:5, Number:1,Page:97-103, 1995


HIV ENFEKSİYONLU KİŞİLERDE ORAL LEZYONLARIN TEDAVİLERİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:97-103, 1995

Dr.Dt.Gülten ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_15.pdf 

DENTINE HYPERSENSITIVITY
Volume:5, Number:1,Page:104-111, 1995

DENTİN AŞIRI DUYARLILIĞI
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:104-111, 1995

Yrd.Doç.Dr.Recep ORBAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_16.pdf 

CLINICAL ANATOMY OF THE PARANASAL SINUSES Volume:5, Number:1,Page:112-116, 1995


PARANASAL SİNÜSLERİN KLİNİK ANATOMİSİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:112-116, 1995

Doç.Dr.Semih DİYARBAKIRLI, Dr.Atıf AYDINLIOĞLU, Dr.Papatya KELEŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_17.pdf 

A LONGITUDINAL STUDY OF TRANSVERSE AND VERTICAL GROWTH CHANGES IN THE CRANIO-FACIAL STRUCTURES
Volume:5, Number:1,Page:30-43, 1995


KRANİI-FASIAL YAPILARDAKİ TRANSVERS VE VERTİKAL BÜYÜME DEĞİŞİKLİKLERİNİN LONGİTUDİNAL OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 5, Sayı:1, Sayfa:30-43, 1995

Yrd.Doç.Dr.İsmail CEYLAN, Doç.Dr.Abdulvahit ERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1995_1_ 5.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |