Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2012
2012
Detection of proximal enamel defects in storage phosphor plate radiographs scanned with different resolutions
Volume:22, Number: 1, Page: 1-6, 2012

Farklı çözünürlükteki fosfor plak görüntülerinin arayüz mine defektlerinin tanısı üzerindeki etkisi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 1-6, 2012

Dr. Erinç ÖNEM, Prof. Dr. B.Güniz BAKSI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Erinç Önem(+).pdf 

Evaluation of oral and dental health of children with physical disabilities
Volume:22, Number: 1, Page: 7-13, 2012

Fiziksel engelli çocukların ağız ve diş sağlığı yönünden değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 7-13, 2012

Dr. Mustafa Erhan SARI, Dr. Elif KALYONCUOĞLU, Dr. Soner ÇANKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. M.Erhan Sarı.pdf 

The correlation of blood tests with DMFT scores microbiologic counts and buffer capacity of saliva
Volume:22, Number: 1, Page: 14-19, 2012

Kan testleri ile DMFT skorları, mikrobiyolojik sayım ve tükürüğün tamponlama kapasitesi arasındaki korelasyon
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 14-19, 2012

Doç. Dr. Haluk ÖZTUNÇ, Arş. Gör. Dt. Burcu KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZTURAN, Prof. Dr. Cenk HAYTAÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Burcu Keleş.pdf 

Evaluation the efficacy of self-adjusting file in C-shaped canals during root canal preparation
Volume:22, Number: 1, Page: 20-25, 2012

Self-adjustıng fıle sisteminin C-şekilli kanallar üzerindeki genişletme etkinliğinin değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 20-25, 2012

Yrd. Doç. Dr. Senem YİĞİT ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Sadullah KAYA,Yrd. Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL, Arş. Gör. İbrahim UYSAL, Arş. Gör. Mahmut KOPARAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. S.Yiğit Özer (+).pdf 

Identification of aerobic bacterial flora in saliva of subjects who apply to the Faculty of Dentistry in Atatürk University by using microbial identification system
Volume:22, Number: 1, Page: 26-30, 2012

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran bireylerin aerobik bakteriyel florasının mikrobiyal teşhis sistemi kullanılarak saptanması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 26-30, 2012

Yrd. Doç. Dr. Nur ÖZDABAK, Yrd. Doç. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKGÜL, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Nur Özdabak(+).pdf 

The investigation of the effects on stress distributions of luting cements having different properties used in a human tooth crown by finite element method
Volume:22, Number: 1, Page: 31-39, 2012

İnsan dişi kaplamalarında kullanılan farklı özelliklerdeki yapıştırıcı simanların gerilme dağılımına etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 31-39, 2012

Mak.Yük.Müh. Mehmet Sami GÜLER, Prof. Dr. Sadri ŞEN, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Çiğdem Güler(+).pdf 

The comparison of microleakage in the root canals enlarged with two different file system
Volume:22, Number: 1, Page: 40-45, 2012

İki farklı eğe sistemi ile prepare edilen kök kanallarının apikal mikrosızıntilarının karşılaştırılması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 40-45, 2012

Yrd. Doç. Dr.Sadullah KAYA, Arş. Gör. Selengül GANİDAĞLI AYAZ, Araş. Görv. İbrahim UYSAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Sadullah Kaya(+).pdf 

Comparison of mandibular alveolar residual ridge resorption in edentulous men and women
Volume:22, Number: 1, Page: 46-51, 2012

Tam dişsiz kadın ve erkek bireylerde alt çene alveolar residüel kret rezorbsiyonlarının karşılaştırılması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 46-51, 2012

Yrd. Doç. Dr.U. Şebnem BÜYÜKKAPLAN, Prof. Dr. M. Üstün GÜLDAĞ, Doç. Dr. S.Hakan TUNA, Arş..Gör.Dt.Çağrı TURNA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Şebnem Büyükkaplan (+).pdf 

Evaluation of the morbidity of the anterior iliac crest used as donor site
Volume:22, Number: 1, Page: 52-56, 2012

Donör saha olarak kullanılan anterior iliak krestin morbiditesinin değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 52-56, 2012

Dr. Burak BAYRAM, Dt. Seçil ÇUBUK, Dt. Mehmet Ali GÜVEN, Doç. Dr. Zafer Özgür PEKTAŞ, Prof. Dr. Sina UÇKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Seçil Çubuk(+).pdf 

Dento-alveolar kırık teşhisinde dental volümetrik bilgisayarlı tomografi
Volume:22, Number: 1, Page: 57-60, 2012

Dental volumetric computed tomography in the radiological detection of dento-alveolar fracture
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 57-60, 2012

Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Arş.Gör. Dt. Doğan DURNA Doç.Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Binali Çakur.pdf 

Non-surgical endodontic treatments of teeth associated with large periapical lesions
Volume:22, Number: 1, Page: 61-65, 2012

Geniş periapikal lezyonlu dişlerin cerrahi girişimsiz kök kanal tedavileri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 61-65, 2012

Dt. Hakan ARSLAN,Dt. H.Sinan TOPÇUOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Çağatay BARUTCUGİL,Dt. Ertuğrul KARATAŞ,Yrd. Doç. Dr. Halit ALADAG, Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Dr. E. Bahar EZMECİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. H. SinanTopcuoğlu(+).pdf 

Application of glass fiber post: two case reports and two years follow up
Volume:22, Number: 1, Page: 66-70, 2012

Cam fiber post uygulaması: iki olgu sunumu ve iki yıllık takibi.
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 66-70, 2012


Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK, Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK,Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Ersan Çiçek(+).pdf 

Prothetic rehabilitation of a patient with combination syndrome: a case report
Volume:22, Number: 1, Page: 71-76, 2012

Kombinasyon sendromlu bir hastanın protetik rehabilitasyonu: vaka sunumu
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 71-76, 2012


Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT, Arş Gör. Dr. Bilal HOLOĞLU, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Zeynep Y.Duymuş(+)_1.pdf 

Microdontia associated with the use of radıotherapy and chemotherapy of a non-hodgkın lymphoma: report of two cases
Volume:22, Number: 1, Page: 77-82, 2012

Non-hodgkin lenfomada radyoterapi ve kemoterapi sonucu görülen mikrodonti: 2 olgu sunumu
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 77-82, 2012

Özgül BAYGIN (PhD, Tamer TÜZÜNER (PhD),Mehmet TANRIVER (Research Assistant)
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Özgül Baygın (+).pdf 

Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws: etiology, risk factors, diagnostic criteria, treatment alternatives
Volume:22, Number: 1, Page: 83-95, 2012

Bisfosfanat kullanımına bağlı çene kemiğinde gelişen osteonekroz: etyoloji, risk faktörleri, tanı kriterleri ve tedavi alternatifleri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 83-95, 2012

Dr. Elif SOĞUR, Dr. Erinç ÖNEM, Prof. Dr. B.Güniz BAKSI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Erinç Önem(+).pdf 

Oral health of mentally retarded individuals
Volume:22, Number: 1, Page: 96-104, 2012

Zihinsel engele sahip bireylerde ağız sağlığı
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 96-104, 2012

Doç. Dr. Nurgül KÖMERİK, Prof. Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Dr. Cansu Gül EFEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Nurgül Kömerik(+).pdf 

Oral health care services for intellectually disabled individuals: problems & solutions
Volume:22, Number: 1, Page: 105-107, 2012

Zihinsel engele sahip bireylerin ağız sağlığı: karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 105-107, 2012

Doç. Dr. Nurgül KÖMERİK, Prof. Dr.zuhal KIRZIOĞLU, Dr. Cansu Gül EFEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Nurgül Kömerik(+).pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |