Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2012 > 2012-3
2012-3
Dental Volumetrik Tomografi Görüntüleri Üzerinde Alt İkinci Molarlardaki C Şekilli Kanal Sistemi Ve Kök Morfolojisi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 225-229, 2012

Root Morphology And C-Shaped Canal System In Mandibular Second Molars On Cone Beam Computed Tomography Images
Volume:22, Number: 3, Page: 225-229, 2012

Yrd. Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. Eren YILDIRIM, Dt.İbrahim ERSOY, Dt. Ömer DEMİRTAŞ, Prof. Dr. Hayati Murat AKGÜL

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Özkan Miloğlu (+).pdf 

Bir Grup Dişsiz Hastada Panoramik Radyografi İncelemesi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 230-234, 2012

Panoramic Radiographic Examination İn A Group Of Edentulous Patients
Volume:22, Number: 3, Page: 230-234, 2012

Yrd. Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. Yasin YAŞA,Dt.ibrahim Şevki BAYRAKDAR, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Özkan Miloğlu (+).pdf 

Epilepsi Tedavisinde Uzun Dönem Fenitoin Kullanımının Alveolar Kemik Kaybı Üzerine Etkisi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 235-241, 2012

The Effect On Alveolar Bone Loss Of Long-Term Phenytoin Use İn The Treatment Of Epilepsy
Volume:22, Number: 3, Page: 235-241, 2012

Yrd. Doç. Dr. Abubekir ELTAS, Dr. Mustafa Özay USLU, Dr. Özden KAMIŞLI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Ebubekir Eltas (+).pdf 

Air Flow İle Yapılan Parlatmanın Porselen Ve Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 242-246, 2012

Effect Of Air-Flow Polishing On Surface Roughness Of Composites And Porcelains
Volume:22, Number: 3, Page: 242-246, 2012

Yrd. Doç. Dr. Ali Riza TUNÇDEMIR, Dr. Mustafa YAVUZ, Dr. Serdar POLAT, Dr. Makbule Tuğba TUNÇDEMIR, Dr. Erhan OZCAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Ali Rıza Tunçdemir(+).pdf 

Farklı Kanal Patlarının Farklı Solventlerdeki Çözünürlük Miktarlarının Değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 247-250, 2012

Evaluation of Different Canal Sealers Solubility in Different Solvents
Volume:22, Number: 3, Page: 247-250, 2012

Dr.Dt. H.Melike BAYRAM, Dr.Dt.Ömer BİLİCi

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Melike Bayram (+).pdf 

Temporomandibular Eklem Redüksiyonlu Anterior Disk Deplasmanında Stabilizasyon Splint Tedavisi : Retrospektif Analiz
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 251-257, 2012

Stabilization Splint Therapy in Temporomandibular Joint Anterior Disc Displacement with Reduction: A Retrospective Analysis
Volume:22, Number: 3, Page: 251-257, 2012

Burcu BAŞ,DDS,Ph.D, Nükhet ÇELEBİ,DDS Ph.D, Çağrı URAL, DDS Ph.D, Hatice DURAN, DDS, Canay YILMAZ, DDS, Alper ALKAN, DDS Ph.D

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Hatice Duran (+).pdf 

Nd:YAG ve KTP:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Yüzeyindeki Isı Değişimleri
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 258-263, 2012

Temperature Changes on The External Root Canal Surface During Nd:YAG and KTP:YAG Laser Irradiation
Volume:22, Number: 3, Page: 258-263, 2012

Doç.Dr.İhsan HUBBEZOĞLU, Dr.Recai ZAN, Dt.Oğuzhan GÖRLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. İhsan Hubbezoğlu (+).pdf 

İki Farklı Kök Ucu Dolgu Materyali Tarafından Oluşturulan Bağ Doku Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 264-271, 2012

Evaluation of the Connective Tissue Reactions to Two Different Root-End Filling Materials
Volume:22, Number: 3, Page: 264-271, 2012

Dt. Nuray TÜLOĞLU, Doç. Dr. Şule BAYRAK, Arş. Gör. Züleyha ERİŞGİN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Nuray Tüloğlu (+).pdf 

Periapikal Granulomların Aerop Ve Anaerop Mikrobiyolojik İncelemesi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 272-276, 2012

Aerobic And Anaerobic Microbiologic Investigations Of Periapical Granulomas
Volume:22, Number: 3, Page: 272-276, 2012

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TEK, Doç. Dr. Murat METİN, Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞENER, Yrd. Doç. Dr. M. Cihan BEREKET,Yrd. Doç. Dr. Adil KARADAĞ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Mustafa Tek (+).pdf 

Estetik Restoratif Materyallerin Cila İşlemlerinden Sonra Yüzey Yapısının Sem İle İncelenmesi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 277-286, 2012

Investigation Of Surface Characteristics Of Esthetic Restorative Materials After Polishing Procedures
Volume:22, Number: 3, Page: 277-286, 2012

Dt. Mine YILDIRIM, Yard.Doç.Dr. Aslı PATIR, Prof. Dr. Figen SEYMEN Prof.Dr. Koray GENÇAY

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Mine Yıldırım (+).pdf 

Sınıf III Ve Open-Bite Bir Olgunun Cerrahi Tedavisi (Olgu Sunumu)
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 287-292, 2012

Surgical Treatment Of A Patient With A Class III And Open Bite: Case Report
Volume:22, Number: 3, Page: 287-292, 2012

Dr. Fidan ALAKUS SABUNCUOGLU, Dr. Metin ŞENÇİMEN, Dr. Altan VAROL

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Fidan Alakuş Sabuncuoğlu (+).pdf 

Üç Olgu Nedeniyle İntrüzyon Tedavisi
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 293-297, 2012

Three Case Reports: Intrusıon Treatment
Volume:22, Number: 3, Page: 293-297, 2012

Dr. Dt. Esra YEŞİLÖZ GÖKÇEN, Yrd. Doç. Dr. Salih DOĞAN, Prof. Dr. Firdevs Tulga ÖZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Salih Doğan (+).pdf 

Parsiyel dişsizliğin dental implantlar ve teleskop tutuculu protezler ile tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 298-305, 2012

Prosthetic Treatment of partial edentulism with dental implants and telescopic crown retained overdentures: A Case Report
Volume:22, Number: 3, Page: 298-305, 2012

Dr. Onur GEÇKİLİ, Dr. Esma SÖNMEZ, Dr. Canan BURAL, Dr.İpek YILDIZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Onur Gecikli (+).pdf 

Emosyonel Stresin Periodontal Hastalık Üzerine Etkileri
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 306-316, 2012

The Effects Of Emotional Stress On Periodontal Disease
Volume:22, Number: 3, Page: 306-316, 2012

Dt. S.Serhan ALTINTEPE, Doç.Dr Hakan DEVELİOĞLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Hakan Develioğlu (+).pdf 

Diş Hekimliğinde Obez Hastalara Yaklaşım
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 317-324, 2012

The Approaching The Obese Patients In Dentistry
Volume:22, Number: 3, Page: 317-324, 2012

Araş. Gör. Dt. Oğuz KÖSE, Prof. Dr. Varol ÇANAKÇI, Yard. Doç. Dr. Taner ARABACI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Oğuz Köse (+).pdf 

Trombositten Zengin Fibrin Ve Dental Uygulamalarda Kullanımı
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 325-333, 2012

Platelet Rich Fibrin And Its Usage In Dental Practic
Volume:22, Number: 3, Page: 325-333, 2012

Dt. Yasemin SEZGİN, Prof. Dr. İ. Levent TANER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Yasemin Sezgin (+).pdf 

Probiyotikler ve Ağız Sağlığı
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 334-339, 2012

Probiotics And Oral Health
Volume:22, Number: 3, Page: 334-339, 2012

Dt. Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Eda Arat Maden (+).pdf 

Restoratif Tedavide Lazer Uygulamaları
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 340-349, 2012

Laser Applications In Restorative Dentistry
Volume:22, Number: 3, Page: 340-349, 2012

Yrd Doç Dr Emine ŞİRİN KARAARSLAN, Yrd Doç Dr Cihan YILDIRIM, Prof Dr Aslıhan ÜŞÜMEZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Emine Şirin Karaarslan (+).pdf 

Diş Hekimliğinde Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri
Cilt:22, Sayı: 3, Sayfa: 350-354, 2012

Picture Archiving and Communication Systems in Dentistry
Volume:22, Number: 3, Page: 350-354, 2012

Dt. Hatice HARORLI, Yrd. Doç. Dr. Osman Tolga HARORLI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Hatice Harorlı (+).pdf 

2012 YEAR, VOLUME 22, NUMBER 3
CONTENTS PAGE


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2012- cilt 22 sayı 3. Dergi kapak- içindekiler no.1.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |