Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2012 > 2012-Supplement-6
2012-Supplement-6
Maksiller kesici dişte spontan iyileşmiş kök fraktürü: bir vaka raporu
Supplement-6, Sayfa: 1-3, 2012

Spontaneously healed root fracture in maxillary central incisor: report of a case
Supplement-6, Page: 1-3, 2012

Arş. Gör. Dt. Numan DEDEOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ALTUN, Arş. Gör. Dt. Mevlüt Sinan OCAK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Numam Dedeoğlu (+).pdf 

Hermansky pudlak sendromlu hastada dental müdahale-olgu sunumu
Supplement-6, Sayfa: 4-6, 2012

Dental intervention in a patient with hermansky pudlak syndrome-case report
Supplement-6, Page: 4-6, 2012

Doç. Dr. Gülden EREŞ, Dt. Bilgenur ŞAHIN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Gülden Ereş (+).pdf 

Ön bölgedeki defektlere direkt kompozit rezin restorasyonlarla estetik yaklaşımlar: 3 olgu sunumu
Supplement-6, Sayfa: 7-153, 2012

Esthetic approaches to anterior defects with direct composite resin restorations: 3 case reports
Supplement-6, Page: 7-15, 2012

Arş. Gör. Dt. Bora KORKUT, Prof. Dr. Funda YANIKOĞLU, Prof. Dr. Dilek TAĞTEKİN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 3. bora Korkut (+).pdf

Fenitoine bağlı dişeti büyümesinin tedavisi ve uzun dönem takip sonuçları: olgu raporu#
Supplement-6, Sayfa: 16-20, 2012

The theraphy of gingival overgrowth caused by phenytoin and long-term follow-up results: case report
Supplement-6, Page: 16-20, 2012

Dt. Gülen KAMAK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZGÖZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Gülen Kamak(+).pdf 

Parotis bezinde lokalize tükürük bezi taşının intra-oral yaklaşımla çıkarılması
Supplement-6, Sayfa: 21-23, 2012

Surgical management of sialolithiasis of the parotid gland via intra oral approach
Supplement-6, Page: 21-23, 2012

Dr. Alp SARUHANOĞLU, Doç. Dr. Sertan ERGUN, Dr. Duygu OFLUOĞLU, Dt. Mert ATİKLER, Prof. Dr. Hakkı TANYERİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Alp Saruhanoğlu (+).pdf 

İntrüze olmuş daimi kesici dişlerin cerrahi ekstrüzyon ile tedavisi: bir olgu sunumu
Supplement-6, Sayfa: 24-29, 2012

The threatment of intruded permanent incisors with surgical extrusion: a case report
Supplement-6, Page: 24-29, 2012

Dt. Berkan ÇELİKTEN, Dt. Zerhan KIZILELMA ÇELİKTEN, Dt. Burcu NAMAZOĞLU, Dr. Dt. Ömer BİLİCİ, Dt. Ali Osman MAVİŞ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6._Burcu_Namazoğlu_(3).pdf 

Oral liken planusun topikal takrolimus uygulaması ile başarılı tedavisi
Supplement-6, Sayfa: 30-34, 2012

Successful treatment of oral lichen planus with topical tacrolimus
Supplement-6, Page: 30-34, 2012

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU, Dr. Esra ALPKILIÇ BAŞKIRT, Prof. Dr. Gülsüm AK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. H. Oğuz Kazancıoğlu(+).pdf 

N-Butyl-2-Cyanoacrylate adeziv ile bariyer membran fiksasyonu
Supplement-6, Sayfa: 35-38, 2012

Fixation of the barrier membrane with N-2-Butyl Cyanoacrylate Glue
Supplement-6, Page: 35-38, 2012

Doç. Dr. Bora ÖZDEN, Yrd. Doç. Dr. Burcu BAŞ, Arş. Gör. Dt. Koray Onur ŞANAL, Arş. Gör. Dt. Seda YILMAZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Seda Yılmaz(+).pdf 

Alt anterior tek diş eksikliklerinde cam fiberle güçlendirilmiş direkt kompozit köprü uygulamaları: beş olgu sunumu
Supplement-6, Sayfa: 39-43, 2012

Rehabilitation of mandibular anterior single missing teeth using direct glass fiber reinforced composite bridges: five case report
Supplement-6, Page: 39-43, 2012

Doç.Dr.Övül KÜMBÜLOĞLU, Dt.Gözde YERLİOĞLU, Dt.Bahar ELTER, Dt.Ece ŞENGÜN, Prof.Dr.Ahmet SARAÇOĞLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Gözde Yerlioğlu (+).pdf 

Diş hekimliğinde lazer: bir literatür derlemesi
Supplement-6, Sayfa: 44-53, 2012

Laser in dentistry: a literature review
Supplement-6, Page: 44-53, 2012

Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Çiğdem Güler(+).pdf Dosyayı indirmek için tıklayınız :
Özel gereksinimli bireyler için dişhekimliği
Supplement-6, Sayfa: 54-59, 2012

Dentistry for Turkish residents with special needs: A commentary
Supplement-6, Page: 54-59, 2012

Barry WALDMAN, DDS, MPH, PhD, İlknur TANBOĞA, DDS, PhD, Steven P. PERLMAN, DDS, MScD, DHL (Hon)

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. İlknur Tanboğa(+).pdf 

Dentin geçirgenliği ve dentin geçirgenliğini etkileyen faktörler: derleme
Supplement-6, Sayfa: 60-65, 2012

Dentin permeability and effecting factors of dentin permeability: a review
Supplement-6, Page: 60-65, 2012

Araş. Gör. Dr K. Görkem ULU, Prof. Dr Zuhal KIRZIOĞLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Görkem Ulu (+).pdf 

Kavite dezenfektanlarının antibakteriyel özellikleri, bağlanma dayanımı ve mikrosızıntı üzerine etkileri (derleme)
Supplement-6, Sayfa: 66-75, 2012

Antibacterial properties of cavity disinfectants, effects on bond strength and microleakage (review)
Supplement-6, Sayfa: 66-75, 2012

Arş. Gör. Dt. Gül DİNÇ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Gül Dinç(+).pdf 

Endodontide ultrasonikler: derleme
Supplement-6, Sayfa: 76-83, 2012

Ultrasonics in endodontics: a review
Supplement-6, Sayfa: 76-83, 2012

Arş. Gör. Dt. Ersan ÇİÇEK, Doç. Dr. Emre BODRUMLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Ersan Çiçek (+).pdf 

Oral cerrahide postoperatif ağrı ve ödem kontrolünde kortikosteroidlerin rolü
Supplement-6, Sayfa: 84-91, 2012

The role of corticosteroids for control postoperative pain and edema in oral surgery
Supplement-6, Sayfa: 84-91, 2012

Dt. Alen PALANCIOĞLU, Dt. İrem KIRLI, Dt. Taylan CAN, Dr. Fırat SELVİ, Dr.Sırmahan ÇAKARER,Prof. Dr. Mehmet YALTIRIK, Prof. Dr. Cengizhan KESKİN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Alen Palancıoğlu (+).pdf 

Antikoagulan kullanan hastalarda dental yaklaşım
Supplement-6, Sayfa: 92-98, 2012

Dental management of anticoagulated patients
Supplement-6, Page: 92-98, 2012

Prof. Dr. Uğur TEKİN, Dr. Candan EFEOĞLU, Dr. Evren SÜRTEKİN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Candan Efeoğlu (+).pdf 

Protetik diş tedavisinde manyetik ataşmanlar
Supplement-6, Sayfa: 99-109, 2012

Magnetic attachments in prosthetic dentistry
Supplement-6, Page: 99-109, 2012

Doç. Dr. Hakan AKIN, Prof. Dr. Ali Kemal ÖZDEMİR

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Hakan Akın (+).pdf 

Cam seramik restorasyonlar ve zirkonya alt yapılı seramik restorasyonların karşılaştırılması
Supplement-6, Sayfa: 110-123, 2012

Comparing of glass ceramic restorations and zirconia based ceramic restorations
Supplement-6, Page: 110-123, 2012

Dt. Emre BAYRAMOĞLU, Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Emre Bayramoğlu (+).pdf 

Zirkonyum restorasyonların simantasyonu
Supplement-6, Sayfa: 124-131, 2012

Cementation of zirconia restorations
Supplement-6, Page: 124-131, 2012

Dt. İpek AKSOY, Dt. Seda VAROL, Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. İpek Aksoy (+).pdf 

Hassas bağlantılı protezler ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken kriterler
Supplement-6, Sayfa: 132-141, 2012

Precision attachment-retained removable partial dentures and implementation of the criteria to be considered
Supplement-6, Sayfa: 132-141, 2012

Dt. Deniz Ayşe DENİZ, Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Deniz Ayşe Deniz (+).pdf 

Adezivlerin diş dokusuna olan bağlantı dayanıklılığının değerlendirilmesinde kullanılan in vitro test metotları
Supplement-6, Sayfa: 142-146, 2012

The in vitro test methods to evaluate the bonding effectiveness of adhesives to tooth structure
Supplement-6, Page: 142-146, 2012

Dt. Pelin KARASU, Prof.Dr. Atilla SERTGÖZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Pelin Karasu (+).pdf 

Tam seramik sistemler: konvansiyonel yöntemler
Supplement-6, Sayfa: 147-154, 20

All ceramic systems: conventional techniques
Supplement-6, Page: 147-154, 20

Dt. Senem BAŞBUĞ, Yrd. Doç. Dr. Rifat GÖZNELİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Senem Başbuğ(+).pdf 

Contents
YEAR: 2012, SUPPLEMENT-6

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2012-6. suppl. Dergi kapak- içindekiler no.1.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |