Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2013 > 2013-2
2013-2

Yıl 2013, Sayı 2, KAPAK VE İÇİNDEKİLER


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2013 cilt 23 sayı 2. kapak ve içindekiler_1.pdf 

Early Childhood Caries Of 4-6 Years Old Children in Erzurum
Volume:23, Number: 2, Page: 153-158, 2013

Erzurum İlinde 4-6 Yaş Grubu Çocuklarda Oral Sağlık Durumunun Gözden Geçirilmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 153-158, 2013

Yard. Doç. Dr. Fatih ŞENGÜL, Yard. Doç. Dr. Sera Şimşek DERELİOĞLU, Araş.Gör. Dt. Miray DAŞDEMİR YILDIRIM, Araş.Gör. Dt. Tevfik DEMİRCİ, Araş.Gör. Dt. Pelin ÇELİK, Araş.Gör. Dt. Münevver ÇORUH
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Fatih Şengül.pdf 

The Effects of Different Surface Applications on Primary Tooth Dentine Contaminated with Ferric Sulfate, on the Microtensile Bond Strength of the Compomer
Volume:23, Number: 2, Page: 159-164, 2013

Demir Sülfat ile Kontamine Süt Dişi Dentininde Farklı Yüzey Uygulamalarının Kompomerin Mikro Gerilimine Etkisi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 159-164, 2013

Dt. Sultan KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. Sera DERELİOĞLU, Dt. Pelin ÇELİK, Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Sera Derelioğlu (+).pdf 

In-Vitro Antibacterial Efficiency Of Irrigation Regimens Against Biofilm Of Enterococcus Faecalis
Volume:23, Number: 2, Page: 165-171, 2013

İrrigasyon Rejimlerinin Enterococcus Faecalis Biofilmi Üzerine İn-Vitro Antibakteriyel Etkinliği
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 165-171, 2013

Dr. Didem ATABEK, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş ÇINAR, Prof. Dr. Nurhan ÖZTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Gülçin AKCA. Prof. Dr. Zekiye SULUDERE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Didem Atabek (+).pdf 

An In Vitro Evaluation Of Adhesive Strength Of The Simple Space Maintainers On Different Decidious Teeth Surfaces
Volume:23, Number: 2, Page: 172-176-158, 2013

Farklı Ayak Süt Dişi Yüzeylerine Basit Sabit Yer Tutucuların Bağlanma Güçlerinin İn-Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 172-176, 2013

Yrd. Doç. Dr. Sera DERELİOĞLU, Prof. Dr. Yücel YILMAZ, Dr. Dt. M. Elçin YÜKSEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Sera Derelioğlu (+).pdf 

Scanning Electron Microscope and Microhardness Evaluation of GIC Sealant Application After Different Enamel Treatment Procedures
Volume:23, Number: 2, Page: 177-186, 2013

Farklı Yüzey Hazırlama Teknikleri Kullanarak Uygulanan Cam İyonomer Esaslı Fissür Örtücünün Mine Mikrosertliğine Etkisinin ve Mineyle Bağlantısının Tarayıcılı Elektron Mikroskop Altında İncelenmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 177-186, 2013

Yrd. Doç. Dr. Eda HAZNEDAROĞLU, Prof. Dr. Ali MENTEŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Eda Haznedaroğlu (+).pdf 

The Effect Of Chemical Disinfection Of Gutta Percha Cones On The Apical Leakage
Volume:23, Number: 2, Page: 187-191, 2013

Güta Perka Konların Kimyasal Dezenfeksiyonunun Apikal Sızıntı Üzerindeki Etkisi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 187-191, 2013

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN, Dt. Asiye Nur DİNÇER, Yrd. Doç. Dr. Cihan YILDIRIM, Doç. Dr. Burak SAĞSEN, Doç. Dr. Hasan ORUÇOĞLU, Prof. Dr. Berna ASLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Asiye nur Dinçer (+).pdf 

Effect of the Different Polishing Systems and Techniques on Surface Roughness of Three Different Composite Resin
Volume:23, Number: 2, Page: 192-198, 2013

Farklı Polisaj Sistem ve Tekniklerinin Üç Farklı Kompozit Rezinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 192-198, 2013

Dt. Yusuf BAYRAKTAR, Dt. Damla DOĞAN, Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Yusuf Bayraktar (+).pdf 

Comparative İnvestigation of Biochemical and Physiological Changes İn The Minor Surgery Of Geriatric And Other Age-Classified Patients
Volume:23, Number: 2, Page: 199-207, 2013

Geriatrik ve Diğer Yaş Gruplarında ki Hastalarda Uygulanan Minör Cerrahi Girişimlerde Meydana Gelen Biyokimyasal ve Fizyolojik Değişikliklerin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 199-207, 2013

Dr. Dt. Barış ÇANKAYA, Dr. Dt. Cem ÜNGÖR, Doç. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL, Prof. Dr. Onur İÇTEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Cem Üngör (+).pdf 

Effect Of IrrIgatIon SolutIons On Fracture ResIstance Of EndodontIcally Treated Molars
Volume:23, Number: 2, Page: 208-213, 2013

Kök Kanal Tedavisi Yapılmış Molar Dişlerde İrrigasyon Solüsyonlarının Kırılma Dirençleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 208-213, 2013

Yrd.Doç.Dr. Çağatay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN, Yrd.Doç.Dr. Cenk Burak YILMAZ,Yrd.Doç.Dr. Muhammet YALÇIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Çağatay Barutcugil(+).pdf 

The Effect Of Different Polymerization Periods On Water Sorption Of Acrylic Resins
Volume:23, Number: 2, Page: 214-219, 2013

Farkli Polimerizasyon Sürelerinin Akrilik Rezinlerin Su Emilimi Üzerine Etkisi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 214-219, 2013

Dt. Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Hatice Özdemir (+).pdf 

The Evaluation Of Components Of Framework Prosthesis Made İn Different Prosthodontics Laboratories By XRF-Spectroscopy
Volume:23, Number: 2, Page: 220-225, 2013

Farklı Protez Laboratuvarlarında Hazırlanan İskelet Protezlerin Bileşimlerinin XRF Spektroskopisi İle Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 220-225, 2013

Arş. Gör. Dt. Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Turgay KORKUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Zeynep Yeşil Duymuş (+).pdf 

Assessment Of The Patients’ Course Of Orthodontic Treatment Who Moved Out Other Cities Temporarily After The 2011 Earthquake In Van
Volume:23, Number: 2, Page: 226-230, 2013

2011 Van Depremi Sonrası Geçici Olarak Başka İllere Taşınan Hastalarımızın Ortodontik Tedavi Gidişatlarının Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 226-230, 2013

Yrd. Doç. Dr. Fatih KAZANCI, Dt. Cihan AYDOĞAN , Dt. Mehmet Savaş KAYASAN, Dt. Betül YÜZBAŞIOĞLU, Dt. Yeşim KAYA OMUR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Fatih Kazancı (+).pdf 

Facial Talon Cusp İn Maxillary Permanent İncisor Tooth: Case Report
Volume:23, Number: 2, Page: 231-234, 2013

Maksiller Daimi Kesici Dişte Fasiyal Talon Tüberkülü: Olgu Sunumu
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 231-234, 2013

Dt. Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Eda Arat Maden (+).pdf 

Preventive Restoration Of A Complicated Crown-Root Fracture: A Case Report
Volume:23, Number: 2, Page: 235-238, 2013

Bir Komplike Kron-Kök Kırığının Koruyucu Restorasyonu: Vaka Raporu
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 235-238, 2013

Yrd. Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN, Dt. Asiye Nur DİNÇER, Dt. Tuğrul ASLAN, Doç. Dr. Burak SAĞSEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Asiye nur Dinçer (+).pdf 

Squamous Cell Carcinoma At The Posterior Alveolar Crest Gingiva: Case Report
Volume:23, Number: 2, Page: 239-243, 2013

Posterior Alveoler Krette Dişeti Yerleşimli Skuamoz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 239-243, 2013

Dr. Emel BULUT , Dr. Fatih YILMAZ , Dr. Burak BEKÇİOĞLU , Dr. Ömer GÜNHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Burak Bekçioğlu (+).pdf 

Extranodal Malt Lymphoma Presenting With İsolated Hard Palate Involvement: A Diagnostic Challenge
Volume:23, Number: 2, Page: 244-246, 2013

Sert Damak Tutulumu İle Sınırlı Ekstranodal Malt Lenfoma: Bir Diagnostik İnceleme
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 244-246, 2013

Yrd.Doc.Dr.Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU, Dr.Kadri ATAY,Prof.Dr. Gülsüm AK, Dr.Fatih TUFAN, Prof.Dr.Öner DOĞAN, Prof.Dr.Sevgi KALAYOĞLU-BEŞIŞIK, Dr.Mesut BULAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Hakkı Oğuz Kazancıoğlu(+).pdf 

Esthetic Aprroach Of The Cleft Palate Patient With Narrow Anteior Region And Tooth Loss
Volume:23, Number: 2, Page: 247-251, 2013

Ön Bölge Diş Eksikliği Ve Yer Darliği Olan Dudak Damak Yarikli Bir Olguda Estetik Yaklaşimlar
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 247-251, 2013

Prof.Dr. Funda BAYINDIR, Arş. Gör. Dt. Hamza ULU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Funda Bayındır (+).pdf 

The Utilization of Radiology in Forensic Odontology
Volume:23, Number: 2, Page: 252-260, 2013

Adli Diş Hekimliğinde Radyolojinin Kullanımı
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 252-260, 2013

Yrd. Doç. Dr. Emin Murat CANGER, Dt. Semiha ARSLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Murat Canger (+).pdf 

Casein Phosphopeptide- Amorphous Calcium Phosphate in Dentistry: A Literature Review
Volume:23, Number: 2, Page: 261-268, 2013

Diş Hekimliğinde Kazein Fosfopeptit Amorf Kalsiyum Fosfat: Bir Literatür Derlemesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 261-268, 2013

Arş. Gör. Dt. Gül KESKİN, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Çiğdem Güler (+).pdf 

Pe Regeneration Of Pulp-Dentin Complex İn İmmature Permanent Teeth With Apical Periodontitis:
A Literature Review
Volume:23, Number: 2, Page: 269-273, 2013

riapikal Lezyonlu Genç Daimi Dişlerde Pulpa Dentin Kompleksinin Yenilenmesi:
Bir Literatür Derlemesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 269-273, 2013

Dr. Ceren YILDIRIM, Dr. Özlem Martı AKGÜN, Dr. Günseli GÜVEN POLAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Ceren Yıldırım (+).pdf 

Oral-Dental Health Status in Children With Down Syndrome
Volume:23, Number: 2, Page: 274-281, 2013

Down Sendromlu Çocuklarda Ağız-Diş Sağlığı
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 274-281, 2013

Dt. Pınar DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Çiğdem Güler (+).pdf 

D Tooth Preparation and Pulpal Response: Literature Review
Volume:23, Number: 2, Page: 282-288, 2013

iş Preparasyonu Ve Pulpal Cevap: Literatür Derlemesi
Cilt:23, Sayı: 2, Sayfa: 282-288, 2013

Dr. Özlem ACAR, Doç. Dr. Selim ERKUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Özlem Acar (+).pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |