Türkçe 28 Şubat 2021 Pazar
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2013 > Supplement-7
Supplement-7
Dental volumetric tomography in the radiological detection of zygomatico – orbito - maxillary complex fracture
Supplement:7, Sayfa: 1-4, 2013

Zigomatiko-orbito-maksiller kompleks kırığının radyolojik tespitinde dental volümetrik tomografi
Supplement:7, Page: 1-4, 2013

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Doç. Dr. Binali ÇAKUR

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1.Binali Çakur (+).pdf 

Kompleks ve Kompaund Odontoma: Vaka Serisi
Supplement:7, Sayfa: 5-10, 2013

Complex and Compound Odontoma: Case Series
Supplement:7, Sayfa: 5-10, 2013

Dr. Dt. Cem ÜNGÖR1, Dt. İbrahim KILIÇ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Cem Üngör (+).pdf 

Füzyonlu Alt Daimi Keser Dişlerin Tedavisi: Planlanmış Replantasyon
Supplement:7, Page: 11-15, 2013

Management Of Fused Permanent Mandibulary Central Incissors: Intentional Replantation
Supplement:7, Page: 11-15, 2013

Yrd. Doç. Dr. Birkan Taha ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Özgür GENÇ ŞEN, Arş. Gör. Levent CİĞERİM, Dt. Benin BEHRAM

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Özgür Genç Şen(+).pdf 

Üst Daimi Kesici Dişlerde Talon Tüberkülü: Olgu Sunumu
Supplement:7, Sayfa: 16-19, 2013

Talon Cusp in Maxillary Permanent Incisor Teeth: Case Report
Supplement:7, Sayfa: 16-19, 2013

Arş. Gör. Dt. Merve İŞCAN YAPAR, Yrd. Doç. Dr. Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Prof. Dr. NilgünSEVEN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Merve İşcan Yapar (+).pdf 

Palatinal Yerleşimli Oral Piyojenik Granüloma: Olgu Sunumu
Supplement:7, Sayfa: 20-23, 2013

Oral Pyogenıc Granuloma Located Palatally : A Case Report
Supplement:7, Sayfa: 20-23, 2013

Dt. Bilal EGE, , Dt. Mehmet DEMİRKOL, Dt. Aydın KESKİNRÜZGARDoç. Dr. Mutan Hamdi ARAS

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Bilal Ege (+).pdf 

Splinte Bağlı Artan Okluzyon Kaybı ve Eklem Rahatsızlığının Değerlendirilmesi: Vaka Sunumu
Supplement:7, Sayfa: 24-28, 2013

Evaluation Of Loss Of Occlusion And İncrease İn Joint Disorder With Splint: Case Report
Supplement:7, Sayfa: 24-28, 2013

Yrd. Doç. Dr. C. Neslihan EROĞLU, Dt. Serap KESKİN TUNÇ, Dt. M. Savaş KAYASAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Cennet Neslihan Eroğlu(+).pdf 

Lükse Olan Maksiller Sürekli Kesici Dişlere Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı: Olgu Sunumu
Supplement:7, Sayfa: 29-32, 2013

A multidisciplinary approach to the treatment of an luxated maxillary permanent incisor : A case report
Supplement:7, Sayfa: 29-32, 2013

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Erhan SARI, Yrd.Doç.Dr.,Nursel ARICI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. M. Erhan Sarı (+).pdf 

TME Ankilozunun Masseter ve Temporal Kasların Elektromyografik Aktiviteleri ile Yüz ve Alt Çene Büyümesine Etkileri: Bir Vaka Raporu
Effects of TMJ Ankylosis on Electromyographic Supplement:7, Sayfa: 33-37, 2013

Activity of Masseter and Temporal Muscles and Facial and Mandibular Growth: A Case Report
Supplement:7, Sayfa: 33-37, 2013

Doç.Dr., Nihat KILIÇ, Yrd.Doç.Dr. Murat ÇAĞLAROĞLU, Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Nihat Kılıç (+).pdf 

Konjenital Dudak Ve Damak Yarıklı Bir Hastanın Sabit Ve Hassas Tutuculu Protezlerle Rehabilitasyonu
Supplement:7, Sayfa: 38-43, 2013

Rehabilitation of a Patient with Congenital Cleft Lip and Palate By Fixed and Precision Attachments Prosthesis
Supplement:7, Sayfa: 38-43, 2013

Arş. Gör. Dt. Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Hatice Özdemir (+).pdf 

Adeziv Yapıştırıcı ile Kullanılan Parmak Protezi: Olgu Sunumu
Supplement:7, Page: 44-47, 2013

Finger Prosthesis used with Adhesive Bonding: A Case Report
Supplement:7, Page: 44-47, 2013

Doç. Dr. Arzu ATAY, Dr. Dt. Cihan Cem GÜRBÜZ, Prof. Dr. Yumuşhan GÜNAY

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Cihan Cem Gürbüz(+).pdf 

Kanser Tedavisi Gören Çocuklarda Tedavinin Diş Gelişimine Olan Geç Yan Etkileri (Dört Olgu Sunumu)
Supplement:7, Sayfa: 48-54, 2013

Dental Development Abnormalities After Cancer Therapy İn Childhood (Four Case Reports)
Supplement:7, Sayfa: 48-54, 2013

Dr.Gülser KILINÇ, Dr.Gülçin BULUT, Prof. Dr. Nur OLGUN, Dr. Bengü DEMİRAĞ, Prof. Dr. Gülersu İRKEN, Prof. Dr. Fahinur ERTUĞRUL, Prof. Dr. Nesrin ERONAT

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Gülser Kılınç(+).pdf 

Mikroarray Teknolojisi ve Diş Hekimliği’nde Kullanımı
Supplement:7, Page: 55-62, 2013

Microarray Technology And Use İn Dentistry
Supplement:7, Page: 55-62, 2013

Dt. Özge ŞİMŞEK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Özge Şimşek (+).pdf 

Horlamanın, Kraniofasiyal Morfoloji ile Baş Postürü Ve Vertebraların Sagittal Eğrilikleri Üzerine Etkileri: Literatür İncelemesi
Supplement:7, Sayfa: 63-70, 2013

The Effects Of Snoring On Craniofacial Morphology, Head Posture And Sagittal Curvature Of Vertebrae
Supplement:7, Sayfa: 63-70, 2013

Dr. Yasin Atakan Benkli,Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Y. Atakan Benkli (+).pdf 

Cam İyonomer Simanlardaki Gelişmeler
Supplement:7, Page: 71-77, 2013

Advances in Glass Ionomer Cements
Supplement:7, Page: 71-77, 2013

Dt. Tuğba KAYA, Yard. Doç. Dr. Resmiye Ebru TİRALİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Tuğba Kaya (+).pdf 

Kompozit Materyallerin Biyouyumluluğu Hakkında Literatür Derlemesi
Supplement:7, Page: 78-86, 2013

Biocompantibility of Composite Materials; A Literature Review
Supplement:7, Page: 78-86, 2013

Dr. Pınar GÜL, Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Pınar Gül (+).pdf 

Spor Yaralanmalarının Önlenmesinde Ağız Koruyucu Kullanımı
Supplement:7, Sayfa: 87-95, 2013

Mouthguard Use In The Prevention Of Dental Injuries
Supplement:7, Sayfa: 87-95, 2013

Araş.Gör.Dr.Murat TİRYAKİ , Araş. Gör.Dt.Günçe SAYGI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Günce Saygı (+).pdf 

Avülse Dişlerin Taşıma Solüsyonları
Supplement:7, Sayfa: 96-101, 2013

Storage Solutıons Of Avulsed Teeth
Supplement:7, Sayfa: 96-101, 2013

Şenay KAYA, Özgür KESKİN, Emre BODRUMLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Şenay Kaya(+).pdf 

Ortodontik Tedavi Planlamasının Diş Pulpası ve Endodontik Tedavi Üzerine Etkilerinin Derlemesi
Supplement:7, Sayfa: 102-115, 2013

Review of Orthodontic Treatment Planning’s Effects on Dental Pulp and Endodontic Treatment
Supplement:7, Sayfa: 102-115, 2013

Seyda ERSAHAN, Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Şeyda Ersahan (+).pdf 

Bisfosfonatlara Bağlı Olarak Çene Kemiklerinde Gelişen Osteonekroz (Bon) ve Güncel Tedavi Yöntemleri
Supplement:7, Sayfa: 116-124, 2013

Bisphosphonate Related Osteonecrosis Of The Jaws(Bronj) And The Current Treatment Modalities
Supplement:7, Sayfa: 116-124, 2013

Yrd. Doç.Dr. İsmail Doruk KOÇYİĞİT, Dt. Süleyman KAMAN, Yrd. Doç. Dr. Fethi ATIL, Doç. Dr. Umut TEKİN, Prof. Dr. Hakan H. TÜZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. İsmail Doruk Koçyiğit (+).pdf 

Diş Hekimliğinde Ozon Uygulamaları
Supplement:7, Page: 125-134, 2013

Ozone Applıcatıons In Dentıstry
Supplement:7, Page: 125-134, 2013

Dt. Handegül KORKMAZ, Doç. Dr. Hasan KÜÇÜKKOLBAŞI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Handegül Korkmaz (+).pdf 

Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler İçerisinde Beslenmenin Yeri
Supplement:7, Page: 135-141, 2013

The Role Of Nutrition In Factors Affecting Wound Healing
Supplement:7, Page: 135-141, 2013

Dt. A.Harika KUTLUAY KÖKLÜ, Prof. Dr. Dilek Aynur UĞAR ÇANKAL

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. A. Harika Kutluay Köklü (+).pdf 

Protetik Tedavilerde Çapraz Enfeksiyon Kontrolü
Supplement:7, Page: 142-149, 2013

Cross-Infection Control In Prosthodontic Treatments
Supplement:7, Page: 142-149, 2013

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya AKPINAR, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UZUN, Dt. Betül YILMAZ, Dt. Numan TATAR

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Yusuf Ziya Akpınar(+).pdf 

Geçmişten Günümüze Post Sistemleri
Supplement:7, Sayfa: 150-156, 2013

Post Systems From Past To Present
Supplement:7, Sayfa: 150-156, 2013

Yrd. Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAŞARAN

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Emine Göncü Başaran(+).pdf 

CONTENTS
YEAR: 2013- SUPPLEMENT 7

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2013 Suppl.7. kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |