Türkçe 25 Şubat 2021 Perşembe
Login
E-Mail :
Password :
 
Register Forgot your Password

Search In Site

Menu

An official publication of the Faculty of Dentistry, Ataturk University.
Issues are published 3 times a year.
 
Our journal is indexed by Tübitak/Ulakbim.
 
The Turkish Dental Association has been credited by the continuous dental training high commission. 
 
Our Faculty journal first went into press in 1986. However since 1993 issues are published  regularly.

Ana Sayfa > Current Issues > 2009-3
2009-3
DISTRIBUTION OF MISSING TEETH ACCORDING TO SEX AND LOCALIZATION IN OLIGODONTIA. Turkish
Volume:19, Number:3, Page:137-144, 2009

OLİGODONTİDE DİŞ EKSİKLİĞİNİN LOKALİZASYON VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:137-144, 2009

Yrd. Doç. Dr. A. Zeynep ZENGİN, Prof. Dr. Peruze ÇELENK, Doç. Dr. Pınar SUMER, Yrd. Doç. Dr. E. Murat CANGER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_1.pdf 

DMF INDEXES, PERIODONTAL INDEXES AND SALIVARY FLOW RATE AND SALIVARY PH IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 145-150, 2009

TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA DMF İNDEKSİ, PERİODONTAL İNDEKS, TÜKÜRÜK AKIŞI VE TÜKÜRÜK PH’ SININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:145-150, 2009

Dr. Ümmühan TOZOĞLU, Prof. Dr. O. Murat BİLGE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_2.pdf 

ANKYLOSING SPONDYLITIS AND PERIODONTAL HEALTH: A PILOT STUDY.Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 151-155, 2009

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE PERİODONTAL SAĞLIK: BİR PİLOT ÇALIŞMA
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:151-155, 2009

Yrd. Doç. Dr. Kamile ERCİYAS, Yrd. Doç. Dr. Kemal ÜSTÜN, Dr. Yavuz PEHLİVAN, Doç. Dr. Ahmet Mesut ONAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_3.pdf 

COMPARISON OF SHEAR BOND STRENGTH OF SEVENTH GENERATION ADHESIVES TO DENTIN. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 156-160, 2009

YEDİNCİ JENERASYON ADEZİV SİSTEMLERİNİN DENTİNE MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:156-160, 2009

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN, Yrd. Doç. Dr. Muhammet YALÇIN, Dt. Ayşe KOCABAŞOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_4.pdf 

THE RELATIONSHIP BETWEEN DIETARY HABITS AND ORAL HEALTH STATUS OF DENTAL STUDENTS. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 161-167, 2009

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME ALIŞKANLIĞI VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:161-167, 2009

Merve KARA, Esra GÜRBÜZ, Ahsen METE, Tuğba ŞAHİN, Çiğdem ÇELİK, Kıvanç YAMANEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_5.pdf 

THE EVALUATION OF GINGIVAL CRITERIA IN CHILDREN WHICH WAS PRACTICED ROOT CANAL TREATMENT BY USING TWO DIFFERENT ROOT CANAL INSTRUMENTATION WAY, IRRIGATION SOLUTION AND SEALER. Turkish
Volume:19, Number:3, Page:168-176, 2009

İKİ FARKLI KÖK KANAL ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ, İRRİGASYON SOLÜSYONU VE DOLGU MADDESİ KULLANILARAK KÖK KANAL TEDAVİSİ YAPILAN ÇOCUKLARDA GİNGİVAL KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:168-176, 2009

Ar. Gör. Dt. Çiğdem GÜLER, Doç. Dr. Taşkın GÜRBÜZ, Doç. Dr. Yücel YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_6.pdf 

RELATION BETWEEN BRIDGING AND DIMENSIONS OF SELLA TURCICA AND SKELETAL ANOMALY. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 177-180, 2009

SELLA TURSİKANIN KÖPRÜLENMESİ VE BOYUTLARI İLE İSKELETSEL ANOMALİLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa:177-180, 2009

Dr.Dt. Koray HALICIOĞLU, Dr.Dt. Gülsüm YOLCU, Doç. Dr. İbrahim YAVUZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_7.pdf 

THE SATISFACTION DEGREE EVALUATION OF THE PATIENTS TREATED WITH DENTAL IMPLANTS. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 181-186, 2009

DENTAL İMPLANTLAR İLE REHABİLİTE EDİLMİŞ HASTALARIN MEMNUNİYET DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 181-186, 2009

Dr. Sertan ERGUN, Dr. Ali ÇEKİCİ, Dr. Alp SARUHANOĞLU, Dt. Oğuz KAZANCIOĞLU, Dt.AtillaUZMAN, Prof. Dr. Gülsüm AK, Prof. Dr. Hakkı TANYERİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_8.pdf 

ORTHODONTIC TREATMENT OF AN IMPACTED MAXILLARY CENTRAL INCISOR CAUSED BY A SUPERNUMERARY TOOTH. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 187-191, 2009

SÜPERNÜMERER DİŞ SEBEBİYLE GÖMÜLÜ KALMIŞ BİR MAKSİLLER SANTRAL DİŞİN ORTODONTİK TEDAVİSİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 187-191, 2009

Dt. Fatih KAZANCI, Dt. Mevlüt ÇELİKOĞLU, Prof. Dr. İsmail CEYLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_9.pdf 

EARLY TREATMENT OF SKELETAL CLASS III MALOCLUSION (CASE REPORT) . Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 192-197, 2009

İSKELETSEL SINIF III MALOKLUZONUN ERKEN DÖNEM TEDAVİSİ (VAKA RAPORU)
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 192-197, 2009

Dt. Mevlüt ÇELİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ali KİKİ, Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_10.pdf 

ORTHODONTIC AND PROSTHODONTIC APPROACH TO A PATIENT WITH HYPODONTIA, CONICAL TOOTH ANOMALY AND CLASS II MALOCCLUSION.Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 198-202, 2009

SINIF 2 MALOKLUZYON KONİK DİŞ ANOMALİSİ VE HİPODONTİYE SAHİP BİR HASTAYA ORTODONTİK VE PROTETİK YAKLAŞIM
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 198-202, 2009

Arş. Gör. Dt. Osman Fatih KARAALİOĞLU, Arş. Gör. Dt. Fatih KAZANCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_11.pdf 

ENDODONTIC TREATMENT OF MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH ANOMALOUS ROOT FORMATION- A CASE REPORT
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 203-206, 2009

ANORMAL KÖK FORMASYONLU ÜST SANTRAL KESICININ ENDODONTIK TEDAVISI- BIR VAKA RAPORU
Volume:19, Number:3, Page: 203-206, 2009

Yrd. Doç. Dr. M. Sinan EVCİlL, Dt. Erdal ÖZCAN , Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU , Yrd. Doç. Dr. K.Meltem ÇOLAK TOPÇU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_12.pdf 

COMPOSITE RESTORATION SUPPORTED WITH GLASS FIBER POST IN CASE COMPLICATED CROWN FRACTURE: REPORT OF A CASE AND 18 MONTH FOLLOW UP.Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 207-212, 2009


KOMPLİKE KURON KIRIĞI OLGUSUNDA CAM FİBER POST DESTEKLİ KOMPOZİT RESTORASYONU: OLGU RAPORU VE 18 AYLIK TAKİP
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 207-212, 2009

Arş. Gör. Dt. Faik TUĞUT, Arş. Gör. Dt. Murat ÜNAL, Arş. Gör. Dt. Arife KAPDAN, Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİR, Prof. Dr. Orhan Murat DOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_13.pdf 

THE ASSOCIATION OF PERIODONTAL THERAPY AND HbA1c IN DIABETIC PATIENTS.Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 213-218, 2009

DİABETİK HASTALARDA PERİODONTAL TEDAVİ ile HbA1c ARASINDAKİ İLİŞKİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 213-218, 2009

Dr. Ela Tules FIRAT, Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_14.pdf 

MICROLEAKAGE AND THE EVALUATION METHODS IN DENTISTRY. Turkish
Volume:19, Number:3, Page: 219-226, 2009

DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİKROSIZINTI VE İNCELEME YÖNTEMLERİ
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 219-226, 2009

Yrd. Doç. Dr.Simel AYYILDIZ, Uzman Dr.H. Alper UYAR, Yrd. Doç Dr. Bulem YÜZÜGÜLLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_15.pdf 

LETTER TO THE EDITOR
Volume:19, Number:3, Page: 227-228, 2009

EDİTÖRE MEKTUP
Cilt:19, Sayı:3, Sayfa: 227-228, 2009

Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. Mevlüt ÇELİKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2009_3_16.pdf 

| Copyright © | T.R. Atatürk University, the Journal of the Faculty of Dentistry | All Rights Reserved | 2008 |