English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Geçmiş Sayılar > 2002 > 2002-2
2002-2
DEVAMLI ISI İLE OBTURASYON TEKNİĞİNİN KANAL PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANMASININ APİKAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:1-5, 2002

THE SEALING ABILITY OF CONTINOUS WAVE OF CONDENSATION TECHNIQUE WITH AND WITHOUT THE USE OF SEALERS
Volume:12, Number:2,Page:1-5, 2002


Dt.Tamer TAŞDEMİR, Dt.Uğur İNAN, Doç.Dr. Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 1.pdf 

ERZURUM, BURSA VE ISPARTA İLLERİNDE, 2-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SIKLIĞI VE BAZI RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:6-13, 2002

THE PREVALENCE OF CARIES IN 2-5 AGE GROUP CHILDREN AND THE EVALUATION OIF SOME RISK FACTORS IN ERZURUM, BURSA AND ISPARTA PROVINCES
Volume:12, Number:2,Page:6-13, 2002


Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Arş.Gör.Dt.Sera ŞİMŞEK, Arş.Gör.Dt.Taşkın GÜRBÜZ, Arş.Gör.Dt.Anya YAĞDIRAN, Dr.Oya KARATOPRAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_2.pdf 

TME DÜZENSİZLİKLERİ SEMPTOMLARINA DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA RASTLANMA SIKLIĞI İLE CİNSİYET, MALOKLÜZYON VE PARAFONKSİYONEL ALIŞKANLIKLARIN İLİŞKİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:14-19, 2002

THE DETEMINATION OF RELATION BETWEEN THE FREQUENCY OF OCCURANCE OF TME DISORDERS SEPTOMS AND SEX, MALOCCLUSION AND PARAFUNCTIONAL HABITS AMONG THE FACULTY OF DENTISTRY STUDENTS Volume:12, Number:2,Page:14-19, 2002


Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_3.pdf 

BAZI ELASTOMERİK ÖLÇÜ MADDELERİNİN UZAMA DEĞERİ VE ÇEKME DAYANIKLILIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:20-24, 2002

A COMPARISON OF TENSILE STRENGTHS AND ELONGATION AT BREAK OF SOME ELASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS
Volume:12, Number:2,Page:20-24, 2002

Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Funda BAYINDIR,Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 4.pdf 

FARKLI YÖNTEMLERLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN POROZİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:25-30, 2002

THE COMPARISON IN POINT OF THE POROSITY OF ACRYLIC RESINS POLIMERIZED BY USING DIFFERENT METHODS
Volume:12, Number:2,Page:25-30, 2002

Doç.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd.Doç.Dr. Saip DENİZOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 5.pdf 

HORİZONTAL KÖK KIRIRĞI (BİR OLGU NEDENİYLE)
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:31-35, 2002

HORIZONTAL ROOT FRACTURE ( A CASE REPORT)Volume:12, Number:2,Page:31-35, 2002


Dr.Dt.Semra SEVİMAY, Dt. Burak SAĞSEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 6.pdf 

MANDİBULANIN KRONİK DİFFÜZ SKLEROZE OSTEOMYELİTİ (BİR OLGU RAPORU)
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:36-39, 2002

CHRONIC DIFFUSE SCLEROSING OSTEOMYELITIS OF THE MANDIBLE (A CASE REPORT)
Volume:12, Number:2,Page:36-39, 2002

Yrd.Doç.Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ, Arş.Gör.Dt. M. Selim YAVUZ, Dr. Nesrin GÜRSAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 7.pdf 

GEÇİKMİŞ BİLATERAL ANGULUS FRAKTÜRLERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM: BİR OLGU NEDENİYLE
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:40-45, 2002

SURGICAL APPROACH TO DELAYED BILATERAL ANGLE FRACTURES: A CASE REPORT
Volume:12, Number:2,Page:40-45, 2002


Dr. Erkan ERKMEN, Dt. Şebnem ŞELLİ ŞİMŞEK, Dr. Barış ŞİMŞEK, Dt. Volkan AKAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 8.pdf 

PERİAPİKAL SEMENTAL DİSPLAZİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:46-48, 2002

PERIAPICAL CEMENTAL DISPLASIA: A CASE REPORT
Volume:12, Number:2,Page:46-48, 2002


Doç.Dr. Nihat TUNCER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 9.pdf 

DEVİTAL DİŞLERİN AĞARTMA TEDAVİLERİNİN KLİNİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:49-53, 2002

THE EVALUATION OF CLINICAL SUCCESS OF NONVITAL TEETH BLEACHING TREATMENT
Volume:12, Number:2,Page:49-53, 2002


Yrd.Doç.Dr.Hale ARI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 10.pdf 

İNSANLAR ÜZERİNDE YAPILAN TIBBİ ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLARIN ÖNEMİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:54-61, 2002

MEDICAL RESEARCHES CARRIED ON HUMANS AND THE IMPORTANCE OF ETHIC COMMITTE
Volume:12, Number:2,Page:54-61, 2002

Prof.Dr.Abubekir HARORLI, Arş.Gör.Dt.Saadettin DAĞİSTAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 11.pdf 

ALTERNATİF ÇÜRÜK TESPİT YÖNTEMLERİ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:56-63, 2002

THE ALTERNATIVE METHODS FOR DIAGNOSIS OF CARRIES Volume:12, Number:2,Page:56-63, 2002


Doç.Dr.Engin ERSÖZ, Dt.Nurgün OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 12.pdf 

İNTERLÖKİN-1 VE PERİODONTAL HASTALIK PATOGENEZİNDEKİ ROLÜ
Cilt: 12, Sayı:2, Sayfa:70-81, 2002


INTERLEUKIN-1 AND THE ROLE IN PERIODONTAL DISEASE PATHOGENESIS
Volume:12, Number:2,Page:70-81, 2002

Dt.Hülya ÇAKMAK, Yrd.Doç.Dr. İsmail MARAKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2002_2_ 13.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |