English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2010-3
2010-3
OBEZİTE VE PERİODONTAL DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANTROPOMETRİK VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:139-144, 2010

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND PERIODONTAL STATUS WITH ANTROPOMETRIC AND BIOELECTRIC IMPEDANCE METHODS
Volume:20, Number:3, Page:139-144, 2010

Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY, Dt.Fethiye ÇAĞLAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_1.pdf 

AN ANALYSIS OF AETIOLOGICAL FACTORS RELATED TO DENTIN HYPERSENSITIVITY AND SEVERITY
Volume:20, Number:3, Page:145-152, 2010

DENTİN HİPERSENSİTİVİTESİ VE ŞİDDETİYLE İLİŞKİLİ ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:145-152, 2010

Dr.Erkan ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr.Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_2.pdf 

GÜNLÜK TÜKETİLEN YİYECEK VE İÇEÇEKLERİN MİNE VE DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİĞİ VE PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:153-161, 2010

EFFECTS OF SURFACE HARDNESS AND SURFACE ROUGHNESS OF RESTORATIVE MATERIALS AND ENAMEL OF DAILY CONSUMED FOODS AND BEVERAGES
Volume:20, Number:3, Page:153-161, 2010

Dr.Dt.Mustafa Erhan SARI, Doç.Dr.Alp Erdin KOYUTÜRK, Doç.Dr.Soner ÇANKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 3.pdf 

GÜNCEL SELF ETCH AND TOTAL ETCH ADEZİVLERİN ÇÜRÜKTEN ETKİLENMİŞ DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMLARI
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:162-169, 2010

BOND STRENGTHS ON CARIES-AFFECTED DENTIN OF CURRENT SELF ETCH AND TOTAL ETCH ADHESIVE SYSTEMS
Volume:20, Number:3, Page:162-169, 2010


Prof.Dr.Nimet ÜNLÜ, Dr. Ali Rıza ÇETİN, Dt. Mehmet Ata CEBE, Dt. Özgür GÖNLÜM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 4.pdf 

ISPARTA İLİNDEKİ 11-12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN DİŞ ÇÜRÜĞÜ VE FLOROZİS PREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:170-175, 2010

EVALUATION OF DENTAL CARIES AND FLUOROSIS PREVALENCE OF 11-12-YEAR-OLD CHILDREN IN ISPARTA
Volume:20, Number:3, Page:170-175, 2010Yrd. Doç. Dr.Esra UZER ÇELİK, Dt. Burak ÇELİK, Uzm.Dr.Süleyman ÖNAL, Dt. Ahmet ÖRMECİ, Dt.Haluk ULUTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 5.pdf 

SÜRNÜMERER MOLAR DİŞLERİN RETROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ: KLİNİK VE RADYOLOJİK BİR ÇALIŞMA
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:176-180, 2010

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SURNUMERARY MOLARS: A CLINICAL AND RADIOLOGICAL STUDY
Volume:20, Number:3, Page:176-180, 2010

Yrd. Doç. Dr.Cihan BEREKET, Yrd. Doç. Dr.Nilüfer ÇAKIR-ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr.İsmail ŞENER, Yrd. Doç. Dr.Mustafa TEK, Yrd. Doç. Dr.Salih ÇELİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_6.pdf 

EBEVEYN DENTAL KAYGISI ve SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ÇOCUKLARIN DENTAL KAYGISI ÜZERİNE ETKİLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:181-188, 2010

THE EFFECTS OF PARENTAL ANXIETY AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS ON DENTAL ANXIETY IN CHILDREN
Volume:20, Number:3, Page:181-188, 2010

Yrd.Doç.Dr. Şule BAYRAK, Yrd.Doç.Dr. Emine ŞEN TUNÇ, Dt.Türkan EĞİLMEZ, Dt.Nuray TÜLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_ 7.pdf 

MULTIPLE CASES OF SUBMANDIBULAR SIALOLITHIASIS DETECTED BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:189-193, 2010

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE TESPİT EDİLMİŞ MULTİPLE SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI VAKALARI
Volume:20, Number:3, Page:189-193, 2010


Yrd. Doç. Dr. Özkan MILOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fatma CAĞLAYAN, Yrd. Doç. Dr. Talat EZMECİ, Yrd. Doç. Dr. Saadettin DAĞISTAN, Dt. Ömer DEMIRTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_8.pdf 

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE SUBMANDİBULAR TÜKÜRÜK BEZİ TAŞI GÖRÜNTÜLEMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:194-197, 2010

THE IMAGING OF SUBMANDIBULAR SIALOLITH BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY
Volume:20, Number:3, Page:194-197, 2010


Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Arş. Gör. Dt. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_9.pdf 

UNİLATERAL KONDİLER HİPERPLAZİNİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İKİ OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:198-204, 2010

EVALUATION OF UNILATERAL CONDYLAR HYPERPLASIA BY CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY: A REPORT OF TWO CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE
Volume:20, Number:3, Page:198-204, 2010

Dt. Ufuk TATLI, Dt. Burcu KELEŞ, Prof. Dr. Emin ESEN, Doç. Dr. Haluk ÖZTUNÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_10.pdf 

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN DENTAL ANKSİYETE SENDROMUNUN ETİYOLOJİSİNİN VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:205-212, 2010

AN EVALUATION OF THE ETIOLOGY AND THE TREATMENT PROCEDURES OF DENTAL ANXIETY SYNDROME ENCOUNTERED IN DENTAL APPLICATIONS
Volume:20, Number:3, Page:205-212, 2010


Dr. Dt. Ayşegül KÖROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Rukiye DURKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_11.pdf 

DENTAL UYGULAMALARDA TİTANYUM VE ÖZELLİKLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:213-220, 2010

THE PROPERTIES OF TITANIUM AND IT'S USAGE IN DENTAL PRACTICE
Volume:20, Number:3, Page:213-220, 2010

Yrd. Doç.Dr. İsmail Hakkı UZUN, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2010_3_12.pdf 

DENTAL İMPLANTLARDA BAŞARI KRİTERLERİ VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Cilt:20, Sayı:3, Sayfa:216-224, 2010

THE CRITERIA AND THE EVALUATION METHODS FOR SUCCESS OF DENTAL IMPLANTS
Volume:20, Number:3, Page:216-224, 2010


Dr. Dt. Işın KÜRKÇÜOĞLU, Dr. Dt. Ayşegül KÖROĞLU, Dr. Dt. Serhat Emre ÖZKIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız : 2010_3_13.pdf
| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |