English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Geçmiş Sayılar > 1996 > 1996-2
1996-2
DİŞLERE UYGULANMIŞ HATALI RESTORASYONLARIN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:1-3, 1996

THE CLINICAL AND RADIOLOGICAL INVESTIGATION OF FAULTY RESTORATIONS
Volume:6, Number:2,Page:1-3, 1996

Yrd.Doç.Dr.A.Berhan YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 1.pdf 

PERİODONTAL HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE KORUYUCU DİŞHEKİMLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:4-8, 1996

PREVENTIVE DENTISTRY IN THE PREVENTION OF PERIODONTAL DISEASES
Volume:6, Number:2,Page:4-8, 1996

Yrd. Doç. Dr. Recep ORBAK, Arş.Gör.Dt.Adnan TEZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 2.pdf 

KURON-KÖPRÜ RESTORASYONLU BİREYLERDE GİNGİVAL VE PERİODONTAL SAĞLIK DURUMU
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:9-11, 1996

GINGIVAL AND PERIODONTAL HEALTH STATUS OF THE BRIDGEWORK SUBJECTS
Volume:6, Number:2,Page:9-11, 1996

Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.Aydan AS, Dt.İnci DEVRİM, Dr.Gökhan AÇIKGÖZ, Dt.Oğuz YOLDAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 3.pdf 

SPONGİÖZ KEMİK DEFEKTLERİNİN RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLERİNE KOMPAKT KEMİĞİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:12-14, 1996

EVALUATION OF THE EFFECT OF BONE CORTEX ON RADIOGRAPHIC VISUALISATION OF CANCELOUS BONE DEFECTS
Volume:6, Number:2,Page:12-14, 1996

Yrd.Doç.Dr.Aydan AÇIKGÖZ, Dt.İnci DEVRİM, Dt.Aydan AS
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 4.pdf 

MİKRODALGA ENERGİ İLE POLİMERİZE EDİLEN AKRİLİK REZİNLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:15-20, 1996

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF ACRYLIC RESINS POLYMERIZED BY MICROWAVE ENERGY Volume:6, Number:2,Page:15-20, 1996Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU, Dr. Yasemin KESKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 5.pdf 

POLİMERİZASYON FARKLILIĞI GÖSTEREN AKRİLİKLERİN BOYUTSAL STABİLİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:21-25, 1996

THE COMPARISON OF THE DIMENSIONAL STABILITY OF ACRYLICS SHOWING POLIMERIZATION DIFFERENCES
Volume:6, Number:2,Page:21-25, 1996

Dr.Yasemin KESKİN, Prof.Dr.Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 6.pdf 

ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN PROTEZ ÖLÇÜ MADDELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:26-30, 1996

THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF VARIUOS DISINFECTANT SOLUTION ON THE IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID IMPRESSIONS
Volume:6, Number:2,Page:26-30, 1996

Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL, Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Ayhan GÜRBÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 7.pdf 

SİLİKON VE İRREVERSİBLE HYDROCOLLOID ÖLÇÜ MATERYALLERİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN MADDELERİN ETKİNLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:31-35, 1996

THE EFFICIACY OF SEVERAL DISINFECTANT ON THE DIMENSIONAL STABILITY OF SILICON AND IRREVERSIBLE HYDOCOLLOID IMPRESSION MATERIALS
Volume:6, Number:2,Page:31-35, 1996

Doç.Dr.sevil ŞAHMALI, Doç.Dr.Gülbin SAYGILI, Dr.Aysun ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 8.pdf 

PROTEZ PLAKLARINDAKİ CANDİDA ALBİCANS AKTİVİTESİ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ DEZENFEKTAN AJANLARIN ETKİLERİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:36-39, 1996

IN VITRO STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THREE DISINFECTANTS ON THE GROWTH OF CANDIDA ALBICANS ON ACRYLIC RESIN SURFACES
Volume:6, Number:2,Page:36-39, 1996

Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU, Doç.Dr.Nilgün AYHAN, Prof.Dr.Aykut MISIRLIGİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 9.pdf 

YAPIŞTIRMA KUVVETİNİN SİMAN FİLM KALINLIĞINA ETKİSİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:40-43, 1996

THE EFFECT OF SEATING FORCE ON THE CEMENT FILM THICKHNESS
Volume:6, Number:2,Page:40-43, 1996

Dr.Hüseyin YAZICIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 10.pdf 

ASETAMİNOFENİN YENİ DOĞAN VE ERİŞKİN SIÇANLARDA KARŞILAŞTIRILMALI HEPATOTOKSİK ETKİSİ: IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBİK BİR ÇALIŞMA
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:44-50, 1996

ACETAMINOPHEN INDUCED HEPATOTOXICITY IN NEW-BORN RATS COMPARED TO ADULTS: A LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY
Volume:6, Number:2,Page:44-50, 1996

M. EŞREFOĞLU, M.A. SELİMOĞLU, A. GEPDİREMEN, M.A.ÇİFTÇİOĞLU, M.PARLAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 11.pdf 

DOXORUBICIN VE DAUNOBİCİNİN ERİTROSİT VE LÖKOSİTLER ÜZERİNDEKİ STOTOKSİK ETKİLERİ Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:51-54, 1996

CYTOTOXIC EFFECTS OF DOXORUBICIN AND DAUNORUBICIN ON ERYTHROCYTES AND LEUKOCYTES
Volume:6, Number:2,Page:51-54, 1996

Mukaddes EŞREFOĞLU, Mukadder Ayşe SELİMOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 12.pdf 

TÜKÜRÜK İMMUNOGLOBULİNLERİ İLE DİŞ ÇÜRÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:55-58, 1996

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SALIVA IMMUNOGLOBULINE AND TOOTH CARRIES
Volume:6, Number:2,Page:55-58, 1996

Dr.Ekrem DURAN, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Uz.Osman YÜCEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 13.pdf 

KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI DÖRT KANAL DOLGU MATERYALİNİN İNVİTRO OLARAK pH DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:59-63, 1996

IN VITRO EXAMINATION OF pH CHANGES OF CALCIUM HYDROXIDE BASED ON FOUR ROOT CANAL FILLING MATERIALS
Volume:6, Number:2,Page:59-63, 1996

Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR, Dr.Ekrem DURAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 14.pdf 

TAM DİŞSİZ HASTALARIN PANORAMİK RADYOGRAFİSİNDE ÜST ÇENE ALVEOLAR KEMİK YÜKSEKLİĞİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:64-67, 1996

THE ANALYSIS OF MAXILLARY ALVEOLAR BONE HEIGHT ON THE PANORAMIC RADIOGRAPHS OF EDENTULOUS PATIENTS
Volume:6, Number:2,Page:64-67, 1996

Doç.Dr.L.İhsan ALADAĞ, Yrd.Doç.Dr.Zeynep YEŞİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 15.pdf 

MANDİBULAR PREMOLAR BÖLGEDE BİLATERAL GÖMÜK SÜPERNÜMERER DİŞLER (İKİ OLGU NEDENİYLE)
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:68-71, 1996

BILATERAL IMPACTED SUPERNUMERARY TEETJH IN MANDIBULAR PREMOLAR REGION
Volume:6, Number:2,Page:68-71, 1996

Yrd.Doç.Dr.Sema DURAL, Dr.Murat ÖZBEK, Dt.Nihal AVCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 16.pdf 

ÇOK YÖNLÜ TEDAVİ YAKLAŞIMLI "HEMİSECTION" OLGUSUNUN 3 YILLIK TAKİBİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:72-74, 1996

THREE YEARS FOLLOW UP OF HEMISECTION CASE WITH A MULTIDISIPLINARY TREATMENT APPROACH
Volume:6, Number:2,Page:72-74, 1996


Yrd. Doç. Dr.Recep ORBAK, Dr.Varol ÇANAKÇI, Dt.Adnan TEZEL, Yrd.Doç.Dr.Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 17.pdf 

DİŞ MOBİLİTESİ ÖLÇÜMÜNDE PERİOTEST YÖNTEMİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:75-79, 1996

PERIOTEST METHOD IN TOOTH MOBILITY MEASUREMENTS
Volume:6, Number:2,Page:75-79, 1996

Dr.Varol ÇANAKÇI, Yrd.Doç.Dr.Recep ORBAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 18.pdf 

ORTOPANTOGRAFİLERİN KLİNİK KULLANIMI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:80-85, 1996

THE USE OF ORTHOPANTOGRAPHY IN DENTAL CLINICS Volume:6, Number:2,Page:80-85, 1996

Yrd. Doç. Dr. Aydan AÇIKGÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 19.pdf 

DİŞHEKİMLİĞİ VE HORMONLAR
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:86-91, 1996

ENDOCRIN GLANDS AND DENTISTRY
Volume:6, Number:2,Page:86-91, 1996

Yrd. Doç. Dr. A.Berhan YILMAZ, Prof.Dr.O.Murat BİLGE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 20.pdf 

VİRAL HEPATİTLER VE DİŞHEKİMLİĞİ
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:92-96, 1996

VIRAL HEPATITIS AND DENTISTRY
Volume:6, Number:2,Page:92-96, 1996

Dt.Gülay ÖZPERK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 21.pdf 

AĞRI BLOKAJINDA AKAPUNTURUN NÖROFİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI
Cilt: 6, Sayı:2, Sayfa:97-102, 1996

NEUROPHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL MECHANISMS OF ACUPUNCTURE FOR PAIN BLOCKAGE
Volume:6, Number:2,Page:97-102, 1996

Arş.Gör.Dr.Ali Alp SAĞLAM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1996_2_ 22.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |