English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2012 > 2012-1
2012-1
Farklı çözünürlükteki fosfor plak görüntülerinin arayüz mine defektlerinin tanısı üzerindeki etkisi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 1-6, 2012

Detection of proximal enamel defects in storage phosphor plate radiographs scanned with different resolutions
Volume:22, Number: 1, Page: 1-6, 2012

Dr. Erinç ÖNEM, Prof. Dr. B.Güniz BAKSI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Erinç Önem(+).pdf 

Fiziksel engelli çocukların ağız ve diş sağlığı yönünden değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 7-13, 2012

Evaluation of oral and dental health of children with physical disabilities
Volume:22, Number: 1, Page: 7-13, 2012

Dr. Mustafa Erhan SARI, Dr. Elif KALYONCUOĞLU, Dr. Soner ÇANKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. M.Erhan Sarı.pdf 

Kan testleri ile DMFT skorları, mikrobiyolojik sayım ve tükürüğün tamponlama kapasitesi arasındaki korelasyon
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 14-19, 2012

The correlation of blood tests with DMFT scores microbiologic counts and buffer capacity of saliva
Volume:22, Number: 1, Page: 14-19, 2012

Doç. Dr. Haluk ÖZTUNÇ, Arş. Gör. Dt. Burcu KELEŞ, Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZTURAN, Prof. Dr. Cenk HAYTAÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Burcu Keleş.pdf 

Self-adjustıng fıle sisteminin C-şekilli kanallar üzerindeki genişletme etkinliğinin değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 20-25, 2012

Evaluation the efficacy of self-adjusting file in C-shaped canals during root canal preparation
Volume:22, Number: 1, Page: 20-25, 2012

Yrd. Doç. Dr. Senem YİĞİT ÖZER, Yrd. Doç. Dr. Sadullah KAYA,Yrd. Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL, Arş. Gör. İbrahim UYSAL, Arş. Gör. Mahmut KOPARAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. S.Yiğit Özer (+).pdf 

Identification of aerobic bacterial flora in saliva of subjects who apply to the Faculty of Dentistry in Atatürk University by using microbial identification system
Volume:22, Number: 1, Page: 26-30, 2012

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran bireylerin aerobik bakteriyel florasının mikrobiyal teşhis sistemi kullanılarak saptanması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 26-30, 2012

Yrd. Doç. Dr. Nur ÖZDABAK, Yrd. Doç. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKGÜL, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Nur Özdabak(+).pdf 

İnsan dişi kaplamalarında kullanılan farklı özelliklerdeki yapıştırıcı simanların gerilme dağılımına etkilerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 31-39, 2012

The investigation of the effects on stress distributions of luting cements having different properties used in a human tooth crown by finite element method
Volume:22, Number: 1, Page: 31-39, 2012

Mak.Yük.Müh. Mehmet Sami GÜLER, Prof. Dr. Sadri ŞEN, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Çiğdem Güler(+).pdf 

İki farklı eğe sistemi ile prepare edilen kök kanallarının apikal mikrosızıntilarının karşılaştırılması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 40-45, 2012

The comparison of microleakage in the root canals enlarged with two different file system
Volume:22, Number: 1, Page: 40-45, 2012

Yrd. Doç. Dr.Sadullah KAYA, Arş. Gör. Selengül GANİDAĞLI AYAZ, Araş. Görv. İbrahim UYSAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Sadullah Kaya(+).pdf 

Tam dişsiz kadın ve erkek bireylerde alt çene alveolar residüel kret rezorbsiyonlarının karşılaştırılması
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 46-51, 2012

Comparison of mandibular alveolar residual ridge resorption in edentulous men and women
Volume:22, Number: 1, Page: 46-51, 2012

Yrd. Doç. Dr.U. Şebnem BÜYÜKKAPLAN, Prof. Dr. M. Üstün GÜLDAĞ, Doç. Dr. S.Hakan TUNA, Arş..Gör.Dt.Çağrı TURNA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Şebnem Büyükkaplan (+).pdf 

Donör saha olarak kullanılan anterior iliak krestin morbiditesinin değerlendirilmesi
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 52-56, 2012

Evaluation of the morbidity of the anterior iliac crest used as donor site
Volume:22, Number: 1, Page: 52-56, 2012

Dr. Burak BAYRAM, Dt. Seçil ÇUBUK, Dt. Mehmet Ali GÜVEN, Doç. Dr. Zafer Özgür PEKTAŞ, Prof. Dr. Sina UÇKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Seçil Çubuk(+).pdf 

Dento-alveolar kırık teşhisinde dental volümetrik bilgisayarlı tomografi
Volume:22, Number: 1, Page: 57-60, 2012

Dental volumetric computed tomography in the radiological detection of dento-alveolar fracture
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 57-60, 2012

Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Arş.Gör. Dt. Doğan DURNA Doç.Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Binali Çakur.pdf 

Geniş periapikal lezyonlu dişlerin cerrahi girişimsiz kök kanal tedavileri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 61-65, 2012

Non-surgical endodontic treatments of teeth associated with large periapical lesions
Volume:22, Number: 1, Page: 61-65, 2012

Dt. Hakan ARSLAN,Dt. H.Sinan TOPÇUOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Çağatay BARUTCUGİL,Dt. Ertuğrul KARATAŞ,Yrd. Doç. Dr. Halit ALADAG, Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU, Dr. E. Bahar EZMECİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. H. SinanTopcuoğlu(+).pdf 

Cam fiber post uygulaması: iki olgu sunumu ve iki yıllık takibi.
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 66-70, 2012

Application of glass fiber post: two case reports and two years follow up
Volume:22, Number: 1, Page: 66-70, 2012

Araş.Görv.Dt.Ersan ÇİÇEK, Araş.Görv.Dt.Esra PARLAK,Yrd.Doç.Dr., Umut TUNGA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Ersan Çiçek(+).pdf 

Kombinasyon sendromlu bir hastanın protetik rehabilitasyonu: vaka sunumu
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 71-76, 2012

Prothetic rehabilitation of a patient with combination syndrome: a case report
Volume:22, Number: 1, Page: 71-76, 2012

Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT, Arş Gör. Dr. Bilal HOLOĞLU, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Zeynep Y.Duymuş(+)_1.pdf 

Microdontia associated with the use of radıotherapy and chemotherapy of a non-hodgkın lymphoma: report of two cases
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 77-82, 2012

Non-hodgkin lenfomada radyoterapi ve kemoterapi sonucu görülen mikrodonti: 2 olgu sunumu
Volume:22, Number: 1, Page: 77-82, 2012

Özgül BAYGIN (PhD, Tamer TÜZÜNER (PhD),Mehmet TANRIVER (Research Assistant)
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Özgül Baygın (+).pdf 

Bisfosfanat kullanımına bağlı çene kemiğinde gelişen osteonekroz: etyoloji, risk faktörleri, tanı kriterleri ve tedavi alternatifleri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 83-95, 2012

Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws: etiology, risk factors, diagnostic criteria, treatment alternatives
Volume:22, Number: 1, Page: 83-95, 2012

Dr. Elif SOĞUR, Dr. Erinç ÖNEM, Prof. Dr. B.Güniz BAKSI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Erinç Önem(+).pdf 

Zihinsel engele sahip bireylerde ağız sağlığı
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 96-104, 2012

Oral health of mentally retarded individuals
Volume:22, Number: 1, Page: 96-104, 2012

Doç. Dr. Nurgül KÖMERİK, Prof. Dr.Zuhal KIRZIOĞLU, Dr. Cansu Gül EFEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Nurgül Kömerik(+).pdf 

Zihinsel engele sahip bireylerin ağız sağlığı: karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri
Cilt:22, Sayı: 1, Sayfa: 105-107, 2012

Oral health care services for intellectually disabled individuals: problems & solutions
Volume:22, Number: 1, Page: 105-107, 2012

Doç. Dr. Nurgül KÖMERİK, Prof. Dr.zuhal KIRZIOĞLU, Dr. Cansu Gül EFEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Nurgül Kömerik(+).pdf 

2012 YIL, Cilt 22, SAYI 1
KAPAK ve İÇİNDEKİLER SAYFASI


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2012-1.Dergi kapak- içindekiler no.1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |