English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2011-2
2011-2
ANTRAL RETANSİYON KİSTİNİN RADYOLOJİK TESPİTİ; DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ İLE WATERS POZİSYONUNDA ÇEKİLEN PARANAZAL SİNÜS RADYOGRAMIN KARŞILAŞTIRILMASI
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 63-67, 2011

RADIOLOGICAL DETECTION OF ANTRAL RETENTION CYST; COMPARISON OF DENTAL VOLUMETRIC TOMOGRAPHY WITH THE PARANASAL SINUS RADIOGRAM TAKEN BY THE WATERS POSITION
Volume:21, Number: 2, Page: 63-67, 2011

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Prof. Dr. Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1.Binali çakur(+).pdf 

KALAY FLORİD VE SODYUM HEKSAMETAFOSFAT İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN PLAK İNDEKSİ VE GİNGİVAL İNDEKS ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 68-73, 2011

THE EVALUATION OF THE EFFICACY OF A STANNOUS FLUORIDE AND SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE DENTIFRICE ON THE PLAQUE AND GINGIVAL INDEX
Volume:21, Number: 2, Page: 68-73, 2011

Doç. Dr. Zuhal YETKİN AY, Yrd. Doç. Dr. Özlem FENTOĞLU,Dt. Memduha TÖZÜM, Dt. Umut YİĞİT, Doç. Dr. Ersin USKUN, Prof. Dr. F. Yeşim KIRZIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. zuhal yetkin ay.pdf 

KÖK KANAL TEDAVİSİNDE ER:YAG LAZERİN SMEAR TABAKASI ÜZERİNE ETKİSİ: SEM ÇALIŞMASI
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 74-81, 2011

EFFECT OF ER:YAG LASER ON SMEAR LAYER REMOVAL OF EXTRACTED HUMAN TEETH ROOT CANALS: A SEM STUDY
Volume:21, Number: 2, Page: 74-81, 2011

Prof. Dr.İlknur TANBOĞA, Arş. Gör. Dr.Figen EREN, Arş. Gör. Dr.Basak ALTINOK, Yrd. Doç. Dr.Sertaç PEKER, Doç. Dr.Yıldız GARİP BERKER, Arş. Gör. Dt.Gürol ÖZYÖNEY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Figen Eren.pdf 

IN VITRO ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF PROPOLIS SAMPLES FROM THREE DIFFERENT REGIONS OF ANATOLIA
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 82-87, 2011

ANADOLU'NUN ÜÇ FARKLI BÖLGESİNDEN ALINAN PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ
Volume:21, Number: 2, Page: 82-87, 2011

Yrd. Doç. Dr. Alper KUŞTARCI, Prof. Dr. Zeynep SÜMER, Arş. Gör. Betül KAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Alper kuştarcı.pdf 

KSILITOLLÜ SAKIZ, SIYAH ÇAY VE BEYAZ PEYNIRIN TÜKÜRÜK PH’SINA ETKILERI
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 88-93, 2011

EFFECTS OF OF XYLITOL CHEWING GUM, BLACK TEA AND WHITE CHEESE ON SALIVA PH
Volume:21, Number: 2, Page: 88-93, 2011

Arş. Gör. Dt. Pınar GÜL, Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKGÜL, Arş. Gör. Dt. Aysel GÜRPINAR ÇATAKÇI, Arş. Gör. Alptuğ ATİLA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Nilgün akgül.pdf 

İKİ FARKLI KÖK KANAL DOLUM TEKNİĞİ VE İKİ FARKLI POST SİSTEMİNİN APİKAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 94-101, 2011

EFFECTS OF TWO DIFFERENT ROOT CANAL OBTURATION TECHNIQUES AND TWO DIFFERENT POST SYSTEMS ON APICAL LEAKAGE
Volume:21, Number: 2, Page: 94-101, 2011

Yrd. Doç. Dr. Alper KUŞTARCI, Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT, Arş. Gör. Dt. Hande ÖZÇOBAN,Arş. Gör. Dt. Ömer KIRMALI, Arş. Gör. Dt. Recai ZAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6._Alper kuştarcı.pdf 

CA(OH)2 UYGULANDIKTAN SONRA FARKLI BEKLEME SÜRELERİNİN ADEZİVLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 102-107, 2011

THE EFFECT OF DIFFERENT SETTING TIME AFTER APPLICATION OF CA(OH)2 ON BOND STRENGTH OF ADHESIVE SYSTEMS TO DENTIN
Volume:21, Number: 2, Page: 102-107, 2011

Dt. Fatma CEBE, Dt. M. Ata CEBE, Dt. Ayşe KOCABAŞOĞLU, Doç. Dr. Bora ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. M.Ata Cebe.pdf 

IŞIKLA AKTİVE EDİLEN DEZENFEKSİYON (PAD) İŞLEMİ UYGULANMIŞ SERAMİK İNLEY RESTORASYONLARDA MİKROSIZINTININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 63-67, 2011

EFFECT OF PHOTO-ACTIVATED DISINFECTION (PAD) ON MICROLEAKAGE OF CERAMIC INLAY RESTORATIONS
Volume:21, Number: 2, Page: 108-114, 2011

Yrd. Doç. Dr. Emine ŞİRİN KARAARSLAN, Yrd. Doç. Dr.Subutayhan ALTINTAŞ, Dt. Mehmet Ata CEBE, Prof. Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. M.Ata Cebe.pdf 

THE IMPORTANCE OF CONE BEAM CT IN THE RADIOLOGICAL DETECTION OF CONDYLAR FRACTURE
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 114-118, 2011

KONDİL KIRIĞININ RADYOLOJİK TESPİTİNDE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ
Volume:21, Number: 2, Page: 114-118, 2011

Yrd. Doç. Dr. Binali ÇAKUR , Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Yrd. Doç. Dr. Ümmühan TOZOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. binali çakur.pdf 

MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI İLE ALT YÜZ PROFİLOPLASTİSİ: VAKA RAPORU
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 119-124, 2011

LOWER FACE PROFILOPLASTY WITH MULTIDISCIPLINARY TREATMENT APPROACH: A CASE REPORT
Volume:21, Number: 2, Page: 119-124, 2011

Dr. Sıdıka Sinem SOYDAN, Doç. Dr. Firdevs VEZİROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ, Doç. Dr. Selin KALE VARLIK, Prof. Dr. Ergun YÜCEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. s.sıdıka soydan.pdf 

INTERDISCIPLINARY TREATMENT OF AMELOGENESIS IMPERFECTA: A CASE REPORT
ACilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 125-128, 2011

MALOGENEZİS İMPERFEKTANIN İNTERDİSİPLİNER TEDAVİSİ: VAKA RAPORU
Volume:21, Number: 2, Page: 125-128, 2011

Dr. Koray HALICIOĞLU, Dr. Osman Fatih KARAALİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nihat KILIÇ, Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Nihat Kılıç.pdf 

PHARMACOLOGICAL AND SURGICAL INTERVENTIONS FOR THE TREATMENT OF GIANT CELL TUMOR OF THE MANDIBLE; REPORT OF A CASE AFTER 5-YEAR FOLLOW-UP
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 129-133, 2011

MANDIBULANIN DEV HÜCRELI TÜMÖRÜ TEDAVISINDE FARMAKOLOJIK VE CERRAHI TEDAVI YAKLAŞIMLARI; 5 YILLIK TAKIP IÇEREN VAKA RAPORU
Volume:21, Number: 2, Page: 129-133, 2011

Yrd. Doç. Dr. Özgür ERDOĞAN, Prof. Dr. Emin ESEN, Prof. Dr. Metin YAVUZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Özgür Erdoğan.pdf 

SALYA AKMASI (DROOLİNG) VE TEDAVİSİ
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 134-140, 2011

DROOLİNG AND MANAGEMENT OF DROOLİNG
Volume:21, Number: 2, Page: 134-140, 2011

Dr. Özlem Martı AKGÜN, Prof. Dr. Feridun BAŞAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. özlem martı.pdf 

DENTAL MATERYALLERDE BIYOUYUMLULUK DEĞERLENDIRMELERI
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 141-149, 2011

THE EVALUATION OF DENTAL MATERIALS BIOCOMPATIBILITY
Volume:21, Number: 2, Page: 141-149, 2011

Dr. Safa TUNCER, Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Sefa Tuncer.pdf 

TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 150-162, 2011

CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS
Volume:21, Number: 2, Page: 150-162, 2011

Dr. ALTAY ULUDAMAR, Dr. ŞEYDA AYGÜN, Prof. Dr. YASEMİN KULAK ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Altay uludamar.pdf 

LETTER TO THE EDITOR: AN UNUSUAL CASE OF MULTIPLE SUPERNUMERARY MANDIBULAR PREMOLAR TEETH
Cilt:21, Sayı: 2, Sayfa: 163-164, 2011

EDITÖRE MEKTUP: NADIR BIR, ÇOK FAZLA MANDIBULAR PREMOLAR VAKASI
Volume:21, Number: 2, Page: 163-164, 2011

Yrd. Doç. Dr. Hasan KAMAK, Doç. Dr. İbrahim YAVUZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. editöre mektup.pdf 

İÇİNDEKİLER, KAPAK
YIL: 2011, SAYI: 21, CİLT:2

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2011-2.Dergi kapak- içindekiler no.1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |