English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2013 > 2013-1
2013-1
Dental İmplant Başarısının Ve Hasta Profilinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 1-8, 2013

Assesement Of Dental Implant Success And Patıent Profıle: A Retrospectıve Study
Volume:23, Number: 1, Page: 1-8, 2013

Yrd. Doç. Dr. Abubekir ELTAS, Dt. Serkan DÜNDAR, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UZUN, Yrd. Doç. Dr. Meral ARSLAN MALKOÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Ebubekir Eltas (+).pdf 

Kökler arası açı, kron-furkasyon çatısı arası açı ve furkasyon defektlerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 9-15, 2013
Determining the relationship between angle of roots, crown furcation roof angle, and furcation defects using cone beam computerized tomography
Volume:23, Number: 1, Page: 9-15, 2013

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Seçkin ERTUĞRUL, Dt Alihan BOZOĞLAN,D t. Yasin TEKİN, Dt. Hacer ŞAHİN, Dt. Ahu DİKİLİTAŞ, Dt. Nazlı Zeynep ALPASLAN,Yrd. Doç. Dr. Sami KARA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Abdullah S. Ertuğrul (+).pdf 

Kompozit materyaller arasındaki renk farklılıklarının farklı skalalarla spektrofotometrik olarak karşılaştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 16-23, 2013

The spectrophotometrically comparison of the color differences between composite materials with different scales
Volume:23, Number: 1, Page: 16-23, 2013

Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜL,Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Pınar Gül (+).pdf 

Farklı içeceklerde bekletilen kompozit rezinlerin renk stabilitelerinin karşılaştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 24-29, 2013

The comparison of color stability of composite resins after ımmersion in different drinks
Volume:23, Number: 1, Page: 24-29, 2013

Yrd. Doç. Dr. Eda GÜLER, Yrd. Doç. Dr. Nihan GÖNÜLOL, Doç. Dr. Ali Çağın YÜCEL,Yrd.Doç.Dr. Fikret YILMAZ, Prof.Dr. Engin ERSÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Nihan Gönülol (+).pdf 

Farklı kompozit rezinlerin translüsensi ve maskeleme özelliklerinin karşılaştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 30-36, 2013

Comparison of the transluceny and masking properties of different composite resins
Volume:23, Number: 1, Page: 30-36, 2013

Yrd.Doç.Dr. Pınar GÜL,Yrd.Doç.Dr. Nilgün AKGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Pınar Gül (+).pdf 

Kök kanalında farklı irrigasyon solüsyonları varlığında yeni nesil apeks bulucu cihazların değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 37-42, 2013

Evaluatıon of new generatıon apex locators wıth presence of dıfferent ırrıgatıon solutıons ın the root canals
Volume:23, Number: 1, Page: 37-42, 2013

Dt. Ersan ÇİÇEK, Doç. Dr. Emre BODRUMLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Ersan ÇİÇEK (+).pdf 

Çocuk diş hekimliğinde kullanılan farklı rezin modifiye cam iyonomer simanların su emilimi ve mikrosızıntı değerlerinin karşılaştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 43-49, 2013

Comparison of different resin-modified glass ionomer cements of water sorption and microleakage values used in pediatric dentistry
Volume:23, Number: 1, Page: 43-49, 2013

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erhan SARI, Ar. Gör. Dt. Bilal ÖZMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Mustafa Erhan Sarı (+).pdf 

Gömülü üçüncü molar diş operasyonunda piezoelektrik kemik cerrahisi ve geleneksel döner enstrümanların karşılaştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 50-56, 2013

Comparison of piezoelectric bone surgery and traditional rotary instruments in impacted third molar surgery
Volume:23, Number: 1, Page: 50-56, 2013

Yrd. Doç. Dr. M. Emre BENLİDAYI, Öğr. Gör. Dr. Ufuk TATLI , Dt. Fariz SALİMOV
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. M. Emre Benlidayı (+).pdf 

Erişkin Türk Toplumunda Maksimum Ağız Açikliığı Miktarı Ve Temporomandibular Eklem Bozuklukları İle İlişkisinin Araştırılması
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 57-62, 2013

Investigation Amount Of Maximum Mouth Opening And Association With Temporomandibular Joint Disorders InTurkish Adult Population
Volume:23, Number: 1, Page: 57-62, 2013

Yrd. Doç. Dr. Şeref EZİRGANLI, Yrd. Doç. Dr. Muhammed İsa KARA,Uzm. Dr. Dervişhan KÜÇÜK, Doç. Dr. Fatih ÖZAN,Prof. Dr. Serkan POLAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Şeref Ezirganlı (+).pdf 

Ortodontik Tedavisi Bitmiş Hastaların Anomali İyileşme Derecelerinin Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 63-68, 2013

The Evaluation Of Anomaly İmprovement Grades Of Patients With Completed Orthodontic Treatments
Volume:23, Number: 1, Page: 63-68, 2013

Yrd. Doç. Dr. Hasan KAMAK, Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAĞLAROĞLU, Dt. Enes TAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Hasan Kamak (+).pdf 

İstanbul Yöresinde Diş Tedavi İhtiyacı Olan Böbrek Nakli Yapılmış Hastaların Sosyodemografik ve Oral Mukozal Lezyonlar Açısından Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 69-74, 2013

Socio-demographic and Oral Mucosal Lesion Evaluation of the Renal Transplant Patients Needs Dental Treatment in Istanbul Region
Volume:23, Number: 1, Page: 69-74, 2013

Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz KAZANCIOĞLU, Prof. Dr. Gülsüm AK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. H. Oğuz Kazancıoğlu(+).pdf 

Çene Osteosarkomlarında Proliferasyon İndeksinin Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 75-81, 2013

Evaluation of Proliferation Index in Osteosarcoma of Jaws
Volume:23, Number: 1, Page: 75-81, 2013

Dr. Dt. Burcu SENGÜVEN, Doç. Dr. S. Elif GÜLTEKİN, Prof. Dr. Ömer ULUOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Burcu Sengüven (+).pdf 

Siklosporine Bağlı Dişeti Büyümelerinin Periodontal Tedavisi: Olgu Serisi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 82-88, 2013

Periodontal Treatment Of Gingival Enlargement Due To Cyclosporine: Case Series
Volume:23, Number: 1, Page: 62-88, 2013

Esra BALTACIOĞLU, Pınar YUVA, Mümin YILMAZ, Özlem SARAÇ ATAGÜN, Malike Aslan KEHRİBAR, Güven AYDIN, Nilsun BAĞIŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Mümün Yılmaz.pdf 

Total Kron Kaybı Olan Geniş Periapikal Lezyonlu Maksiller Santral Kesici Dişin Çok Seanslı Endodontik Tedavisi ve Fiber Post Destekli Kompozit Rezin İle Restorasyonu: 5 Yıllık Takip
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 89-97, 2013

Multiple-Session Endodontic Treatment Of Maxillary Central Incisor With Total Crown Loss And Wide Periapical Lesion And Its Restoration With Fiber-Post Supported Composite Resin: 5-Year Follow-Up
Volume:23, Number: 1, Page: 89-97, 2013

Yrd. Doç. Dr. Engin AĞAÇKIRAN, Yrd. Doç. Dr. İsmet Rezani TOPTANCI, Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Engin Ağaçkıranı(+).pdf 

Süpernumere Dişle Birlikte Görülen Nazopalatin Kanal Kisti : Vaka Raporu
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 98-102, 2013

Nasopalatıne Duct Cyst Concurrent Wıth Supernumerary Tooth: A Case Report*
Volume:23, Number: 1, Page: 98-102, 2013

Assistant Professor Dr. Cihan BEREKET, Research Assistant Dt. Mustafa KAYNAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Cihan Bereket (+).pdf 

Karma dentisyonda mesiodensin sebep olduğu orta hat boşluğunun kapatılması
(Bir Olgu Sunumu)
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 103-105, 2013

Midline space, caused by mesiodens, closure in the mixed dentition (A case report)
Volume:23, Number: 1, Page: 103-105, 2013

Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Dr. Erkan ÖZCAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Fidan Alakuş Sabuncuoğlu (+).pdf 

Erken Dönem Süt Dişi Çürüklerinin Önlenmesinde Risk Değerlendirmesinin Önemi
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 106-115, 2013

The Importance Of The Risk Assessment In The Preventıon Of Early Chıldhood Carıes
Volume:23, Number: 1, Page: 106-115, 2013

Araş. Gör. Dr. Kadriye PEKER, Prof. Dr. Gülçin BERMEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Kadriye Peker (+).pdf 

Diş Hekimliğinde Ozon ve Kullanım Alanları
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 116-122, 2013

Ozone And Its Usage In Dentistry
Volume:23, Number: 1, Page: 116-122, 2013

Arş. Gör. Zeynep YEĞİN, Doç. Dr. Gül TOSUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Zeynep Yeğin (+).pdf 

Kanıta Dayalı Diş Hekimliği Kapsamında Cam İyonomer Simanların Önerilen Klinik Kullanım Alanları
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 123-130, 2013

Evidence-Based Clinical Recommendations For The Use Of Glass Ionomer Cements
Volume:23, Number: 1, Page: 123-130, 2013

Arş. Gör. Dr. Arzu PINAR ERDEM Prof. Dr. Koray GENÇAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Arzu Pınar Erdem (+).pdf 

Ortodontide Kullanılan Antibakteriyal Adezivler
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 131-137, 2013

Antibacterial Adhesives İn Orthodontics
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 131-137, 2013

Dr. Hilal KAN, Yrd. Doç. Dr. Banu SAĞLAM AYDINATAY, Prof. Dr. Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Banu Sağlam Aydınatay (+).pdf 

Güncel Lehimleme Tekniği: Lazer Lehimleme
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 138-144, 2013

A Recent Welding Technique: Laser Welding
Volume:23, Number: 1, Page: 138-144, 2013

Dt.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Banu Sağlam Aydınatay (+)_1.pdf 

Güncel Lehimleme Tekniği: Lazer Lehimleme
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 138-144, 2013

A Recent Welding Technique: Laser Welding
Volume:23, Number: 1, Page: 138-144, 2013

Dt.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Ezgi Atik (+).pdf 

Dental İmplant Materyalleri
Cilt:23, Sayı: 1, Sayfa: 145-152, 2013

Dental İmplant Materoals
Volume:23, Number: 1, Page: 145-152, 2013

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Zeynep Yeşil Duymuş (+).pdf 

2013 YILI CİLT 23 SAYI 1
KAPAK SAYFASI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2013 cilt 23 sayı 1. kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |