English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2013 > 2013-3
2013-3
İÇİNDEKİLER, KAPAK
Yıl 2013, Cilt 23, Sayı 3

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2013 cilt 23 sayı 3. kapak ve içindekiler.pdf 

Prevalence of pituitary calcifications using cone beam computed tomography in Turkish
subpopulation
Volume:23, Number: 3, Page: 289-292, 2013

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilen hipofiz kalsifikasyonlarının Türk subpopülasyonundaki
sıklığı
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 289-292, 2013

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 1. Binali Cakur (+).pdf

Diş hekimliği uygulamalarına ilişkin bilişler ölçeği-DBÖ: üniversite öğrencilerinde geçerlilik
ve güvenirlik çalışması
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 293-298, 2013

Dental cognitions questionnaire-dcq: a study of reliability and validity on university students
Volume:23, Number: 3, Page: 293-298, 2013

Dr. Nilüfer ALÇALAR , Prof. Dr. Banu Gürkan KÖSEOĞLU , Prof. Dr. Güler BAHADIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Nilüfer Alçalar (+).pdf 

299 The effects of alpha-tocopherol on serum Il-1, Il-4 and Il-6 levels of rats with experimental periodontitis and type I diabetes
Volume:23, Number: 3, Page: 299-306, 2013

Tip I diyabet oluşturulmuş deneysel periodontitisli sıçanlarda alfa-tokoferol’un serum Il-1, Il-4 ve Il-6 düzeyleri üzerine etkileri
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 299-306, 2013

Uzm. Dr.Mükerrem HATİPOĞLU, Prof. Dr.Nilgün Özlem ALPTEKİN, Prof. Dr.Seyfullah HALİLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Mükerrem Hatipoğlu (+).pdf 

Farklı oral hijyen motivasyon yöntemlerinin sabit ortodontik tedavi gören bireylerin
halitozis düzeylerine etkisi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 307-312, 2013

Effect of different oral hygiene motivation methods on halitosis levels of patients treated by fixed orthodontic therapy
Volume:23, Number: 3, Page: 307-312, 2013

Doç. Dr. Zuhal YETKİN AY, Dr.Elçin ESENLİK, Dr.Fethiye ÇAĞLAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Zuhal Yetkin Ay(+).pdf 

313 Farklı irrigasyon solüsyonlarının biyoseramik esaslı patların apikal örtücülüğü üzerindeki
etkilerinin değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 313-317, 2013

The effect of different irrigation solutions on the apical sealing of bioceramic based root canal sealers
Volume:23, Number: 3, Page: 313-317, 2013

Doç. Dr. Emre BODRUMLU, Yrd. Doç. Dr. Elif KALYONCUOĞLU, Dr. Dt. Hakan GÖKTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Emre Bodrumlu (+).pdf 

Yeni Geliştirilen İrrigasyon Solüsyonunun ve Farklı İrrigantların Yüzey Gerilimlerinin
Değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 318-323, 2013

Evaluation of surface tension of a newly developed irrigation solution and different irrigants
Volume:23, Number: 3, Page: 318-323, 2013


Dr. Dt. Ersan ÇİÇEK, Doç. Dr. Emre BODRUMLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Ersan Çiçek (+).pdf 

Farklı yüzey işlemleri uygulanmış dentine üniversal bağlayıcı ajanın bağlanma dayanımının
incelenmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 324-330, 2013

Bond strength of the universal adhesive to dentin with different surface treatments
Volume:23, Number: 3, Page: 324-330, 2013

Yrd.Doç.Dr. Çağatay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Duygu KÜRKLÜ, Arş.Gör.Dt. Kubilay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Çağatay Barutcugil(+).pdf 

Çeşitli içeceklere maruz bırakılan kompozit rezinlerin ağartıcı diş macunu ile fırçalandıkdan
sonra mikropürüzlülüğünün değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 331-336, 2013

Evaluation of the microroughness of composite resins which were exposed to various drinks after they are brushed with whitening toothpaste
Volume:23, Number: 3, Page: 331-336, 2013


Dt. Hanife KAMAK, Dt. Fehime ALKAN, Dt. Tufan Can OKAY, Prof. Dr. Hülya ERTEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Hanife Kamak (+).pdf 

İki farklı fissür örtücünün ve polisaj tekniğinin klinik değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 337-341, 2013

Clinical comparison of two different fissure sealants and polishing techniques
Volume:23, Number: 3, Page: 337-341, 2013

Yrd. Doç. Dr. Esma YILDIZ, Arş. Gör. Dt. Mine ŞIMŞEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Esma Yıldız (+).pdf 

Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda ağız diş bulgularının incelenmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 342-349, 2013

Assessment of Oral Findings in Patients with Chronic Renal Failure
Volume:23, Number: 3, Page: 342-349, 2013

Dr. Pelin BARLAK, Dr. Mine KORUYUCU, Dr. Merve BAYRAM, Dr. İrem TOKGÖZ, Prof. Dr.Figen SEYMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Mine Koruyucu (+).pdf 

Mandibulada uygulanan monofokal distraksiyon osteogenezisinin biyomekanik etkilerinin
sonlu elemanlar analizi yöntemi ile araştırılması
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 350-355, 2013

Biomechanical evaluation of effects of mandibular monofocal distraction osteogenesis by using finite
element analysis method
Volume:23, Number: 3, Page: 350-355, 2013

Dr. Mehmet Kemal TÜMER, Yrd. Doç. Dr. Nihat AKBULUT, Prof. Dr. Derviş YILMAZ, Prof. Dr. Erkan ERKMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Nihat Akbulut (+).pdf 

Rezorbe atrofik mandibulada implant yumuşak doku arayüzünün düzenlenmesinde
vestibüloplasti tekniğinin kullanılması
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 356-361, 2013

The use of vestibuloplasty technique to improve the implant soft tissue interface in the resorbed
atrophic mandible
Volume:23, Number: 3, Page: 356-361, 2013

Dt. Merve ÇAKIR, Dr. Dt. Süleyman BOZKAYA, Dr. Dt. Kemal TÜMER, Doç. Dr. Gülfem ERGÜN,Prof. Dr. Derviş YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Süleyman Bozkaya (+).pdf 

Ortognatik cerrahi hastalarında postoperatif kusma ve bulantının önlenmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 362-365, 2013

Prevention of postoperative noisea and vomiting in orthognatic surgery
Volume:23, Number: 3, Page: 362-365, 2013

Yrd. Doç. Dr. Nükhet ÇELEBİ, Araş. Gör. Dt.,Emrah SOYLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Denizhan YILDIRIM, Hemşire Türkan DURMUŞ, Hemşire Handan VAROL, Prof. Dr. Alper ALKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Nükhet Çelebi (+).pdf 

3 boyutlu dijital modeller üzerinde yapılan ölçümlerin doğruluğunun değerlendirilmesi
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 366-370, 2013

The evaluation of the accuracy of the 3 dimensional digital model measurements
Volume:23, Number: 3, Page: 366-370, 2013

Arş. Gör. Dt. Mehmet DİNÇEL, Yrd. Doç. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ, Arş. Gör. Dt. Süleyman Kutalmış BÜYÜK, Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KILINÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Selim BİLGİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Mehmet Dinçel (+).pdf 

Anterior mine hipoplazisinin kompozit restorasyonlarla tedavisi: İki olgu sunumu
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 371-374, 2013

Tretmant of Anterior enamel hypoplasia with composite restoration: Two case report
Volume:23, Number: 3, Page: 371-374, 2013

Arş. Gör. Dt Özcan KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Arş. Gör. Dt Verda TÜREL, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Özcan Karataş (+).pdf 

Kist Benzeri Geniş Periapikal Lezyonların Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu
Sunumu
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 375-379, 2013

Non-Surgical Endodontic Treatment of large cyst-like periapical lesions: A Case Report
Volume:23, Number: 3, Page: 375-379, 2013

Dr. Neslihan ŞİMŞEK, Dr. Alper KUŞTARCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Neslihan Şimşek (+).pdf 

Travmatik komplike kuron kırığı ve lateral lüksasyon tedavisinin üç yıllık takibi: Olgu
Raporu
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 380-384, 2013

Three years follow up of traumatic complicated crown fracture and lateral luxation treatment: Casereport
Volume:23, Number: 3, Page: 380-384, 2013

Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL, Yrd. Doç. Dr. Faik TUĞUT, Doç. Dr. Hakan DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Faik Tuğut (+).pdf 

Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Bir Hastanın Alt Çeneyi Öne Konumlandırıcı Aparey ile
Tedavisi: Vaka Raporu
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 385-390, 2013

Management of an Obstructive Sleep Apnea Patient with a Mandibular Advancement Splint: A Case
Report
Volume:23, Number: 3, Page: 385-390, 2013

Dr. Duygu KARAKIŞ, Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER, Dr. Evren GÜLTEPE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. A. Zeynep Yıldırım Biçer (+).pdf 

Esthetic and functional reconstruction of patient with maxillary and mandibular bone loss
due to traffic accident
Volume:23, Number: 3, Page: 391-394, 2013

Trafik kazası sonucu maksiler ve mandibular kemik kaybı olan hastanın estetik ve fonksiyonel olarak
yapılandırılması
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 391-394, 2013

Prof Dr Emrah AYNA, Prof Dr Gülten ÜNLÜ, Yrd Doç Dr Eylem ÖZDEMİR, Yrd Doç Dr Emine GÖNCÜ BAŞARAN, Dr Derya TOPRAK GÜNDÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Emine Göncü Başaran (+).pdf 

Vaka Raporu: Dilasere Üst Çene Santral Dişin Cerrahi Yeniden Pozisyonlandırılması
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 395-398, 2013

Case Report: Surgical Repositioning of a Dilacerated Maxillary Central Incisor
Volume:23, Number: 3, Page: 395-398, 2013

Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU,Dr. Özlem Martı AKGÜN, Doç. Dr. Metin ŞENÇİMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Fidan Alakuş Sabuncuoğlu (+).pdf 

Dişsizliğin Beslenme Alışkanlıkları ve Vücut Ağırlığı Üzerine Etkileri
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 399-407, 2013

The Effects of Edentulism on Nutritional Habits and Body Weight
Volume:23, Number: 3, Page: 399-407, 2013

Yrd. Doç. Dr. Oğuz KÖSE, Arş. Gör. Dt. Murat ALKURT, Doç. Dr. Alparslan DİLSİZ, Yrd. Doç. Dr. Taner ARABACI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Oğuz Köse (+).pdf 

Çocuk dişhekimliğinde kötü prognozlu daimi birinci molarların çekim endikasyonları ve klinik değerlendirmeleri
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 408-413, 2013

Extraction indications and clinical evaluation of first permanent molars with poor prognosis in pediatric dentistry
Volume:23, Number: 3, Page: 408-413, 2013

Dt Eda ARAT MADEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Eda Arat Maden (+).pdf 

Diş hekimliği kliniklerinde ergonomik düzenlemeler
Bölüm 1: diş hekimliğinde ergonominin gelişimi ve ergonomik olmayan çalışmalar sonucu
oluşan muskuloskeletal bozukluklar
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 414-420, 2013

Ergonomic arrangements in dental clinics
Part 1: evolution of ergonomics in dentistry and musculoskeletal disorders occurred as a result of nonergonomic practices
Volume:23, Number: 3, Page: 414-420, 2013

Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU, Arş. Gör. Dt. Ceylan ÇAĞIL YETİŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Zuhal Kırzıoğlu (+).pdf 

Diş hekimliği kliniklerinde ergonomik düzenlemeler
Bölüm 2: diş hekimliğinde ergonomik risk faktörleri, farkındalık ve alınacak önlemler
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 421-429, 2013

Ergonomic arrangements in dental clinics
Part 2: ergonomical risk factors in dentistry, awareness and preventions
Volume:23, Number: 3, Page: 421-429, 2013

Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU, Arş. Gör. Dt.Ceylan ÇAĞIL YETİŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Zuhal Kırzıoğlu (+).pdf 

Protetik diş tedavisinde hızlı prototip üretim teknolojileri
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 430-435, 2013

Rapid prototyping technologies in prosthetic dentistry
Volume:23, Number: 3, Page: 430-435, 2013

Arş. Gör. Dt. Melike Pınar YILDIRIM, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Melike Pınar Yıldırım (+).pdf 

Çiğneme fonksiyonları ve maloklüzyon
Cilt:23, Sayı: 3, Sayfa: 436-440, 2013

Masticatory functions and malocclusion
Volume:23, Number: 3, Page: 436-440, 2013

Uzm. Dr. A Zeynep ÖZ, Prof. Dr. Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Aslıhan Zeynep Ökte (+).pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |