English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2014 > 2014-1
2014-1
2014 YILI Cilt:24, Sayı: 1

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2014 cilt 24 sayı 1. kapak ve içindekiler.pdf 

An investigation of relationship between tonsillolith and carotid artery calcification on panoramic radiography
Volume:24, Number: 1, Page: 1-5, 2014

Panoramik radyografide tonsil taşı ve karotis arter kalsifikasyonu arasında ki ilişkinin incelenmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 1-5, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Arş. Gör. Eren YILDIRIM, Arş. Gör. Ömer DEMİRTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Binali Cakur.pdf 

Frequency of mandibular medial lingual, lateral lingual and buccal foramens according to gender
Volume:24, Number: 1, Page: 6-9, 2014

Mandibular medial lingual, lateral lingual ve bukkal foramenlerin cinsiyete bağlı sıklığı
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 6-9, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Akif SÜMBÜLLÜ, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ALTUN, Prof. Dr. Hayati Murat AKGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 2. Binali Cakur.pdf

Dental rezin kompozitlerin sitotoksisitesi: bir in vitro çalışma
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 10-15, 2014

Cytotoxicity of dental resin composites: an in vitro study
Volume:24, Number: 1, Page: 10-15, 2014

Arş. Gör. Dr. Tevfik DEMİRCİ, Doç. Dr. Taşkın GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞENGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Tevfik demirci.pdf 

İki Farklı Kanal Patının Farklı İrrigasyon Solüsyonları Kullanılarak Push-Out Yöntemi İle Dentine Bağlanma Dirençlerinin Değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 16-21, 2014

Evaluation of two different root canal sealer, using different irrigation solution on Push out bond strenght to dentin
Volume:24, Number: 1, Page: 16-21, 2014

Dr. Ersan ÇİÇEK, Dr. Neslihan Büşra ÖZEROL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Ersan Çiçek.pdf 

Fırçalamanın ve Beyazlatıcılı Diş Macunların Kompozitlerin Yüzey Özelliklerine Etkisi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 22-32, 2014

Effect of Brushing and Whitening-Toothpaste on Surface Properties of Composites
Volume:24, Number: 1, Page: 22-32, 2014

Dr. Pınar Yılmaz ATALI, Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ, Prof. Dr. Faik Bülent TOPBAŞI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Pınar Yılmaz Atalı.pdf 

Beyazlatıcı ağız gargaralarının kompozit rezinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerinin incelenmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 33-38, 2014

Effect of whitening mouthrinses on surface roughness of composite resin
Volume:24, Number: 1, Page: 33-38, 2014

Yrd.Doç.Dr. Çağatay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr.Duygu KÜRKLÜ, Arş.Gör.Dt. Kubilay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Osman Tolga HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Çağatay Barutcugil.pdf 

Düşük polimerizasyon büzülmesi gösteren modern kompozitler ile metakrilat esaslı rezin kompozitin konversiyon oranlarının değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 39-43, 2014

Degree of conversion of novel low-shrinking composites and methacrylate-based resin composite
Volume:24, Number: 1, Page: 39-43, 2014

Yrd.Doç.Dr. Çağatay BARUTCİGİL, Yrd.Doç.Dr. Fuat AHMETOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Hacer TURGUT, Arş.Gör.Dt.Burak DAYI, Yrd.Doç.Dr., Muhammet YALÇIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Çağatay Barutcugil.pdf 

İki Self-Etch Bonding Sistemin Biyouyumluluğunun ve Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 44-49, 2014

Evaluation of Biocompatibility and Bond Strength of Two Self-Etch Adhesive Systems
Volume:24, Number: 1, Page: 44-49, 2014

Yrd. Doç. Dr. H. Esra ÜLKER, Dt. M. Tuğba TUNÇDEMİR, Dt. Ali İhsan ERKAN, Yrd. Doç. Dr. Meral ARSLAN MALKOÇ, Yrd. Doç. Dr. Nevin ÇOBANOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. H. Esra Ülker.pdf 

Farklı adeziv simanlar ile simante edilen farklı fiber postların mikrosızıntılarının kantitatif olarak değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 50-57, 2014

Quantitative microleakage evaluation of different fiber posts cemented with different adhesive cements
Volume:24, Number: 1, Page: 50-57, 2014


Doç. Dr.Uğur ERDEMİR, Doç. Dr.Hande Şar SANCAKLI, Dr.Sevda ÖZEL, Prof. Dr.Esra YILDIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Uğur Erdemir.pdf 

The shaping ability of five different nickel-titanium rotary instruments in simulated root canals
Volume:24, Number: 1, Page: 58-66, 2014

Simüle kök kanallarında beş farklı nikel-titanyum döner aletin şekillendirme yeteneği
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 58-66, 2014

Dr. Dt. Hakan GÖKTÜRK, Doç. Dr. Ali Çağın YÜCEL, Yrd. Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Hakan Göktürk.pdf 

Tıp ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 67-73, 2014

A comparison of students’ learning styles of medicine and dentistry faculty
Volume:24, Number: 1, Page: 67-73, 2014

Yrd. Doç. Dr. Fatih KAZANCI , Yük. L. Öğr.Emine Esra KAZANCI, Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Fatih Kazancı.pdf 

Lazer uygulamalarının protez kaide tamirinin dayanımına etkisi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 74-80, 2014

Effect of laser treatments on the strength of denture base repair
Volume:24, Number: 1, Page: 74-80, 2014

Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet KORKMAZ, Doç. Dr. Bora BAĞIŞ, Dr. Dt. Dr. Elif AYDOĞAN AYAZ, Yrd. Doç. Dr. Sedanur TURGUT, Yrd. Doç. Dr. Sabit Melih ATES, Doç. Dr.Tamer TUZUNER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Fatih Mehmet Korkmaz.pdf 

Seromerlerin farklı solusyonlardaki renk değişimlerinin incelenmesi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 81-84, 2014

Evaluation of color stability of ceromers at different solutions
Volume:24, Number: 1, Page: 81-84, 2014

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş. Gör. Dt. Nurdan POLAT SAĞSÖZ, Arş. Gör. Dt. Ömer SAĞSÖZ, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Zeynep Yeşil Duymuş.pdf 

Maksillada erüpsiyon kisti: olgu sunumu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 85-87, 2014

Eruption cyst in maxilla: a case report
Volume:24, Number: 1, Page: 85-87, 2014


Arş. Gör. Dr. Tevfik DEMİRCİ, Arş. Gör. Dt Nesrin SARUHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Tevfik Demirci.pdf 

Santral dev hücreli granülomanın iliak greft ve hareketli yer tutucu aparey ile rehabilitasyonu: olgu sunumu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 88-92, 2014

Rehabilitation of central giant cell granuloma with iliac greft and removable space maintainer: case report
Volume:24, Number: 1, Page: 88-92, 2014

Yrd.Doç.Dr.İbrahim DAMLAR, Arş. Gör. Dt. Ahmet ALTAN Arş. Gör. Dt. Saim YANIK, Yrd.Doç.Dr.Zeki ARSLANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Cengiz ÇEVİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Ahmet Altan.pdf 

Migration of dental implants into maxillary sinus during the healing period due to wrong indication: Report of 2 cases
Volume:24, Number: 1, Page: 93-97, 2014

Yanlış Endikasyona Bağlı Olarak İyileşme Sürecinde Maksiller Sinüse Dental İmplantların Migrasyonu: 2 Vaka Raporu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 93-97, 2014

Dr. Cem ÜNGÖR, Dr. Kerem Turgut ATASOY, Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Cem Üngör.pdf 

Submandibular dev sialolitin endoskopi yardımı ile diagnozu ve tedavisi: Olgu sunumu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 98-101, 2014

Endoscopic assisted diagnosis and management of giant submandibular sialolith: A case presentation
Volume:24, Number: 1, Page: 98-101, 2014

Dr. Dt. Cem ÜNGÖR, Dt. Ümmügülsüm ÇOŞKUN, Dt. Fatih TAŞKESEN, Dt. Burak CEZAİRLİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17.Cem Üngör.pdf 

Açık kapanışla beraber sınıf II anomaliye sahip hastanın tedavisi ve 8 senelik takibi – olgu sunumu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 102-107, 2014

Treatment and 8-year follow-up of a class ıı open bıte patıent – case report
Volume:24, Number: 1, Page: 102-107, 2014

Yrd. Doç. Dr. Şirin NEVZATOĞLU, Arş. Gör. Dt. Buket ERDEM, Prof. Dr. Ahu ACAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Buket Erdem.pdf 

Sabit ve hareketli protezin yeniden yapımı ile estetik ve fonksiyonun iyileştirilmesi: Olgu sunumu
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 108-112, 2014

Improved of esthetic and function with rebuilding of fixed and removable partial dentures: Case Report
Volume:24, Number: 1, Page: 108-112, 2014

Yrd. Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Perihan Oyar.pdf 

Endodontide konik ışınlı bilgisayarlı tomografi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 113-118, 2014

Cone beam computed tomography in endodontics
Volume:24, Number: 1, Page: 113-118, 2014

Yrd. Doç.Dr. Elif Tarım ERTAŞ, Yrd. Doç.Dr. Hakan ARSLAN, Yrd. Doç.Dr. İsmail Davut ÇAPAR, Arş. Gör. Dt. Tuba GÖK, Yrd. Doç.Dr. Hüseyin ERTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Elif Tarım Ertaş.pdf 

Diş hekimliğinde fotodinamik tedavi
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 119-124, 2014

Photodynamic therapy in dentistry
Volume:24, Number: 1, Page: 119-124, 2014

Dt. Halenur ONAT, Dr.Gül TOSUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Halenur Onat.pdf 

Diş hekimliğinde kullanılan nanopartiküller, kullanım alanları ve biyouyumluluk
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 125-133, 2014

Nanoparticles in dentistry, their applications, and biocompatibility
Volume:24, Number: 1, Page: 125-133, 2014


Yrd. Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Perihan Oyar.pdf 

Mikrogerilim bağlanma dayanım testi ve sonuçlarını etkileyen etkenler
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 134-152, 2014

Microtensile bond strength test and effecting factors of the test results
Volume:24, Number: 1, Page: 134-152, 2014


Dr. Neslihan TEKÇE, Prof.Dr.Mustafa DEMİRCİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Neslihan Tekçe.pdf 

Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda post materyalleri
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 153-157, 2014

Post materials in restoration of endodontically treated teeth
Volume:24, Number: 1, Page: 153-157, 2014

Yrd. Doç.Dr. Fuat AHMETOĞLU, Yrd. Doç.Dr. Neslihan ŞİMŞEK, Dt. Güler YILDIRIM, Prof.Dr. N. Tülin POLAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Fuat Ahmetoğlu.pdf 

Kemoterapiye bağlı mukozit
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa: 158-161, 2014

Mucosıtıs related to chemotherapy
Volume:24, Number: 1, Page: 158-161, 2014


Doç.Dr. İlhami KİKİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. İlhami Kiki.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |