English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2014 > 2014-2
2014-2
2014 YILI Cilt:24, Sayı: 2

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2014 cilt 24 sayı 2. kapak ve içindekiler.pdf 

Diş Mobilite Tedavisinde Güçlendirilmiş Polietilen Fibriler Şerit Kullanımının Diş Eti Oluğu Sıvıdaki Hbd-1 Miktarı Üzerine Etkisi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 163-169, 2014

Effects Of Using Reinforcement Polyethylene Fibrils Strips on Hbd-1 Levels İn Mobility Treatment
Volume:24, Number: 2, Page: 163-169, 2014

Dr. Abdullah Seçkin ERTUĞRUL, Dr. Ahu DIKILITAŞ, Dr. Ahmet Cemil TALMAÇ, Dr. Hacer ŞAHIN AYDINYURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Ahu Dikilitaş (+).pdf 

Tumour Necrosis Factor Alpha Levels In Gingival Crevicular Fluid Of Periodontitis Patients With/Without Mtdna Deletion In Gingival Tissue
Volume:24, Number: 2, Page: 170-177, 2014

Gingival Dokularında 5-Kbp Mtdna Delesyonu Olan veya Olmayan Periodontitis Hastalarınının Dişeti Oluğu Sıvısındaki Tümör Nekroz Faktörü Alfa Seviyeleri
Cilt:24, Sayı: 2, Sayfa: 170-177, 2014

Doç. Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Gülnihal Emrem DOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Gülnihal Emrem Dogan (+).pdf 

alsiyum Silika İçerikli Pulpa Kaplama Materyalinin Işık Kaynağının Üç Farklı Modu İle Polimerizasyonu Esnasında Oluşan Isı Artışının İncelenmesi
Cilt:24, Sayı: 2, Sayfa: 178-184, 2014

Investigation of Temperature Rise During Polymerization of Calcium Silicate Containing Pulp-capping Material with Different Modes of Light-Curing Unit
Volume:24, Number: 2, Page: 178-184, 2014

Yrd. Doç. Dr. Ebru KÜÇÜKYILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Murat S BOTSALI, Yrd. Doç. Dr. Tuğrul SARI, Arş. Gör. Selçuk SAVAŞ, Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Ebru Küçükyılmaz (+).pdf 

Kontamine Aeratör, Angldruva ve Işık Başlıklarının Mikrobiyolojik İncelemesi ve Enfeksiyon Kontrolü
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 185-190, 2014

Microbiologic Evaluation And Enfection Control of Contaminated Aerator, Angldruva And Light Curing Tips
Volume:24, Number: 2, Page: 185-190, 2014

Yrd. Doç. Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Arş. Gör. Verda TÜREL, Arş. Gör. Özcan KARATAŞ, Arş. Gör. Sabiha AYDOĞDU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Özcan Karataş (+).pdf 

Fiber Post Simantasyonunda Kullanılan Self-Adeziv Rezin Simanların Mikrosızıntılarının Karşılaştırılması
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 191-198, 2014

Comparison of Microleakage o Self-Adhesive Resin Cements Used For Fiber Post Cementation
Volume:24, Number: 2, Page: 191-198, 2014

Dt, Gamze YILDIRIM, Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. L. Şebnem Türkün (+).pdf 

Evaluation of Inflammatory Cytokine and Plasma Titanium Levels in Dental Implant Treated Patients
Volume:24, Number: 2, Page: 199,-205 2014

Dental İmplantlarla Tedavi Edilen Hastaların Inflamatuar Sitokin ve Plazma Titanyum Seviyelerinin Değerlendirmesi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 199-205, 2014

Dr. Süleyman KILIÇ, , Yrd. Doç. Dr. Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU, Dr.Umut KÜÇÜKSEZER, Prof. Dr.Günnur DENIZ, Prof. Dr. Gülsüm AK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. H. Oğuz Kazancıoğlu (+).pdf 

Ortodontik Tedavi Gören Bireylerde Sıgnıfıcant Carıes Index Uygulamasının Çürük Riski Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 206-212, 2014

Effect of Significant Caries Index Application on The Caries Risk of Undergoing Orthodontic Treatment Patients: A Pilot Study
Volume:24, Number: 2, Page: 206-212, 2014

Prof. Dr.Nimet ÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr.Said KARABEKİROĞLU, Yrd. Doç. Dr.Zehra İLERİ, Arş. Gör.Fatma Betül KAHRAMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Said Karabekiroğlu (+).pdf 

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanılarak elde edilen iki ve üç boyutlu lateral sefalometrik analizlerin karşılaştırılması
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 213-218, 2014

Comparison of lateral cephalometric analyses made three dimensionally and two dimensionally obtained from cone beam computed tomography
Volume:24, Number: 2, Page: 213-218, 2014

Arş Gör. Süleyman Kutalmış BÜYÜK,Yrd. Doç. Dr. Koray HALICIOĞLU, Doç.Dr. Mevlüt ÇELİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan ŞEKERCİ, Arş Gör. Tuba ÜNAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Mevlüt Çelikoğlu (+).pdf 

Retreatment of Root Canal Fillings Performed With A Calcium Silicate Based Root Canal Sealer And Gutta-Percha With Different Root Canal Solvents
Volume:24, Number: 2, Page: 219-225, 2014

Kalsiyum Silikat İçerikli Bir Kök Kanal Patı Ve Gutta-Perka Kullanılarak Yapılmış Kök Kanal Dolgularının Farklı Kök Kanal Solventleri İle Yeniden Kanal Tedavisi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 219-225, 2014

Dr.Yakup ÜSTÜN, Dr. Tuğrul ASLAN, Doç. Dr. Burak SAĞSEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Yakup Üstün (+).pdf 

Dört Farklı Fluorid Salınımı Yapan Restoratif Materyalden Fluorid Emiliminin Sığır Minesinde Değerlendirilmesi: İn Vitro Çalışma
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 226-231, 2014

Evaluation of Fluoride Uptake From Four Different Fluoride-Releasing Restorative Materials By Bovine Enamel: İn Vitro Study
Volume:24, Number: 2, Page: 226-231, 2014

Dr. Mehmet BANİ, Dr. Didem ATABEK, Yrd.Doç.Dr. Aysel BERKKAN, Prof.Dr. Nurhan ÖZTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Mehmet Bani (+).pdf 

The Indications For Dental Volumetric Tomography In A Turkish Population Sample
Volume:24, Number: 2, Page: 232-240, 2014

Bir Türk Örneklem Grubunda Dental Volümetrik Tomografi Endikasyonları
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 232-240, 2014

Yrd. Doç. Dr. Elif Tarım ERTAŞ, Dt. Fahrettin KALABALIK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Elif Tarım Ertaş (+).pdf 

Evaluation of Total And Partial Edentulous Jaws Using Panoramic Radiography
Total Ve Parsiyel Dişsiz Çenelerin Panoramik RVolume:24, Number: 2, Page: 241-245, 2014

adyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 241-245, 2014

Doç. Dr. İlkay PEKER, Doç. Dr. Meryem TORAMAN ALKURT, Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM-BİÇER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Zeynep Yıldırım Biçer (+).pdf 

Effect of Separated Rotary Instruments on the Apical Microleakage of Root Canal Fillings
Volume:24, Number: 2, Page: 246-251, 2014

Kök Kanalında Kırılmış Döner Aletlerin Kök Kanalının Apikal Mikrossızıntısı Üzerine Etkisi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 246-251, 2014

Yrd. Doç. Dr.Evren OK, Yrd. Doç. Dr.Hüseyin ERTAS, Arş. Gör.Banu UYSAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Evren Ok (+).pdf 

İki Farklı Cila Yönteminin Porselenin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 252-257, 2014

Evaluation The Effect of Two Different Polishing Methods on Surface Roughness of Porcelain
Volume:24, Number: 2, Page: 252-257, 2014

Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Arş. Gör. Dt. Hamza ULU, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Alper Özdoğan (+).pdf 

Nasopalatin Kanal Kisti: Bir Olgu Sunumu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 258-261, 2014

Nasopalatine Canal Cyst: A Case Report
Volume:24, Number: 2, Page: 258-261, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Doç. Dr. Muhammet Akif SÜMBÜLLÜ, Dr.Doğan DURNA,Prof. Dr. Osman Murat BİLGE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Binali Çakur (+).pdf 

Osteoid osteoma and multiple lymph nodes: A case report
Volume:24, Number: 2, Page: 262-264, 2014

Osteoid osteoma and multiple lenf nodüllleri: Bir olgu sunumu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 262-264, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Prof.Dr. Hayati Murat AKGÜL, Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Arş. Gör. Dt. İsmail GÜMÜŞSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Binali Çakur (+).pdf 

Peripheral Ossifying Fibroma: A Case Report
Volume:24, Number: 2, Page: 265-268, 2014

Periferal Ossifying Fibroma: Vaka Raporu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 265-268, 2014

Yrd. Doç.Dr. Oğuz KÖSE, Yrd.Doç.Dr. Erhan TAHAN, Uzm.Dr. Cüneyt YURDAKU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Oğuz Köse (+).pdf 

Trismus Due to Bilateral Coronoid Hyperplasia in an Adolescent: A Case Report
Volume:24, Number: 2, Page: 269-274, 2014

Genç Erişkinde Bilateral Koronoid Hiperplazisine Bağlı Trismus: Vaka Raporu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 269-274, 2014

Dt. Fatih TAŞKESEN, Dr. Cem ÜNGÖR, Dr. Ezher Hamza DAYISOYLU, Prof. Dr. Figen CİZMECİ ŞENEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Cem Üngör (+).pdf 

Dental Travmaya Uğramış Genç Daimi Keser Dişlere Rejeneratif Endodontik Tedavi Uygulaması: İki Olgu Raporu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 274-277, 2014

Regenerative Endodontic Treatment of Immature Permanent Incisors Following Dental Trauma: A report of 2 Cases
Volume:24, Number: 2, Page: 274-277, 2014

Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN, Dt. Güldağ HERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Kenan Cantekin (+).pdf 

Kısmi Maksillektomi Yapılmış Hastaların Bukkal Uzantılı Obturatör İle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 278-282, 2014

Prosthetic Rehabilitation of Patients With Buccal Flange Obturator After Hemimaxillectomy: Case Report
Volume:24, Number: 2, Page: 278-282, 2014

Dt. Canan AKAY, Prof. Dr. Suat YALUĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Canan Akay (+).pdf 

Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Mikrocerrahi: Literatür Derlemesi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 283-290, 2014

Microsurgery in the Treatment of Gingival Recessions: A Review of the Literature
Volume:24, Number: 2, Page: 283-290, 2014

Dr. Nejat NIZAM, Dr. Aliye AKCALI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Nejat Nizam (+).pdf 

Ortodonti-Periodontoloji İlişkisi
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 291-300, 2014

Orthodontics-Periodontology Relationship
Volume:24, Number: 2, Page: 291-300, 2014

Dr. İrem ULUDAĞ, Yrd. Doç. Dr. Çağla ŞAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. İrem Uludağ (+).pdf 

Platform Swıtchıng Konsepti
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 301-307, 2014

The Concept of Platform Switching
Volume:24, Number: 2, Page: 301-307, 2014

Dt. Tutku Burcu ÇAKIR, Doç. Dr. Burçin VANLIOĞLU,Prof.Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Burçin Vanlıoğlu (+).pdf 

Üst Çene Defektlerinde Obturasyon Uygulaması:Derleme Ve Olgu Sunumu
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 308-314, 2014

Obturator Prosthetics In Maxillectomies: Literature Review And Case Report
Volume:24, Number: 2, Page: 308-314, 2014

Doç.Dr. Cem KURTOĞLU, Ar.Gör.Dr. Dt. Cihan Cem GÜRBÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Cihan Cem Gürbüz (+).pdf 

Sabit bölümlü protezlerde fiberle güçlendirilmiş kompozit rezin kullanımı
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 315-325, 2014

The use of fiber reinforced composite resins in fixed partial dentures
Volume:24, Number: 2, Page: 315-325, 2014

Dt. Nurten BAYSAL, Yrd. Doç. Dr. Simel AYYILDIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Nurten Baysal (+).pdf 

Matriks Metaloproteinaz (MMPS) Enzimlerinin Adezivlerin Bağlanma Etkinliği Üzerindeki Rolü
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 326-335, 2014

The Role of Matrix Metalloproteinases (MMPs) Enzymes in Bonding Effectiveness of Adhesives
Volume:24, Number: 2, Page: 326-335, 2014

Dr. Neslihan TEKÇE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Neslihan Tekçe (+).pdf 

Plateletten Zengin Plazma Ve Büyüme Faktörlerinin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkileri
Cilt:24, sayı: 2, Sayfa: 336-342, 2014

The Effect of Platelet Rich Plasma And Growth Factors on Bone Healing
Volume:24, Number: 2, Page: 336-342, 2014

Dr.Dt. Melih ÇAKIR, Yrd. Doç. Dr. M. Cenk DURMUŞLAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. M. Cenk Durmuşlar (+).pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |