English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2014 > 2014-3
2014-3

Comparative evaluation of root canal sealers and resin cements on fiber post-dentin bond strength
Volume:24, Number: 3, Page: 343-348, 2014

Kök kanal patları ve rezin simanların fiber post-dentin bağlantısına etkilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 343-348, 2014

Dr. Kübra YESİLDAL YETER, Doç. Dr. Mehmet Sinan EVCİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Kübra Yeşildal.pdf 

Ege bölgesi çocuklarında konjenital daimi diş eksikliği prevalansının araştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 349-352, 2014

Prevalence of congenitally missing permanent teeth in aegean region children
Volume:24, Number: 3, Page: 349-352, 2014

Dr. Ümit CANDAN, Dr. Özlem KIPÇAK, Doç. Dr. M.Sinan EVCİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Ümit Candan (+).pdf 

İzmir ilinin seferihisar ilçesindeki 8-12 ve 13-16 yaşaralığındaki çocuklarda çürük dağılımınındeğerlendirilmesi, Bölüm:1
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 353-359, 2014

Evaluation of caries prevalance in 8-12 and 13-16 years old children in the province of seferihisar İzmir, Part:1
Volume:24, Number: 3, Page: 353-359, 2014

Dr. Hande KEMALOĞLU, Dt. Gamze YILDIRIM, Prof. Dr.Ayşegül KAYA, Prof. Dr. Banu ÖNAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Gamze Yıldırımm.pdf 

Amasya ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran hastaların endodontik ve periodontal tedavi gereksinimlerine göre araştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 360-366, 2014

The investigation of patients applied to the Amasya oral and dental health center according to endodontic and periodontal treatment requirement
Volume:24, Number: 3, Page: 360-366, 2014

Dr. Dt. Özge GÖKTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Hakan GÖKTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4.Hakan Göktürk (+).pdf 

Kuzey Kıbrıs’ta diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde temporomandibuler eklem disfonksiyonu’nun prevalansı Ve şiddetinin araştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 367-372, 2014

Assesment of prevalance and severity of temporomandibular disorders in North Cyprus dentistry students
Volume:24, Number: 3, Page: 367-372, 2014

Arş. Gör. Dr. Dt. Aysa AYALI Arş. Gör. Dr. Dt. Serhat RAMOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Serhat Ramoğlu (+).pdf 

Oral kavitenin reaktif lezyonları: 147 vaka üzerine retrospektif bir çalışma
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 373-377, 2014

Reactive lesions of the oral cavity: a retrospective study on 147 cases
Volume:24, Number: 3, Page: 373-377, 2014

Araş. Gör. Dt. Ahmet ALTAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim DAMLAR,Araş. Gör. Dt. Saim YANIK, Yrd. Doç. Dr. Osman Fatih ARPAĞ,Araş. Gör. Dt. Mehmet DEMİRKOL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Ahmet Altan (+).pdf 

Sabit protetik restorasyonların söküm nedenlerinin araştırılması ve geleneksel söküm yöntemleri ile kavo coronaflex restorasyon sökücüsünün karşılaştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 378-385, 2014

The investigation of reasons for removal of fixed prosthetic restorations and comparison of traditional removal method with kavo coronaflex restoration remover
Volume:24, Number: 3, Page: 378-385, 2014

Arş.Gör.Dt. Nurdan POLAT SAĞSÖZ, Prof.Dr. Nuran YANIKOĞLU,Prof.Dr. Lütfü İ. ALADAĞ, Yrd. Doç. Dr.Hatice ÖZDEMİR, Arş.Gör Dt. Hilal ÇİFTÇİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Nurdan Polat Sağsöz (+).pdf 

Signs and symptoms of temporomandibular disorders and their
Relationship with the distance of midline moving in canine-guided occlusion
olume:24, Number: 3, Page: 386-390, 2014

Temporomandibular rahatsızlıkların işaret ve semptomları ve kanin koruyuculu oklüzyonda orta hat kayma mesafesi ile ilişkisi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 386-390, 2014

Prof.Dr. Lütfü İ. ALADAĞ*, Arş. Gör. Dt. Esra KUL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Esra Kul (+).pdf 

Oral health attitudes and behaviors among patients in a dental hospital in Ankara, Turkey
Volume:24, Number: 3, Page: 391-396, 2014

Ankara’daki bir diş hastanesinde hastaların ağız sağlığı tutum ve davranışları
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 391-396, 2014

Dr. Nuran ÖZYEMİŞCİ CEBECİ, Dr. Gökçe SOĞANCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Nuran Özyemişci Cebeci (+).pdf 

Premaksilla ile tek taraflı maksiller defektli rezeksiyon obturatörlerinin üç boyutlu sonlu elemanlar stres analiz yöntemiyle değerlendirilmesi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 397-404, 2014

Three-dımensıonal fınıte element analysıs of rezectıon obturators ın premaxılla and unılateral maxıllary defects
Volume:24, Number: 3, Page: 397-404, 2014

Dt. Canan AKAY,, Dr.Dt. Duygu KARAKIŞ, Prof. Dr. Suat YALUĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Canan Akay (+).pdf 

Bifid mandibular kondil
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 405-407, 2014

Bifid mandibular condyle
Volume:24, Number: 3, Page: 405-407, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Dr.Doğan DURNA, Prof. Dr. A. Berhan YILMAZ, Prof. Dr. Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Binali Çakur(+).pdf 

Psoriatik eritrodermi ve juvenil romatoid artiritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 408-412, 2014

Enamel hypoplasia in the primary dentition of case with psoriatic erythroderma and juvenile rheumatoid arthritis
Volume:24, Number: 3, Page: 408-412, 2014

Dr.Gülser KILINÇ, Prof. Dr. Rıza ALPÖZ, Prof. Dr.Şebnem AKTAN, Prof. Dr.Erbil ÜNSAL, Prof. Dr.Erdener ÖZER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Gülser Kılınç (+).pdf 

Ektodermal displazili çocuk hastada dental tedavi yaklaşımı: bir olgu raporu
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 413-417, 2014

Dental treatment approach in pediatric patient with ectodermal dysplasia : a case report
Volume:24, Number: 3, Page: 413-417, 2014

Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN, Arş. Gör. Ebru DELİKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Kenan Cantekin-.pdf 

Diştaşları temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi ve polisajda güncel kavramlar: Derleme
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 418-426, 2014

Current concepts in scaling, root planing and polishing: A review
Volume:24, Number: 3, Page: 418-426, 2014

Prof. Dr. Atilla BERBEROĞLU, . Ayşe ÇAYGÜR, Dt. Mohammed Al BABA, Dt. Hayriye TÜMER, Doç. Dr. Güney YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Atilla Berberoğlu (+).pdf 

İntraoral tedavileri tamamlayıcı perioral bölgedeki estetik çalışmala
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 427-431, 2014

Esthtetic applications at perioral region that fulfill intraoral treatments
Volume:24, Number: 3, Page: 427-431, 2014

Prof. Dr. Recep ORBAK, Arş. Gör. Dt. Melike ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Recep Orbak.pdf 

Oral cerrahi işlemler sonrası yara iyileşmesine sigaranın etkileri
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 432-441, 2014

Effects of smoking on wound healing after oral surgical procedures
Volume:24, Number: 3, Page: 432-441, 2014

Dr. Özge KOLKESEN ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Müge ÇINA AKSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Özge Kolkesen Şahin (+).pdf 

Ağız sağlığı bilinci ve ortodonti hastalarının ağız sağlığının geliştirilmesi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 442-451, 2014

Oral health awareness and rehabilitation oral health of orthodontics patients
Volume:24, Number: 3, Page: 442-451, 2014

Dr. Mehmet BANİ, Dt. Ayşegül AYHAN BANi
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Mehmet Bani (+).pdf 

Ortodontik bonding işleminde self-etch primer ve konvansiyonel asit-etch tekniklerinin karşılaştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 452-457, 2014

Comparıson of self-etch and conventıonal acıd-etch technıques ın orthodontıc bondıng process
Volume:24, Number: 3, Page: 452-457, 2014

Dr.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Ezgi Atik (+).pdf 

Bifid mandibular kondil
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 405-407, 2014

Bifid mandibular condyle
Volume:24, Number: 3, Page: 405-407, 2014

Doç. Dr. Binali ÇAKUR, Dr.Doğan DURNA, Prof. Dr. A. Berhan YILMAZ, Prof. Dr. Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Binali Çakur(+).pdf 

Psoriatik eritrodermi ve juvenil romatoid artiritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 408-412, 2014

Enamel hypoplasia in the primary dentition of case with psoriatic erythroderma and juvenile rheumatoid arthritis
Volume:24, Number: 3, Page: 408-412, 2014

Dr.Gülser KILINÇ, Prof. Dr. Rıza ALPÖZ, Prof. Dr.Şebnem AKTAN, Prof. Dr.Erbil ÜNSAL, Prof. Dr.Erdener ÖZER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Gülser Kılınç (+).pdf 

Ektodermal displazili çocuk hastada dental tedavi yaklaşımı: bir olgu raporu
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 413-417, 2014

Dental treatment approach in pediatric patient with ectodermal dysplasia : a case report
Volume:24, Number: 3, Page: 413-417, 2014

Yrd. Doç. Dr. Kenan CANTEKİN, Arş. Gör. Ebru DELİKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Kenan Cantekin-.pdf 

Diştaşları temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi ve polisajda güncel kavramlar: Derleme
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 418-426, 2014

Current concepts in scaling, root planing and polishing: A review
Volume:24, Number: 3, Page: 418-426, 2014

Prof. Dr. Atilla BERBEROĞLU, . Ayşe ÇAYGÜR, Dt. Mohammed Al BABA, Dt. Hayriye TÜMER, Doç. Dr. Güney YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Atilla Berberoğlu (+).pdf 

İntraoral tedavileri tamamlayıcı perioral bölgedeki estetik çalışmala
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 427-431, 2014

Esthtetic applications at perioral region that fulfill intraoral treatments
Volume:24, Number: 3, Page: 427-431, 2014

Prof. Dr. Recep ORBAK, Arş. Gör. Dt. Melike ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Recep Orbak.pdf 

Oral cerrahi işlemler sonrası yara iyileşmesine sigaranın etkileri
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 432-441, 2014

Effects of smoking on wound healing after oral surgical procedures
Volume:24, Number: 3, Page: 432-441, 2014

Dr. Özge KOLKESEN ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Müge ÇINA AKSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Özge Kolkesen Şahin (+).pdf 

Ağız sağlığı bilinci ve ortodonti hastalarının ağız sağlığının geliştirilmesi
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 442-451, 2014

Oral health awareness and rehabilitation oral health of orthodontics patients
Volume:24, Number: 3, Page: 442-451, 2014

Dr. Mehmet BANİ, Dt. Ayşegül AYHAN BANi
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Mehmet Bani (+).pdf 

Ortodontik bonding işleminde self-etch primer ve konvansiyonel asit-etch tekniklerinin karşılaştırılması
Cilt:24, Sayı: 3, Sayfa: 452-457, 2014

Comparıson of self-etch and conventıonal acıd-etch technıques ın orthodontıc bondıng process
Volume:24, Number: 3, Page: 452-457, 2014

Dr.Ezgi ATİK, Prof.Dr.Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Ezgi Atik (+).pdf 

KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2014 cilt 24 sayı 3. kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |