English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2015 > 2015-1
2015-1
Sedoanaljezi altında minör dental cerrahi girişimlerde anestezi deneyimlerimiz
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 1-6, 2015

Our anesthesia experiences of sedoanalgesia for minor dental surgery approaches
Volume:25, Number: 1, Page: 1-6, 2015

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Hande ARPACI, Dt.Poyzan BOZKURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Ayşe Hande Arpacı (+).pdf 

Topikal flor uygulamalarının cam iyonomer esaslı fissür örtücü materyallerin mikrosertlikleri üzerine etkisi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 7-12, 2015

Effect of topical fluoride applications on the microhardness of glass ıonomer based fissure sealants
Volume:25, Number: 1, Page: 7-12, 2015

Arş. Gör. Dt. Selçuk SAVAŞ, Arş. Gör. Dt. Başak BÖLÜKBAŞI, Yrd. Doç.Dr. Ebru KÜÇÜKYILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Selçuk Savaş(1).pdf 

Fiberle güçlendirmenin nanofil kompozitin eğme direncine etkisinin incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 13-20, 2015

Effect of fıber reınforcement on the flexure strength of nanofılled-resın composıte
Volume:25, Number: 1, Page: 13-20, 2015

Dr. Ümit CANDAN Prof.Dr. Nesrin ERONAT Prof.Dr. Murat TÜRKÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Ümit Candan(1).pdf 

The challenge of MDP monomer containing adhesive systems: comparison of shear bond strengths.
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 21-28, 201

MDP monomer içeren adeziv sistemlerin rekabeti: makaslama bağ dayanımlarının karşılaştırılması
Volume:25, Number: 1, Page: 21-28, 2015

Yrd. Doç. Dr. Serdar BAĞLAR, Dt.Yusuf BAYRAKTAR, Doç. Dr. Ertuğrul ERCAN,Dt. Abidin Talha MUTLUAY, Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Serdar Bağlar (1).pdf 

Evaluation of pulp stones in a subpopulation of northeast Turkey
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 129-34, 2015

Türkiye’nin kuzey doğu populasyonunda pulpa taşlarının değerlendirilmesi
Volume:25, Number: 1, Page: 29-34, 2015

Yrd. Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ, Arş. Gör. Ömer HATİPOĞLU, Arş. Gör, Mustafa Sadık AKDAĞ Yrd Doç. Dr Sezer DEMİRBUĞA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Muhammed Karadaş (1).pdf 

Farklı çeşitteki Türk peynirlerinde enterococcus faecalis türünün tespiti
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 35-39, 2015

Recovery of enterococcus faecalis from different types of turkish cheese
Volume:25, Number: 1, Page: 35-39, 2015

Yrd. Doç. Dr. Ayşin DUMANİ, Prof. Dr. Oğuz YOLDAŞ, Dr. Beril AKÇİMEN, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz YILMAZ, Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Ayşin Dumani(1).pdf 

Mandibular premolar dişlerin kanal çaplarında görülen düzensizliklerin değerlendirilmesi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 40-46, 2015

Evaluation of the Root Canal Diameter Irregularities of Mandibular Premolars
Volume:25, Number: 1, Page: 40-46, 2015

Yrd. Doç. Dr. İsmail UZUN, Dr. Dt. Buğra GÜLER, Arş. Gör. Dr. Dt. Taha ÖZYÜREK, Arş. Gör. Fatih BAŞOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. İsmail Uzun (1).pdf 

Diş Protez temizlik ürünlerinin bakteriyolojik aktivitelerinin araştırılması
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 47-53, 2015

An investigation of the bacteriological activity of denture cleansing products
Volume:25, Number: 1, Page: 47-53, 2015

Doç.Dr. Kazım Serhan AKŞİT, Doç. Dr. Yaşar NAKİPOĞLU, Dr. Gamze MANDALI, Uzm Dr. Gülşen GÜNEL, Prof.Dr. Bülent GÜRLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. K. Serhan Akşit(1).pdf 

Kimyasal temizleyicilerin akrilik dişlerin yüzey sertliklerine etkisi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 54-58, 2015

Effect of chemical cleansers on the surface hardness of acrylic denture teeth
Volume:25, Number: 1, Page: 54/-58, 2015

Yrd. Ooç. Dr. Orhun EKREN, Doç. Dr. Ahmet ÖZKÖMÜR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Orhun Ekren(1).pdf 

Protez Temizleyicilerinin Yumuşak Astar Maddelerinin Renk Stabiliteleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 59-65, 2015

The Effect of Denture Cleansers on the Color Stability of Soft Denture Lining Materials
Volume:25, Number: 1, Page: 59-65, 2015

Yrd. Doç. Dr. Sevcan KURTULMUŞ-YILMAZ, Doç. Dr. Oğuz OZAN, Dr. Dt. Serhat RAMOĞLU, Arş. Gör. Dt. Hüseyin AKTÖRE, Arş. Gör. Dt. Abdullah Oğuz HAMİŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz(1).pdf 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi’nin bibliyometrik analizi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 66-70, 2015

Bibliometric analysis of the journal of dental faculty of Ataturk University
Volume:25, Number: 1, Page: 66-70, 2015

Yrd. Doç. Dr. Halenur ONAT, Arş. Gör. Dt. Ahmet ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÖZTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Ahmet Altan(1).pdf 

Diş hekimliğinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi kullanımı
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 71-76, 2015

Usage of cone beam computed tomography in dentistry
Volume:25, Number: 1, Page: 71-76, 2015

Doç. Dr. Ali Murat AKTAN, Yrd. Doç. Dr. Enes GÜNGÖR, Dr. Mehmet Ertuğrul ÇİFTÇİ, Dr Özlem İŞMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Mehmet Ertuğrul Çiftci (1).pdf 

Lignöz periodontitis : Olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 77-80, 2015

Ligneous periodontitis: A case report
Volume:25, Number: 1, Page: 77-80, 2015

Dr. Zeliha AYTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Mükerrem HATİPOĞLU, Doç. Dr. Mehmet ÖZGÖZ, Doç. Dr. Abubekir ELTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Mükerrem Hatipoğlu (1).pdf 

Çene santral dişlerde çift taraflı talon tüberkülü: Olgu Sunumu
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 81-84, 2015

Bilateral talon cusps on permanent maxillary central incisors: A case report
Volume:25, Number: 1, Page: 81-84, 2015

Dr. Gülser KILINÇ, Doç Dr. Behiye SEZGİN BOLGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Behiye Sezgin Bolgül (1).pdf 

Oral mukozal malign melanoma : Olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 85-89, 2015

Oral mucosal malignant melanoma : Case report
Volume:25, Number: 1, Page: 85-89, 2015

Op. Dr. Selahattin TUĞRUL, Dr. Erol ŞENTÜRK, Dt. Nihat DEMİRTAŞ, Uzm. Dr. Pelin YILDIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15.Nihat Demirtaş(1).pdf 

Renklenmiş kök kanal tedavili sol üst çene lateral ve kanin dişlerin tedavisi: olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 90-94, 2015

Treatment of discoloration of maxillary left lateral incisor and canine: case report
Volume:25, Number: 1, Page: 90-94, 2015

Dr. Dt. Buğra GÜLER, Arş. Gör. Dr. Dt. Taha ÖZYÜREK, Yrd. Doç. Dr. İsmail UZUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. İsmail Uzun (1).pdf 

Dentin aşırı hassasiyeti: tanı ve tedavi yöntemleri
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 95-106, 2015

Dentin hypersensitivity: diagnosis and treatment methods
Volume:25, Number: 1, Page: 95-106, 2015

Dt. İzgen HACIOĞULLARI, Prof. Dr. Nuran ULUSOY, Dr. Dt. Faruk ER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. İzgen Hacıoğulları(1).pdf 

İmplant uygulamaları için kret koruma teknikleri
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 107-118, 2015

Ridge preservation tehchniques for implant therapy
Volume:25, Number: 1, Page: 107-118, 2015

Dr.Merve ÇAKIR, Prof. Dr.İnci Rana KARACA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Merve Çakır(1).pdf 

Dental İmplantlarda Yapısal ve Yüzey Özellikleri
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 119-127, 2015

Structural and Surface Characteristics of Dental Implants
Volume:25, Number: 1, Page: 119-127, 2015

Dt. Mustafa DAĞ, Doç. Dr. Ümit KARAÇAYLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Mustafa Dağ (1).pdf 

Vitamin d’nin biyolojik önemi ve diş hekimliği ile olan ilişkisi
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 128-134, 2015

Biological importance of vitamin d and relationship between dentistry
Volume:25, Number: 1, Page: 128-134, 2015

Arş. Gör. Dt. Saim YANIK, Yrd. Doç. Dr. Aydın KESKİNRÜZĞAR, Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS, Prof. Dr. Sedat ÇETİNER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Saim Yanık(1).pdf 

Sabit protetik restorasyonlarda kullanılan güncel tasarım ve üretim yöntemleri
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 135-143, 2015

Current design and manufacturing techniques used in fixed prosthetic restorations
Volume:25, Number: 1, Page: 135-143, 2015

Yrd. Doç. Dr. Burcu KANAT ERTÜRK, Prof. Dr. Mine DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU, Doç. Dr. M. Erhan ÇÖMLEKOĞLU, Prof. Dr. Mehmet Ali GÜNGÖR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Burcu Kanat (1).pdf 

Akrilik rezinler, yumuşak astar materyalleri ve doku düzenleyicilerin çözünürlük özellikleri
Cilt:25, Sayı: 1, Sayfa: 144-*152, 2015

Solubility of acrylic resins, soft denture relining materials and tissue conditioners
Volume:25, Number: 1, Page: 144-*152, 2015

Yrd. Doç. Dr, Işıl Damla ŞENER YAMANER, Yrd. Doç. Dr Zeynep TUTAL, Prof. Dr. Erman Bülent TUNCER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. I. Damla Şener Yamaner (1).pdf 

KAPAK VE İÇİNDEKİLER
Yıl: 2015, Cilt:25, Sayı 1

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 2015 cilt 25 sayı 1.kapak ve içindekiler.pdf

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |