English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2015 > 2015- Supplement-11
2015- Supplement-11
A rare case of palatinal oral myiasis caused by wohlfahrtıa magnifica
Supplement: 11, Page: 1-3, 2015

Wohlfahrtia magnifica kaynaklı nadir bir palatinal oral miyaz vakası
Supplement: 11, Sayfa: 1-3, 2015Arş.Gör.Dt.İsmail GÜMÜŞSOY, Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Doç.Dr.Esin GÜVEN,Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Fatma Ça layan (+).pdf 

Gummy smile treatment with botulinum toxin and review of literature- a case report
Supplement: 11, Page: 4-7, 2015

Botulinum toksinle gummy smile tedavisi ve literatür derlemesi- olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 4-7, 2015


Arş.Gör.Dt. Melike ÖZTÜRK, Arş.Gör.Dt.Yerda ÖZKAN, Prof.Dr.Recep ORBAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Melike Öztürk.pdf 

Konjenital ağrı duyarsızlığı ve anhidrosis (CIPA); Olgu Sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 8-12, 2015

Congenital ınsensitivity-to-pain with anhidrosis (CIPA): Case report
Supplement: 11, Page: 8-12, 2015

Dr. Gülser KILINÇ, Dt. Müjdet ÇETİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Gülser Kılınç.pdf 

Orthodontic eruption as an alternative treatment for primary teeth intrusions: A case report
Supplement: 11, Page: 13-16, 2015

Süt dişi intrüzyonunda alternatif bir tedavi olarak ortodontik sürdürme: Olgu raporu
Supplement: 11, Sayfa: 13-16, 2015

Dr. Mehmet BANİ, Dr. Korhan GİDER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Mehmet Bani.pdf 

Daimi dişlerde füzyon: iki olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 17-20, 2015

Fusion in the permanent dentition: report of two cases
Supplement: 11, Page: 17-20, 2015Dt. Hızır İlyas KÖSE, Dt. Hüsniye DEMİRTÜRK KOCASARAÇ, Doç. Dr.Bora ÖZDEN, Prof. Dr. Peruze ÇELENK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Hızır İlyas Köse.pdf 

Endodontic paste penetration both in maxillary sinus and mandibular canal: report of a case treated by piezosurgery
Supplement: 11, Page: 21-25, 2015

Mandibular kanal ve maksiller sinüs içerisinde endodontik dolgu materyali varliği: piezocerrahi ile tedavi edilen bir olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 21-25, 2015

Dr. Meltem ÖZDEN, Doç. Dr. Banu ÖZVERİ KOYUNCU, Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Meltem Özden.pdf 

Cam fiberle güçlendirilmiş kompozit ve doğal diş kullanılarak estetik köprü uygulamaları:İki olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 26-30, 2015

Aesthetıc brıdges wıth glass fıber and natural teeth: two case reports
Supplement: 11, Page: 26-30, 2015

Dr. Reyhan ŞİŞMAN, Yrd. Doç. Dr. Burak DAYI, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özay USLU, Doç. Dr. Muhammet YALÇIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Reyhan Şişman.pdf 

nikistik ameloblastoma: Olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 31-34, 2015

Unicystic ameloblastoma: A case report
Supplement: 11, page: 31-34, 2015

Yrd. Doç. Dr. Gonca DUYGU, Dt. Gül Merve YALÇIN, Dr. Fatih CABBAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Gonca Duygu (+).pdf 

Mandibulada multikistik ameloblastom: Vaka raporu
Supplement: 11, Sayfa: 35-38, 2015

Multicystic ameloblastoma in mandible: Case report
Supplement: 11, Page: 35-38, 2015

Yrd. Doç. Dr. Adnan KILINÇ, Arş. Gör. Dt. Nesrin SARUHAN, Arş. Gör. Dt. M. Salih KARAAVCI,Yrd. Doç. Dr. Betül GÜNDOĞDU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Adnan Kılınç.pdf 

Endodontik tedavisi yapılmış geniş periapikal lezyonlu dişlerin uzun dönem radyografik takibi: 2 olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 39-43, 2015

Long-term radiographic follow up of endodontically treated teeth associated with large periapical lesions: 2 case reports
Supplement: 11, Page: 39-43, 2015

Yrd. Doç. Dr. H. Melike BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Emre BAYRAM,Dr. Dt. Hakan EREN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Hakan Eren (+).pdf 

Maksillada görülen kalsifiye epitelyal odontojenik tümör:Bir olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 44-47, 2015

Calcifiying epithelial odontogenic tumour of maxilla:A case report
Supplement: 11, Page: 44-47, 2015

Dt. Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Dt. Onur YILMAZ, Prof. Dr. Kadriye YILDIZ, Dr. Dt. Cem ÜNGÖR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Zeynep Gümrükçü.pdf 

Maksiller sinüste ektopik dişle ilişkili dentigeröz kist: Olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 48-52, 2015

Dentigerous cyst associated with an ectopic tooth in the maxillary sinus: a case report
Supplement: 11, Page: 48-52, 2015

Yrd. Doç. Dr. Adnan KILINÇ, Arş. Gör. Dt. Nesrin SARUHAN, Arş. Gör. Dt. Tahsin TEPECİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Adnan Kılınç (+).pdf 

Fokal epitelyal hiperplazi -heck hastalığı: Olgu sunumu
Supplement: 11, Sayfa: 53-56, 2015

Focal epithelial hyperplasia- heck disease: Case report
Supplement: 11, Page: 53-56, 2015

Arş. Gör. M. Fatih ÖZÜPEK, Doç Dr. Neşe KARADAĞ, Arş. Gör. Orhan GEÇÖR, Yrd.Doç.Dr. Ümit YOLCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Fatih Özüpek (+).pdf 

Yeşil çayın ağız ve diş sağlığı üzerine etkisi
Supplement: 11, Sayfa: 57-63, 2015

Effect of green tea on oral health
Supplement: 11, Page: 57-63, 2015

Arş. Gör. Dt. Fevzi KAVRIK, Arş. Gör. Dt. Merve MEŞE, Doç.Dr. Dilşah ÇOĞULU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Fevzi Kavrık (+).pdf 

Bebeklerde beslenme modelleri ve erken çocukluk çağı çürükleri
Supplement: 11, Sayfa: 64-70, 2015

Modes of infant feeding and early childhood caries
Supplement: 11, Page: 64-70, 2015

Dok. Öğr. Dt. Melis ARAZ,Araş. Gör. Dr. Yeliz GÜVEN, Prof. Dr. Oya AKTÖREN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Melis Araz (+).pdf 

Çocuklara streptokokkus mutans geçişinin değerlendirilmesi: etkili faktörler ve enfektivite penceresi
Supplement: 11, Sayfa: 71-76, 2015

Evaluation of transmission of streptococcus mutans to children: effective factors and window of infectivity
Supplement: 11, Page: 71-76, 2015

Yrd. Doç. Dr Esra KIZILCI, Prof. Dr.Nurhan ÖZALP
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Esra Kızılcı.pdf 

Restoratif dental materyallerin yüzey mekanik özellikleri
Supplement: 11, Sayfa: 77-82, 2015

Surface mechanical properties of restorative dental materials
Supplement: 11, Page: 77-82, 2015

Arş. Gör. Dt. Verda TÜREL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Verda Türel.pdf 

Endodontide flare-up’ın önlenmesi ve tedavisi
Supplement: 11, Sayfa: 83-87, 2015

Prevention and treatment of endodontic flare-up’s
Supplement: 11, Page: 83-87, 2015

Dr. Buğra GÜLER, Prof. Dr. Hikmet AYDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Buğra Güler(+).pdf 

Sabit ortodontik tedavide beyaz nokta lezyonları ve güncel önleme yöntemleri – Derleme
Supplement: 11, Sayfa: 88-96, 2015

White spot lesions in fixed orthodontic treatment and current prevention methods – Review
Supplement: 11, Page: 88-96, 2015


Yrd. Doç. Dr. Said KARABEKİROĞLU, Dt. Mehmet Emre YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Zehra İLERİ,Prof. Dr. Nimet ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Said Karabekiroğlu.pdf 

Diş hekimliğinde ultrasonik kullanımı: derleme
Supplement: 11, Sayfa: 97-104, 2015

Applications of ultrasonics in dentistry: A review of the literature
Supplement: 11, Page: 97-104, 2015Arş. Gör. Dt. Mehmet ADIGÜZEL, Doç. Dr. Fuat AHMETOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Halenur ONAT ALTAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Mehmet Adığüzel (+).pdf 

Maksillofasiyal cerrahide kullanılan dikiş materyalleri: derleme
Supplement: 11, Sayfa 105-113, 2015

Suture materials in maxillofacial surgery: a literature review
Supplement: 11, Page: 105-113, 2015

Dt. Suzan BAYER, Dt. Nihat DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Hakkı Oğuz KAZANCIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Nihat Demirtaş.pdf 

Ototransplantasyon: literatür derlemesi
Supplement: 11, Sayfa: 114-122, 2015

Autotransplantation: review of the literature
Supplement: 11, Page: 114-122, 2015

Arş. Gör. Dt. Nesrin SARUHAN, Prof. Dr. Ümit ERTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Adnan KILINÇ,Arş. Gör. Dt. Tahsin TEPECİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Tahsin Tepecik (+).pdf 

Horlama ve obstruktif uyku apnesi tedavisinde oral aparey kullanımı
Supplement: 11, Sayfa: 123-128, 2015

The use of oral appliances in treatment of snoring and obtructive sleep apnea
Supplement: 11, Page: 123-128, 2015

Arş. Gör. Dt. Eda ÖZDERE, Prof.Dr. Filiz AYKENT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Eda Özdere.pdf 

Güncel dental bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim sistemleri
Supplement: 11, Sayfa: 129-136, 2015

Contemporary dental computer aided design/computer aided manufacture systems
Supplement: 11, Page: 129-136, 2015

Dr. Bilge BEŞİR KALAYCI, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Funda Bayındır.pdf 

Kısaltılmış dental ark konsepti
Supplement: 11, Sayfa: 137-141, 2015

Shortened dental arch concept
Supplement: 11, Page: 137-141, 2015

Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Alper Özdoğan (+).pdf 

Diş hekimliğinde düşük yoğunluklu kesikli ultrason kullanımı
Supplement: 11, Sayfa: 142-150, 2015

Usage of low intensity pulsed ultrasound in dentistry
Supplement: 11, Page: 142-150, 2015

Arş. Gör. Meral YIRCALI ATICI, Yrd. Doç. Dr. Elif TARIM ERTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Meral Yırcalı Atıcı.pdf 

Titantum ve özellikleri
Supplement: 11, Sayfa: 151-159, 2015

Titanium and the properties of titanium
Supplement: 11, Page: 151-159, 2015

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Perihan Oyar.pdf 

KAPAK ve İÇİNDEKİLER
Supplement: 11

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2015 Suppl. 11-kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |