English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2015 > 2015-3
2015-3
Tükürük bezi patolojilerinin teşhisinde ultrasonun tanı değeri
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 275-280, 2015

The diagnostic value of ultrasound in salivary gland pathologies
Volume:25, Number: 3, Page: 275-280, 2015

Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Fatma Çağlayan.pdf 

Çenelerde görülen intraosseöz lezyonların klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 281-288, 2015

The evaluation of clinical and radiological findings of intraosseous jaw lesions
Volume:25, Number: 3, Page: 281-288, 2015

Dr. İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ, Doç. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Prof. Dr. Ümit ERTAŞ, Prof. Dr. Cemal GÜNDOĞDU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. İ. Şevki Bayrakdar.pdf 

The relationship of the chronic renal failure with carotid artery calcifications, dental pulp calcifications and dental pulp stones
Volume:25, Number: 3, Page:289-293, 2015

Kronik böbrek yetmezliği karotid arter kireçlenmeler, diş pulp kireçlenmeler ve diş pulp taşlar ile ilişki
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 289-293, 2015


Doç. Dr. Saadettin DAĞISTAN, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Özkan Miloğlu.pdf 

Bir adeziv sistemin çürük tespit boyası, kan ve tükürük ile kontamine dentine bağlanma dayanımının incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 294-298, 2015

Bond strenght of an adhesive system to dentin contaminated with a caries detector dye, blood and saliva
Volume:25, Number: 3, Page: 294-298, 2015


Arş. Gör. Dt. Verda TÜREL, Arş Gör. Dt, Özcan KARATAŞ, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Verda Türel.pdf 

Kronik periodontitisli hastalarda kemikiçi defektlerin dağılımlarının incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 299-305, 2015

The investigation of the distribution of infrabony defects in chronic periodontitis patients
Volume:25, Number: 3, Page: 299-305, 2015

Dr. Dt. Pelin GÖKALP, Dr. Dt. Zeynep TURGUT ÇANKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Pelin Gökalp.pdf 

Influence of different final root canal irrigation regimens on the push-out bond strength of AH plus
Volume:25, Number: 3, Page: 306-310, 2015

Son yıkamada kullanılan farklı kök kanal solüsyonlarının AH Plus patının bağlanma dayanımı üzerine etkilerinin incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 306-310, 2015

Yrd. Doç. Dr. Emel UZUNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Sevinç AKTEMUR TÜRKER, Dt. Sevilay KARAHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Emel Uzunog_lu.pdf 

Total diş eksikliği olan hastaların panoramik mandibular indeks ile değerlendirilmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 311-317, 2015

Evaluation of edentulous patients with anoramic mandibular index
Volume:25, Number: 3, Page: 311-317, 2015


Doç.Dr. Semanur DÖLEKOĞLU,Yard.Doç.Dr. Hare GÜRSOY, Doç.Dr. Zeynep ÖZKURT,Doç.Dr. Ceyda ÖZÇAKIR TOMRUK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Ceyda Özçakır Tomruk.pdf 

Konvansiyonel bölümlü protez ve hassas tutuculu bölümlü protezlerin hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 318-326, 2015

Comparaison of the satisfaction of conventional cartial dentures and partial dentures with recision attachment wearers
Volume:25, Number: 3, Page: 318-326, 2015

Dt. Bengü BÜYÜKBAYRAKTAR, Doç. Dr. Sebnem Begüm TÜRKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Şebnem Begüm Türker.pdf 

Video destekli eğitimin diş hekimliği öğrencilerinin sabit protetik tedavi yapımı sırasında hissettikleri stres düzeyine etkisinin incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 327-334, 2015

The effect of dentistry students' stress levels of video traning in addition to fixed prosthodontic education
Volume:25, Number: 3, Page: 327-334, 2015

Arş.Gör.Dt. Engin Volkan DİKEÇ, Prof.Dr. Nuran YANIKOĞLU, Arş.Gör.Dt. Hilal ASUTAY,Prof.Dr. Ömer AKBULUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. E. Volkan Dikeç.pdf 

Evaluating the polymerization properties of mostly used three dental hard chairside reline materials and a self-cure acrylic: an in-vitro study
Volume:25, Number: 3, Page: 335-340, 2015

Dişhekimliği pratiğinde en sık kullanılan 3 farklı sert besleme materyali ve bir adet oto polimerizan akrilik rezinin polimerizasyon değerlerinin ölçülmesi: laboratuvar çalışması
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 335-340, 2015

Dr. Süleyman AGÜLOĞLU, Yard. Doç. Dr. Sedat GÜVEN, Uzm. Dt. Fatih DEMİRCİ, Prof. Dr. Yıldırım AYDOĞDU, Dr. Veysel ERATİLLA, Yard. Doç. Dr. İsmail YILDIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Fatih Demirci.pdf 

İki farklı ölçü maddesinden elde edilen alçı modeller üzerindeki bakteri üremesine model elde etme metodlarının etkisinin incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 341-344, 2015

Evaluation the effect of various model obtaining methods on bacterial reproduction over the surface of models made from two different impression materials
Volume:25, Number: 3, Page: 341-344, 2015

Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Prof.Dr. Ülkü ALTOPARLAK,Arş. Gör. Dr. Murat KARAMEŞE, Arş. Gör. Dt. Hamza ULU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Zeynep Yeşil Duymuş.pdf 

The effect of cement film thickness on the bond strength of fiber post
Volume:25, Number: 3, Page: 345-351, 2015

Fiber postların bağlanma dayanımı üzerinde siman kalınlığının etkisi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 345-351, 2015

Arş. Gör. Dr. Duygu KÜRKLÜ, Prof. Dr. Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Bilal HOLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Nuran Yanıkoğlu.pdf 

Farklı yüzey bitim işlemlerinin feldspatik porselenin yüzey pürüzlülüğüne etkisi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 352-359, 2015

Effects of different surface treatments on surface roughness of feldspathic porcelains
Volume:25, Number: 3, Page: 352-359, 2015

Dt. Faruk EMİR, Doç. Dr. Simel AYYILDIZ,Yrd. Doç. Dr. Cem ŞAHİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Faruk Emir.pdf 

Ortodontik diş hareketini takiben diş pulpa vitalitesinin incelenmesi
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 360-368, 2015

Examination of the dental pulp vitality following orthodontic tooth movement
Volume:25, Number: 3, Page: 360-368, 2015

Dr. Şeyda ERŞAHAN, Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOGLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Şeyda Erşahan.pdf 

İzole çoklu diş eksikliği olgusuna multidisipliner yaklaşım ( bir yıllık takip
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 369-37, 2015

Isolated lack of teeth multıple approaches multidisiplinary the case (one year follow-up
Volume:25, Number: 3, Page: 369-375, 2015

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sertaç PEKER, Doç. Dr. Şebnem Begüm TÜRKER, Dr. Belen ÇAPAN,Prof. Dr. Serap AKYÜZ, Dr. Sibel BİREN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. M. Sertac_ Peker.pdf 

Anterior çapraz kapanışlı olguda çoklu dental travma: iki yıl takipli olgu raporu
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa:376-380, 2015

Multiple dental trauma in case anterior crossbite: two years follow-up in case report
Volume:25, Number: 3, Page: 376-380, 2015

Dt. Esra KARAALIOĞLU, Dr. Mehmet BANI, Prof. Dr. Nurhan ÖZTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Esra Karaaliog_lu.pdf 

Kissing lesion-looking oral mucosal irritation caused by smoke cessation drugs purchased from a website: Case report
Volume:25, Number: 3, Page: 381-384, 201

İnternetten satın alınan sigara bıraktırma ilacı kullanımı ile oluşan ‘kissing lezyon’ görünümlü kimyasal irritasyon: Vaka Raporu
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 381-384, 2015

Yrd. Doç. Dr. Hakan OCAK,Yrd. Doç. Dr. Nilay ER,Doç. Dr. Osman A. ETOZ, Prof. Dr. Alper ALKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 17. Nilay Er.pdf

Provisional anterior tooth replacement using fiber reinforced artificial tooth: 3 clinical reports
Volume:25, Number: 3, Page: 385-389, 2015

Anterior diş eksikliklerinde geçici olarak fiberle güçlendirilmiş yapay diş uygulamaları: 3 olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 385-389, 2015

Dr. Mustafa GÜNDOĞDU, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Mustafa Gündoğdu_1.pdf 

Direct composite laminate veneer restorations of severely discolored and fractured maxillary non-vital central incisors: a case report
Volume:25, Number: 3, Page: 390-394, 2015

Ağır renkleşmiş ve kırılmış üst çene kanal tedavili santral kesici dişlerin direkt rezin kompozit lamina venerler ile restorasyonu: olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 390-394, 2015

Yrd. Doç. Dr. Mağrur KAZAK, Prof. Dr. Şölen GÜNAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Mağrur Kazak.pdf 

The treatment of temporomandibular dysfunction by selective grinding in an open-bite patient: A case report
Volume:25, Number: 3, Page: 395-398, 2015

Açık kapanışlı hastada temporomandibular disfonksiyonun selektif möllemeyle tedavisi: Olgu sunumu
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 395-398, 2015

Dr. Sibel DİKİCİER, Dr. Emre DİKİCİER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Sibel Dikicier.pdf 

Geçmişten günümüze postlar, yapıştırıcı simanlar ve kor materyalleri
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 399-408, 2015

Posts, luting cements and core materials from past to present
Volume:25, Number: 3, Page: 399-408, 2015

Dr. Gamze KARAÇOLAK, Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Gamze Karaçolak.pdf 

Erken adölesan (11-14 yaş) dönemdeki çocuklarda ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin ölçülmesinde kullanılabilecek ölçekler
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 409-415, 2015

An ıntroduction to some useful scales to measure oral health related quality of life in early adolescence (11-14 years of age)
Volume:25, Number: 3, Page: 409-415, 2015

Arş. Gör. Dt. Cihan AYDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Fatih KAZANCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Cihan Aydoğan.pdf 

The use of proliferation markers of the ınfamatuar and developmental odontogenic cysts
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 416-423, 2015

Gelişimsel ve infammatuvar odontojenik kistlerde proliferasyon markerları
Volume:25, Number: 3, Page: 416-423, 2015

Arş. Gör..Doğuhan TAŞÇI, Yrd. Doç. Dr.Fatih CABBAR, Prof. Dr. M. Kemal ŞENÇİFT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Doğuhan Taşçı.pdf 

İmplant hastalıkların etiyolojisinde protetik etkenlerin rolü
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 424-434, 2015

Role of prosthetıc factors on the etıology of perı-ımplant dıseases
Volume:25, Number: 3, Page: 424-434, 2015

Öğr. Gör. Dr.Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Doç. Dr.Seçil KARAKOCA NEMLI, Arş. Gör.Aylin DOĞAN, Dr. Dt. Mustafa ÖZCAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Merve Bankoğlu Güngör.pdf 

Dijital dental fotoğrafçılık-I
Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 434-440, 2015

Dıgıtal dental photograpy-I
Volume:25, Number: 3, Page: 434-440, 2015

Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Funda Bayındar.pdf 

Yıl 2015, Sayı: 25, Cilt:3

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2015 cilt 25 sayı 3.kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |