English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2016 > 2016-1
2016-1
Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Ağız-Diş Sağlığı Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi-
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 1-7, 2016

Yeditepe University Faculty Of Dentistry Oral Health Students Evaluation Of Attitude And Behavior
Volume:26, Number: 1, Page: 1-7, 2016

Doç. Dr. Hare GÜRSOY, Doç. Dr.Semanur DÖLEKOĞLU, Doç. Dr.Ceyda ÖZÇAKIR-TOMRUK, Doç. Dr. Zeynep ÖZKURT-KAYAHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Hare Gürsoy1.pdf 

Maksillofasiyal Fraktürlerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 8-14, 2016

Retrospective Assessment Of Maxillofacial Fractures With Cone-Beam Computed Tomography
Volume:26, Number: 1, Page: 8-14, 2016

Arş Gör. Uzm. Dt. Melih ÖZDEDE, Arş Gör. Uzm. Dt. Çiğdem SARIKIR, Doç. Dr. Zühre AKARSLAN, Doç. Dr. İlkay PEKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Melih Özdede,1.pdf 

Çocuk Diş Macunlarının Süt Dişi Mine Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 15-20, 2016

In-Vitro Evulation Of The Effect Of Kids Toothpastes On The Primary Teeth Enamel Roughness
Volume:26, Number: 1, Page: 15-20, 2016


Uzm. Dr. Eda ARAT MADEN, Uzm. Dr. Bilal ÖZMEN, Doç. Dr. Ceyhan ALTUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Bilal Özmen1.pdf 

12-18 Yaş Grubu Çocuklarda Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerin Durum Değerlendirilmesi: Retrospektif Radyografik Çalışma
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 21-28, 2016

The Evaluatıon Of The Fırst Molars In Chıldren Between 12-18 Years: A Retrospective Radiographic Study
Volume:26, Number: 1, Page: 21-28, 2016

Dr. Gülser KILINÇ, Dr. Ümit CANDAN, Dr. Özlem KIPÇAK AKKEMİK, Doç Dr. Mehmet Sinan EVCİL, Hülya ELLIDOKUZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Gülser Kılınç1.pdf 

Kompozit İnley, İndirekt Porselen İnley Ve Cad/Cam İnley Sistemi İle Restore Edilen Dişlerin Kenar Sızıntılarının İncelenmesi: İn Vitro Çalışma
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 29-37, 2016

Marginal Leakage Evaluation Of Composite Inlay, Indirect Porcelain Inlay And Teeth Restored With Cad/Cam Systems: In Vitro Study
Volume:26, Number: 1, Page: 29-37, 2016

Prof. Dr. Ertuğrul ERCAN, Dr Damla İBRAHİMOVA, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mustafa HAMİDİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Ertuğrul Ercan1.pdf 

Farklı Astar Ve Kaide Materyallerinin Kompozit Rezinin Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 38-44, 2016

The Effect Of Different Liner And Base Materials On The Shear Bond Strength Of Composite Resin
Volume:26, Number: 1, Page: 38-44, 2016

Uzm.Dt. Oğuzhan ALICI, Doç. Dr. Diğdem EREN, Yrd. Doç. Dr. Gülşah Göktolga AKIN, Doç. Dr. Özden Özel BEKTAŞ, Dr. Engin KARİPER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Oğuzhan Alıcı1.pdf 

Farklı Apikal Açıklığa Sahip Dişlerde İnternal Matrix ile Birlikte Kullanılan MTA’nın Apikal Sızıntısının Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 45-51, 2016

Evaluation Of Apical Leakage of Different Apical Diameter Teeth Used MTA Combined With Internal Matrix
Volume:26, Number: 1, Page: 45-51, 2016

Yrd. Doç. Dr. Emre BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Hüda Melike BAYRAM, Yrd. Doç. Dr. Necla DEMİR, Arş. Gör. Elif Sümeyye TOBİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Hüda Melike Bayram1.pdf 

Comparison of the vertical root fracture resistance of teeth treated with calcium hydroxide and ledermix paste
Volume:26, Number: 1, Page: 52-57, 2016

Kalsiyum Hidroksit ve Ledermix Pasta’nın Vertikal Kök Kırığına Olan Etkisinin Karşılaştırılması
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 52-57, 2016

Dr.Evren OK, Dr. İbrahim ERSOY, Dr. Mustafa ALTUNSOY, Dr. Abdussamed KALKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Evren Ok1.pdf 

Farklı Şekillerde Yapılan Marjinal Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 58-64, 2016

Mandibulektomilerin Postoperatif Kırık Riski Açısından Sonlu Eleman Analizi İle Değerlendirilmesi

The Evaluation Of Different Forms Of Marginal Mandibulectomies İn Terms Of Postoperative Fracture Risk With Finite Element Analysis
Volume:26, Number: 1, Page: 58-64, 2016

Dr. Dt. Recep KESTANE, Dr. Dt. M. Emre YURTTUTAN, Prof. Dr. Ahmet KESKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Recep Kestane 1.pdf 

Mineye Farklı Yüzey Pürüzlendirme Metotlarıyla Yapıştırılmış Braketlerin Makaslama Ağlanma Dayanımları
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 65-72, 2016

Shear Bond Strengths Of Brackets Bonded To Enamel With Different Surface Conditioning Methods
Volume:26, Number: 1, Page: 65-72, 2016

Yrd. Doç. Dr. Fidan ALAKUŞ SABUNCUOĞLU, Uzm. Dr. Seyda ERŞAHAN, Uzm. Dr. Ergül ERTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Fidan Alakuş Sabuncuoğlu1.pdf 

Nazal Septum Deviasyonlarının İskeletsel Ve Dental Etkilerinin Postero-Anterior Radyograflarla Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 73-78, 2016

Assessment Of The Skeletal And Dental Effects Of Nasal Septum Devıatıons Usıng Postero-Anterıor Cephalometrıc Radıographs
Volume:26, Number: 1, Page: 73-78, 2016

Arş. Gör. Bircan BEKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. S. Kutalmış BÜYÜK, Yrd. Doç. Dr. Yasin Atakan BENKLİ, Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Yasin Atakan Benkli1.pdf 

Feldspatik ve Lityum Disilikat Cam Porselenlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerinde Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisinin İncelenmesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 79-86, 2016

Evaluation of The Effect on Surface Roughness of Feldspathic and Lithium Disilicate Glass Porcelain of The different Surface Treatments
Volume:26, Number: 1, Page: 79-86, 2016

Uzm. Dr. Ergül ERTÜRK, Prof. Dr. Mehmet DALKIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Ergül Ertürk1.pdf 

Bir Ve İki Bileşenden Oluşan Geçici Simanların Dentine Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırlması
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 87-91, 2016

Comparison Of Shear Bond Strength Of One & Two Component Provisional Cements Of To Human Dentine
Volume:26, Number: 1, Page: 87-91, 2016

Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN,Dr. Engin Volkan DİKEÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Alper Özdoğan1.pdf 

Farklı Güdük Materyalleri, Saklama Ortamı Ve Simanın Zirkon Alt Yapılarının Kırılma Direnci Üzerinde Etkisi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 92-100, 2016

The Effect Of Different Die Material, Cement And Storage Media On Fracture Strength Of Zircon Substructural Ceramic
Volume:26, Number: 1, Page: 92-100, 2016

Arş. Gör. Dt. Özlem ÖZBAYRAM, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nurdan POLAT SAĞSÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Özlem Özbayram1.pdf 

Farklı Dezenfektan Ajanların Silikon Esaslı Ölçü Maddelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 101-105, 2016

Effect Of Different Disinfectant Agents On Surface Roughness Of Silicone- Based İmpression Materials
Volume:26, Number: 1, Page: 101-105, 2016

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN, Prof.Dr. Funda BAYINDIR, Arş Gör.Dt. Esra İNCESU, Prof.Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş.Gör.Dt. Özlem ÖZBAYRAM, Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Alper Özdoğan1.pdf 

Osseöz Displazi: Klinik Ve Radyografik Bulgularla Üç Vaka Sunumu
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 106-110, 2016

Osseous Dysplasia: Three Cases Presented With Clinical And Radiographic Findings
Volume:26, Number: 1, Page: 106-110, 2016

Arş. Gör. Dt. Selin YEŞİLTEPE, Arş. Gör. Dt. Yasin YAŞA , Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Selin Yeşiltepe1.pdf 

İlaca Bağlı Dişeti Büyümesi İki Vaka Sunumu
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 111-116, 2016

Drug-İnduced Gingival Enlargement Two Case Report
Volume:26, Number: 1, Page: 111-116, 2016

Dt. Abdulsamet TANİK, Dt. Fatih DEMİRCİ, Doç. Dr. Arzum Güler DOĞRU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Abdulsamet Tanik1.pdf 

Treatment Approach For Restoring The Peg-Shaped Incisors
Volume:26, Number: 1, Page: 117-123, 2016

Çivi Diş Şeklindeki Yan Keser Dişlerin Restorasyonunda Tedavi Yaklaşımları
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 117-123, 2016

Dr. Oktay YAZICIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Oktay Yazıcıoğlu1.pdf 

Dens İnvajinatus Anomalisinde Farklı Tedavi Yaklaşımları: İki Olgu Sunumu
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 124-128, 2016

Different Treatment Approaches in Dens Invagınatus Anomaly: Two Case Reports
Volume:26, Number: 1, Page: 124-128, 2016

Arş. Gör. Dt. Hüseyin HATIRLI, Yrd. Doç. Dr. Bilal YAŞA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Hüseyin Hatırlı1.pdf 

Eosinophilic Granuloma of the Temporal Bone Mimicking Temporomandibular Joint Disorder: Report of a Case
Volume:26, Number: 1, Page: 129-132, 2016

Temporomandibuler Eklem Rahatsızlığını Taklit Eden Temporal Kemiğin Eozinofilik Granüloması: Vaka Raporu
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 129-132, 2016

DDS, PhD, Ezher H DAYISOYLU, DDS, PhD, Burcu OKTAY ÇÖVEN, DMD İlker ÇÖVEN,DMD, Hilal Özgür ERİNANC
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. E. Hamza Dayısoylu1.pdf 

Aşırı Madde Kaybına Uğramış Endodontik Tedavili Maksiller Ön Dişlerin CAD/CAM Yöntemiyle Tek Seansta Estetik Restorasyonu: 2 Vaka Sunumu
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 133-138, 2016

Chairside Esthetic Rehabilitation Of Endodontically Treated Maxillary Anterior Teeth With Extensive Loss Of Tooth Structure Using CAD/CAM System: Report Of Two Cases
Volume:26, Number: 1, Page: 133-138, 2016

Arş. Gör. Dr. Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Doç. Dr. Seçil KARAKOCA NEMLİ, Arş. Gör. Aylin DOĞAN, Arş. Gör. İrem KARADAĞ,
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Merve Bankoğlu Güngör1.pdf 

Eagle Sendromu: Etiyolojisi, Tanı Ve Tedavi Yaklaşımları
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 139-146, 2016

Eagle’s Syndrome: Etiology And Current Diagnosis And Treatment Modalities
Volume:26, Number: 1, Page: 139-146, 2016

Yrd. Doç. Dr. Melek TAŞSÖKER, Yrd. Doç. Dr. Güldane MAĞAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Melek Taşsöker1.pdf 

Diş Hekimliğinde Periferik Sinir Yaralanmaları ve Tedavisi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 147-152, 2016

Peripheral Nerve Injury and Treatment in Dentistry
Volume:26, Number: 1, Page: 147-152, 2016

Yrd. Doç. Dr. Nilay ER, Yrd. Doç. Dr. Gonca D.ÇAPAR, Dr. F. Gülfeşan ÇANAKÇİ, Prof. Dr. Alper ALKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Nilay Er1.pdf 

Damak Yarıklı Hastalarda Alveoler Kemik Greftlemesi
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 153-168, 2016

Alveolar Bone Grafting In Patients With Cleft Lip And Palate
Volume:26, Number: 1, Page: 153-168, 2016

Doç. Dr. Koray HALICIOĞLU, Arş. Gör. Dt. Gülcan KÖSE KOÇAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Koray Halıcıoğlu1.pdf 

Protetik Diş Tedavisinde Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 169-179, 2016

Disinfection And Sterilization In Prosthodontics
Volume:26, Number: 1, Page: 169-179, 2016

Dt. Ayşe VAYISOĞLU ÖZCAN, Prof. Dr. Levent NALBANT, Prof .Dr. Dilek NALBANT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Ayşe Vayısoğlu Özcan.pdf 

Diş Hekimliğinde Restoratif Materyallerin Yaşlandırma İşlemleri Ve Çiğneme Simülatörleri
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 180-186, 2016

Aging Procedures Of Dental Restorative Materials And Chewing Simulator
Volume:26, Number: 1, Page: 180-186, 2016

Ali Can BULUT DDS, PhD. Saadet SAĞLAM ATSÜ DDS, PhD,
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 26. Ali Can Bulut1.pdf

Kişiye Özgü Dental İmplantlar: Derleme
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 187-192, 2016

People Specific Dental İmplants : Review
Volume:26, Number: 1, Page: 187-192, 2016

Dr Dt Nilsun BAĞIŞ, Dt Yavuz ALTINTOP, Dt Pınar ADIMCI,Doç Dr Bora BAĞIŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Bora Bağış1.pdf 

Lityum Disilikat İle Güçlendirilmiş Cam Seramikler
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 193-196, 2016

Lithium Disilicate Glass Ceramics With Reinforced
Volume:26, Number: 1, Page: 193-196, 2016

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

28. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Diş Hekimliğinde Kitin Ve Kitozan
Cilt:26, Sayı: 1, Sayfa: 197-202, 2016

Chitin And Chitosan İn Dentistry
Volume:26, Number: 1, Page: 197-202, 2016

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

29. Perihan Oyar1.pdf 

KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Yıl, 2016; Cilt: 26; Sayı: 1
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2016 cilt 26 sayı 1.kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |