English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2016 > 2016-2
2016-2
Prevalence Of Halıtosıs And Evaluatıon Of Etıologıcal Factors In A Turkısh Subpopulatıon
Volume:26, Number: 2, Page: 203-211, 2016

Bir Grup Türk Populasyonunda Halitozisin Görülme Sıklığı Ve Etyolojik Faktörlerin İncelenmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 203-211, 2016

Dr. Elif KERİŞ YILDIZER, Doç. Dr. Kahraman GÜNGÖR, Arş. Gör. Özge ÖZÜTÜRK, Arş. Gör. Melih ÖZDEDE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Elif Keriş Yıldızer (1).pdf 

Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Periodontal Durumun Ve Kök Rezorbsiyonunun Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 212-217, 2016

Assessment Of Periodontal Status And Root Resorption in Orthodontic Patients
Volume:26, Number: 2, Page: 212-217, 2016

Dr.Dt. Nilsun BAĞIŞ, Dt. Kemal Gökalp GEZER, Dt. Orhan ÖZDİLER, Dt. Aysel Ufuk ŞENOL, Dt. Gökçe KILIÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 2. Aysel Ufuk Şenol.pdf

Uzman Tıp Hekimlerinin Periodontal Durum Ve Sistemik Hastalık Arasındaki İlişki İle İlgili Farkındalık Ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 218-224, 2016

Evaluatıon Of Awareness And Attıtudes Of Specıalıst Physıcıans In Respect Of Relatıonshıp Between Perıodontal Sıtuatıon And Systemıc Dıseases
Volume:26, Number: 2, Page: 218-224, 2016

Dt.Aysel Ufuk ŞENOL, Prof.Dr. Yaşar AYKAÇ, Dr.Dt. Nilsun BAĞIŞ , Prof.Dr. Murat AKKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Aysel Ufuk Şenol.pdf 

Adhesive Performance Of A Resin Infiltrant On Primary Teeth Dentine Affected With Amelogenesis Imperfecta
Volume:26, Number: 2, Page: 225-230, 2016

Rezin infiltrantının Amelogenesis imperfectalı süt dişi dentini üzerindeki bağlanma performasının değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 225-230, 2016

Dr. Dt. Betül MEMIŞ ÖZGÜL, Prof. Dr. Firdevs TULGA ÖZ, Dr. Dt. Murat CETINKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Firdevs Tulga Öz.pdf 

Servikal Çürüksüz Lezyonlardaki Cam İyonomer Restorasyonların Klinik Performansının Ön Değerlendirmesi: 1 Yıllık Randomize Kontrollü Çalışma
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 231-238, 2016

The Prelımınary Evaluatıon Of Clınıcal Performance Of Hıgh Vıscosıty Glass Ionomer Restoratıons In Non-Carıous Cervıcal Lesıons: A 1 Year Randomısed, Controlled Trıal
Volume:26, Number: 2, Page: 231-238, 2016

Doç. Dr. Esra UZER ÇELİK, 1Dt. Fatma YILMAZ, Dt. Betül AKA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Esra Uzer Çelik1.pdf 

One Shape New Generation, K3XF, Twisted File Adaptif ve Protaper Next Enstrümantasyon Sistemleri Kullanımı Sonrası Kök Dentinin Eğilme Dayanımı
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 234-244, 2016

Flexural Strenght Of Root Dentin After Root Canal Preparation Using One-Shape New Generation, K3™XF, Twisted File Adaptive, and Protaper Next Instrumentation Systems
Volume:26, Number: 2, Page: 234-244, 2016

Yrd. Doç.Dr. Recai ZAN, Prof. Dr. İhsan HUBBEZOGLU,Doç. Dr.Kerem Engin AKPINAR, Dr.Gizem KUTLU, Dr.Zuhal MUTLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Recai Zan.pdf 

Alternatif İrrigasyon Solüsyonu Olarak Gümüş Nanoparçacıkların E. Faecalis Üzerine Antibakteriyel Etkisi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 245-250, 2016

Antibacterial Effect of Silver Nanoparticles as an Alternative Irrigation Solution on E. faecalis
Volume:26, Number: 2, Page: 245-250, 2016


Doç. Dr. Şefika Nur AKYÜZ EKİM, Prof. Dr. Ali ERDEMİR, Arş. Gör. Osman Emin KAYA, Doç. Dr. Hakan ÇİFTÇİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Şefika Nur Akyüz Ekim(1).pdf 

Doğal Dişli Bireylerde Altın Oranın Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 251-255, 2016

The Evaluatıon Of Golden Proportıon In Persons Wıth Natural Dentıtıons
Volume:26, Number: 2, Page: 251-255, 2016

Yrd. Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Hatice Özdemir(1).pdf 

Farklı Sıvıların Akrilik Rezinlerin Yüzey Sertliklerine Etkisinin İncelenmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 256-260, 2016

Investigation Of The Effect Of Different Solutions On Surface Hardness Of Acrylic Resin
Volume:26, Number: 2, Page: 256-260, 2016

Arş.Gör.Dt. Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş.Gör.Dt. Esra İNCESU, Arş.Gör.Dr. Yasemin KAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Alper Özdoğan(1).pdf 

Farklı İçeceklerde Bekletilen Yumuşak Astar Materyallerinin Renk Stabilitesinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 261-267, 2016

In Vitro Color Stability Of Soft Denture Liners After Storage In Different Beverages
Volume:26, Number: 2, Page: 261-267, 2016

Yrd. Doç. Dr. Canan AKAY, Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇEVİK, Uzm. Dr. Ayşe Nurcan DUMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Canan Akay1.pdf 

Protez Temizleyicilerinin Akrilamid İlaveli Protez Kaide Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 268-273, 2016

The Effect Of Denture Cleaners On The Surface Roughness Of Denture Base Materials With Acrylamide Addition
Volume:26, Number: 2, Page: 268-273, 2016

Yrd. Doç. Dr. Elif AYDOĞAN AYAZ , Prof. Dr. Bora BAĞI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Elif Aydoğan Ayaz(1).pdf 

Hareketli Fonksiyonel Aparey Kullanan Hastalarda Oral C. Albicans Kolonizasyonunun Araştırılması
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 274-278, 2016

Investigation of the Oral C. Albicans Colonization in Patients with Removable Functional Appliances
Volume:26, Number: 2, Page: 274-278, 2016

Yrd. Doç. Dr. Fundagül BİLGİÇ,Doç. Dr. Melek İNCİ,Yrd. Doç. Dr. Özlem AKINCI SÖZER,Yrd. Doç. Dr. Yazgı AY, Yrd. Doç. Dr. Halenur ALTAN, Yrd. Doç. Dr. Zeki ARSLANOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Fundagül Bilgiç(1).pdf 

Fracture Strength Of Soldered And Laser Welded Orthodontıc Bands And Wıres Wıth And Wıthout Fıllıng Materıal: A Prelımınary Report
Volume:26, Number: 2, Page: 279-285, 2016

Gümüş Lehim İle Ara Madde Kullanilan Ve Kullanilmayan Lazer İle Lehimlenen Ortodontik Bant-Tel Bağlantilarinin Kirilma Dayanikliliği – Ön Rapor
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 203-211, 2016

Yrd. Doç. Dr. Seden AKAN Dr. Ezgi ATİK Prof. Dr. Semra CİĞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Seden Akan1.pdf 

Total Dişsiz Maksilla ve Mandibulanın All-on-4 İmmediate Yükleme Konsepti ile Tedavisi: 1 Yıllık Retrospektif Klinik Çalışma
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 286-291, 2016

Rehabilitation of Edentulous Maxilla and Mandible with All-on-4 Immediate Loading Concept: 1 Year Retrospective Clinical Study
Volume:26, Number: 2, Page: 286-291, 2016

Dr. Dt. Emre ÇİMEN, Yrd. Doç. Dr. Ömür DERECİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Ömür Dereci(1).pdf 

Operasyon esnasında ve sonrasında görülen temporomandibuler eklem (TME) artrosentez komplikasyonları
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 292-295, 2016

Intra and Post Operative Complications of
Temporomandibular Joint Arthrocentesis
Volume:26, Number: 2, Page: 292-295, 2016

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ŞENTÜRK, Doç. Dr. Gülperi KOÇER, Arş. Gör. Dt. Mert BÜLTE, Yrd. Doç .Dr. Müge ÇINA AKSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Mehmet Fatih Şentürk(1).pdf 

Investigation Of Environmental Lead Contamination Caused By Thermo-Electric Power Plants
Volume:26, Number: 2, Page: 296-301, 2016

Termo Elektrik Santral Kaynaklı Çevresel Kurşun Kontaminasyonunun İncelenmesi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 296-301, 2016

Yrd. Doç. Dr. Murat YEŞİL, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Zeynep Yeşil Duymuş 1.pdf 

Meth Mouth’lu Hastanın Kapsamlı Dental Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 302-306, 2016

Comprehensive Dental Rehabilitation for a ‘Meth Mouth’ Patient: Case Report
Volume:26, Number: 2, Page: 302-306, 2016

Dt. Zeliha GÜNEY, Dr. Dt. Burcu BATAK, Dt. Ali URSAVAŞ, Dr. Dt. Canan ÖNDER, Dr. Dt. Şivge KURGAN, Prof. Dr. Adnan TEZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Şivge Kurgan(1).pdf 

Kalsiyum Kanal Blokörü (Amlodipin) Kullanımına Bağlı Dişeti Büyümesi: 5 Yıl Takipli Vaka Raporu
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 307-311, 2016

Drug-Induced Gingival Overgrowth Associated With The Use of A Calcium Channel Blocker (Amlodipine): 5 Years Follow-Up Case Report
Volume:26, Number: 2, Page: 307-311, 2016

Dr. Dt. Şivge KURGAN, Dr. Dt. Canan ÖNDER, Dt. Ayşe TAYMAN, Dt. Ardita KOÇİ, Prof. Dr. Hamit BOSTANCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Şivge Kurgan.pdf 

Double-Lobed Maxillary Sinus Lift and Dental Implant Treatment: A Case Report
Volume:26, Number: 2, Page: 312-314, 2016

Çift Loblu Maksiller Sinüs Lifting ve Dental İmplant Uygulaması: Bir Olgu Sunumu
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 312-314, 2016

Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAASLAN, Yrd. Doç. Dr.Mithat TERZİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Fatih Karaaslan(1).pdf 

Amelogenezis İmperfektalı Anterior Dişlerde Direkt Estetik Kompozit Rezin Uygulaması: 4 Olgu Sunumu
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 315-322, 2016

Application Of Direct Aesthetic Composite Resin İn Anterior Teeth With Amelogenesis İmperfecta: 4 Case Report
Volume:26, Number: 2, Page: 315-322, 2016

Dr. Zehra SÜSGÜN YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Elif Pınar BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus BAKIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Zehra Süsgün Yıldırım(1).pdf 

İskeletsel Sınıf 3 Anomaliye Sahip Genç Erişkin Bir Hastanın Kamuflaj Tedavisi Ve İki Yıllık Cbct Takibi
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 323-329, 2016

Camouflage Treatment Of Skeletal Class 3 Young Adult Patient And Two Year Follow Up With Cbct
Volume:26, Number: 2, Page: 323-329, 2016

Doç. Dr., Koray HALICIOĞLU,, Arş. Gör. Dt., Gülay GÖK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Koray Halıcıoğlu(1).pdf 

Sendromla İlişkili Olmayan Bir Oligodonti Hastasının Tedavisi: Olgu Sunumu
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 330-333, 2016

Treatment Of A Patient With Non-Syndromic Oligodontia: A Case Report
Volume:26, Number: 2, Page: 330-333, 2016

Yrd. Doç. Dr. Sabit Melih ATEŞ, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş. Gör. Dt. Tugay ŞİŞCİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Gelişimsel Mine Defektleri Ve Tedavi Yaklaşımları
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 334-343, 2016

Developmental Enamel Defects And Dental Treatment Approaches
Volume:26, Number: 2, Page: 334-343, 2016

Dok. Öğr. Elif Şeyda BİLGİN, Doç. Dr. Arzu PINAR ERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Elif Şeyda Bilgin(1).pdf 

Konak Modülasyon Ajanları
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 344-349, 2016

Host Modulatıon Agents
Volume:26, Number: 2, Page: 344-349, 2016

Ars. Gör. Dt. Abdulsamet TANİK, Doç. Dr. Arzum Güler DOĞRU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Abdulsamet Tanik kmt.pdf 

Maksiller Sinüs Augmentasyonlarında Trombositten Zengin Plazmanın Kullanımı: Bir Derleme Çalışması
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 350-357, 2016

Use Of Platelet Rich Plasma During Sinus Floor Augmentation: A Review Study
Volume:26, Number: 2, Page: 350-357, 2016

Dr. Songül CÖMERT KILIÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Songül Cömert Kılıç1.pdf 

Diş Hekimliğinde Botoks: Derleme
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 358-365, 2016

Botox in Dentistry: Review
Volume:26, Number: 2, Page: 358-365, 2016

Dr. Dt. Gökçe SOĞANCI, Dr. Dt. Filiz YAĞCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Gökçe Soğancı(1).pdf 

İmplant Destekli Hibrit Protezler
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 366-369, 2016

İmplant Supported Hybrİd Prosthesİs
Volume:26, Number: 2, Page: 366-369, 2016

Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN, Arş. Gör. Dt. Esra İNCESU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Alper Özdoğan(1).pdf 

Zirkonya Alt Yapı İle Veneer Seramik Arasındaki Bağlantı Başarısını Etkileyen Faktörler
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 370-376, 2016

The Factors Affecting The Succes Of Connection Between Zirconia Cores And Veneer Ceramic
Volume:26, Number: 2, Page: 370-376, 2016

Yrd. Doç. Dr. Derya TOPRAK GÜNDÜZ, Dt Gökhan ÖZDEMİR, Dt Muhammet Çağlar BURSA,Prof. Dr. Zelal SEYFİOĞLU POLAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

28. Derya Toprak Gündüz1.pdf 

The Use Of Hyaluronic Acid Hydrogels For Tissue Regeneration İn Oral Surgery: A Review
Volume:26, Number: 2, Page: 377-381, 2016

Hyaluronik Asit Hidrojellerinin Oral Cerrahide Doku Rejenerasyonunda Kullanımı: Derleme
Cilt:26, Sayı: 2, Sayfa: 377-381, 2016

Arş. Gör. Dt. Özlem AKBELEN KAYA Prof. Dr. Mehtap MUĞLALI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

29. Özlem Akbelen Kaya(1).pdf 

2016-CİLT 26, Sayı :2

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2016 cilt 26 sayı 2.kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |