English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2016 > Supplement-15
Supplement-15
Mandibulada İzlenen Sapho Sendromu: Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 1-4, 2016

Sapho Syndrome İn Mandible: Case Report
Supplement: 15, Page: 1-4, 2016

Arş. Gör. Çiğdem SARIKIR, Yrd. Doç. Dr Adil BAŞMAN, Doç. Dr Murat DİZBAY,Doç. Dr Kemal FINDIKÇIOĞLU, Doç. Dr İlkay PEKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. _lkay Peker1.pdf 

Sürmüş Kompaund Odontoma: Bir Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 5-8, 2016

Erupted Compound Odontoma : A Case Report
Supplement: 15, Page: 5-8, 2016

Araş. Gör. Dt. Mehmet AMUK, Araş. Gör. Dt. Fatma AVCI,Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ercan ŞEKERCİ, Prof. Dr. Yıldıray ŞİŞMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Mehmet Amuk1.pdf 

Oro-antral Fistüle Sahip Dudak Damak Yarıklı Hastanın Estetik ve Fonksiyonel Restorasyonla Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 9-12, 2016

Esthetic and Functional Prosthetic Rehabilitation of Cleft Lip and Palate Patient with Oro-antral Fistula: A Case Report
Supplement: 15, Page: 9-12, 2016

Arş. Gör. Dt. Özlem ÖZBAYRAM, Prof.Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Özlem özbayram.pdf 

Multidisciplinary Treatment of an Endo-Perio Lesion with Splinting: A Case Report
Supplement: 15, Page: 13-17, 2016

Endo-Perio Lezyonun Splintleme Yardımıyla Multidisipliner Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 13-17, 2016

Dr. Kübra ARAL, Yrd.Doç.Dr. Kanşad PALA, Dr. Cüneyt Asım ARAL, Doç Dr. Yakup ÜSTÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Kübra Aral1.pdf 

Anterior Polidiastemaların Direkt Kompozit Rezin Restorasyonlarla Kapatılması: 5 Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 18-25, 2016

The Anterıor Polıdıastema Closure Wıth Dırect Composıte Resın Restoratıons: 5 Case Report
Supplement: 15, Page: 18-25, 2016

Yrd. Doç. Dr. Elif Pınar BAKIR, Dr. Zehra YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus BAKIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 5. Elif P_nar Bak_r 1.pdf

Süt Dişlenmesinde Süpernümerer Diş (Suplemental Diş) ve İkiz Diş:
İki Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 26-30, 2016

Supernumerary teeth in the Primary Dentition (Supplemental Teeth) and Double Teeth:
A Report of Two Cases
Supplement: 15, Page: 26-30, 2016

Dr.Gülser KILINÇ Dr.Müjdet ÇETİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Gülser K_l_nç1.pdf 

The Restoration of Mandibular Posterior Edentulousness with Limited Interocclusal Space with Screw-Retained Custom Made Abutments: Two Case Reports
Supplement: 15, Sayfa: 31-35, 2016

Sınırlı İnteroklüzal Mesafeye Sahip Mandibular Posterior Dişsizliğin Vida Tutuculu Kişisel Abutment ile Restorasyonu: İki Vaka Raporu
Supplement: 15, Page: 31-35, 2016

Dr.Dt. Özgür ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cumhur SİPAHİ, Dr.Dt. Hande YESİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Özgür Öztürk 1.pdf 

Sınıf III Maloklüzyona Sahip Bir Hastanın Alt-Ramec Protokolü İle Yüz Maskesi Kullanılarak Tedavisi: Olgu Sunumu
TSupplement: 15, Sayfa: 36-42, 2016

reatment Of A Class III Malocclusıon Wıth Alt-Ramec Protocol And Face Mask Therapy: Case Report
Supplement: 15, Page: 36-42, 2016

Doç. Dr. Koray HALICIOĞLU, Arş. Gör. Dt. Gülcan KÖSE KOÇAL,Arş. Gör. Dt. Ebru AKGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Koray Hal_c_o_lu2.pdf 

Maksiller Santral Dişte Bulunan Yabancı Cisimlerin Ultrasonik Kullanılarak Çıkartılması: Vaka Raporu
Supplement: 15, Sayfa: 43-46, 2016

Management Of The Foreign Bodies İn The Root Canal Of Upper Central İncisor Tooth: A Case Report
Supplement: 15, Page: 43-46, 2016

Dt. Selen İNCE YUSUFOĞLU, Dr.Dt. Durmuş Alperen BOZKURT, Prof.Dr. Hale ARI AYDINBELGE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 9. Selen _nce Yusufo_lu1.pdf

Treatment Alternatives To Permanent Anterior Tooth Loss (Two Case Reports)
Supplement: 15, Sayfa: 47-50, 2016

Ön Bölge Erken Sürekli Diş Kayıplarında Tedavi Alternatifleri (İki Olgu Sunumu)
Supplement: 15, Page: 47-50, 2016

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SİMŞEK, Dr. Dt. İbrahim Sevki BAYRAKDAR, Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞENGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Fatih _engül1.pdf 

Greftsiz Sinüs Lifting’te Yeni Bir Yaklaşım
Supplement: 15, Sayfa: 51-54, 2016

A New Approach For Sinus Lifting Without Bone Grafting
Supplement: 15, Page: 51-54, 2016

Yrd. Doç. Dr. Yavuz FINDIK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ŞENTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. M.Fatih _entürk1.pdf 

Üst Daimi Keserlerin Vestübül Yüzeyindeki Talon Tüberkülüne Konservatif Yaklaşım: Olgu Sunumu
Supplement: 15, Sayfa: 55-60, 2016

Conservative Approach To Talon Cusp Which Was On The Facial Surface Of The Maxillary İncisor: Case Report
Supplement: 15, Page: 55-60, 2016

Dr. Dt Oktay YAZICIOĞLU, Dt. İlkin BABAKIŞIYEV, Prof. Dr. Yavuz GÖMEÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Oktay Yaz_c_o_lu1.pdf 

İntentional Replantation Of Two Central İncisors With Horizontal Root Fractures Applying Apical Mta Plugs And Emdogain: A Case Report
Supplement: 15, Page: 61-66, 2016

Horizontal Kök Kırıklı İki Orta Keser Dişin Apikal Mta Tıkacı Ve Emdogain Uygulamasıyla Bilinçli Replantasyonu: Vaka Raporu
Supplement: 15, Sayfa: 61-66, 2016

Doç.Dr. Özgül BAYGIN, Doç.Dr. Tamer UZUNER, Prof.Dr. Esra BALTACIOĞLU,
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Özgül Bayg_n.pdf 

Monolitik Zirkonyum Restorasyonlar
Supplement: 15, Sayfa: 67-72, 2016

Monolithic Zirconium Restorations
Supplement: 15, Page: 67-72, 2016

Dr. Hamza ULU, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Funda Bay_nd_r1.pdf 

Kişiye Özel Dental İmplant Abutmentları
Supplement: 15, Sayfa: 73-79, 2016

Custom-Made Dental İmplant Abutments
Supplement: 15, Page: 73-79, 2016

Dr. Özgür ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 15. Özgür Öztürk1.pdf

Bulaşıcı Olmayan Kronik Hastalıklar Ve Diş Çürüğü
Supplement: 15, Sayfa: 80-86, 2016

Non-Communicable Diseases And Dental Caries
Supplement: 15, Page: 80-86, 2016

Dr. Uzay KOÇ VURAL Dr. Celal Alp VURAL Prof. Dr. Saadet GÖKALP
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Uzay Koç Vural1.pdf 

Osseointegrasyon Ve Kemik Rejenerasyonunda Kemik Doku Mühendisliğinin Yeri
Supplement: 15, Sayfa: 87-95, 2016

Osseointegration And Bone Regeneration İn Bone Tissue Engineering
Supplement: 15, Page: 87-95, 2016

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Perihan Oyar1.pdf 

Dental Kök Hücre Kaynakları Ve Kemik Doku Rejenerasyonunda Kullanılma Potansiyelleri
Supplement: 15, Sayfa: 96-101, 2016

Dental stem cell sources and their potential for bone rejeneration
Supplement: 15, Page: 96-101, 2016

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Perihan Oyar1.pdf 

Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak Güçlendirilmesi
Supplement: 15, Sayfa: 102-108, 2016

The Physically and Mechanically Reinforcement of Polymethylmethacrylate Denture Base Material
Supplement: 15, Page: 102-108, 2016

Yrd. Doç. Dr. Esra KUL, Prof. Dr. L. İhsan ALADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Esra Kul1.pdf 

Çocuk Diş Hekimliğinde Obezite
Supplement: 15, Sayfa: 109-114, 2016

Obesity İn Pediatric Dentistry
Supplement: 15, Page: 109-114, 2016

Yrd. Doç. Dr. Münevver ÇORUH KILIÇ, Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ, Doç. Dr. Atilla ÇAYIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Münevver Çoruh1.pdf 

Diş Hekimliğinde Düşük Yoğunluklu Kesikli Ultrason Kullanımının Yeni Kemik Oluşumu Ve Supplement: 15, Sayfa: 115-122, 2016

Osseointegrasyon Üzerine Etkileri
Effects Of Usage Low Intensity Pulsed Ultrasound Of In Dentistry On New Bone Formation And Osseointegration
Supplement: 15, Page: 115-122, 2016

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Perihan Oyar1.pdf 

Diş Hekimliğinde Silan Uygulamalari
Supplement: 15, Sayfa: 123-130, 2016

Silane Applications In Dentistry
Supplement: 15, Page: 123-130, 2016

Uzm. Dt. Güler YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UZUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Gu_ler Y_ld_r_m1.pdf 

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Çenelerde Görülen Osteonekrozda Dental Yönetim ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Supplement: 15, Sayfa: 131-142, 2016

Dental Management in Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws and Current Treatment Approachs
Supplement: 15, Page: 131-142, 2016

Dr. Özlem FİLİZ BAYAR, Prof. Dr. Gülsüm AK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. O_zlem Filiz Bayar1.pdf 

Ortodontide Kayıt: Radyografi Ve Model
Supplement: 15, Sayfa: 143-151, 2016

Registration In Orthodontics : Radiography And Model
Supplement: 15, Page: 143-151, 2016

Dt. Hakkı YILMAZ,Yrd. Doç. Dr. Özlem AKINCI SÖZER ,Yrd. Doç. Dr. Fundagül BİLGİÇ, Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak KÜÇÜK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Fundagül Bilgiç1.pdf 

Yumuşak Dokuda Yara İyileşmesi, Etkileyen Faktörler Ve Skar Revizyonu
Supplement: 15, Sayfa: 152-161, 2016

Soft Tıssue Wound Healıng, Effectıng Factors And Scar Revision
Supplement: 15, Page: 152-161, 2016

Dt. Hümeyra YAZAR, Prof. Dr. İnci Rana KARACA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Hümeyra Yazar1.pdf 

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Artefakt Çeşitleri Ve Nedenleri
Supplement: 15, Sayfa: 162-167, 2016

Artıfacts Reasons And Types Related To Cone-Beam Computed Tomography
Supplement: 15, Page: 162-167, 2016

Arş. Gör. Fahrettin KALABALIK, Yrd. Doç. Dr. Elif TARIM ERTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Fahrettin Kalabal_k.pdf 

Nitröz Oksit/Oksijen Sedasyonu Ve Ağız Cerrahisinde Kullanım Alanları
Supplement: 15, Sayfa: 168-174, 2016

Nitrous Oxide/Oxygen Sedation And Application Fields İn Oral Surgery
Supplement: 15, Page: 168-174, 2016

Dr. Dt. Sara SAMUR ERGÜVEN, Prof. Dr. Berrin IŞIK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Sara Samur Ergüven.pdf 

SUPPLEMENT 15, YIL: 2016
KAPAK, İÇİNDEKİLER


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2015 Suppl. 15- kapak, içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |