English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2016 > 2016-3
2016-3
Nekrotizan Periodontal Hastalıklarda Serum İskemik Modifiye Albümin Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 383-388, 2016

Evaluation of Ischemia Modified Albumin Levels in Necrotizing Ulcerative Periodontal Diseases: Preliminary Study
Volume:26, Number: 3, Page: 383-388, 2016

Dt. Ayşe TAYMAN, Dr. Dt. Sivge KURGAN, Dr. Dt. Canan ÖNDER, Dt. Ali URSAVAŞ,Prof. Dr. Adnan TEZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Adnan Tezel.pdf 

Diş Hekimlerinin Klinik Uygulamalarında Genel Anesteziye Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 389-389, 2016

Evaluatıon Of Approaches Of The Dentısts To General Anesthesıa In The Clınıcal Practıce
Volume:26, Number: 3, Page: 389-393, 2016

Yrd. Doç. Dr. Dilek GÜNAY CANPOLAT, Yrd. Doç Dr. Zeynep Burçin GÖNEN, Dr. Tuğrul DURDU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Dilek Günay Canpolat1.pdf 

Dental İmplant Uygulamalarının Demografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 394-398, 2016

Evaluation Of Demographic And Clinical Features Of Dental İmplant Applications
Volume:26, Number: 3, Page: 394-398, 2016

Yrd. Doç. Dr. Gelengül GÜRBÜZ URVASIZOĞLU, Dt. Nesrin SARUHAN, Dt. Mert ATAOL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Nesrin Saruhan1.pdf 

İki Farklı Diş Macununun Farklı Restoratif Materyallerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 399-406, 2016

Effect Of The Two Different Toothpastes On Surface Roughness Of Different Restorative Materials
Volume:26, Number: 3, Page: 399-406, 2016

Yrd. Doç. Dr. Kanşad PALA, Yrd. Doç. Dr. Neslihan TEKÇE, Arş. Gör. Hale KARAKUYU, Doç. Dr. Emre ÖZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Neslihan Tekc_e1.pdf 

Temporomandibular Eklem Osteoartritli Hastalarda Artrosentezi Takiben Yapılan Trombositten Zengin Plazma, Hyaluronik Asit Ve Kortikosteroid Enjeksiyonlarının Temporomandibular Eklem Palpasyonunda Oluşan Ağrıya Etkilerinin Karşılaştırılması
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 407-412, 2016

A Comparison Of Effects Of Platelet-Rich Plasma, Hyaluronic Acid, And Corticosteroid Injections Following Arthrocentesis On Pain During Joint Palpation After Treatment Of Temporomandibular Joint Osteoarthritis
Volume:26, Number: 3, Page: 407-412, 2016

Dr. Songül CÖMERT KILIÇ, Prof. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Songül Cömert K_l_ç1_1.pdf 

Farkli Ofis Tipi Beyazlatma Sistemlerinin Beyazlatma Etkinliklerinin Ve Renk Stabilitelerinin Karşilaştirilmasi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 413-418, 2016

Comparison Of Bleaching Efficacy And Color Stability Of Different İn-Office Bleaching Systems
Volume:26, Number: 3, Page: 413-418, 2016

Doç. Dr. Esra UZER ÇELİK, Dt. Fatma YILMAZ, Dt. Ayşe Tuğçe TUNAÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Esra Uzer Çelik1.pdf 

Diş hekimi ile ilgili simgesel genel kanı ve diş hekimliği eğitimi boyunca bu simgelerin değişimi: “Diş Hekimi Çiz Testi”nin (DHÇT) uygulanması.
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 419-426, 2016

The stereotypical images of a dentist and how they change over time in a DDS program: Application of Draw a Dentist Test (DADT).
Volume:26, Number: 3, Page: 419-426, 2016

Doç. Dr. Sedat UÇAR, Doç. Dr. Yurdanur UÇAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Yurdanur Uçar1.pdf 

Yeni Tip 1 Diabetes Mellitus Teşhisi Konulan Çocukların Beslenme Ve Ağız Hijyeni Eğitiminin Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 427-434, 201

Evaluation Of Oral Hygiene And Nutritional Education Of Children With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Mellitus
Volume:26, Number: 3, Page: 427-434, 2016

Dr. Cüneyt Asım ARAL, Doç. Dr. Korcan DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Cüneyt As_m Aral.pdf 

Protez Cila Materyallerinin Farklı Kaide Maddelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 435-440, 201

The Effect Of Denture Polısh Materıals On The Surface Roughness Of Dıfferent Base Materıals
Volume:26, Number: 3, Page: 435-440, 2016

Yrd. Doç. Dr. Elif AYDOĞAN AYAZ, Prof. Dr. Bora BAĞIŞ, Doç. Dr. Sedanur TURGUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Elif Aydo_an Ayaz1.pdf 

Tam Protez Yapımında Teorik ve Pratik Eğitimin Sübjektif Değerlendirilmesi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 441-447, 2016

Subjective Evaluation Of The Theoretical And Practical Education İn Complete Denture
Volume:26, Number: 3, Page: 441-447, 2016

Arş Gör. Dt. Sevim ÇAKILTAŞ, Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. _ . Begüm Türker1.pdf 

Serbest Çalışan Diş Hekimlerinin Total Protez Yapımı Sırasında Kullandıkları Tekniklerin ve Materyallerin Araştırılması
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 448-45, 2016

Steps, Techniques and Materials Used Making Complete Dentures – A Survey
Volume:26, Number: 3, Page: 448-456, 2016

Dr. Şant ALTUNKARA, Doç Dr. Şebnem Begüm TÜRKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11 son. _ . Begüm Türker1.pdf 

Değişik Yöntemlerle Hazırlanan Metal Alt Yapılar Üzerindeki Veneer Porselenlerinin Kırılma Direncine Farklı Alt Yapı Şekillerinin Etkisinin İncelenmesi*
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 457-464, 2016

An Analysis Over The Effect Of Coping Design On The Fracture Resistance Of Veneer Porcelains Applied On Metal Frameworks Prepared Through Various Methods
Volume:26, Number: 3, Page: 457-464, 2016

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Yrd. Doç. Dr. Murat ALKURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Zeynep Ye_il Duymu_1.pdf 

Değişik Yöntemlerle Hazırlanan Metal Alt Yapılar Üzerindeki Veneer Porselenlerinin Kırılma Direncine Farklı Kenar Bitim Şekillerinin Etkisinin İncelenmesi
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 465-472, 2016

An Analysis Over The Effect Of Marginal Design On The Fracture Resistance Of Veneer Porcelains Applied On Metal Frameworks Prepared Through Various Methods
Volume:26, Number: 3, Page: 465-472, 2016

Yrd. Doç. Dr. Murat ALKURT, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Zeynep Ye_il Duymu_1.pdf 

Fiber ile güçlendirme kompozit rezinlerin eğilme direncine etki eder mi?
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 473-477, 2016

Does fiber reinforcement effect on flexural strength of composite resins?
Volume:26, Number: 3, Page: 473-477, 2016

Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAŞ, Doç. Dr. Emine GÖNCÜ BAŞARAN,Yrd. Doç. Dr. M.Barış GÜNCÜ,Prof. Dr. Pekka K. VALLITTU,Dr. Lippo V.J. LASSILA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Güliz Akta_1.pdf 

İmplant Abutment Vida Kırıklarının Dental Operasyon Mikroskobu Kullanılarak Çıkartılması: Teknik Tanıtım
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 478-481, 2016

Removal Of Fractured Implant Abutment Screws Usıng Dental Operatıng Mıcroscope: Technıcal Report
Volume:26, Number: 3, Page: 478-481, 2016

Yrd.Doç.Dr.Serdar POLAT, Arş.Grv.Dr. Emre TOKAR, Prof.Dr.Özgür UZUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Serdar Polat1.pdf 

İleri Seviyede Rezorbe Kretlere Sahip Tam Dişsiz Hastanın Bar Tutuculu Overdenture Protezle Rehabilitasyonu- olgu sunumu
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 482-486, 2016

Rehabilitation of an Edentulous Patient with Severely Resorbed Ridges Using Bar Retained Implant Overdentures- A Case report
Volume:26, Number: 3, Page: 482-486, 2016

Doç. Dr. Bilge TURHAN BAL, Arş. Gör. Meral KURT, Doç. Dr. Sevil KAHRAMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Bilge Turhan Bal.pdf 

Oroantral Fistüllü Bir Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 487-489, 2016

Prosthetıc Rehabılıtatıon Of A Patıent Wıth Oroantral Fistula: A Case Report
Volume:26, Number: 3, Page: 487-489, 2016

Yrd. Doç. Dr. Murat ALKURT, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Arş. Gör. Dt. Mustafa YILDIRIM, Prof. Dr. Firdevs ŞENEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Zeynep Ye_il Duymu_1.pdf 

Diş Üstü Protezlerde Schubiger Ataşman Dizaynının Modifiye Kullanımı: Olgu Sunumu
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 490-494, 2016

The Modified Usage of Schubiger Attachment Design in Overdentures: A Case Report
Volume:26, Number: 3, Page: 490-494, 2016

Doç.Dr.Rifat GÖZNELİ, Prof.Dr.Yasemin KULAK-ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. R_fat Gözneli1.pdf 

Erken Dönem Gözlenen Peri-İmplant Mukozitisin Trombositten Zengin Fibrin Ve Yumuşak Doku Grefti İle Tedavisi: Vaka Raporu
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 495-498, 2016

Treatment of early seen peri-implant mucositis lesion by using platelets rich fibrin accompanied by soft tissue grafting. Case report
Volume:26, Number: 3, Page: 495-498, 201

Doç. Dr. Murat İnanç CENGİZ, Dt. Duygu DURMUŞ, Dt. Eda ESLEMEZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Murat _nanç Cengiz.pdf 

Konjenital Sert ve Yumuşak Damak Defektinin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 499-502, 2016

Prosthetic Rehabilitation of Congenital Hard and Soft Palatal Defect: A Case Report
Volume:26, Number: 3, Page: 499-502, 2016

Dt. Zeliha ŞANIVAR, Doç Dr. Şebnem Begüm TÜRKER, Doç Dr., Buket EVREN,Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. _. Begüm Türker1.pdf 

Gag Reflex in Dentistry: What can we do?
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 503-510, 2016

Diş Hekimliğinde Kusma Refleksi: Ne yapabiliriz?
Volume:26, Number: 3, Page: 503-510, 2016

Doç. Dr. Zühre ZAFERSOY AKARSLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Zühre Akarslan1.pdf 

Down Sendromlu Çocuklarda Uyku Apne Sendromu Ve Ağız Diş Sağlığı
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 511-516, 2016

Obstructive Sleep Apnea And Oral Health İn Children With Down Syndrome
Volume:26, Number: 3, Page: 511-516, 2016

Arş. Gör. Dr. Müesser Ahu DURHAN, Prof. Dr. İlknur TANBOĞA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. _lknur Tanbo_a1.pdf 

Diş Hekimliği Restoratif Uygulamalarında Yeni Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 517-523, 2016

Materyal Olarak Cam Karbomer Simanlar
Glass Carbomer Cements As A New Material İn Restorative Dentistry Practice
Volume:26, Number: 3, Page: 517-523, 2016

Prof. Dr. Çoruh Türksel DÜLGERGİL, Arş. Gör.Dt. Ayşe Tuğba ERTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Ay_e Tu_ba Ertürk1.pdf 

Diş Hekimliğinde Kullanılan Cad/Cam (Bilgisayar Destekli Tasarım/Bilgisayar Destekli Üretim) Sistemleri Ve Materyaller
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 524-533, 2016

Dental Cad/Cam (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) Systems And Materials
Volume:26, Number: 3, Page: 524-533, 2016

Dt. Merve TOKGÖZ ÇETİNDAĞ, Doç. Dr. Ayşe MEŞE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Merve Tokgo_z C_etindag_1.pdf 

Diş Hekimliği Pratiğinde Zirkonyum Ve Uygulamalarına Panoramik Bakış
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 534-541, 2016

A Panoramic View Of Zirconium And Applications İn Dental Practice
Volume:26, Number: 3, Page: 534-541, 2016

Arş. Gör. Dt. Merve VAROL, Yrd. Doç. Dr. M. Barış GÜNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Güliz AKTAŞ, Prof. Dr. R. Şenay CANAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Merve Varol1.pdf 

Subgingival Plak İçinde Bakteriyel Etkileşimler
Cilt:26, Sayı: 3, Sayfa: 542-551, 2016

Bacterial Interactions In Subgingival Plaque
Volume:26, Number: 3, Page: 542-551, 2016

Arş.Gör.Dt. Zeliha AYTEKİN Doç.Dr. Taner ARABACI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Zeliha Aytekin.pdf 

YIL: 2016, CİLT: 26; SAYI:3

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2016 cilt 26 say_ 3.kapak ve içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |