English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2016 > Supplement-16
Supplement-16
The Use Of Nd:Yag Laser in Patients With Oral Pyogenic Granuloma And Melanin Pigmentation: A Case Report And Review Of The Literature
Supplement: 16, Page: 1-6, 2016

Oral Piyojenik Granülomu Ve Melanin Pigmentasyonu Olan Hastada Nd:Yag Lazer Kullanımı: Bir Vaka Raporu Ve Literatür Derlemesi
Supplement: 16, Sayfa: 1-6, 2016

Yrd. Doç. Dr. Gülnihal Emrem DOĞAN, Arş. Gör. Dt. Gülşah UYANIK, Arş. Gör. Dt. Zeliha AYTEKİN, Prof. Dr. Nesrin GÜRSAN, Prof. Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. C. Fatih Çanakç_.pdf 

PFAPA Sendromu - Oral Bulgulari Ve Dental Tedavi Protokolü
Supplement: 16, Sayfa: 7-11, 2016

PFAPA Syndrome - Oral Manifestations And A Dental Treatment Protocol
Supplement: 16, Page: 7-11, 2016

Dt. Fatma SONGUR, Doç. Dr. Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Sera _im_ek Derelio_lu1.pdf 

Combined Esthetic Therapy Of Severe Dental Fluorosis: A Case Report
Supplement: 16, Page: 12-17, 2016

Şiddetli Dental Florozisin Kombine Estetik Estetik Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Supplement: 16, Sayfa: 12-17, 2016

Dt. Burcu GÖZETİCİ, Yrd. Doç. Dr. Mahmut KUŞDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Funda ÖZTÜRK BOZKURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Burcu Gözetici.pdf 

A Conservative Surgical Approach To Osteochondroma Of The Temporomandibular Joint
Supplement: 16, Page: 18-22, 2016

Temporomandibular Eklemin Osteokondromasina Konservatif Cerrahi Yaklaşim
Supplement: 16, Sayfa: 18-22, 2016

Prof. Dr. Muhammed Selim YAVUZ, Prof. Dr. Mustafa Cemil BÜYÜKKURT, Dr. Dt. Zeynep SAVAŞ BAYRAMOĞLU, Dt. Özlem VELİOĞLU, Prof. Dr. Nesrin GÜRSAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Özlem Velio_lu1.pdf 

Travma nedeniyle oluşan anterior kemik defektinin titanyum mesh ile rekonstrüksiyonu ve dental implantlar ile rehabilitasyonu: Olgu Raporu
Supplement: 16, Sayfa: 23-26, 2016

Management of traumatic bone defect of maxilla with titanium mesh and dental implants: A case report
Supplement: 16, Page: 23-266, 2016

Dr. Ömür DERECİ, Dr. Emre ÇİMEN, Prof. Dr. Sinan AY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Ömür Dereci1.pdf 

Rinoplasti Nedeniyle Retromolar Entübasyon Yapılan Hastada Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomisi
Supplement: 16, Sayfa: 27-30, 2016

Retromolar Intubation in A Patient With Rhinoplasty Undergoing Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy
Supplement: 16, Page: 27-30, 2016

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTAN, Doç. Dr. Nihat AKBULUT, Doç. Dr. Ziya KAYA, Yrd. Doç. Dr. M. Kemal TÜMER, Yrd. Doç. Dr. Esengül BEKAR, Yrd. Doç. Dr. Emrah SOYLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Ahmet Altan1.pdf 

Treatment Of Maxillary Lateral Incisor Loss Using A Fibre Reinforced Adhesive Bridge: Case Report
Supplement: 16, Page: 31-35, 2016

Üst Yan Kesici Diş Eksikliğinin Fiberle Güçlendirilmiş Köprü İle Tedavisi: Vaka Sunumu
Supplement: 16, Sayfa: 31-35, 2016

Dr Hilal ÇİFTÇİ, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Prof. Dr. Nuran DİNÇKAL YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Zeynep Ye_il Duymu_.pdf 

CAD/CAM İle Üretilen Titanyum Altyapılı Hibrit Protez Uygulaması: Olgu Sunumu
Supplement: 16, Sayfa: 36-41, 2016

Processing Of Hybrid Denture Fabricated With CAD/CAM Titanium Framework: Case Report
Supplement: 16, Page: 36-41, 2016

Yrd. Doç. Dr. Erhan DİLBER, Yrd. Doç. Dr. Cuneyt Asım ARAL, Doç. Dr. Muhammed Selim YAVUZ, Arş. Gör. Ebru Nur IŞIK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Erhan Dilber1.pdf 

Ön Bölge Estetiğinin Protetik Restorasyonlarla Düzenlenmesi: Altı Olgu Sunumu
Supplement: 16, Sayfa: 42-45, 2016

Editing the Front Region Aesthetics with Prosthetic Restoration: Six Cases Report
Supplement: 16, Page: 42-45, 2016

Dt. Özlem ÖZBAYRAM, Prof.Dr.Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Özlem Özbayram 1.pdf 

Mandibular Defektli Hastaların Protetik Rehabilitasyonunda Farklı Tedavi Seçenekleri : İki Olgu Sunumu
Supplement: 16, Page: 46-49, 2016

Different Treatment Options İn Prosthetic Rehabilitation Of Patients With Mandibular Defects: Two Case Reports
Supplement: 16, Sayfa: 46-49, 2016

Dt. Muhammet KARCI Yrd. Doç. Dr. Necla DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Muhammed Karc_1.pdf 

Çift Taraflı Dudak Damak Yarığı Hastanın Hareketli Protezler İle Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Supplement: 16, Sayfa: 50-55, 2016

Prosthetic rehabilitation of a patient with bilateral cleft lip and palate using removable prosthesis: a case report
Supplement: 16, Page: 50-55, 2016

Dr. Sinem OK, Doç. Dr., Şebnem Begüm TÜRKER, Yrd. Doç. Dr. Y. Umut ASLAN,Prof. Dr., Yasemin ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. _. Begüm Türker.pdf 

Travmaya bağlı periodontal problemli vakada anterior estetik restorasyon: Vaka Raporu
Supplement: 16, Page: 56-59, 2016

Anterior esthetic restoration of the periodontally compromised teeth due to the trauma: Case Report
Supplement: 16, Sayfa: 56-59, 2016

Dt. Seda KEBAN, Doç. Dr. Şebnem BEGÜM TÜRKER, Doç. Dr. Coşkun YILDIZ,Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. _. Begüm Türker1.pdf 

Rekürrent Aftöz Stomatit: Güncel Tedavi Yaklaşımları
Supplement: 16, Sayfa: 60-64, 2016

Recurrent Aphthous Stomatitis: Recent Therapeutic Approaches
Supplement: 16, Page: 60-64, 2016

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZKAN, Uzm. Dt. Ali TOPTAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Gökhan Özkan1.pdf 

The Effect Of Bısphosphonates And Low-Dose Doxcyclıne Therapy In Dıabetıcs Wıth Perıodontıtıs: A Revıew
Supplement: 16, Page: 65-79, 2016

Düşük-Doz Doksisiklin Ve Bifosfonat Tedavisinin Periodontitisli Diyabet Hastalarındaki Etkisi: Derleme
Supplement: 16, Sayfa: 65-79, 2016

Yrd. Doç. Dr. Şeyma BOZKURT DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Figen ÖNGÖZ DEDE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. _eyma Bozkurt Do_an1.pdf 

Association Between Peri-Implant Diseases And Cement-Retained Prosthesis: A Review
Supplement: 16, Page: 80-84, 2016

Peri-İmplant Hastalıklar İle Simante Protezler Arasındaki İlişki: Derleme
Supplement: 16, Sayfa: 80-84, 2016

Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAASLAN Yrd. Doç. Dr. Mithat TERZİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Fatih Karaaslan1.pdf 

Trombosit Konsantrelerinin Dişeti Çekilmelerinin Tedavisi Amacıyla Kullanımları: Derleme
Supplement: 16, Sayfa: 85-98, 2016

Application Of Platelet Concentrates For The Treatment Of Gingival Recession Defects: Review
Supplement: 16, Page: 85-98, 2016

Yrd. Doç. Dr. Serap KARAKIŞ, Prof. Dr. Berrin ÜNSAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Serap Karak__ 1.pdf 

Sella Tursika: Gelişimi, Boyutlari, Morfolojisi Ve Patolojileri
Supplement: 16, Sayfa: 99-107, 2016

Sella Turcica: Its Development, Dimensions, Morphology And Pathologies
Supplement: 16, Page: 99-107, 2016

Dr. Dt. Nehir CANIGÜR BAVBEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Nehir Can_gür Bavbek1.pdf 

Periodontal Tedavide Yeni Yaklaşım: İleri Basamak Çözücü Lipid Medyatörleri
Supplement: 16, Sayfa: 108-113, 2016

A New Approach In Periodontal Treatment: Proresolving Lipid Mediators
Supplement: 16, Page: 108-113, 2016

Yrd. Doç. Dr. Burak DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Esra Sinem KEMER DOĞAN, Prof.. Dr. Behiye BOLGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Burak Do_an1.pdf 

Çocuklarda Tüm Yönleriyle Bruksizm
Supplement: 16, Sayfa: 114-119, 2016

Childhood Bruxism İn All Aspects
Supplement: 16, Page: 114-119, 2016

Yrd. Doç. Dr. Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Serhan DIDINEN, Uzm. Dt. Tuğba EROL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Asl_ P_nar münevvero_lu1.pdf 

Derin dentin çürüklerinin tedavisinde alternatif yeni yöntemler
Supplement: 16, Sayfa: 120-136, 2016

Alternative new methods for the treatment of deep dentine caries
Supplement: 16, Page: 120-136, 2016

Dt. İzgen HACIOĞULLARI, Prof. Dr. Nuran ULUSOY, Yrd. Doç. Dr. Esra CENGİZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. _zgen Hac_o_ullar_.pdf 

Ağız Ve Çene Cerrahisinde Periosteumun Greft Olarak Kullanımı: Literatür Derlemesi
Supplement: 16, Sayfa: 137-140, 2016

The Usage Of Periosteum As A Graft Material İn Oral And Maxillofacial Surgery: Literature Review
Supplement: 16, Page: 137-140, 2016

Dr.Dt.Hızır İlyas KÖSE, Doç.Dr.Bora ÖZDEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. H_z_r _lyas Köse1.pdf 

Cerrahi Destekli Hızlı Maksiller Genişletme: Bir Derleme
Supplement: 16, Sayfa: 141-146, 2016

Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion: A Review
Supplement: 16, Page: 141-146, 2016

Doç. Dr., Bozkurt Kubilay IŞIK, Yrd. Doç. Dr., Alparslan ESEN, Yrd. Doç. Dr., Dilek MENZİLETOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Dilek Menzileto_lu1.pdf 

Diş Hekimliği Açısından Riskli Sistemik Hastalıklar Ve Bu Hastalıklara Bağlı Oluşabilecek Acil Durumlar: Bölüm 1 - Sistemik Hastalıklar
Supplement: 16, Sayfa: 147-156, 2016

Systemic Diseases Considered Risky From The Point Of Dentistry And Emergency Situations That May Arise Related To These Diseases: Part 1 - Systemic Diseases
Supplement: 16, Page: 147-156, 2016

Prof. Dr. İnci Rana KARACA, Dt. Dilara Nur ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Dilara Nuri Öztürk1.pdf 

Diş Hekimliği Açısından Riskli Sistemik Hastalıklar Ve Bu Hastalıklara Bağlı Oluşabilecek Acil Durumlar: Bölüm 2 - Sistemik Acil Durumlar Ve Müdahaleleri
Supplement: 16, Sayfa: 157-163, 2016

Systemic Diseases Considered Risky From The Point Of Dentistry And Emergency Situations That May Arise Related To These Diseases: Part 2 – Systemic Emergency Situations And Management
Supplement: 16, Page: 157-163, 2016

Dt. Dilara Nur ÖZTÜRK, Prof. Dr. İnci Rana KARACA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Dilara Nuri Öztürk1.pdf 

Çenelerde Görülen Osteomiyelit
Supplement: 16, Sayfa: 164-169, 2016

Osteomyelitis Of The Jaws
Supplement: 16, Page: 164-169, 2016

Dt. Dilara Nur ÖZTÜRK, Prof. Dr. İnci Rana KARACA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Dilara Nuri Öztürk1.pdf 

Porselen Laminate Veneerler
Supplement: 16, Sayfa: 170-183, 2016

Porcelain Laminate Veneers
Supplement: 16, Page: 170-183, 2016


Dt. Hamit Fatih ERKÜN, Dr.Merve BANKOĞLU GÜNGÖR,Prof. Dr.Handan YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. H. Fatih Erkün1.pdf 

Endokuronlar: Literatür Derlemesi
Supplement: 16, Page: 184-188, 2016

Endocrowns: Literature Review
Supplement: 16, Sayfa: 184-188, 2016

Dr. Özlem ACAR, Dr. Saadet ÜNVER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Özlem Acar.pdf 

Temporomandibular Eklem Tamir Ve Rejenerasyonunda Doku Mühendisliği Uygulamaları
Supplement: 16, Sayfa: 189-198, 2016

Tissue Engineering Applications for Temporomandibular Joint Repair and Rejeneration
Supplement: 16, Page: 189-198, 2016

Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

28. Perihan Oyar-.pdf 

2016- SUPPLEMENT 16
KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2016 Suppl. 16- kapak, içindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |