English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2018 > 2018-1
2018-1

Maxillary Sinus Lifting Procedures Using Xenogeneic Cortico-Cancellous Graft Material With Simultaneous Implant Placement: A 1- to 3-Year Follow-Up
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 1-6, 2018

Ksenojen Kortıkokansellöz Greft Materyali Kullanılan Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltilmesi Prosedürüyle Eş Zamanlı İmplant Yerleştirilmesi: 1 – 3 Yıllık Takip
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 1-6, 2018

Yrd. Doç. Dr. Adnan KILINÇ, Arş. Gör. Dt.Mert ATAOL, Prof. Dr. Ertunç DAYI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Adnan Kılınç1.pdf 

Diş Kavis Şekillerinin ve İstirahat Aralığının Spee Eğrisi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 7-12, 2018

Evaluation of the Relationship Between Tooth Arc Form and Freeway-Space With Spee Curve
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 7-12, 2018


Prof. Dr. L. İhsan ALADAĞ, Arş. Gör. Dt. E.Volkan DİKEÇ, Arş. Gör. Dt. Hilal ASUTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. L. İhsan Aladağ.pdf 

Bir Self-Etch Adezivin Farklı Saklanma Koşullarının Dentine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 18-22, 2018

The Effect of Different Storage Conditions on The Dentin Bond Strength of a Self-Etch Adhesive
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 18-22, 2018


Dr. Özcan KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Merve İŞCAN YAPAR, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Merve İşcan Yapar1.pdf 

Çürük Direncinin Arttırılmasında Lazer ve Kazein Fosfopeptid Amorf Kalsiyum Fosfat’ın Birlikte Kullanımın Etkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 23-32, 2018

Evaluation of Combined Effect of Laser and Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate Application on Increasing of Caries Resistance
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 23-32, 2018

Prof. Dr. Şule BAYRAK, Dr. Dt. Elif İpek YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Şule Bayrak1.pdf 

Hibrit Silika İlavesinin Akrilik Kaide Materyalinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 33-38, 2018

Effect of Hybrid Silica Incorporation on The Mechanical Properties of Denture Base Acrylic Resin
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 33-38, 2018

Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇEVİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Pınar Çevik1.pdf 

Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Diş Ünitlerine Bağlı Su Ünitlerindeki Su Sistemlerinin Geri Akım Kontaminasyonu Açısından Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 39-42, 2018

The Evaluation of Escape-Back Avoiding System Connected to Water System of Different Dental Units Used in Dentistry
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 39-42, 2018

Doç.Dr. Hüseyin Sinan TOPÇUOĞLU, Doç. Dr. Osman Abdurrahman ETÖZ, Doç. Dr. Hasan Önder GÜMÜŞ, Yrd. Doç. Dr. Bertan KESİM, Arş. Gör. Dt. Seçil ÇETİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. H.Sinan Topcuoğlu1.pdf 

İki Farklı Geçici Simanın Dentine Bağlanmasına Ortam Neminin Etkisinin İncelenmesi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 43-47, 2018

Investigation the Effect of the Humidity on the Bonding two Provisional Cements to Dentine
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 43-47, 2018


Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Yrd. Doç.Dr Alper ÖZDOĞAN, Dr. Engin Volkan DİKEÇ Arş. Gör. Dt. Esra İNCESU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Alper Özdoğan1.pdf 

Nistatin Ve Titanyum Dıoksıt İlavesinin Yumuşak Astar Materyalindeki Candida Kolonizasyonu Üzerıne Etkisinin Karşılaştırılması
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 48-54, 2018

Comparison Of The Effect Of Nystatin And Titanium Dioxide Addition On Candida Colonization İn Soft Lining Material
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 48-54, 2018

Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Yrd. Doç. Dr. Esra KUL, Prof.Dr. Ayşe Esin AKTAŞ, Öğr. Gör. Ayşe BAŞTOPÇU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Esra Kul.pdf 

Spor Lisesi Öğrencilerinin, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ve Diş Hekimlerinin Ağız Koruyucular Hakkındaki Düşünceleri
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 55-63, 2018

Sports High School Students’, Physical Education Teachers’ and Dentısts’ Opinion About Mouthguards
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 55-63, 2018

Uzm. Dr. Ayşegül SARITEKİN, Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU, Uzm. Dr. Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Z. Zahit Çiftçi1.pdf 

Farklı Yüzey İşlemlerinin Yapay Dişlerin Kaide Materyaline Bağlantı Dayanımına Etkisi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 64-70, 2018

Effect of Different Surface Treatments on the Bond Strength of Denture Teeth to Denture Base Material
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 64-70, 2018

Yrd. Doç. Dr. İpek ÇAĞLAR, Yrd. Doç. Dr. Sabit Melih ATEŞ, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Monolitik Zirkonya Seramik Sistemi Kullanılarak Minimal İnvaziv Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Nedeniyle
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 71-75, 2018

Monolitic Zirconia Ceramic Inlay Retained Bridge Restoration for Minimally Invasive Rehabilitation: A Case Report
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 71-75, 2018

Doç. Dr.Rukiye DURKAN, Arş. Gör. Gonca DESTE, Dr. Hatice ŞİMŞEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Rukiye Durkan1.pdf 

Osteopetrozisli Bir Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 76-80, 2018

Prosthetic Rehabılıtatıon of a Patient With Osteopetrosis: A Case Report
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 76-80, 2018

Dt.İmran KOÇAK, Prof. Dr.Gözlem CEYLAN, Doç. Dr.Göknil ERGÜN KUNT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Gözlem Ceylan1.pdf 

Protaper Unıversal Retreatment Sistemi Kullanılarak Yapılan Tekrarlayan Kanal Tedavileri ve Üç Yıllık Takipleri: İki Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 81-87, 2018

Endodontic Retreatment With Pro Taper Universal Retreatment System and Three-Years Follow Up: Two Case Reports
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 81-87, 2018

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ASLAN, Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN, Arş. Gör. Sema ŞAHİN, Arş. Gör. Firdevs AKPEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Tuğrul Aslan1 (Sema şahin).pdf 

Lateral Periodontal Kist: Nadir Bir Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 88-90, 2018

Lateral Periodontal Cyst: A Rare Case Report
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 88-90, 2018

Yrd. Doç. Dr. Onur ŞAHİN, Uzm. Dt. Onur ODABAŞI, Dr. Dt. Mehmet Emin TOPRAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Onur Odabaşı1.pdf 

İmplant – Protez Bağlantısında Sonlu Eleman Analiz Yöntemi
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 91-97, 2018

Finite Element Analysis of Implant Prosthesus Connection
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 91-97, 2018


Arş. Gör. Muhammet Emin AKSAN, Prof. Dr. Saadet ATSÜ, Yrd. Doç. Dr. Ali Can BULUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Alican Bulut1.pdf 

Halitozisin Yeniden Sınıflandırılması ve Uygun Teşhis Yöntemleri
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 98-105, 2018

Re-Classification and Proper Diagnostic Methods of Halitosis
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 98-105, 2018


Arş. Gör. Dt. Gözde DERİNDAĞ, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Arş. Gör. Dt. Elif KURTULDU, Yrd. Doç. Dr. Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Ozkan Miloglu.pdf 

Fasiyal Asimetri
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 106-112, 2018

Facial Asymmetry
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 106-112, 2018

Dr. Dt. Özge USLU AKÇAM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Özge Uslu Akçam1.pdf 

Rejeneratif Endodontide Büyüme Faktörleri
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 113-124, 2018

Growth Factors in Regenerat ve Endodontics
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 113-124, 2018

Dt. Halise Filiz KABAKÇI, Prof. Dr. Ali ERDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. H. Filiz Kabakcı 1.pdf 

CAD-CAM ve Lazer Sinterleme Teknikleri ile Üretilen Metal Alt Yapılı Seramik Restorasyonlarda Marjinal Uyum
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 125-132, 2018

Marginal Adaptation of Metal-Ceramic Fixed Partial Dentures Fabricated by CAD-CAM and Laser Sintering
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 125-132, 2018

Arş. Gör. Dt. M. Abdullah KELEŞ, Doç Dr. Şebnem Begüm TÜRKER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Ş. Begüm Türker1.pdf 

2018 Yıl, Cilt:28 Sayı:1
Kapak


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. 2018 cilt 28 sayı 1,kapak ve içindekiler.pdf 

2018 Yıl, Cilt:28 Sayı:1
İçindekiler


Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. 2018 cilt 28 sayı 1,kapak ve içindekiler - Kopya.pdf 

Rehber Yolu Oluşturulmasında Farklı Eğe Sistemlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Cilt:28, Sayı: 1, Sayfa: 13-17, 2018

Comparison of Effect of Different File Systems on Glide Path Creation
Volume:28, Number: 1, Sayfa: 13-17, 2018

Arş. Gör. Dr. Taha ÖZYÜREK, Arş. Gör. Gülşah USLU, Arş. Gör. Koray YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Taha Özyürek.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |