English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2018 > 2018-2
2018-2
Effect of Lentulo Spiral Usage at Different Speeds on Apical Extrusion of Calcium Hydroxide
Volume:28, Number: 2, Page: 133-137, 2018

Farklı Hızlarda Lentülo Spiral Kullanımının Kalsiyum Hidroksitin Apikal Ekstrüzyonu Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 133-137, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ASLAN, Uzm. Dt Salih DÜZGÜN , Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Tuğrul Aslan.pdf 

Surface Roughness of 5 Different Materials Used of Fixation of Implant Attachment Housings
Volume:28, Number: 2, Page: 138-143, 2018

İmplant Destekli Overdenture Protezlere Tutucu Parçaların Sabitlenmesinde Kullanılan Beş Farklı Materyalin Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 138-143, 2018

Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa ÖZARSLAN, Doç. Dr. U.Şebnem BÜYAKKAPLAN, Dr. Dt. Nurullah TÜRKER, Dr. Dt. Özlem ÜSTÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Özlem Üstün1.pdf 

Farklı Sagittal İskeletsel İlişkiye Sahip Pediatrik Ortodontik Bireylerde Frontal Sinüs Boyutlarının İncelenmesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 144-149, 2018

Evaluation of Frontal Sinus Dimension in Different Sagittal Skeletal Relationship of Pediatric Orthodontic Subjects
Volume:28, Number: 2, Page: 144-149, 2018

Dr. Öğr. Üyesi S. Kutalmış BÜYÜK, Arş. Gör. Ahmet KARAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞİMŞEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Hüseyin Şimşek1.pdf 

Effect of Different Surface Treatment on Bond Strength of Resin Cement to Zirconium and Leucite-Reinforced Glass Ceramic
Volume:28, Number: 2, Page: 150-156, 2018

Zirkonyum ve Lösitle Güçlendirilmiş Cam Seramiklerin Rezin Simanla Bağlanma Dayanımına Farklı Yüzey İşlemlerinin Etkisi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 150-156, 2018

Dr. Öğr. Üyesi S. Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Hatice Özdemir1.pdf 

Menstrual Dönemde ve Öncesinde Temporomandibular Eklem, Baş-Boyun, Yüz-Kulak Bölgesi Ağrılarının Görülme Sıklığının Araştırılması: Pilot Çalışma
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 157-161, 2018

The İncidence of Pain in The Temporomandibular Joint, Head-Neck Region and Face-Ear Region Before And During Menstrual Period: A Pilot Study
Volume:28, Number: 2, Page: 157-161, 2018

Dr. Öğr. Üyesi C. Neslihan EROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Serap KESKİN TUNÇ, Öğr Gör Sadi ELASAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. C.Neslihan Eroğlu1.pdf 

Farklı Konsantrasyonlarda Kullanılan Fıtık Asit Solüsyonlarının Kök Kanal Dentin Mikrosertliği Üzerindeki Etkileri
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 162-168, 2018

Effect of Different Concentrations of Phytic Acid Solutions on Root Canal Dentine Microhardness
Volume:28, Number: 2, Page: 162-168, 2018

Dr. Dt. Mehmet KALÇAY, Prof. Dr. Ali Cemal TINAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Mehmet Kalçay1.pdf 

Incidence of Mandibular and Maxillary Impacted Canines Transmigration: A Retrospective Study
Volume:28, Number: 2, Page: 169-173, 2018

Alt ve Üst Çenedeki Gömülü Kaninlerin Transmigrasyon İnsidansı:Retrospektif Bir Çalışma
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 169-173, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Dilek MENZİLETOĞLU, Prof. Dr Bozkurt Kubilay IŞIK, Dr. Öğr. Üyesi Alparslan ESEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Dilek Menziletoğlu1.pdf 

Farklı Dental İmplantların Başarı Oranlarının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 174-181, 2018

Retrospectıve Evaluation of the Success Rates of Different Dental Implants
Volume:28, Number: 2, Page: 174-181, 2018


Arş. Gör. Dt. Emine ADALI, Arş. Gör. Dt. Meltem Özden YÜCE, Prof. Dr. Tayfun GÜNBAY, Arş. Gör. Dt. Gözde ÇIPLAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Emine Adalı1.pdf 

Beyaz Önlük Korkusu Gerçek mi?
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 182-187, 2018

Is Fear of Whıte Coat Real?
Volume:28, Number: 2, Page: 182-187, 2018


Dr. Gizem İNAN,Dr. Prof. Dr. Tezer ULUSU, Dr. Ahmet COŞKUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Gizem İnan1.pdf 

Primer Stabilizasyon Olan ve Olmayan İmplantlarda Kemik İmplant Kaynaşmasının Biyomekanik İncelenmesi: İn Vivo Bir Çalışma
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 188-193, 2018

Biomechanic Evaluation of The Bone Implant Connection of The Primary And Non-Primary Stabilized Titanium Implants: An in Vıvo Study
Volume:28, Number: 2, Page: 188-193, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Serkan DÜNDAR, Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKMAK, Doç. Dr. Murat Yavuz SOLMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Serkan Dündar1.pdf 

Distinguishing Hard And Soft Tissue Facial Morphology Among Class I And Class III Children: A Cephalometric Assessment
Volume:28, Number: 2, Page: 194-198, 2018

Sınıf I ve Sınıf III İlşkili Çocuklardaki Sert ve Yumuşak Doku Yüz Morfolojisi Farklılıkları: Sefalometrik İnceleme
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 194-198, 2018

Prof. Dr. Nihat KILIÇ, Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY, Uzm.Dr. Gülhan ÇATAL, Doç. Dr. Mevlüt ÇELIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Nihat Kılıç.pdf 

Waveone, Reciproc ve Twisted File Adaptive Döner Sistem Eğelerin Çift Kurvatürlü (S-Şekilli) Kanallarda Döngüsel Yorulma Dirençlerinin Karşılaştırılması
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 199-203, 2018

Comparison of The Cyclic Fatigue Resistance of Waveone, Reciproc and Twisted File Adaptive Files İn Canals With a Double Curvature (S-Shaped)
Volume:28, Number: 2, Page: 199-203, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ADIGÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Pelin TÜFENKÇİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Mehmet Adıgüzel.pdf 

Üniversal Adezivlerin Mineye Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 204-209, 2018

Evaluation of Enamel Bond Stength of Universal Adhesives
Volume:28, Number: 2, Page: 204-209, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARADAŞ, Arş. Gör Ömer HATİPOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Sabit Melih ATEŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Muhammet Karadaş.pdf 

Ankara’daki engelliler okullarına devam eden bir grup öğrencinin ağız ve diş sağlığı durumu
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 210-215, 2018

The Status of Oral Health of Disabled Children Attending Special Schools in Ankara
Volume:28, Number: 2, Page: 210-215, 2018

Dr. Uzay KOÇ VURAL, Dt. Münevver ŞENER, Dt. Nihal TAŞ, Dt. Ece MERAL, Dt. Neslihan ÖZDEMİR, Dt. Ezgihan ARSLAN, Prof. Dr. A. Rüya YAZICI, Prof. Dr. Nuray ATTAR, Prof. Dr. Filiz YALÇIN ÇAKIR, Prof. Dr. Meryem TEKÇİÇEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Uzay Koç Vural1.pdf 

An Assessment of Success of Dental Implants Placed with Immediate and Standard Methods in Periodontally Compromised Patients
Volume:28, Number: 2, Page: 216-221, 2018

Periodontal Olarak Problemli Hastalarda İmmediyat ve Standart Yöntemlerle Yerleştirilen Dental İmplantların Başarısının Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 216-221, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KILINÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN, Arş Gör. Mehmet Zahit BAŞ, Prof. Dr. Ümit ERTAŞ, Prof. Dr. Ertunç DAYI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Adnan Kılınç1.pdf 

The Impact of Hypodontia on Oral Health-Related Quality of Life
Volume:28, Number: 2, Page: 222-227, 2018

Hipodontinin Ağız Diş Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 222-227, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Sultan KELEŞ, Arş. Gör. Dt. Hülya YILMAZ, Arş. Gör. Dt. Sıla YILMAZ, Doç. Dr. Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU, Prof. Dr. Filiz ABACIGİL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Sultan Keleş1.pdf 

Lokalize Dişeti Çekilmesi Tedavisinde Koronale Kaydırılan Flep ve Trombositten Zengin Fibrin İle Koronale Kaydırılan Flep ve Subepitelyal Bağ Dokusu Greftinin Karşılaştırılması: Bir Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 228-232, 2018

The Comparison of Coronally Advanced Flap with Platelet Rich Fibrin and Coronally Advanced Flap With Subepithelial Connective Tissue Graft in The Treatment of Localized Gingival Recession: A Case Report
Volume:28, Number: 2, Page: 228-232, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özay USLU, Dr. Öğr. Üyesi Serkan DÜNDAR, Doç. Dr. Abubekir ELTAS
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. M.Özay Uslu1.pdf 

Süt ve Daimi Dişlerde Sürme Problemleri: 4 Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 133-137, 2018

Eruption Problems in The Primary and Permanent Teeth: 4 Case Report
Volume:28, Number: 2, Page: 133-137, 2018

Prof.Dr. Neşe AKAL, Dr. Zeynep YILMAZ, Doç. Dr. Mehmet BANİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18 - N.Akal.pdf 

Oral Skuamöz Hücreli Karsinom: 3 Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 239-244, 2018

Oral Squamous Cell Carcinoma: 3 Case Report and Review of Literature
Volume:28, Number: 2, Page: 239-244, 2018

Dr. Berceste POLAT AKMANSOY, Prof. Dr. Filiz NAMDAR PEKİNER, Dt.Merve DÖNMEZ ŞAKIR, Prof. Dr.Canan ALATLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Filiz Namdar Pekiner1.pdf 

İki Kök ve İki Kanala Sahip Mandibular Kanin: İki Olgu Raporu
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 245-248, 2018

Mandibular Canıne Havıig two Root and two Canals: two Case Reports
Volume:28, Number: 2, Page: 245-248, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha UĞUR, Doç. Dr. Kerem Engin AKPINAR, Dr. Öğr. Üyesi Demet ALTUNBAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Demet Altunbaş1.pdf 

Ağız Açıklığı Kısıtlı Hastada Parçalı Ölçü Yöntemi İle Bölümlü İskelet Protez Yapımı: Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 249-252, 2018

Sectional Impression Technique to Make Removable Partial Dentures for Patient with Limited Mouth Opening: Case Report
Volume:28, Number: 2, Page: 249-252, 2018

Dok. Ögr. Esra BİLGİ ÖZYETİM, Doç. Dr. Altuğ ÇİLİNGİR, Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Esra Bilgi özyetim1.pdf 

Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 253-262, 2018

Dentin Hypersensitivity Diagnosis and Treatment Methods
Volume:28, Number: 2, Page: 253-262, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZYURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Esra Özyurt1.pdf 

Monolitik Zirkonya Seramik Sistemlerinin Üretim Tipleri ile Aşınma, Optik ve Estetik Özellikleri
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 263-270, 2018

Production Types of Monolithic Zirconia Ceramic Systems with Wear Resistance, Optical and Aestethic Properties
Volume:28, Number: 2, Page: 263-270, 2018

Doç. Dr. Rukiye DURKAN, Uzm. Dt. Gonca DESTE, Uzm. Dt. Hatice ŞİMŞEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Rukiye durkan1.pdf 

Manyetik Rezonans Görüntülemenin Diş Hekimliğinde Kullanımı ve Dental Materyallere Etkileri
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 271-276, 2018

Magnetic Resonance Imaging in Dentistry and its Effect on Dental Materials
Volume:28, Number: 2, Page: 271-276, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Tahir KARAMAN , Dr. Öğr. Üyesi Bekir EŞER, Dr. Öğr. Üyesi Sedat GÜVEN , Dr. Öğr. Üyesi Tuba TALO YILDIRIM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Tahir Karaman1.pdf 

Tat Duyu Bozukluklarına Genel Bakış
Cilt:28, Sayı: 2, Sayfa: 277-283, 2018

The Overvıew to Taste Sensory Dısorders
Volume:28, Number: 2, Page: 277-283, 2018

Arş. Gör. Dt. Elif KURTULDU, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Arş. Gör. Dt. Gözde DERİNDAĞ,Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Özkan Miloğlu1.pdf 

Hibrit Silika İlavesinin Akrilik Kaide Materyalinin Mekanik Özelliklerine Etkisi
Effect of Hybrid Silica Incorporation on The Mechanical Properties of Denture Base Acrylic Resin

(NOT: 33-38. Sayfalar arasında yayınlanan Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇEVİK’e ait : Hibrit Silika İlavesinin Akrilik Kaide Materyalinin Mekanik Özelliklerine Etkisi başlıklı makale sehven yanlış basılmıştır (Online olarak yüklenen baskılar doğru olarak yüklenmiştir). İlgili makalenin düzeltilmiş basımını, Dergimizin Yıl: 2018, Cilt: 28, Sayı: 2. Sayısı, Nisan 2018 tarihli 284 sayfa no’dan sonra kendi sayfa numarası ile basılmıştır.)


Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇEVİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Pınar Çevik1.pdf 

2018, CİLT 28, SAYI 2 KAPAK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. 2018 cilt 28 sayı 2,kapak.pdf 

2018, CİLT 28, SAYI 2 İÇİNDEKİER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. 2018 cilt 28 sayı 2 ,içindekiler.pdf 

2018, CİLT 28, SAYI 2 HAKEM LİSTESİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4.2018 cilt 28 sayı 2 1, hakem 1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |