English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2018 > 2018-3
2018-3
Profilaktik Pat Ve Beyazlatma Uygulamasının Farklı Kompozit Rezinlerin Mikrosertlikleri Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 285-291, 2018

The Influence of Prophylactic Paste and Bleaching on The Microhardness of Different Composite Resins
Volume:28, Number: 3, Page: 285-291, 2018


Arş. Gör. Fatma Dilşad ÖZ, Dr. Ceren Özge BİÇER, Prof. Dr. Nuray ATTAR, Prof. Dr. Yonca KORKMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1.Dilşad Öz+.pdf 

6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Diş Hekiminin Dış Görünüşünün Dental Korku ve Diş Çürüğü ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 292-304, 2018

Evaluation of the Effect of Dentists' Appearance Related With Dental Fear and Caries Status in 6-12 Years Old Children
Volume:28, Number: 3, Page: 292-304, 2018

Arş. Gör. Özge YAHYAOĞLU, Doç. Dr. Özgül BAYGIN, Arş. Gör. Görkem YAHYAOĞLU,Doç. Dr. Tamer TÜZÜNER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Özgül Baygın+.pdf 

Trikalsiyum Silikat İçerikli Farklı Endodontik Materyalin Sebep Olduğu Koronal Diş Renklenmesinin Spektrofotometrik Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 305-311, 2018

In Vitro Spectrophotometric Analysis of Coronal Tooth Discoloration Induced by Three Different Tricalcium Silicate Based Endodontic Materials
Volume:28, Number: 3, Page: 305-311, 2018

Arş. Gör. Funda YILMAZ, Prof. Dr. Aylin KALAYCI, Arş. Gör. Dt. Melis ALAV
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Funda Yılmaz+.pdf 

Kitosan Taşıyıcılı Beyazlatma Ajanının Diş Renk Değişimine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 312-316, 2018

Effect of Bleaching Agent Incorporated Chitosan on Tooth Color Change
Volume:28, Number: 3, Page: 312-316, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Samet TOSUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Samet Tosun+.pdf 

Okul Çağındaki Amatör Sporcularda Beslenme Alışkanlıkları ve Erozyon İlişkisi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 317-325, 2018

Dietary Habits and Erosıon Among School-Age Amateur Athletes
Volume:28, Number: 3, Page: 317-325, 2018Dr. Öğr. Üyesi Figen EREN GİRAY, Dr. Öğr. Üyesi Eda HAZNEDAROĞLU, Dr. Aysun GARAN, Prof. Dr. Serap AKYÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Figen Eren Giray+.pdf 

The Stress Distribution Evaluation of two Different Post Types Which Used in Anterior Teeth With Complicated Crown-Root Fracture: A Finite Element Analysis Method
Volume:28, Number: 3, Page: 326-332, 2018

Komplike Kron-Kök Kırığı Oluşmuş Ön Grup Dişlerde Kullanılan İki Farklı Post Tipinin Stres Dağılımının Değerlendıirilmesi: Sonlu Element Analiz Yöntemi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 326-332, 2018

Dr. Abdullah Emre KARAALİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sinan DOĞAN, Dr. Ayşe GÜNAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Mehmet Sinan Doğan+.pdf 

Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Sistemik Durumlarının Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 333-340, 2018

The Evaluation of Systemic Conditions of a Group of Individuals Who Attended to a Dentistry Faculty
Volume:28, Number: 3, Page: 333-340, 2018

Doç. Dr. Emin Murat CANGER, Arş. Gör. Dt. Fatma AVCI, Araş. Gör. Dt. Şifa TATLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. E. Murat Canger+.pdf 

Effects of Different Concentrations of Phytic Acid on Smear Layer Removal and Erosion
Volume:28, Number: 3, Page: 341-347, 2018

Farklı Konsantrasyonlarda Kullanılan Fitik Asit Solüsyonlarının Smear Tabakasının Uzaklaştırılması ve Dentin Erozyonu Üzerindeki Etkileri
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 341-347, 2018

Dr. Dt. Mehmet KALÇAY, Prof. Dr. Ali Cemal TINAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

Mehmet Kalcay.pdf 

Cinnamomum Zeylanicum ve Acmella Oleracea Uçucu Yağlarının Antifungal ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 348-352, 2018

Determination of Antifungal and Antibacterial
Activity of Cinnamomum Zeylanicum and Acmella Oleracea Essential Oils
Volume:28, Number: 3, Page: 348-352, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Meryem YEŞİL, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Araş. Gör. M. Muharrem ÖZCAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Zeynep Yeşil Duymuş+.pdf 

Nazotrakeal Entübasyon Deneyimlerimiz
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 353-357, 2018

Our Experince With Nasotracheal Intubation
Volume:28, Number: 3, Page: 353-357, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hande ARPACI, Prof. Dr. Berrin IŞIK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. A. Hande Arpacı+.pdf 

Yaş ve Cinsiyete Göre Maksiller Santral Diş Rengi Dağılımının Spektrofotometre ile Ölçülmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 358-364, 2018

Evaluation of the Maxillary Central Incisor Tooth Color Distribution According to Age and Gender With Spectrophotometer
Volume:28, Number: 3, Page: 358-364, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Tahir KARAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp ALTINTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Bekir EŞER, Dr. Öğr. Üyesi Tuba TALO YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Alihan BOZOĞLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Tahir Karaman+.pdf 

Estetik Restoratif Cad/Cam Materyallerin Translüsensi ve Renk Stabilitesinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 365-370, 2018

Evaluation of Translucency and Color Stability of Esthetic CAD/CAM Restorative Materials
Volume:28, Number: 3, Page: 365-370, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Işıl SARIKAYA, Dt. Ceyda GÜLEÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Işıl Sarıkaya+.pdf 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin İki Farklı Yöntemle Analizi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 371-376, 2018

Analyzes of Learning Styles in Dental Faculty Students with Two Different Methods
Volume:28, Number: 3, Page: 371-376, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. A. Büyükdere.pdf 

Akrilik Rezin Dişlerin Farklı Kaide Materyallerine Bağlanma Dayanımlarının İncelenmesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 377-384, 2018

Evaluation the Bond Strength of Acrylic Resin Denture Teeth to Different Base Materials
Volume:28, Number: 3, Page: 377-384, 2018

Arş. Gör. Dt. Merve KÖSEOĞLU, Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Arş. Gör. Dt. Özlem ÖZBAYRAM, Arş. Gör. Dt. Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Merve Köseoğlu+.pdf 

Monolitik Zirkonya Seramik Kullanılarak Sabit Dental Rehabilitasyon: Klinik Vaka Raporu
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 385-390, 2018

Fixed Dental Rehabilitation Using Monolithic Zirconia Ceramic: A Clinical Case Report
Volume:28, Number: 3, Page: 385-390, 2018

Doç. Dr. Rukiye DURKAN, Dr. Öğr. Üyesi Gonca DESTE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Rukiye Durkan+.pdf 

Eagle Syndrome: Report of a Case and aReview of Literature
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 391-395, 2018

Eagle Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi
Volume:28, Number: 3, Page: 391-395, 2018Dt. Ayşenur YILDIZ, Dt. Berceste POLAT AKMANSOY, Prof. Dr. Filiz NAMDAR PEKİNER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Filiz Namdar Pekiner+.pdf 

Removal of Displaced Metallic Foreign Bodies From Maxillary Sinus: Two Cases
Volume:28, Number: 3, Page: 396-399, 2018

Maksiller Sinüse Kaçan Metalik Yabancı Cisimlerin Çıkartılması: İki Vaka Raporu
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 396-399, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Sercan KÜÇÜKKURT, Dr. Dt. Hüseyin Can TÜKEL, Dr. Dt. Murat ÖZLE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Sercan Küçükkurt+.pdf 

Radyografik Olarak Odontojenik Tümörü Taklit Eden Sinüs Mukoseli ve Sinüs Lifte Hazırlık Prosedürü: Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 400-404, 2018

A Sinus Mucocel Radiographically Mimicking an Odontogenic Neoplasm and Preparation of Sinus Lift Procedure: Case Report
Volume:28, Number: 3, Page: 400-404, 2018

Uzm. Dt. Nazan KOÇAK, Prof. Dr. Pelin GÜNERİ, Prof. Dr. Uğur TEKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Nazan Koçak+.pdf 

Oral Malign Melanom’un Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Maksiller Defektin Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 405-409, 2018

The Prosthetic Treatment of Maxillary Defect Resulting in Resection of Oral Malignant Melanom: Case Report
Volume:28, Number: 3, Page: 405-409, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Hatice Özdemir+.pdf 

Salvadora Persica-Misvak ve Ağız Sağlığına Etkileri: Derleme
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 410-414, 2018

Salvadora Persica Misvak and its Effects on Oral Health: A Review
Volume:28, Number: 3, Page: 410-414, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Kübra TÖRENEK, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Selin YEŞİLTEPE, Arş. Gör. Dt. İrfan SARICA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Özkan Miloğlu+.pdf 

Diyabetli Hastalarda Ortodontik Tedavi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 415-420, 2018

Orthodontic Treatment in Patients with Diabetes Mellitus
Volume:28, Number: 3, Page: 415-420, 2018

Dr. Dt. Özge USLU AKÇAM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Özge Uslu Akçam+.pdf 

Çocuklarda Diş Çürükleri ve Restorasyonların Periodontal Sağlıkla İlişkisi: Bir Literatür Derlemesi
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 421-428, 2018

The Relationship Between Periodontal Health and Dental Caries/Restoration in Children: A Review of the Literature
Volume:28, Number: 3, Page: 421-428, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm DURUK, Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Gülsüm Duruk+.pdf 

İmplant Tedavisinde Diagnostik Görüntüleme Tekniklerine Bağlı Komplikasyonlar
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 429-442, 2018

Complications related to Diagnostic Imaging Techniques in Implant Treatment
Volume:28, Number: 3, Page: 429-442, 2018

Prof. Dr. Gülfem ERGÜN, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞAHİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Zeynep Şahin+.pdf 

Self-Etch Adeziv Sistemlerin Genel Monomer Yapısı
Cilt:28, Sayı: 3, Sayfa: 443-449, 2018

General Monomer Structure of Self-Etch Adhesive Systems
Volume:28, Number: 3, Page: 443-449, 2018

Doç. Dr. Neslihan TEKÇE, Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ, Doç. Dr. Safa TUNCER, Arş. Gör. Dilan KARA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Neslihan Tekçe+.pdf 

2018 YIL, 28 CİLT, 3 SAYI
KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20181024161811.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |