English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2018 > 2018-4
2018-4
Dijital Panoramik Görüntülerde Uzamış Stiloid Proses Prevalansı ve Stiloid Proses Uzunluğunun Yaş ve Cinsiyetlere Göre Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 451-456, 2018

The Prevalance of Elongated Styloıd Process in
Digital Panoramic Images and Evaluation of Styloıd Process Lenght According to Genders and Age Groups
Volume:28, Number: 4, Page: 451-456, 2018

Doç. Dr. Melda MISIRLIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahit ADIŞEN, Arş. Gör. Dt. Kubilay BARIŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1.M. Zahid Adışen+.pdf 

Pubertal Büyüme Atılımı Evrelerinin Belirlenmesinde Servikal Vertebra Maturasyonlarının Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 457-461, 2018

Assessment of Cervical Vertebra Maturation in the Determination of Pubertal Growth Spurt Phases
Volume:28, Number: 4, Page: 457-461, 2018

Uzm. Dt. Mehmet UĞURLU, Prof. Dr. İsmail CEYLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Mehmet Uğurlu+.pdf 

Farklı Zaman Periyotları ile Uygulanan Gece Koruyuculu Vital Beyazlatma Ajanının Giomer Restoratiflerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 462-468, 2018

The Effect of Night-Guard Vital Bleaching Agent With Different Timing Periods on Surface Roughness of Giomer Restoratives
Volume:28, Number: 4, Page: 462-468, 2018

Arş. Gör. Dt. Dilan KARA, Doç. Dr. Neslihan TEKÇE, Arş. Gör. Dt. Aslıhan KOÇAK, Prof. Dr. Emre ÖZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Neslihan Tekce+.pdf 

Silikon Esaslı Yumuşak Astar Materyallerinde Bekletme Sürelerinin Sertlik Ve Su Emilimi Üzerine Etkisi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 469-474, 2018

The Effect of Storage Times on the Hardness and Water Sorption in Silicone-Based Soft Lining Materials
Volume:28, Number: 4, Page: 469-474, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Faik TUĞUT, Dr. Öğr. Üyesi M.Emre COŞKUN, Dr. Öğr. Üyesi Türker AKAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Faik Tuğut+.pdf 

Diş Hekimlerinin Spor Diş Hekimliğinde Travma Ve Koruyucu Yöntemler Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 475-481, 2018

Evaluation of Knowledge of Dentists About Trauma and Preventive Methods in Sports Dentistry
Volume:28, Number: 4, Page: 475-481, 2018

Dok. Öğr. Dt. Merve BAYRAKLI, Dt. Orçun Doğuş BOZKURT, Araş. Gör. Dr Yelda KASIMOĞLU, Dr. Derya TABAKÇILAR, Prof. Dr. Elif Bahar TUNA-İNCE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Merve Bayraklı+.pdf 

Akışkan Özellikli İki Restoratif Materyalin Led Işık Kaynağı ile Polimerizasyonu Sırasında Oluşan Isı Değişiminin Karşılaştırılması
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 482-486, 2018

Comparison of Temperature Change of two Flowable Restorative Materials During Polymerization With Led Light Curing Unit
Volume:28, Number: 4, Page: 482-486, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Didem ÖNER ÖZDAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Sevgi ZORLU, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kıymet KARATABAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Pınar Kıymet Karataban+.pdf 

The Effect of QMix Solution in the Removal of Calcium Hydroxide From Artificially Created Grooves
Volume:28, Number: 4, Page: 487-491, 2018

Yapay Olarak Oluşturulmuş Oluklardan Kalsiyum Hidroksitin Uzaklaştırılmasında QMix Solüsyonunun Etkinliği
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 487-491, 2018

Doç. Dr. Ertuğrul KARATAŞ, Doç. Dr. Hakan ARSLAN, Arş. Gör. Dt. Ahmet Demirhan UYGUN, Arş. Gör. Dt. Eyüp Candaş GÜNDOĞDU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Ertuğrul Karataş+.pdf 

Relationship Between Handedness and Postoperative Complications in Surgical Removal of Impacted Mandibular Third Molars
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 492-497, 2018

Mandibular Gömülü 3. Molar Cerrahi Çekim Sonrası Komplikasyonlar ve El Tercihi Arasındaki İlişki
Volume:28, Number: 4, Page: 492-497, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Utkan Kamil AKYOL, Dt. Neziha KEÇECİOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. U. Kamil Akyol+.pdf 

Hibrit CAD/CAM Materyallerinin Fiziksel ve Optik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 498-503, 2018

Evaluation of Physical and Optical Properties of Hybrid CAD/CAM Materials
Volume:28, Number: 4, Page: 498-503, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KURT, Arş. Gör. Dt. Gözde ÇELİK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Ayşegül Kurt+.pdf 

Tam Protez Kullanmaya Başlayan Hastaların Hayat Kalitesinin Ve Çiğneme Etkinliğinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 504-510, 2018

Assesment of Life Quality and Chewing Efficiency of Patients Using Complete Prosthesis
Volume:28, Number: 4, Page: 504-510, 2018


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOÇAK BÜYÜKDERE, Dr. Öğr. Üyesi Kübra DEĞİRMENCİ, Dr. Bahar ODABAŞI ÖZGÜR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Ayşe Koçak Büyükdere+.pdf 

Evaluation of Mechanical and Fluoride Release Properties of a Bioactive Glass Added Glass Ionomer Based Fissure Sealant
Volume:28, Number: 4, Page: 511-517, 2018

Biyoaktif Cam İlave Edilmiş Cam İyonomer Esaslı Fissür Örtücünün Mekanik ve Florid Salınım Özelliklerinin Araştırılması
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 511-517, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Emre KORKUT, Dr. Öğr. Üyesi Murat S. BOTSALI, Prof. Dr. Yağmur ŞENER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Emre Korkut+.pdf 

Evaluation of Stress Distribution of Different Restorative Materials in Class V Cavities
Volume:28, Number: 4, Page: 518-523, 2018

Sınıf V Kavitelerde Farklı Restoratif Materyallerin Stres Dağılımının Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 518-523, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami GÜLER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Mehmet Sami Güler+.pdf 

Kalsiyum Hidroksit Ve Klorheksidin Jel/Kalsiyum Hidroksit Kanal İçi Medikamanlarının Farklı İrrigasyon Aktivasyon Yöntemleri İle Kök Kanalından Uzaklaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 524-533, 2018

An Efficacy Evaluation of Different Irrigation Activation Solutions for Removal of Calcium Hydroxide and Chlorhexidine Gel/Calcium Hydroxide Combination Paste From Root Canal Systems
Volume:28, Number: 4, Page: 524-533, 2018


Dr. Öğretim Üyesi İsmail UZUN, Dr. Özgür Soysal ÖZDEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. İsmail Uzun+.pdf 

Birinci Ve İkinci Molar Dişlerin Furkasyon Bölgelerindeki Mine İncisi Prevelansının İncelenmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 534-538, 2018

Prevalence of Enamel Pearls in Furcation Area of First and Second Molar Teeth
Volume:28, Number: 4, Page: 534-538, 2018

Dt. Denizhan KARA, Arş. Gör. Dr. Fatma KARACAOĞLU, Prof. Dr. Murat AKKAYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Denizhan Kara+.pdf 

Gümüş Zeolit İlave Edilen Akrilik Rezinlerin Eğilme Dayanımlarının İn-Vitro Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 539-544, 2018

In-Vitro Evaluation of Flexural Strengths of Acrylic Resins Incorporated Silver Zeolite
Volume:28, Number: 4, Page: 539-544, 2018

Dr. Sema MURAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Sema Murat+.pdf 

Basamak Tipi Ve Koniklik Açısının Lityum Disilikat Cam Seramiklerin Baskı Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 545-552, 2018

Evaluation of the Effect of Marginal Design and Taper Angle on the Fracture Strength of Lithium Disilicate Glass Ceramics
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 545-552, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDEMİR, Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Hatice Özdemir+.pdf 

KIBT ile Tesadüfen Bulunan Parsiyel Empty Sella Tanısı: İki Vaka Raporu
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 553-556, 2018

Incidental Diagnosis of Partial Empty Sella on CBCT: Two Case Reports
Volume:28, Number: 4, Page: 553-556, 2018

Doç. Dr. Hakan EREN, Doç. Dr. Mehmet Eray KOLSUZ, Prof. Dr. Kaan ORHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Hakan Eren+.pdf 

Nikel Allerjisiyle İlişkili Periodontitis: Bir Olgu Sunumu
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 557-560, 2018

Periodontitis Associated with Nickel Allergy: A Case Report
Volume:28, Number: 4, Page: 557-560, 2018

Arş. Gör. Dr. Pedram NEMATİ ATTAR, Arş. Gör. Dr. Fatma KARACAOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Fatma Karacaoğlu+.pdf 

Management Of Tooth Extrusion As A Complication Due To Intermaxillary Fixation: Two Case Reports
Volume:28, Number: 4, Page: 561-564, 2018

İntermaksiller Fiksasyona Bağlı Bir Komplikasyon Olan Diş Ekstrüzyonun Tedavisi: İki Vaka Raporu
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 561-564, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YALÇIN, Prof. Dr. Ümit ERTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mert ATAOL, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UĞURLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Ertan Yalçın+.pdf 

Geminasyonu Olan Santral Kesici Dişin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu
Volume:28, Number: 4, Page: 565-569, 2018

The Multidiciplinary Treatment of a Geminated Central Tooth: A Case Report
Volume:28, Number: 4, Page: 565-569, 2018

Arş.Gör.Dt. Adnan Ege KÖSELER, Dr. Öğr. Üyesi Serkan SARIDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Emre YAPRAK, Arş.Gör.Dt. Naime Nur SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Adnan Ege Köseler.pdf 

Rehabilitation of Maxillectomy Case With Conventional Retained Obturator Prosthesis: A Case Report
Volume:28, Number: 4, Page: 570-573, 2018

Maksiller Rezeksiyonun Geleneksel Tutuculu Obturatör ile Rehabilitasyonu: Vaka Raporu
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 570-573, 2018


Arş. Gör. Dr. Muhammet KARCI, Dr. Öğr. Üyesi Necla DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Muhammet Karcı+.pdf 

Romatizmal Hastalıklar ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 574-582, 2018

Rheumatic Diseases and Dentist Approach
Volume:28, Number: 4, Page: 574-582, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Selin YEŞİLTEPE, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dt. İrfan SARICA, Dr. Öğr. Üyesi Kübra TÖRENEK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Özkan Miloğlu+.pdf 

Gülümseme Estetiğinin Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 583-591, 2018

Evaluation of Smile Esthetics
Volume:28, Number: 4, Page: 583-591, 2018


Arş. Gör. Dt. Ekrem ORAL, Prof. Dr. İbrahim YAVUZ, Arş. Gör. Dt. Osman YILDIZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 23. Ekrem Oral+.pdf

Güncel Nanoseramik ve Hibrit CAD/CAM Materyalleri
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 592-598, 2018

Current Nanoceramic and Hybrid CAD/CAM Materials
Volume:28, Number: 4, Page: 592-598, 2018

Dt. Hamiyet KILINÇ, Doç. Dr. Sedanur TURGUT, Dr. Öğr. Gör. Elif AYDOĞAN AYAZ,Prof. Dr. Bora BAĞIŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Hamiyet Kılınç+.pdf 

Çocuk Diş Hekimliğinde Diş Hekimi Kaygı ve Korkusunun Değerlendirilmesi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 599-609, 2018

Evaluation of Dental Anxiety and Fear in Pediatric Dentistry
Volume:28, Number: 4, Page: 599-609, 2018

Arş. Gör. Özge YAHYAOĞLU, Doç. Dr. Özgül BAYGIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Özgül Baygın+.pdf 

6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Daimi Birinci Büyük Azı Dişlerin Önemi Ve Değerlendirilmesi – Derleme/
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 610-619, 2018

Importance and Evaluation of Permanent First Molar Teeth for Children in 6-12 Age Group – Review
Volume:28, Number: 4, Page: 610-619, 2018

Dr. Sacide DUMAN, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm DURUK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Sacide Duman+.pdf 

Kök Kanal Şekillendirilmesinde Rehber Yol Oluşturmanın Önemi
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 620-624, 2018

Importance of a Creating Glide Path on Root Canal Preparation
Volume:28, Number: 4, Page: 620-624, 2018

Dr. Öğr. Üyesi Damla ÖZSU KIRICI, Prof. Dr. K. Meltem ÇOLAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

27. Damla Kırcı+.pdf 

Dental Seramiklerin Dayanıklılıklarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bükülme Dayanımı Testleri
Cilt:28, Sayı: 4, Sayfa: 625-628, 2018

The Flexural Strength Tests are Used in Evaluation the Resistance of Dental Ceramics
Volume:28, Number: 4, Page: 625-628, 2018

Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

28. Alper Özdoğan+.pdf 

YIL 2018, CİLT 28, SAYI 4
KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

Kapak ve İçindekiler.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |