English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2019 > 2019-1
2019-1
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak İnfraorbital Kanal Ve Sulkusun Retrospektif Olarak İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 1-6, 2019

Retrospective Morphometric Analysis of the Infraorbital Canal And İnfraorbital Sulcus With Cone Beam Computed Tomography
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 1-6, 2019


Prof. Dr. Saadettin DAĞISTAN, Doç. Dr. Özkan MİLOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ALTUN, Dr. Öğr. Üyesi Esma KARAPINAR UMAR, Dr. Öğr. Üyesi Talat EZMECİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Özkan Miloğlu1.pdf 

Üç Farklı Sıcaklıktaki İki Farklı Kök Kanal Patının Akıcılık Özelliğinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 7-11, 2019

Evaluation of the Flow Properties of two Different Root Canal Sealers With Three Different Temperatures
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 7-11, 2019

Dr.Öğr. Üyesi İrem ÇETİNKAYA, Prof.Dr. Emre BODRUMLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 2. İrem Çetinkaya1.pdf

Dezenfektan Kullanımının Elastomerik Ölçü Materyallerinin Boyutsal Stabilitesi Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 12-19, 2019

In Vitro Evaluation of the Effect of Disinfection Procedures on Dimensional Stability of Elastomeric Impression Materials
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 12-19, 2019

Uzm. Dt. Damla KARA, Dt. Burcu GÜNAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Damla Kara.pdf 

Thermal Conductivity of Different Composite Rezin Materials in Different Polymerization Times And Modes
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 20-25, 2019

Farklı Kompozit Rezin Materyallerin Farklı Kürleme Sürelerinde ve Modlarında Termal İletkenlikleri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 20-25, 2019

Dr. Özcan KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr. Ömer SAĞSÖZ, Doç. Dr. Nurcan Özakar İLDAY, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Özcan Karataş1.pdf 

Ağız İçi Tamir Yöntemlerinin Renk Açısından Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 26-32, 2019

Evaluation of Intraoral Repair Methods in Terms of Color
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 26-32, 2019


Dr. Öğr. Üyesi Emre TOKAR, Doç. Dr. Serdar POLAT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Emre Tokar1.pdf 

Diş Hekimi Kontrolünde Olmayan (OTC) Beyazlatma Ürünlerinin Genç Daimi Diş Minesinin Renk, Mikrosertlik, Yüzey Pürüzlülüğü ve Morfolojisine Etkileri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 33-43, 2019

Effects of Over The Counter Bleaching Products (OTC) on the Color, Mıcrohardness, Surface Roughness and Morphology of the Young Permanent Teeth Enamel
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 33-43, 2019Dr. Zeynep YILMAZ, Prof.Dr. Neşe AKAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Neşe Akal1.pdf 

Farklı Kimyasal Yapılara Sahip Diş Macunlarının Feldspatik Porselenin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 44-48, 2019

Effect of Different Chemical Composition Toothpastes on Surface Roughness of Feldspathic Porcelain
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 44-48, 2019


Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Uzm. Dt. Esra İNCESU,Uzm. Dt. Merve KÖSEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Shear Bond Strength of Composite and Compomer to Biodentine® Applied With Various Bonding Agents: An İn-Vitro Study
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 49-54, 2019

Biodentine’in® Çeşitli Bağlayıcı Ajanlarla Kompomer ve Kompozite Bağlanma Dayanımı: Bir İn-Vitro Çalışma
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 49-54, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sultan KELEŞ, Doç. Dr. Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Sultan Keleş1.pdf 

Radiographic Features of Supernumerary Teeth in the Southern Turkish Individuals
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 55-60, 2019

Güneyli Türk Bireylerde Süpernümerer Dişlerin Radyografik Özellikleri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 55-60, 2019

Arş. Gör. Dr. Hümeyra TERCANLI ALKIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Sevcihan GÜNEN YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Hümeyra Tercanlı Alkış1.pdf 

Fiziksel Şiddete Bağlı Mandibular Travma Görülme Sıklığı - 126 Hasta - 7 Yıllık Araştırma
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 61-65, 2019

Prevalence of Mandibular Trauma Resulting From Physical Violance - 126 Patients – A 7-Year Investigation
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 61-65, 2019

Dr. Öğr. Üyesi. Nazife Begüm KARAN, Dt.Hüseyin Ozan AKINCI, Dt.Ali GİZLİ, Prof.Dr. Ziver Ergün YÜCEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. N.Begüm Kara1.pdf 

Farklı Kök Kanal Patlarının Sitotoksisite Yönünden Karşılaştırılması
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 66-73, 2019

Comparision of Cytotoxicity o Different Root Canal Sealers
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 66-73, 2019

Arş. Gör. Dt. Meşkule ŞAHİN, Prof. Dr. Berna ASLAN, Arş. Gör. Dr. Dt. Funda YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Berna Aslan1.pdf 

Effect of Curing Units and Adhesion Strategies on Microleakage of Bulk-Fill Composites: an in Vitro Study
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 74-79, 2019
Işık Cihazları ve Adhezyon Startejilerinin Kütlesel Işıklanabilen Kompozitlerin Mikrosızıntıları Üzerine Etkileri: İn-Vitro Çalışma
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 74-79, 2019

Doç. Dr. Betul MEMIS ÖZGÜL, Uzm. Dt. G. Burcu BOSTANCI, Doç. Dr. R. Ebru TİRALİ, Prof. Dr. Sevi Burcak ÇEHRELİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Betül Memiş Özgü1.pdf 

Termomekanik Yaşlandırmanın Farklı Seramik Abutmentlara Sahip İmplantların Stabilitesine Etkisi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 80-88, 2019

Effect of Thermomechanical Aging on The Stability of Implants With Different Ceramic Abutments
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 80-88, 2019

Doç. Dr. Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Prof. Dr.Seçil KARAKOCA NEMLİ, Dt. Meral BAĞKUR, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOCACIKLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Merve Bankoğlu Güngör1.pdf 

Bifosfonat Kullanımına Bağlı Çene Kemiklerinde Görülen Osteonekroz Vakalarının Medikal ve Cerrahi Tedavileri Sonrası Uzun Dönem Takipleri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 89-97, 2019

Long Term Follow Up of Patients With Bisphosphonate Related Osteonecrosis of The Jaws After Medical and Surgical Treatment.
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 89-97, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Necip Fazıl ERDEM, Arş Gör. Zeynep GÜMÜŞER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. N. Fazıl Erdem1.pdf 

The Determination of Safe Zone for Horizontal Ramus Cut in Sagittal Split Ramus Osteotomy With Cone Beam Computed Tomography: A Retrospective Pilot Study
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 98-102, 2019

Sagittal Split Ramus Osteotomisinde Ramus Kesisi İçin Güvenilir Sınırların Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Belirlenmesi: Retrospektif Pilot Çalışma
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 98-102, 2019

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Şevki BAYRAKDAR, Dr. Öğr. Üyesi Elif BİLGİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. İ. Şevki Bayrakdar1.pdf 

Palatal Pyogenic Granuloma in a 5 Months Old Infant: A Rare Case Report
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 103-107, 2019

Nadir Görülen Bir Vaka Olarak 5 Aylık Bebekte Palatal Piyojenik Granuloma
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 103-107, 2019
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslı GÜÇLÜ, Arş. Gör. Zeynep IŞIK, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Emin DEMIRBAŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Zeynep Aslı Güçlü1.pdf 

Çoklu İdiyopatik Apikal Kök Rezorpsiyonu (Olgu Sunumu)
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 108-111, 2019

Multiple Idiopathic Apical Root Resorption (Case Report)
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 108-111, 2019

Arş. Gör. Dt. Katibe Tuğçe TEMUR, Arş. Gör. Dt. Ayfer ATAV ATEŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Katibe Tuğçe Temur1.pdf 

Kademeli Çok-Tabakalı/Çok Renkli Anatomik Kontur Zirkonya Seramik Sistemleri İle Sabit Dental Protez Uygulanması
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 112-116, 2019

Gradational Multilayered/Multicoloured Anatomic Contour Zirconia Ceramic Dental Prostheses Implification
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 112-116, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gonca DESTE, Doç. Dr. Rukiye DURKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Rukiye Durkan1.pdf 

Anterior Diastema Vakalarının Direk Kompozit Restorasyonla Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 117-120, 2019

Aesthetıc Rehabılıtatıon Of Anterıor Dıastema Cases Wıth Dırect Composıte Restoratıon: A Case Report
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 117-120, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Rabia BİLGİÇ, Nilgün AKGÜL, Uzm. Dt. Taner TOPAL, Uzm. Dt. Tuba KARAHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Rabia Bilgiç1.pdf 

İki Taraflı Alt Birinci Büyük Azı Dişi Eksikliğinin Geçici Hareketli Protez İle Tedavisi (Vaka Raporu)
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 121-123, 2019

Treatment Of Bilateral First Molar Missing By Temporary Removable Partial Denture (Case Report)
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 121-123, 2019

Uzm. Dt. Esra İNCESU, Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Alper Özdoğan1.pdf 

Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanılan Kavite Dezenfeksiyon Yöntemleri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 124-132, 2019

Cavity Disinfection Methods Used in Pediatric Dentistry
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 124-132, 2019

Dr. Öğr. Üyesi İpek ARSLAN, Doç.Dr.Özgül BAYGIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Özgül Baygın1.pdf 

Dental Dijital Görüntülemede Üçüncü Boyut
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 133-142, 2019

Third Dimension in Dental Digital Imaging
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 133-142, 2019

Dr. Selin ERGÜN, Prof. Dr. Pelin GÜNERİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Selin Ergün1.pdf 

Dijital Dental Fotoğrafçılık-II
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 143-149, 2019

Digital Dental Photograpy-II
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 143-149, 2019

Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Arş. Gör. Dt. Berkman ALBAYRAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Funda Bayındır1.pdf 


Sinir Yaralanmaları: Nedenleri, Teşhis Ve Tedavileri
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 150-159, 2019

Nerve Injuries: Causes, Diagnosis and Treatments
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 150-159, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sercan KÜÇÜKKURT, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Can TÜKEL, Dr. Dt. Murat ÖZLE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Sercan Küçükkurt1.pdf 

Tam-Ark İmplant-Destekli Monolitik Zirkonya Sabit Dental Protezler: Literatür Derlemesi
Cilt:29, Sayı: 1, Sayfa: 160-167, 2019

Complete-Arch Implant-Supported Monolithic Zirconia Fixed Dental Prostheses: A Systematic Review
Volume:29, Number: 1, Sayfa: 160-167, 2019

Doç. Dr. Rukiye DURKAN, Dr. Öğr. Üyesi Gonca DESTE, Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Rukiye Durkan1.pdf 

YIL: 2019; CİLT: 29; SAYI:1
KAPAK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. 2019 cilt 29 sayı 1,kapak.pdf 

YIL: 2019; CİLT: 29; SAYI:1
İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. 2019 cilt 29 sayı 1 ,içindekiler.pdf 

YIL: 2019; CİLT: 29; SAYI:1
HAKEM LİSTESİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. 2019 cilt 29 sayı 1, hakem 1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |