English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2019 > 2019-2
2019-2
Awareness and Use of Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) of Turkish Dentist
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 169-175, 2019

Türk Diş Hekimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) Kullanımı ve Farkındalığı
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 169-175, 2019Dr. Katibe Tuğçe TEMUR, Dr. Ömer HATİPOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Katibe Tuğçe Temu1.pdf 

İzmir İlindeki 6 Yaş Grubu Çocukların Ağız-Diş Sağlığı Durumlarının Değerlendirilmesi ve Önemli Çürük İndeksinin Önemi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 176-181, 2019

The Evaluatıon of Oral Health Status of 6-Year-Old Chıldren in Izmır and Sıgnıfıcance of the Sıgnıfıcant Carıes Index
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 176-181, 2019Dr. Öğr. Üyesi Berna KUTER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 2.Berna Kuter1.pdf

Effects of Two Different Periodontal Recall Programs on Oral Hygiene and Gingival Health of Patients Undergoing Fixed Orthodontic Treatment: A Year Follow Up
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 182-188, 2019

Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda İki Farklı Periodontal Takip Programının Oral Hijyen ve Dişeti Sağlığına Etkisi: Bir Yıllık Takip
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 182-188, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Filiz USLU, Dr. Dt. Tuba KÖSE, Doç. Dr. Oğuz KÖSE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Filiz Uslu1.pdf 

Hekim Adaylarının Ağız-Diş Sağlığı Alışkanlıkları ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 189-196, 2019

The Evaluation of Oral and Dental Health Habits and Knowledge Levels of the Medical Students
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 189-196, 2019


Uzm. Dr. Ali ARIKAN, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKAN , Uzm. Dr. Serhat PİRİNÇCİ, Prof. Dr. Filiz ABACIGİL, Dr. Öğr. Üyesi Sultan KELEŞ, Prof. Dr. Pınar OKYAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Gökhan Özkan1.pdf 

Periodontal Hastalık Geçmişi Olan Ve Periodontal Olarak Sağlıklı Bireylerde Yapılan İmplantların 29 Aylık Geriye Dönük Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 197-205, 2019

The Success Rates of Implants in Periodontally Compromised And Periodontally Healthy Patıents- A 29 Months Retrospective Evaluation
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 197-205, 2019

Dr. Dt. Işıl Damla ŞENER YAMANER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. I.Damla Şener Yamaner1.pdf 

Dişeti İltihaplı ve Periodontal Sağlıklı Bireylerde Tükürük Kortizol ve Algılanan Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 206-212, 2019

Evaluation of Salivary Cortisol Levels and Perceived Stress Levels in Gingivitis and Periodontal Healthy Individuals
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 206-212, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Özge GÖKTÜRK, Uzm. Dt. Fatma UÇAN YARKAÇ, Arş. Gör.Ferhat ÖZELÇİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Fatma Uçan Yarka1.pdf 

Farklı Hassasiyet Giderici Ajanların Tek Aşamalı Bir Self-Etch Adeziv Sistemin Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 213-219, 2019

The Effect of Different Desensitizing Agents on The Shear Bond Strength of a One-Step Self-Etch Adhesive System to Dentin
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 213-219, 2019


Dr. Öğr. Üyesi Keziban OLCAY, Dr. Öğr. Üyesi Tan Fırat EYÜBOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Keziban Olcay1.pdf 

Gelişimsel Mine Defektlerinin Tedavisinde Kullanılan Çeşitli Materyallerin Renk Maskeleme Etkinliğinin Görsel Ve Cihaz Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 220-228, 2019

Evaluation of Color Masking Effectiveness by Visual and Instrumental Methods of Various Materials Used in the Treatment of Developmental Enamel Defects
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 220-228, 2019

Uzm. Dt Mihriban Dudu Gizem GENÇER, Prof. Dr Zuhal KIRZIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. M.D.Gizem Gençer1.pdf 

Remineralization Agents on Early Stage of Caries Comparison With Different Diagnostic Methods and Evaluate Surface Hardness of Remineralization Area
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 229-237, 2019

Başlangıç Çürüklerinde Remineralize Edici Ajanların Etkisinin Çeşitli Diagnostik Yöntemlerle Karşılaştırılması ve Yüzey Sertliklerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 229-237, 2019

Uzm. Dt. Engin KARİPER, Doç. Dr. E. Gülşah GÖKTOLGA AKIN,Uzm. Dt. Oğuzhan ALICI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Oğuzhan Alıcı1.pdf 

Influence of Home And Office Bleaching Agents on Color and Translucency of Composite Resins
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 238-243, 2019

Kompozit Rezinlerin Renk ve Translüsentliğinde Ev ve Ofis Beyazlatma Ajanlarının Etkisi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 238-243, 2019

Doç. Dr. Muhammet KARADAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SAĞSÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Muhammed Karataş1.pdf 

Assessment of foramen magnum and clivus for estimation of age and gender using cone-beam CT
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 244-251, 2019

Yaş ve Cinsiyet Tayininde Foramen Magnum ve Klivusun Konik Işınlı BT Kullanımı ile Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 244-251, 2019

Dr. Seval BAYRAK, Dr. Duygu GÖLLER BULUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Seval Bayrak1.pdf 

Farklı Retrograd Dolgu Materyallerinin Apikal Dokular Üzerindeki İyileşmeye Etkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 252-258, 2019

The Effect of Different Retrograde Filling Materials on Periapical Tissue Healing: A Retrospective Study
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 252-258, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Begüm KARAN, Dr. Öğr. Üyesi Banu ARICIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. N.Begüm Karan1.pdf 

Dental İmplant Uygulamalarında Karşılaşılan İntraoperatif Ve Erken Dönem Komplikasyonların Prevalansı Ve Tedavi Yöntemleri: Retrospektif Klinik Çalışma
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 259-267, 2019

Prevalence and Treatment Methods of Intraoperative and Early Complications in Dental Implant Surgery: A Retrospective Clinical Study
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 259-267, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gelengül URVASIZOĞLU,Arşt. Gör. Dt. Tuğrul TÜREN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Gelengül Urvasızoğlu1.pdf 

Farklı Kenar Bitim ve Alt Yapı Dizaynlarının Çeşitli Zirkonyum Alt Yapılar Üzerindeki Vener Porselenin Kırılma Direncine Etkisinin İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 268-276, 2019

Effect of Different Marginal Finish Lines and Coping Designs on the Fracture Resistance of Veneering Porcelain on Various Zirconia Frameworks
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 268-276, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Murat ALKURT, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Murat Alkurt1.pdf 

Çift Taraflı Yükleme Altında Farklı Mukoza Kalınlıklarının İki Tip İmplant Destekli Overdenture Dizaynı Üzerindeki Stres Dağılımına Etkisi: Fotoelastik Stres Analizi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 277-286, 2019
Effect of Different Mucosa Thickness on Stress Distrubition of Two Different Implant-Supported Overdenture Designs under Bilaterally Loading: Photoelastic Stress Analysis:
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 277-286, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Yusuf ÖZYILMAZ, Prof. Dr. Filiz AYKENT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Ö.Yusuf Özyılmaz1.pdf 

Alçı Modellerin Boyutsal Değişikliklerinin Belirlenmesinde Kullanılan Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 287-294, 2019

Comparison of Measurement Methods to Determine Dimensional Differences on Dental Casts
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 287-294, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Faruk EMİR, Doç. Dr. Simel AYYILDIZ, Doç. Dr. Bülent PİŞKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Faruk Emir1.pdf 

Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarında Okluzal Faktörlerin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 295-301, 2019

Evaluatıon of Occlusal Factors in Temporomandibular Joint Disorders
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 295-301, 2019

Dr.Neslihan TINASTEPE, Dr. Öğr. Üyesi İpek İŞCAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Neslihan Tınastepe1.pdf 

Mine Hipoplazili Dişlerin Rezin İnfiltrasyon Yöntemi İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 302-305, 2019

The Treatment of Enamel Hypoplasia Teeth With Resin Infiltration Method: Case Report
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 302-305, 2019

Dr. Rabia BİLGİÇ, Doç. Dr. Nilgün AKGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Rabia Bilgiç1.pdf 

Inferior Alveolar Nerve Transposition In Conjunction With Dental Implant Placement
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 306-312, 2019

İnferior Alveolar Sinir Transpozisyonu ile Birlikte Gerçekleştirilen Dental İmplant Uygulaması
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 306-312, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sercan KÜÇÜKKURT, Uzm. Dt. Tuğçe BİÇER AYTUĞAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Sercan Küçükkurt1.pdf 

Odontojenik Kist: Atatürk Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’na Odontojenik Kist Nedeniyle Başvuran 100 Olgunun Klinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 313-319, 2019

Odontogenıc Cyst: Clinical and Radiological Examination of Odontogenic cysts of 100 patients who referred to the Ataturk University Oral and Maxillofacial Surgery Department.
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 313-319, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gelengül URVASIZOĞLU, Arş. Gör. Berkay AŞKIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Berkay Aşkın1.pdf 

Maksiller Sinüs Malign Neoplazmlı Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 320-325, 2019

Prosthetic Rehabilitation of a Patient With Maxillary Sinus Neoplasm: A Case Report
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 320-325, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ÖZDEMİR, Öğr. Gör. Merve KÖSEOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Hatice Özdemir1.pdf 

Dikey Boyut Kaybı Olan Bir Hastanın Protetik Tedavisi: Vaka Sunumu
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 326-331, 2019

Prosthetic Treatment of A Patient With Vertical Dimension Loss: A Case Report
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 326-331, 2019

Arş. Gör. Dt. Büşra TOSUN, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Büşra Tosun1.pdf 

Current Approaches For Tooth Agenesis: A Review
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 332-339, 2019

Diş Eksikliğinde Güncel Yaklaşımlar: Derleme
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 332-339, 2019

Arş. Gör. Dt. Özge ŞENTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Görkem ULU GÜZEL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23- O.Şentürk.pdf 

Diş Hekimliğinde Adeziv Sistemler
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 340-349, 2019

Adhesive Systems in Dentistry
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 340-349, 2019

Dr. Elmas TÜFEK, Doç. Dr. Buket AYNA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Buket Ayna1.pdf 

Çürük Riski Ve Genetik
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 350-356, 2019

Caries Risk and Genetic
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 350-356, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILDIZ TELATAR, Prof. Dr. Banu ERMİŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Gül Yıldız Telatar1.pdf 

CAD/CAM Sistemlerinde Materyal Seçimi Ve Kullanım Alanları
Cilt:29, Sayı: 2, Sayfa: 357-361, 2019

Material Selections and Uses in CAD/CAM Systems
Volume:29, Number: 2, Sayfa: 357-361, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Alper Özdoğan1.pdf 

YIL 2019, CİLT 29, SAYI 2
KAPAK

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. 2019 cilt 29 sayı 2,kapak.pdf 

YIL 2019, CİLT 29, SAYI 2
İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. 2019 cilt 29 sayı 2 ,içindekiler.pdf 

YIL 2019, CİLT 29, SAYI 2
HAKEM LİSTESİ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. 2019 cilt 29 sayı 2, hakem 1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |