English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2019 > 2019-3
2019-3

Temporomandibular Eklem Hastalıklarında Medeni Hal Durumu
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 363-367, 2019

Marital Status in Temporomandibular Joint Diseases
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 363-367, 2019

Dt. Muhammed Enes NARALAN, Prof. Dr. Binali ÇAKUR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1.M.Enes Naralan.pdf 

Çocuk Hastalarda Odontomaların Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 368-372, 2019

The Evaluation of Odontomas in Pediatric Patients
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 368-372, 2019


Dr. Öğr. Üyesi Derya CEYHAN, Dt Canan AKDİK, Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Derya ceyhan1.pdf 

Ailelerin Florürlü Ağız Bakım Ürünlerine Bakış Açılarının Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 373-380, 2019

Evaluation of Perspectives and Attitudes of Patients Towards Oral Care Products With Fluoride
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 373-380, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖTER, Dr. Öğr. Üyesi Barış KARABULUT, Prof.Dr . Günseli GÜVEN POLAT, Prof.Dr. Sevi Burçak ÇEHRELİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Banu Öter1.pdf 

Farklı Üniversal Bağlayıcı Ajanların CAD/CAM Seramiklerin Kompozit Rezin ile Tamiri Sonrası Bağlanma Kuvvetine Etkisi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 381-386, 2019

The Effect of Different Universal Bonding Agents on The Bond Strength of CAD/CAM Ceramics Repaired With Composite Resin
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 381-386, 2019

Dt. Kübra CANTÜRK, Dt. Buket KARALAR, Dr. Öğr. Üyesi Ömer SAĞSÖZ, Prof. Dr. Nilgün SEVEN, Dr. Öğr. Üyesi Nurdan POLAT SAĞSÖZ, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Kübra cantürk1.pdf 

The Evaluation of the Colonization and Biofilm Formation Capacity of the Candida Species İsolated From Denture Wearer Patients
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 387-393, 2019

Hareketli Protez Kullanan Hastalarda Kandida Türlerinin Kolonizasyonunun ve Biyofilm Oluşturma Kapasitelerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 387-393, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre MEŞELİ, Dr. Gonca ERKÖSE GENÇ, Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÇOLAKOĞLU, Dr. Suleyman PELİT, Dr. Öğr. Üyesi Esra KOÇ, Doç. Dr. Birsay GÜMRÜ TARÇIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. S.Emre Meşeli1.pdf 

The Ordering of Smokers’ Toothpaste Choice Criteria With Fuzzy Model
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 394-399, 2019

Bulanık Model ile Sigara İçenlerin Diş Macunu Seçim Kriterlerinin Sıralanması
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 394-399, 2019

Dr. Ergün Alperay TARIM, Doç. Dr. Emel KURUOĞLU KANDEMİR, Prof. Dr. Vildan MEVSİM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. E.Alperay Tarım1.pdf 

Evaluation of 2 Nickel-Titanium Instrument Systems in Shaping Root Canals
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 400-406, 2019

Kök Kanallarını Şekillendirmesinde İki Nikel Titanyum Alet Sisteminin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 400-406, 2019

Dr. Şenay YAŞAR, Dr. Öğr. Üyesi Şeyda ERŞAHAN, Prof. Dr. Cumhur AYDIN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Şeyda Erşahan1.pdf 

Yeni Sonik Sistem Vibringe ile Farklı İrrigasyon Sistemlerinin Kök Kanallarından Kalsiyum Hidroksit Uzaklaştırma Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 407-415, 2019

Comparison of Calcium Hydroxide Removal Activities from Root Canals of New Sonic System Vibringe and Different Irrigation Systems
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 407-415, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Banu ARICIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ömer HATİPOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Ömer Hatipoğlu1.pdf 

Ozon ve Lazer İle Aktive Edilen Beyazlatma Metodlarını Takiben Etkinlik ve Postoperatif Hassasiyetin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 416-423, 2019

Evaluation of Effectiveness and Postoperative Sensitivity Following Ozone and Laser Activated Bleaching Methods
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 416-423, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Derya SÜRMELİOĞLU, Dr.Özgür Yıldırım TORUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9 - Kopyala.pdf 

Birinci Sınıftan Üçüncü Sınıfa Diş Hekimliği Öğrencilerinin Ve Ailelerinin Ağız Ve Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değişimi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 424-431, 2019

Comparison of the Information, Attitude and Behaviors of Dental Students And Their Parents on Oral and Dental Health in Dental Students’ First and Third Years
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 424-431, 2019

Prof. Dr. Pınar OKYAY, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKAN, Uzm. Dr. Ali ARIKAN, Prof. Dr. Filiz ABACIGİL, Arş. Gör. Yağmur KÖKSAL YASİN, Prof. Dr. Işıl SÖNMEZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Gökhan özkan.pdf 

Periodontoloji Kliniğine Başvuran Hastaların Periodontal Durumlarının ve Sistemik Hastalıklarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 432-439, 2019

Evaluation of the Periodontal Status and Systemic Diseases of the Patients Referring to the Department of Periodontology
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 432-439, 2019

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin SEZGİN, Uzm. Dt.Mediha Nur NİŞANCI YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Yasemin Sezgin1.pdf 

Microbiologic Comparison of Silk, Polyester [poly(ethyleneterephthalate)], Polyglycolic acid, and Poly(glycolide-co-lactide) Suture Materials in Oral Surgery
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 440-447, 2019

Oral Cerrahi Uygulanan Hastalarda İpek, Polyester [poly(ethyleneterephthalate)], Polyglycolic acid ve Poly(glycolide-co-lactide) Sütür Materyallerinin Mikrobiyolojik Açıdan Karşılaştırılması
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 440-447, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Ertan YALÇIN, Prof. Dr. Hakan USLU, Prof. Dr. Ertunç DAYI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Ertan Yalçın1.pdf 

Farklı Geçici Materyallerin Farklı Sıvılarda Kısa Dönem Bekletme Sonrası Renk ve Yüzey Pürüzlülük Değişiminin İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 448-454, 2019

Investigation of the Color and Surface Roughness Changes of Different Temporary Materials After Short-Term Storage in Different Liquids
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 448-454, 2019

Dr. Öğr. Üyesi M.Gülce SUBAŞI, Dr. Öğr. Üyesi Necla DEMİR, Uzm. Dr. Muhammet KARCI, Arş. Gör. Dr. Mehtap GÖKKAYA BOZKURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. M. Gülce Subaşı1.pdf 

The Evaluation of Bond Strength Between Dental Ceramic and Base Metal Alloys Fabricated by Casting And Laser Sintering
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 455-460, 2019

Lazer Sinterleme ve Döküm Yöntemi ile İmal Edilmiş Baz Metal Alaşimlarin Dental Seramikler ile Bağlanma Dayaniminin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 455-460, 2019

Doç. Dr. Yurdanur UÇAR, Dr. Elif Figen KOÇAK, Doç. Dr. Orhun EKREN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Orhun Ekren1.pdf 

Dental Trauma Knowledge Level Among Educational Faculty Senior Students
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 461-467, 2019

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Yaranmasına İlişkin Bilgi Düzeyi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 461-467, 2019

Uzm.Dt. Üyesi Cansu ÖZŞİN ÖZLER, Prof. Dr. Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK, Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Cansu Özşen Özler1.pdf 

Farklı Dezenfeksiyon Yöntemlerinin CAD / CAM ve Konvansiyonel Akrilik Rezinlerin Yüzey Sertliğine Etkisi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 468-473, 2019

Effect of Various Disinfection Methods on the Surface Hardness of CAD/CAM and Conventional Acrylic Resins
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 468-473, 2019

Dr. Süleyman Çağatay DAYAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. S.Çağatay Dayan1.pdf 

Çenelerin Bening Fibroosseöz Lezyonlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 474-479, 2019

Evaluation Benign Fibroosseous Lesions of the Jaw Wıth Cone Beam Computed Tomography
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 474-479, 2019

Uzm. Dt. Katibe Tuğçe TEMUR, Arş. Gör. Dt. Erkan ARSLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. K.Tuğçe Temur1.pdf 

Monoblok Zirkonya Seramik Sistemi ile Estetik Anterior Kronlar: Klinik Vaka Raporu
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 480-484, 2019

Esthetics Anterior Crowns With Monoblock Zirconia Ceramic System: A Clinical Case Report
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 480-484, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gonca DESTE, Doç. Dr. Rukiye DURKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Rukiye Durkan1.pdf 

Laringeal Skuamoz Hücreli Kanserli Hastada Postoperatif Radyoterapi Sonrasında Sabit-Hareketli Dental Protez Tedavisi: Vaka Raporu
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 485-490, 2019

Patient With Laryngeal Squamous Cell Cancer After Postoperative Radiation Therapy Fixed-Removable Dental Prosthesis: A Case Report
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 485-490, 2019

Uzm. Dt. Hatice AĞAN, Prof. Dr. Ayhan GÜRBÜZ, Doç. Dr. Rukiye DURKAN, Arş. Gör. Dt. Gonca DESTE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Rukiye Durkan1.pdf 

Estetik Bölgedeki İmplant Destekli Sabit Restorasyonlarda Dişeti Çıkış Profilinin Oluşturulması: Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 491-496, 2019

Creating Emergence Profile of Implant Retained Fixed Restorations at the Esthetic Region: Case Report
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 491-496, 2019

Dok.Ögr. Ayfer ATAMER, Dok. Ögr. Esra BİLGİ ÖZYETİM, Dok. Ögr. Fatih AYÇİÇEK, Prof. Dr. Gülsen BAYRAKTAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Ayfer Atamer1.pdf 

İmplant Üstü Overdenture Protezlerde Tutucu Başlık Deformasyonuna Alternatif Bir Çözüm Yöntemi: Bir Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 497-500, 2019

An Alternative Solution Method for Deformation of Retentive Caps in İmplant Supported Overdenture Prosthesis: A Case Report
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 497-500, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Bilal HOLOĞLU, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Trigeminal Nevralji
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 501-511, 2019

Trigeminal Neuralgia
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 501-511, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sercan KÜÇÜKKURT, Dr. Dt. Hüseyin Can TÜKEL, Dr. Dt. Murat ÖZLE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Sercan Küçükkurt1.pdf 

Çocuk Diş Hekimliğinde Davranış Yönlendirme Teknikleri ve ‘Ask-Tell-Ask’ Yöntemi
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 512-518, 2019

Behaviour Management in Pediatric Dentistry and ‘Ask-Tell-Ask’ Method
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 512-518, 2019

Dr. Dt. Ahmet COŞKUN, Prof. Dr. Tezer ULUSU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Ahmet Coşkun1.pdf 

Diş Hekimliğinde Kullanılan Fiber Post Sistemleri
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 519-525, 2019

Dental Fiber Post Systems
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 519-525, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal GÖRÜŞ, Doç. Dr. Ayşe MEŞE, Dr. Ozan Erdost EVRAN, Dr. Merve TOKGÖZ ÇETİNDAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Ayşe Meşe1.pdf 

Zirkonya Dental İmplantlar: Klinik Parametreler, Yapısal Özellikler, Güncel Sistemler
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 526-533, 2019

Zirconia Dental Implants: Clinical Parameters, Structural Features, Current Systems
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 526-533, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Gonca DESTE, Doç. Dr. Rukiye DURKAN, Doç. Dr. Perihan OYAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Rukiye Durkan1.pdf 

Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yönteminin İmplant Cerrahisinde Kullanımı
Cilt:29, Sayı: 3, Sayfa: 534-541, 2019

The Use of Finite Element Analysis in Implant Dentistry
Volume:29, Number: 3, Sayfa: 534-541, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Dr. Öğr. Üyesi Sevda KURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. Zeynep Gümrükçü1.pdf 

YIL;2019, CİLT; 29, SAYI; 3
KAPAK VE İÇİNDEKİLER

Dosyayı indirmek için tıklayınız :
| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |