English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2019 > 2019-4
2019-4
Bir Diş Hekimliği Fakültesinde Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Tetkiki İstenmesinin Sebepleri
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 543-549, 2019

Reasons for Requesting Cone Beam Computed Tomography Examination in a Faculty of Dentistry
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 543-549, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AMUK, Arş. Gör. Serkan YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Mehmet Amuk1.pdf 

Retrospective Evaluation of The Relationship Between Volumes of Paranasal Sinuses, Presence of Rhinosinusitis and Nasal Septum Deviations on CBCT Images
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 550-555, 2019

Paranazal Sinüslerin Hacimleri, Rinosinüzit Varlığı ve Nasal Septum Deviasyonları Arasındaki İlişkinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 550-555, 2019

Uzm. Dt. Burcu Kirşan BÜYÜKKOÇAK, Prof. Dr. Candan Semra PAKSOY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. B.Kirşan Büyükkoçak1.pdf 

Ailelerin Florürlü Ağız Bakım Ürünlerine Bakış Açılarının Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 556-562, 2019

Evaluation of Perspectives and Attitudes of Patients Towards Oral Care Products With Fluoride
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 556-562, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Özgül KALYONCU, Dt.Seda HAS, Dr. Öğr. Üyesi Figen EREN GİRAY,Prof.Dr.Betül KARGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Kalyoncu.pdf 

Radiküler Dentine Er:YAG Lazer Uygulamasının CAD/CAM ile Üretilmiş Zirkonyum Postların Oval Kök Kanallarına Push-Out Bağlanma Dayanımına Etkisi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 563-569, 2019

The Effect of Er:YAG Laser Preatreatment of Radicular Dentin on the Push-out Bond Strength of CAD/CAM Fabricated Milled Zirconia Posts in Oval Root Canals
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 563-569, 2019

Doç. Dr. İsmail UZUN, Dr. Cangül KESKİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. İsmail Uzun1.pdf 

6-7 Yaş Okul Çocuklarının Ağız Sağlığı Eğitiminde Diş Hekimleri İle Okul Öğretmenlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 570-575, 2019

Comparison Of The Effectiveness Of School Teachers And Dentists İn Oral Health Education For 6-7 Year Old Children
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 570-575, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Berna KUTER, Dr. Öğr. Üyesi Burcu KANMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Berna Kuter1.pdf 

Alternatif Bir İrigasyon Solusyonu Olarak Melatoninin Smear Tabakası Uzaklaştırma Etkinliğinin İncelenmesi: SEM Çalışması
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 576-581, 2019

Investigation of Smear Layer Removal Effectiveness of Melatonin as an Alternative Irigation Solution: SEM Study
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 576-581, 2019

Dr. Öğr.Üyesi Emrah KARATAŞLIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Samet TOSUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Emrah Karataşlıoğlu1.pdf 

Diş Hekimliği Fakültesi Preklinik ve Klinik Öğrencilerinin Dental Kaygı ve Korku Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 582-588, 2019

The Evaluation of Dental Fear and Anxiety Levels of Preclinical and Clinical Dental Students
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 582-588, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Esra KIZILCI, Dr. Dt. Burçin ACAR, Dt. Zekiye Şeyma SİZER,Prof. Dr. Saim YOLOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Esra Kızılcı1.pdf 

Trabzon İlinde, 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Erken Çocukluk Çağı Çürüğü Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 589-596, 2019

Prevalence of Early Childhood Caries and Associated Risk Factors Among 3-6-Year-Old Children in Trabzon
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 589-596, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDINOĞLU, Doç. Dr. Adem KUŞGÖZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Sema Aydınoğlu1.pdf 

Dört Farklı Tip Alveoler Defekte Sahip Maksillada Dörtlü Zigomatik İmplant Uygulamasının Biyomekanik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 597-603, 2019

Evaluation of the Biomechanical Effects of Quad Zygomatic Implant Applications in Four Different Maxillary Defect Types
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 597-603, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMRÜKÇÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Zeynep Gümrükçü1.pdf 

Assessment of Knowledge and Attitudes Toward Periodontal Health Among Parents of Pedodontic Patients
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 604-610, 2019

Pedodonti Hastalarının Ebeveynlerinin Periodontal Sağlığa İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 604-610, 2019

Dr.Öğr. Üyesi Meltem KARŞIYAKA HENDEK, Dr.Öğr. Üyesi Merve ERKMEN ALMAZ, Dr. Didem BEZİRCİ, Prof.Dr. Ebru OLGUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Meltem Karşıyaka Hendek1.pdf 

Farklı Enerji Yoğunluğundaki Er:Yag Lazer ile Pürüzlendirilen Dentin Yüzeyine Kor Kompozitinin Bağlanma Dayanımının İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 611-617, 2019

Evaluation of the Bond Strength of Core Composite to Er:Yag Pretreated Dentin Surface With Various Energy Densities
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 611-617, 2019

Dr. Öğr. Üyesi İpek ÇAĞLAR, Dr. Öğr. Üyesi Sabit Melih ATEŞ, Arş. Gör. Dt. Işıl ÖZTÜRK, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Zeynep Yeşil Duymuş1.pdf 

Effect of Ultrasonic And Sonic Activation on the Push-Out Bond Strength of Self-Adhesive Resin Cement
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 618-622, 2019


Ultrasonik ve Sonik Aktivasyonun Self-Adeziv Rezin Simanın İtme Bağlanma Dayanımına Etkisi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 618-622, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YEŞİLDAL YETER, Dr. Öğr. Üyesi Esra KUL, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Kübra Yeşildal Yeter1.pdf 

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Uzmanlaşma Konusundaki Motivasyonlarının Değerlendirilmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 623-630, 2019

An Evaluation of Dental Students’ Motivations to Specialize in Prosthodontics
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 623-630, 2019

Arş. Gör. Dt. Ayşe AKSOY, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Ayşe Aksoy1.pdf 

Effect of the type of the anesthetic solution on the incidence of pulp necrosis following crown preparation: A Randomized Clinical Study
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 631-636, 2019

Kuron Preparasyonunu Takiben Görülen Pulpa Nekrozuna Anestezi Solüsyonu Tipinin Etkisi: Bir Randomize Klinik Çalışma
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 631-636, 2019

Doç. Dr. Ertuğrul KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNDOĞDU, Dr. Esra ULUKÖYLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Ersoy SAKARYA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Ertuğrul Karataş.pdf 

Akrilik Kaideye İlave Edilen Güçlendirme Materyallerinin Mikroorganizma Tutulumuna Etkisinin İncelenmesi
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 637-641, 2019

Investigation of the Effect on The Adhesion of Microorganisms of Reinforcement Materials Added to the Acrylic Denture Base
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 637-641, 2019

Arş. Gör. Dt. Firas SULEYMAN, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Nuran Yanıkoğlu1.pdf 

Anterior Bölgedeki İmplant Üstü Protezlerde Yumuşak Doku Estetiği: 3 Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 642-646, 2019

Soft Tissue Esthetics on Implant-Supported Prosthesis İn Anterior Region: 3 Case Reports
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 642-646, 2019

Arş. Gör. Dt. Berkman ALBAYRAK, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Berkman Albayrak1.pdf 

Gummy Smile ve Diastema Tedavisinde Multidisipliner Bir Yaklaşım: Vaka Sunumu
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 647-651, 2019

A Multi-Disciplinary Approach in Gummy Smile and Diastema Treatment: Case Report
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 647-651, 2019

Dt. Hüseyin TORT, Dr. Öğr. Üyesi Elif Aybala OKTAY, Prof. Dr. Serpil KARAOĞLANOĞLU, Doç. Dr. Fulya TOKSOY TOPÇU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Hüseyin Tort1.pdf 

Hemen İmplant Yerleştirilmesinde Soket Zırhı Uygulaması: Vaka Raporu
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 711-718, 2019

Socket Shield Technique WithI İmplant Placement: A Case Report
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 652-656, 2019

Uzm. Dt. Nil YAKAR, Dr. Öğr. Üyesi H. Burak KUTLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Nil Yakar1.pdf 

CAD/CAM Geçici Restorasyonlar İle Okluzal Dikey Boyutun Arttırılması: Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 657-661, 2019

Increasing Vertical Dimension of Occlusion With CAD/CAM Temporary Restorations: A Case Report
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 657-661, 2019

Arş. Gör. Dt. Ayşe AKSOY, Prof. Dr. Funda BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Ayşe Aksoy1.pdf 

Radyoterapi Görmüş Olan Hastanın Teleskobik Tutuculu Hareketli Bölümlü Protez ile Tedavisi : Olgu Sunumu
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 662-666, 2019

Treatment of a Radiotherapy Patient with a Telescobic Retaining Removable Partial Denture: A Case Report
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 662-666, 2019

Arş. Gör. Dt. Harun Reşit BAL, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. H.Reşit Bal1.pdf 

Hareketli Protez Kullanımı İle İlişkili Oral Mukoza Lezyonları Ve Risk Faktörleri
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 667-675, 2019

Removable Denture-Related Oral Mucosal Lesions And Risk Factors
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 667-675, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Nursel AKKAYA, Doç. Dr. Berna ÇAĞIRANKAYA, Prof. Dr. Sema DURAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Nursel Akkaya1.pdf 

Maksiller Sinüsün Radyolojik Tanı Yöntemlerinin ve Anatomik Limitasyonlarının Tedavi Planlamasında Rolü
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 676-682, 2019

The Role of Radiologic Diagnostic Methods and Anatomical Limitations of Maxillary Sinus in Treatment Planning
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 676-682, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Nazan KOÇAK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Nazan Koçak1.pdf 

Geçmişten Günümüze Polimerizasyon Cihazları
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 683-690, 2019

Polymerization Light-Curing Units From Past to Present
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 683-690, 2019

Dr.Özge TÜRKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ali Can BULUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Özge Türkoğlu1.pdf 

Diş Hekimliğinde Gen Tedavisi (Derleme)
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 691-700, 2019

Gene Therapy İn Dentistry (Review)
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 691-700, 2019

Arş. Gör. Dr. Yelda KASIMOĞLU, Doç. Dr. Mine KORUYUCU, Prof. Dr. Figen SEYMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Yelda Kasımoğlu1.pdf 

Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi Ve Dental İmplantoloji İle İlgili Yapılan Araştırmalar
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 701-710, 2019

Finite Element Stress Analysis Method and Researches on Dental Implantology
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 701-710, 2019

Dr. Öğr. Üyesi Sercan KÜÇÜKKURT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Sercan Küçükkurt1.pdf 

Polieter Eter Keton (PEEK) ve Dental Kullanımı
Cilt:29, Sayı: 4, Sayfa: 711-718, 2019

Polyeter Ether Ketone (PEEK) and its Dental Use
Volume:29, Number: 4, Sayfa: 711-718, 2019

Doç. Dr. Ahmet Kürşad ÇULHAOĞLU, Doç. Dr. Serhat Emre ÖZKIR, Arş. Gör. Fatoş TÜRKKAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

26. A. Kürşad Çulhaoğlu1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |