English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2020 > 2020-1
2020-1
Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim Sistemlerinin Farklı Dental Restorasyonların Kenar Ve İç Yüzey Uyumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi: İn-Vitro Çalışma
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa1-11, 2020

Evaluation of the Effect of Computer Aided Design- Computer Aided Manufacturing Systems on Marginal and Internal Fit of Different Dental Restorations: An In-Vitro Study
Volume:30, Number: 1, Sayfa: 1-11, 2020

Dr. Öğr. Gör. Merve BENLİ, Prof. Dr. Bilge GÖKÇEN-ROHLIG

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Merve Benli1.pdf 

Evaluation of Intraoral Orthodontic Brackets’ Effects on Magnetic Resonance Imaging –A Cadaveric Study at 3 Tesla
Volume:30, Number: 1, Page: 12-19, 2020

İntraoral Ortodontik Braketlerin Manyetik Rezonans Görüntüler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi - 3 Tesla'da Bir Kadavra Çalışması
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 12-19, 2020Doç. Dr. Mehmet Hakan KURT, Doç. Dr. Mehmet Eray KOLSUZ, Doç. Dr. Ulaş ÖZ, Doç. Dr. İsmail Hakan AVSEVER, Doç. Dr. Tuğrul ÖRMECİ, Prof. Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof. Dr. Kaan ORHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Mehmet Hakan Kurt1.pdf 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortak Kullanım Alanlarının Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 20-25, 2020

Microbiological Evaluation of the Common Use Areas of Ataturk University Faculty of Dentistry Clinics and Laboratory
Volume:30, Number: 1, Page: 20-25, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Esra KUL, Hemşire Nezihat GÜNEŞ, Prof. Dr. Hakan USLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Esra Kul1.pdf 

Farklı Polimerizasyon Tekniklerinin Kompozit Rezinlerin Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 26-32, 2020

Effect of Different Polymerization Techniques on Mechanical and Physical Properties of Composite Resins
Volume:30, Number: 1, Page: 26-32, 2020

Dr. Öğr. Gör. Merve İŞCAN YAPAR, Dr. Öğr. Gör. Neslihan ÇELİK, Doç. Dr. Ömer SAĞSÖZ, Dt. Buket KARALAR, Prof. Dr. Nilgün SEVEN, Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Merve İşcan Yapar1.pdf 

Cardiologists’ and cardiovascular surgeons’ awareness, opinions and practice behaviors relating to the association between periodontal disease and cardiovascular disease
Volume:30, Number: 1, Page: 33-40, 2020

Kardiyologların ve Kardiyovasküler Cerrahların Periodontal Hastalık ve Kardiyovasküler Hastalık Arasındaki İlişkisi ile İlgili Farkındalık, Görüş ve Uygulama Davranışları
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 33-40, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar USTAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe PAKSOY, Doç. Dr. İsa SİNCER, Dr. Öğr. Üyesi Mithat TERZİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Tuğçe Paksoy1.pdf 

Yazılı ve Görsel Medyada Flor Hakkında Yayınlanan Haberlerin Hasta Ebeveynleri Üzerine Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 41-47, 2020

Influence of Published News About Fluoride in Written and Visual Media on Patient’s Parents
Volume:30, Number: 1, Page: 41-47, 2020

Dt. Yasemin GÜLER, Doç.Dr. Sera ŞİMŞEK DERELİOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Sera Derelioğlu1.pdf 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgileri
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 48-54, 2020

Information on Oral and Dental Health of Healthcare Vocational High School Students
Volume:30, Number: 1, Page: 48-54, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Gülser KILINÇ, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül YURT,Öğr. Gör. Aysun MANİSALIGİL, Dr. Öğr. Üyesi Servet KIZILDAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Gülser Kılınç1.pdf 

Effect of Sodium Thiosulfate on Bond Strength of an Epoxy Resin–Based Sealer to Sodium Hypochloride- and Citric Acid-Treated Dentin
Volume:30, Number: 1, Page: 55-60, 2020

Sodyum Tiyosülfatın Epoksi Rezin Bazlı Kanal Patlarının Sodyum Hipoklorit- ve Sitrik Asit- Uygulanmış Dentine Bağlanma Gücüne Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 55-60, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DOĞANAY YILDIZ, Doç. Dr. Hakan ARSLAN, Uzm. Diş Hek. Mine ÖZDEMİR, Doç. Dr.İsmail UZUN, Doç. Dr.Ertuğrul KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Alper ÖZDOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Merve İŞCAN YAPAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Ezgi Doğanay Yıldız1.pdf 

Sodium Thiosulphate and Tween 80 Prevent The Formation of Para-Chloroaniline In The Irrigating Solutions
Volume:30, Number: 1, Page: 61-65, 2020

Sodyum Tiyosülftat ve Tween 80 İrrigasyon Solüsyonlari İçinde Para-Kloroanilin Formasyonunu Engeller
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 61-65, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DOĞANAY YILDIZ, Doç. Dr Hakan ARSLAN, Arş. Gör. Dt. Gizem TAŞ, Arş. Gör. Dt Eyüp Candaş GÜNDOĞDU, Dr. Ali KESKIN, Dr. Alper YILDIRIM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Ezgi Doğanay Yıldız1.pdf 

Kısa İmplantların 19 Aylık Geriye Dönük Klinik Başarılarının Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 66-74, 2020

The Success Rates of Short Implants in a 19 Months Retrospectıve Evaluation
Volume:30, Number: 1, Page: 66-74, 2020

Dr. Dt. Işıl Damla ŞENER YAMANER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 10. I. Damla Şener Yamaner1.pdf

Maksillada Açili İmplantlar Kullanılarak Yapılan İmmediat Yüklemenin Kisa Dönem Sonuçları
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 75-82, 2020

The Middle Preliminary Results of Immediate Loading Using Tilted Implants in Maxilla
Volume:30, Number: 1, Page: 75-82, 2020

Dr.Öğr.Üyesi Muzaffer ASLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Muzaffer Aslan1.pdf 

Temporomandibular Eklem Ağrısının Migren, Otolojik Semptomlar, Baş Dönmesi ve Boyun/Omuz Ağrısı ile İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 83-87, 2020

Retrospective Evaluation of the Relationship Between Temporomandibular Joint Pain with Migraine, Otological Symptoms, Dizziness and Neck/Shoulder Pain
Volume:30, Number: 1, Page: 83-87, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜMRÜKÇÜ, Dr. Öğr. Üyesi Emre BALABAN, Arş. Gör. Mert KARABAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Emine DEMİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Zeynep Gümrükçü1_1.pdf 

Clinical Evaluation of Dental Restorations in Adults with Different Caries Risk Profile
Volume:30, Number: 1, Page: 88-92, 2020

Farklı Çürük Risk Profiline Sahip Erişkinlerde Dental Restorasyonların Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 88-92, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Gül YILDIZ TELATAR, Dr. Fatih BEDİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Gül Yıldız Telatar1_1.pdf 

Farklı İçecekler İle Renklendirilmiş Rezin Nano Seramikler Ve Nano Hibrit Kompozit Rezinlerin Renk Stabilitesine Beyazlatıcı Ağız Gargaralarının Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 93-100, 2020

The Effect of Whitening Mouth Rinse on the Color Stability of Resin Nano Ceramic and Nano Hybrid Composite Stained With Colored Beverages Volume:30, Number: 1, Page: 93-100, 2020

Dr. Dt. Işıl Damla ŞENER YAMANER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. I. Damla Şener Yamaner1_1.pdf 

Farklı Nanopartiküllerle Güçlendirilen Mikrodalga Enerjisi ile Polimerize Olan Akrilik Rezinin Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 101-106, 2020

Evaluation of Mechanical and Physical Properties of Micro-Waved Acrylic Resin Reinforced With Different Nanoparticles
Volume:30, Number: 1, Page: 101-106, 2020

Dr. Muhammet KARCI, Dr. Necla DEMİR, Dr. Şakir YAZMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Muhammet Karcı1_1.pdf 

Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Rezin Simanın Bağlanmasına Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 107-112, 2020

Effects of Desensitizers on Resin Cement Bonding
Volume:30, Number: 1, Page: 107-112, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Esra KUL, Prof. Dr. Funda BAYINDIR, Dr. Öğr. Üyesi Merve İŞCAN YAPAR, Dr. Öğr. Üyesi Ruhi YEŞİLDAL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Ruhi Yesildal1.pdf 

Diş Beyazlatma İşleminin Lityum Disilikat Seramiğin Bağlanma Dayanımına Etkisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 113-121, 2020

The Effect of Tooth Bleaching on The Shear Bond Strength of a Lithium Disilicate Ceramic
Volume:30, Number: 1, Page: 113-121, 2020

Dt. Merve YILDIRAK, Doç.Dr. Rıfat GÖZNELİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Merve Yıldırak1.pdf 

Multiple Dentigerous Cysts With Radiological Findings in a Non-Syndromic Patient
Volume:30, Number: 1, Page: 122-125, 2020

Nonsendromik Bir Hastada Radyolojik Bulguları ile Çoklu Dentigeröz Kist
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 122-125, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Deniz YAMAN, Öğr. Gör. Dr. Gülsün AKAY, Prof. Dr. Kahraman GÜNGÖR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Deniz Yaman1.pdf 

Treatment of Early Class III Malocclusion With Buño Appliance
Volume:30, Number: 1, Page: 126-129, 2020

Erken Sınıf 3 Malokluzyonun Buño Apareyi ile Tedavisi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 126-129, 2020

Dr. Dinan DEMİRÖZ, Prof. Dr. Nihat KILIÇ, Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Dinan Demiröz1.pdf 

Bukkal Mukozada İzlenen Fibrolipom Vakası ve Literatür Derlemesi
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 130-137, 2020

A Case of Fibrolipoma in The Buccal Mucosa and Review of Literature
Volume:30, Number: 1, Page: 130-137, 2020

Arş. Gör. Muhsin Said KARATAŞ, Prof. Dr. İlkay PEKER, Arş. Gör. Basma AZNAD, Arş. Gör. Öykü ÖZTÜRK, Prof. Dr. Cemile Özlem ÜÇOK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. M. Said Karataş1.pdf 

Diş Hekimliğinde Dijital Görüntüleme Sistemleri
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 138-147, 2020

Digital Imaging Systems in Dentistry
Volume:30, Number: 1, Page: 138-147, 2020

Prof. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Prof. Dr. Abubekir HARORLI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Fatma Çağlayan1.pdf 

Periodontolojide Deney Hayvanı ve Hastalık Modelleri
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 148-155, 2020

Experimental Disease and Animal Models in Periodontology
Volume:30, Number: 1, Page: 148-155, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özay USLU, Arş. Gör. Dt. Ömer Alperen KIRMIZIGÜL, Arş. Gör. Dt. Umut ÖĞÜTÜCÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Mustafa Özay Uslu1.pdf 

Dentinin Biyomimetik Remineralizasyonu
Cilt:30, Sayı: 1, Sayfa: 156-166, 2020

Biomimetic Remineralization of Dentin
Volume:30, Number: 1, Page: 156-166, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Aslı GÜÇLÜ ÖZKAYA, Arş. Gör. Zekiye HİDAYET
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Z.Aslı Güçlü1.pdf 

KAPAK, İÇİNDEKİLER, EDİTÖR DOSYASI

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20200306100208.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |