English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2020 > 2020-2
2020-2
Evaluation of Referral of Cone-Beam CT Investigations at a Dentomaxillofacial Radiology Clinic of University Hospital
Volume:30, Number: 2, Page: 167-173, 2020

Bir Üniversite Hastanesi Dentomaksillofasiyal Radyoloji Kliniğinde KIBT İstemlerinin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 167-173, 2020

Doç. Dr. Hakan EREN, Dr. Beste İNCEOĞLU, Dr. Burcu KİRŞAN BÜYÜKKOÇAK, Dr. İrem EREN, Prof. Dr. Kaan ORHAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Hakan Eren.pdf 

Is there a relation between alveolar ridge dimensions and buccal undercut in the anterior maxilla?
Volume:30, Number: 2, Page: 174-180, 2020

Anterior maksillada alveoler kret boyutları ve bukkal andırkat arasında bir ilişki var mı?
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 174-180, 2020

Uzm. Dt. Fatma Nur YILDIZ, Prof. Dr. Zühre Zafersoy AKARSLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Fatmanur Yıldız.pdf 

Mikrokristalin Selüloz İçeren Dental Kompozit Reçinelerin Mekanik ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 181-187, 2020

Investigation of the Mechanical and Color Characteristics of Microcrystalline Cellulose Containing Dental Composite Resins
Volume:30, Number: 2, Page: 181-187, 2020

Vildan SANKO, Dr. Öğr Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN, Doç. Dr. Erdal EROĞLU, Prof. Dr. Suha TÜRKASLAN, Doç. Dr. Serdar SEZER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Serdar Sezer.pdf 

Antimicrobial Effectiveness of Photon-İnduced Photoacoustic Streaming, Photoactivated Disinfection and Sodium Hypochlorite Irrigation in Infected Root Canals
Volume:30, Number: 2, Page: 188-195, 2020

Foton ile İndüklenen Fotoakustik Dalgalanma Tekniği, Işıkla Aktive Edilen Dezenfeksiyon ve Sodyum Hipokloritin Enfekte Kök Kanallarındaki Antimikrobiyal Etkileri
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 188-195, 2020

Dr.Öğr.Üyesi Parla Meva DURMAZPINAR, Prof.Dr. Mahir GÜNDAY, Dr. Banu UYGUN CAN, Doç.Dr.Sertaç PEKER, Prof.Dr.Tanju KADİR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Parla Meva Durmazpınar.pdf 

Adeziv Uygulama Süresinin Uzatılmasının Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 196-201, 2020

The Effect of Prolonged Applıcatıon Tıme on the Resın-Dentın Shear Bond Strength
Volume:30, Number: 2, Page: 196-201, 2020

Arş. Gör. Dt. Buket KARALAR, Arş. Gör. Dt. Selin NACAK, Doç. Dr. Nurcan ÖZAKAR İLDAY
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Buket Karalar.pdf 

Sabit Ortodontik Tedavisi Tamamlanan Hastalarda Dişeti Büyüme Miktarının Ve Cerrahi Gereksiniminin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 202-211, 2020

Evaluation of the Level and Surgical Requirement of Gingival Overgrowth in Patients With Completed Fixed Orthodontic Treatment
Volume:30, Number: 2, Page: 202-211, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özay USLU, Uzm. Dt. Semih AKGÜL, Arş. Gör. Merve Bayel AKGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Filiz USLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. M. Özay Uslu.pdf 

Mandibular Gömülü Kaninlerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Açısal, Doğrusal Ölçümlerinin ve Deskriptif Özelliklerinin Üç Boyutlu Analizi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 212-218, 2020

Angular, Linear and Descriptive Three Dimensional Analysis of Mandibular Impacted Canines With Cone Beam Computed Tomography
Volume:30, Number: 2, Page: 212-218, 2020

Arş. Gör. Dt. Mehmet AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet UĞURLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Mehmet Aydın.pdf 

Real–Time Cell Analysis of Cytotoxicity of Dental Bonding Agents on Human Dental Pulp Cells
Volume:30, Number: 2, Page: 219-225, 2020

İnsan Dişi Pulpa Hücrelerinde Dentin Bonding Ajanların Sitotoksisitesinin Real-Time Hücre Analiziyle Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 219-225, 2020

Dr.Öğr.Üy.Şeyda ERŞAHAN, Doç.Dr.Elif Aybala OKTAY, Doç.Dr.Fidan Alakuş SABUNCUOĞLU, Uzm.Dr.Hüseyin TORT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Şeyda Erşahan.pdf 

The Leptin Levels of Obese and Normal Weight Adolescents with Healthy Gingiva and Gingivitis: Effects of Periodontal Therapy on the Parameters
Volume:30, Number: 2, Page: 226-232, 2020

Periodontal Olarak Sağlıklı ve Gingivitisli Obez ve Normal Kilolu Adolesanlarda Leptin Seviyeleri: Periodontal Tedavinin Bu Değerler Üzerine Etkileri
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 226-232, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ZİHNİ KORKMAZ, Prof. Dr. Recep ORBAK, Dr. Öğr. Üyesi Sevda KURT BAYRAKDAR, Dr. Çağlar BULUT UNCU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. Meltem Zihni Korkmaz.pdf 

Diş Hekimliği Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 233-241, 2020

Evaluation of Healthy Lifestyle Behaviours of Dental Students
Volume:30, Number: 2, Page: 233-241, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Osman Fatih ARPAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ADIGÜZEL, Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZTÜRK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. O.Fatih Arpağ.pdf 

Surface Microhardness and Roughness Properties of Biodentine Following Treatment with Various Endodontic Irrigants
Volume:30, Number: 2, Page: 242-246, 2020

Çeşitli Endodontik İrriganlarla Tedaviyi Takiben Biodentine’in Yüzey Mikrosertliği ve Pürüzlülük Özellikleri
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 242-246, 2020

Dr.Öğr.Üyesi Şeyda ERŞAHAN, Uzm.Dr. Ceren YILDIRIM, Doç.Dr. Özlem Martı AKGÜN, Dr.Öğr.Üyesi Bilal ÖZMEN, Prof.Dr. Feridun BAŞAK, Dr.Öğr.Üyesi Pervin DEMİR, Prof.Dr. Süleyman TEKELİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11.Şeyda Erşahan.pdf 

Congenital Dental Anomalies in the Primary Dentition
Volume:30, Number: 2, Page: 247-253, 2020

Süt Dişi Dentisyonunda Görülen Diş Anomaliler
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 247-253, 2020

Doç. Dr. Gülser KILINÇ, Dt.Müjdet ÇETİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

 12. Gülser Kılınç.pdf

Çocuklarda Ön Diş Kırıklarının Psikososyal Etkilerinin Araştırılması
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 254-255, 2020

Investigation of Psychosocial Effects of Anterior Tooth Fractures in Children
Volume:30, Number: 2, Page: 254-259, 2020

Dt. Onur Çınar KAYA, Dt. Sabiha Ceren İLİSULU, Dr. Sinem BİRANT, Dt. Hazal ÖZCAN, Dt. Ceren AYDIN, Doç. Dr. Mine KORUYUCU, Dr. Derya TOPARLAK, Prof. Dr. Figen SEYMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. Mine Koruyucu.pdf 

Sabit Protetik Restorasyonların Söküm Nedenlerinin Kişilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 260-266, 2020

Assessment of the Effects of the Removing Causes for Fixed Partial Dentures on Quality of Life of Individuals
Volume:30, Number: 2, Page: 260-266, 2020

Dr.Öğr.Üyesi Kübra DEĞİRMENCİ, Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Hayati ATALA, Prof.Dr.Handan ANKARALI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Kübra Değirmenci.pdf 

Farklı Post Sistemlerinin Tutuculuğunda Yapıştırma Simanlarının Etkisinin İncelenmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 267-273, 2020

Investigation of Effective of Adhesive Cements on the Bonding of Different Post Systems
Volume:30, Number: 2, Page: 267-273, 2020

Doç. Dr. C. Burak YILMAZ, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. Nuran Yanıkoğlu.pdf 

Dezenfeksiyonun Maksillofasiyal Silikon Elastomerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 274-281, 2020

Effects of Disinfection on the Physical Properties of a Maxillofacial Silicone Elastomer
Volume:30, Number: 2, Page: 274-281, 2020

Arş. Gör. Dr. Meral KURT, Arş. Gör. Dr. Necla KILIÇKAYA, Doç. Dr. Merve BANKOĞLU GÜNGÖR, Prof. Dr. Seçil KARAKOCA NEMLİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Meral Kurt.pdf 

Çocuk Algı Ölçeğinin (CPQ8-10) Türkçe Çevirisinin Pedodonti Kliniğinde Geçerliğinin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 282-289, 2020

Evaluation of the Validity of the Turkish Translation of Child Perception Scale (CPQ8-10) İn the Pedodontic Clinic
Volume:30, Number: 2, Page: 282-289, 2020

Arş. Gör. Dt. Buket Ceylan ÇALIK YILMAZ, Prof. Dr Alev ALAÇAM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. B. Ceylan Çalık.pdf 

Periodontitis Hikayesi Peri-İmplantitis Gelişimi Açısından Bir Risk Faktörü Müdür ? 3 Yıl Takipli Olgu Sunumu
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 290-294, 2020

Is Periodontitis History a Higher Risk For Peri-İmplantitis Progression ? A Case Report With 3 Years Follow-Up
Volume:30, Number: 2, Page: 290-294, 2020

Dt. Ezgi Sıla TAŞKALDIRAN, Dr. Dt. Behruz ALİYEV, Prof. Dr. Gülay TÜTER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Gülay Tüter.pdf 

Peri-İmplant Defektin Tedavisinde Alternatif Bir Metod Olarak Bukkal Yağ Dokunun Kullanımı: Bir Olgu Raporu
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 295-299, 2020

The Use of the Buccal Fat Pad as an Alternative Method to Repair Peri-İmplant Defect: A Case Report
Volume:30, Number: 2, Page: 295-299, 2020

Doç.Dr. Figen Öngöz DEDE, Araş.Gör.Dt. Selman ÇELEN, Doç.Dr. Şeyma Bozkurt DOĞAN, Prof.Dr. Varol ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Figen öngöz Dede.pdf 

Dens invajinatus ve tedavi yaklaşımları: Dört Olgu Sunumu
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 300-305, 2020

Dens İnvaginatus and Treatment Approaches: Report of Four Cases
Volume:30, Number: 2, Page: 300-305, 2020

Dr.Öğr.Üyesi Esra ÖZ, Prof.Dr. Zuhal KIRZIOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Esra Öz.pdf 

Dikey Yönde Defekti Olan Hastalarda Andrews Köprü Sistemi ile Protetik Rehabilitasyon: İki Olgu Sunumu
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 306-311, 2020

Prosthetic Rehabilitation of the Patients With Vertical Defect With Andrews Bridge System: Two Case Reports
Volume:30, Number: 2, Page: 306-311, 2020

Arş. Gör. Dt. Zahide AYDIN, Prof. Dr. Nuran YANIKOĞLU, Arş. Gör. Dt. Mehmet Fatih ÖZMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21- Nuran yankıoğlu.pdf 

Fibröz Displazi: Derleme
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 312-319, 2020

Fibrous Dysplasia: Review
Volume:30, Number: 2, Page: 312-319, 2020

Arş. Gör. Dt. Muhammed Enes NARALAN, Prof. Dr. Fatma ÇAĞLAYAN, Arş. Gör. Dt. Furkan CANTÜRK, Arş. Gör. Dt. Esin AKOL GÖRGÜN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. M. Enes Naralan.pdf 

Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu Redüksiyonsuz Disk Deplasmanı / Artrosentez
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 320-329, 2020

Temporomandibular Joint Dysfunction Disc Displacement Without Reduction / Arthrocentesis
Volume:30, Number: 2, Page: 320-329, 2020

Arş. Gör. Dt. Mustafa Sami DEMİRSOY, Doç. Dr. Nihat AKBULUT
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. M. Sami Demirsoy.pdf 

Çürük Aktivite Testleri (Derleme)
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 330-336, 2020

Caries Activity Tests (Review)
Volume:30, Number: 2, Page: 330-336, 2020

Dok. Öğr. Dt. Ayberk İMREN, Arş. Gör. Dr. Mine KORUYUCU, Prof Dr. Elif Bahar TUNA İNCE, Prof.Dr. Mehmet Tevfik AKINCI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Ayberk İmren.doc.pdf 

Biyoaktivitenin Restoratif Diş Hekimliğindeki Önemi ve Bu Konudaki Güncel Çalışmaların Derlenmesi
Cilt:30, Sayı: 2, Sayfa: 337-345, 2020

Importance of Bioactivity in Restorative Dentistry and A Review of Current Studies About This Subject
Volume:30, Number: 2, Page: 337-345, 2020

Dr. Öğr. Dilara YÜREKTEN, Doç. Dr. Arzu PINAR ERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. Dilara yürekten.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |