English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Son Sayı > 2020 > 2020-3
2020-3
arklı Etken Maddelere Sahip Diş Macunlarının Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi
Bir Üniversite Hastanesi Dentomaksillofasiyal Radyoloji Kliniğinde KIBT İstemlerinin Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 345-350, 2020

Investigation of Antimicrobial Efficacy of Toothpastes With Different Active Ingredients
Volume:30, Number: 3, Page: 345-350, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Edibe EGİL, Dr. Öğr. Üyesi Özge ÜNLÜ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. Edibe Egil.pdf 

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlu Bireylerde Kondile Ait Kemik Değişikliklerinin Dental Volumetrik Tomografi İle Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 351-359, 2020

Evaluation of Condyle Bone Changes by Dental Volumetric Tomography in Individuals with Temporomandibular Joint Dysfunction
Volume:30, Number: 3, Page: 351-359, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Doğan DURNA, Prof. Dr. Ahmet Berhan YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2. Doğan Durna.pdf 

Vakumla Şekillendirilen Ortodontik Pekiştirme Apareylerinin Kompozit Restorasyonların Klinik Başarısına Etkisi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 360-365, 2020

The Effect o Vacuum-Formed Retainers on the Clinical Success of Composite Restorations
Volume:30, Number: 3, Page: 360-365, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Serdar AKARSU, Dr. Sultan AKTUĞ KARADEMİR, Doç. Dr. Süleyman Kutalmış BÜYÜK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. Serdar Akarsu.pdf 

Ebeveynlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Ve Oral Hijyen Alışkanlıklarının Erken Çocukluk Çağı Çürüklerine Etkisi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 366-372, 2020

The Effects of Parents’ Oral Hygiene Habits and Socio-Economic Status on Early Childhood Caries
Volume:30, Number: 3, Page: 366-372, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YİĞİT, Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. Tuğba Yigit.pdf 

Pasif Ultrasonik İrrigasyon Tekniğinin Mandibular Premolar Dişlerin Vertikal Kırık Direncine Etkisi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 373-378, 2020

The Effect of Passive Ultrasonic İrrigation Technique on the Vertical Fracture Resistance of Mandibular Premolars
Volume:30, Number: 3, Page: 373-378, 2020

Arş. Gör. Dilek ÖZER , Arş. Gör. Nazlı Merve GÜNGÖR, Doç. Dr. Suat ÖZCAN, Prof. Dr. Özgür UZUN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

5. Dilek Ozer.pdf 

Periodontal Durumun Tükürük Growth Arrest-Specific Protein 6(Gas6) Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 379-385, 2020

Evaluation of the Effect of Periodontal Status on Saliva Growth Arrest-Specific Protein 6(Gas6)
Volume:30, Number: 3, Page: 379-385, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Nur BALCI, Uzm. Diş Hek. Arten DYRMISHI, Öğr. Gör. Dr Metin ÇETİN, Doç. Dr Ali ÇEKİCİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

6. Nur Balcı.pdf 

Determination of the knowledge level of adult patients about periodontal and dental health in southeast Turkey: a cross sectional study and epidemiological research
Volume:30, Number: 3, Page: 386-399, 2020

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Yetişkin Hastaların Periodontal ve Diş Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 386-399, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Abdulsamet TANIK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

7. Abdulsamet Tanik.pdf 

Ebeveynlerin Çocuk Ve Genç Erişkinlerde Bruksizm İle İlgili Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 400-405, 2020

Evaluation of Knowledge and Attitude of Parents About Bruxism in Children and Young Adults
Volume:30, Number: 3, Page: 400-405, 2020

Arş. Gör. Dr. Yelda KASIMOĞLU, Dok. Öğr. Dt. Merve ESEN, Dt. Nisanur FIRAT,Prof. Dr. Elif Bahar TUNA İNCE
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

8. Yelda Kasımoglu.pdf 

The Approaches of Turkish Pediatric Dentists to the use of Cone Beam Computed Tomography
Volume:30, Number: 3, Page: 406-411, 2020

Türkiyede Çocuk Diş hekimlerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanımına Yaklaşımı
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 406-411, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Katibe Tuğçe TEMUR, Dr. Öğr. Üyesi Aslı SOĞUKPINAR, Dr. Öğr. Üyesi Ömer HATİPOĞLU
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

9. K.Tugce Temur.pdf 

Farklı Yapısal Özellikteki Nikel-Titanyum Kök Kanal Enstrümanlarının Sodyum Hipoklorit ve Serum Fizyolojik Çözeltilerindeki Döngüsel Yorgunluk Dirençlerinin Karşılaştırılması
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 412-417, 2020

Cyclic Fatigue Resistance of Nickel-Titanium Root Canal Instruments Manufactured with Various Methods in Sodium Hypochlorite and Saline
Volume:30, Number: 3, Page: 412-417, 2020

Dt. Abdulkadir ÖZŞAHİN, Prof. Dr. Meltem DARTAR ÖZTAN, Dt.Emine ODABAŞI TEZER
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

10. Emine Odabaşı Tezer.pdf 

Beş Farklı Akıcı Kompozit Rezinin Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 418-423, 2020

Comparative Radiopacities of Five Flowable Resin Composites
Volume:30, Number: 3, Page: 418-423, 2020

Dt. Kübra CANTÜRK, Dt. Merve Nur YILMAZ, Dt. Furkan CANTÜRK, Doç. Dr. Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Prof. Dr. Nilgün SEVEN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

11. Kübra Canturk.pdf 

Tam Kontür Zirkonya Restorasyonların Farklı All On Four Mandibular İmplant Modellerinde Biyomekanik Davranışları: 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analizi Çalışması
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 424-433, 2020

Biomechanical Behaviors of Full Countor Zirconia Restorations on Different All On Four Mandibular Implant Models: A 3 Dimensional Finite Element Stress Analysis Study
Volume:30, Number: 3, Page: 424-433, 2020

Dr. Öğr. Üy. Gonca DESTE, Doç. Dr. Rukiye DURKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

12. Rukiye Durkan.pdf 

Assessment of Dental Diversities on Panoramic Radiographs for Human Identification: A Retrospective Study
Volume:30, Number: 3, Page: 434-442, 2020

İnsanların Kimliklendirilmesinde Panoramik Radyografiler Üzerinden Dental Çeşitliliklerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 434-442, 2020

Arş. Gör. Dt. Ayşe Işıl DEMIR, Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN, Doç. Dr. Rukiye DAĞALP
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

13. M.Ali Kılıcarslan.pdf 

Reliability of Turkish Versions of Two Different Oral Health Indexes for Edentulous Geriatric Patients: A Pilot Study
Volume:30, Number: 3, Page: 443-450, 2020
Dişsiz Geriatrik Hastalarda İki Farklı Ağız Sağlığı İndeksinin Türkçe Versiyonlarının Güvenilirliği: Pilot Çalışma
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 443-450, 2020


Dr. Öğr. Üyesi Sezgi CİNEL ŞAHİN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

14. Sezgi Cinel Sahin.pdf 

Farklı Yöntemlerle Polimerize Edilen Protez Kaide Materyallerinin Eğilme Direncine Farklı Protez Temizleme Tabletlerinin Etkisi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 451-456, 2020

The Effect of Different Denture Cleansing Tablets on the Flexure Resistance of Denture Base Materials Polymerized by Different Methods
Volume:30, Number: 3, Page: 451-456, 2020

Dt.Evran Ozan ERDOST, Dr Öğr. Üyesi İzgi Ayça DENİZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

15. A. Deniz İzgi.pdf 

Dişsiz Rezorbe Mandibulaya Farklı İmplantlarla Yapılan Overdenture Protezlerde Gerilme Analizinin Değerlendirilmesi: Sonlu Elemanlar Analizi Çalışması
Stress Evaluation of Overdentures Supported by Different Implants in Enedtulous Resorbed Mandible: A Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 457-463, 2020

Finite Element Analysis
Volume:30, Number: 3, Page: 457-463, 2020

Dr Öğr. Üyesi Gökçe SOĞANCI ÜNSAL, Doç. Dr. Güzin Neda HASANOĞLU ERBAŞAR
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

16. Gokce Sogancı Unsal.pdf 

Edge-Wıse Teknik Ve Chin-Cap Tedavisine Bağlı Stres Hormonlarındaki Değişimin Peryodik Aralıklarla İncelenmesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 464-475, 2020

Periodical Examination of the Changes in the Stres Hormones Dependent Upon Edge-Wise Technique and Chin-Cap Treatment
Volume:30, Number: 3, Page: 464-475, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan BAYINDIR DURNA, Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

17. Nurhan Bayındır Durna.pdf 

Class 2 Maloklüzyonun Laminate Ve Tam Seramik Restorasyonlar İle Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 476-480, 2020

Rehabilitation With Laminate and Full Ceramic Restorations of Angle Class II Malocclusion: A Case Report
Volume:30, Number: 3, Page: 476-480, 2020

Dt. Büşra TOSUN,Prof Dr. Nuran YANIKOĞLU

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

18. Busra Tosun.pdf 

Pyojenik Granülomdan Gelişen Periferal Ossifiye Fibroma : Olgu Sunumu
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 481-485, 2020

Peripheral Ossifying Fibroma Developed From Pyogenic Granuloma: Case Report
Volume:30, Number: 3, Page: 481-485, 2020

Dr. Öğr. Üyesi Gelengül URVASIZOĞLU, Arş. Gör. Dt. Yunus Emre AŞÇl, Arş. Gör. Dt. Gönül KOÇ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

19. Y.Emre Ascı_1.pdf 

Intraoral Lipomas: A Case Series
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 486-491, 2020

Intraoral Lipom: Vaka Serisi
Volume:30, Number: 3, Page: 486-491, 2020

Öğr. Gör. Dr. Ayşem YURTSEVEN GÜNAY, Dt. Esra HACIOĞLU, Arş Gör. Zeynep Afra AKBIYIK AZ, Prof. Dr. Gülsüm AK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

20. Aysem Yurtseven.pdf 

Adli Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 492-498, 2020

Latest Approaches in Forensic Dentistry
Volume:30, Number: 3, Page: 492-498, 2020

Dr. Dt. Feryal KARAMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

21. Feryal Karaman.pdf 

Periodontal Enfeksiyonun Teşhis ve Prognozunda Umut Vadeden Biyobelirteçler
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 499-506, 2020

Promising Biomarkers in the Diagnosis and Prognosis of Periodontal Infection
Volume:30, Number: 3, Page: 499-506, 2020

Uzm. Dt. Özlem ŞAHİN ATA, Dr. Öğr. Üyesi Yerda ÖZKAN, Prof. Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

22. Ozlem Sahin Ata.pdf 

Güncel Fissür Örtücüler – Literatür Derlemesi
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 507-518, 2020

Current Fissure Sealants - Literature Review
Volume:30, Number: 3, Page: 507-518, 2020

Uzm. Dt. Ece ÜNLÜGENÇ, Prof. Dr. Behiye BOLGÜL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

23. Ece Unlugenc.pdf 

İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Kullanılan Hassas Tutucular
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 519-527, 2020

Precision Attachments Used on the Implant-Retained Overdentures
Volume:30, Number: 3, Page: 519-527, 2020

Dt. Mustafa SOLMAZGÜL, Prof. Dr. Arife DOĞAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

24. Mustafa Solmazgul.pdf 

Süt Dişi Amputasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Cilt:30, Sayı: 3, Sayfa: 528-535, 2020

New Approaches In Prımary Tooth Pulpotomy Treatment
Volume:30, Number: 3, Page: 528-535, 2020

Dt. Necibe Damla ŞAHİN, Doç.Dr. Volkan ARIKAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

25. N. Damla Sahin.pdf 

KAPAK
YIL: 2020, CİLT:30, SAYI: 3
TEMMUZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

1. 2020 cilt 30 sayı 3,kapak.pdf 

İÇİNDEKİLER
YIL: 2020, CİLT:30, SAYI: 3
TEMMUZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

3. 2020 cilt 30 sayı 3, ,icindekiler.pdf 

SAYIYA AİT HAKEM LİSTESİ
YIL: 2020, CİLT:30, SAYI: 3
TEMMUZ

Dosyayı indirmek için tıklayınız :

4. 2020 cilt 30 sayı 3,, hakem 1.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |