English 21 Eylül 2021 Salı
Üye Girişi
E-Posta :
Şifre :
 
Yeni Üyelik Şifremi Unuttum

Site İçinde Ara

Menu


Ana Sayfa > Geçmiş Sayılar > 2005 > Sayı -2
Sayı -2
FAN-TİPİ HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİNİN DENTOALVEOLER YAPILAR
ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:1-10, 2005

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF FANTYPE
RAPID MAXILLARY EXPANSION ON
DENTOALVEOLAR STRUCTURES
Volume:15, Number:2,Page:1-10, 2005
Yrd.Doç.Dr. Bülent BAYDAŞ,Yrd.Doç.Dr. İbrahim YAVUZ, Arş.Gör.Dt. Nalan ASLAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 1.pdf 

ORTODONTİK ARK TELLERİNİN FARKLI pH SEVİYELERİNDE İYON SALINIMLARININ İN-VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:11-20, 2005

IN VITRO EVALUATION OF ION
RELEASE FROM ORTHODONTIC ARCH
WIRES IN VARIOUS pH LEVELS
Volume:15,Number:2, Page:11-20


Yrd.Doç.Dr. Bülent BAYDAŞ, Yrd.Doç.Dr. İbrahim YAVUZ, Arş.Gör.Dt. Ali KİKİ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 2.pdf

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B AŞILANMA DURUMLARININ VE VİRAL HEPATİTLER İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:21-25, 2005

AN INVESTIGATION OF DENTAL STUDENTS'
HEPATITIS B IMMUNISATION STATUS AND
EXTENT OF AWARENESS ON VIRAL
HEPATITIS
Volume:15, Number:2, Page:21-25, 2005


Yrd Doç Dr Nurgül KÖMERİK, Yrd Doç Dr Zeynep AKÇAM, Dr İbak GÖNEN, Dt Ayşe İ. KARADUMAN
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 3.pdf 

ORAL KONTRASEPTİF AJANLARIN
KLİNİK PERİODONTAL PARAMETRELER ÜZERiNE ETKİLERİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:26-32, 2005

THE EFFECTS OF ORAL CONTRACEPTIVES AGENTS ON CLINICAL PERIODONTAL PARAMETERS
Volume:15, Number:2, Page:26-32, 2005


Arş. Gör. Dt. Hatice YAĞIZ, Arş. Gör. Dt. M.Cankat KARA
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 4.pdf 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİ VE HEMŞİRELERİNİN MESLEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ,BÖLÜM I: İŞ DOYUMU
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:33-42, 2005

EVALUATION OF PROFESSIONAL STATE OF
THE DENTISTS AND NURSES AT FACULTY
OF DENTISTRY IN ATATÜRK UNIVERSITY,
PART I: JOB SATISFACTION
Volume:15, Number:2, Page:33-42, 2005

Yard. Doç. Dr. Saip DENİZOĞLU, Araş. Gör. Rahşan AKYIL, Araş. Gör. Dt. Baykal YILMAZ, Araş. Gör. Dr. M Şamil AKYIL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 5.pdf 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN DİŞ HEKİMLERİ VE HEMŞİRELERİNİN MESLEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ,BÖLÜM II: TÜKENMİŞLİK
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:43-53, 2005

EVALUATION OF PROFESSIONAL STATE OF THE DENTISTS AND NURSES AT FACULTY OF DENTISTRY IN ATATÜRK UNIVERSITY, PART II: BURNOUT
Volume:15, Number:2, Page:43-53, 2005


Yard. Doç. Dr. Saip DENİZOĞLU, Araş. Gör. Dt. Baykal YILMAZ, Araş. Gör. Rahşan AKYIL, Araş. Gör. Dr. M Şamil AKYIL
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 6.pdf 

EXAMINATION OF BOND STRENGTH OF RESIN TEETH TO DENTURE RESINS
Volume:15, Number:2, Page:54-61, 2005

PROTEZ KAİDESİNE REZİN DİŞLERİN BAĞLANMA DİRENCİNİN İNCELENMESİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:54-61, 2005

Dt. Rabia KAVRUT, Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 7.pdf 

PERİODONTİTİS KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞA NEDEN OLUR MU?
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:62-70, 2005

DOES PERIODONTITIS CAUSE CARDIOVASCULAR DISEASE ?
Volume:15, Number:2, Page:62-70, 2005

Dt. Özlem ÖZER, Yrd.Doç.Dr. Burak DEMİRALP
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 8.pdf 

DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİNİN BİYOLOJİK TEMELİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:71-79, 2005

BIOLOGIC BASE OF DISTRACTION OSTEOGENESIS
Volume:15, Number:2, Page:71-79, 2005

Dt.Ali Mert ARIK, Dt.Sinem GÜMGÜM
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 9.pdf 

MİKROSIZINTI ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE MİKROSIZINTIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:80-87, 2005

MICROLEAKAGE EVALUATION TECHNIQUES AND FACTORS
EFFECTING MICROLEAKAGE
Volume:15, Number:2, Page:80-87, 2005

Arş. Gör. Sibel KARADAĞ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 10.pdf 

TALON TÜBERKÜLÜ İLE BİRLİKTE İZLENEN BİLATERAL DENS İNVAJİNATUS: OLGU SUNUMU
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:88-92, 2005

BILATERAL DENS INVAGINATUS ASSOCIATED WITH TALON CUSP: CASE REPORT
Volume:15, Number:2, Page:88-92, 2005

Dr. Saadettin KAYIPMAZ, Dt. Kaan GÜNDÜZ, Prof. Dr. Peruze ÇELENK
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_ 11.pdf 

ALT TOTAL PROTEZİN TUTUCULUĞUNUN ARTIRILMASINDA MANDİBULAR KEMİK KAVİTELERİNDEN YUMUŞAK ASTAR MADDESİ ARACILIĞI İLE YARARLANMA:OLGU BİLDİRİMİ
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:93-97, 2005

THE UTILIZING OF MANDIBULAR BONE CAVITIES FOR INCREASING THE RETENTION OF MANDIBULAR COMPLETE DENTURE BY USING SOFT LINING MATERIALS: A CASE REPORT
Volume:15,Number:2, Page:93-97, 2005

Yard.Doç.Dr. Saip DENİZOĞLU, Arş.Dt. Baykal YILMAZ
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_12.pdf 

LOKALİZE AGRESİF PERİODONTİTİSTE KOMBİNE ORTODONTİK/ PERİODONTAL TEDAVİ - (BİR OLGU)
Cilt: 15, Sayı:2, Sayfa:98-102, 2005


COMBINED ORTHODONTIC/PERIODONTAL
TREATMENT IN LOCALIZED AGGRESSIVE
PERIODONTITIS - (ONE CASE)
Volume:15,Number:2, Page:98-102, 2005


Dr. Filiz ACUN KAYA, Dt. Yücel ÖZBAŞ, Dr. K. Oya DARI, Yrd. Doç. Dr. Osman DARI
Dosyayı indirmek için tıklayınız :

2005_2_13.pdf 

| Copyright © | T.C. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2008 |